Gizlilik Beyanı/Aydınlatma Metni

Son güncelleme: [18 Haziran 2021]

LeasePlan Otomotiv Servis ve Tic. A.Ş. (“LeasePlan Türkiye”), kendisi tarafından işlenen kişisel verilerin korunmasını taahhüt etmektedir. Dolayısıyla, yasalara uyumlu gizlilik ve bilgi güvenliği uygulamaları, LeasePlan Hizmetlerinin, kurumsal yönetim, risk yönetimi ve genel hesap verebilirliğinin ayrılmaz birer parçasıdır. Biz yalnızca iş faaliyetlerimiz ve LeasePlan Hizmetlerin temini için gerekli olan kişisel verileri işlemekteyiz.

LeasePlan Gizlilik Taahhütleri

Kişisel verilerinizi nasıl işliyoruz?

Şeffaf: Verilerinizin nasıl toplandığı ve kullanıldığını anlamanıza yardımcı oluyoruz.

Tasarımdan itibaren veri gizliliği: Hizmetlerimizin, gizliliğe uyumlu olmasını sağlıyoruz.

Kontrol: Verilerinize kolay bir şekilde erişme, düzeltme ya da silme imkanı sunuyoruz.

LeasePlan ile Güvenli: Verilerinizi elimizden gelen en iyi şekilde koruyor ve kişisel verileri üçüncü kişilerle ancak gerekli olduğunda ve uygun koşullarda paylaşıyoruz.

Yenilikçi ve duyarlı: Hizmetlerimizi ve gizliliğinizi nasıl geliştireceğimizle ilgili araştırmaya devam ediyoruz ve her türlü teklif ve şikayete açığız.

Bu Gizlilik Beyanı gizlilik uygulamalarımızla ilgili sizi bilgilendirmektedir.   Lütfen, LeasePlan hizmetlerini kullandığınız ülkede bu gizlilik beyanının, LeasePlan Türkiye’nin yerel web sitesinde bulunan yerel versiyonunu ziyaret ediniz. 

Kişisel verilerinizi nasıl topladığımızı ve kullandığımızı anlamak üzere bu Gizlilik Beyanını dikkatlice okuyunuz.

* For the English version please click here.

Gizlilik Beyanını indirmek için tıklayınız

İçindekiler

 1. Bu Gizlilik Beyanının Kapsamı

 2. Biz kimiz

 3. Verilerinizi nasıl topluyoruz

 4. Verilerinizi hangi amaçlarla topluyoruz

  4.1. Web sitesi ziyaretçilerine ilişkin veriler

  4.2. Ticari müşterilere ilişkin veriler

  4.3. Sürücülere ilişkin veriler (müşterilerimizin çalışanları)

  4.4. Özel kiralama müşterilerine ilişkin veriler

  4.5. İkinci el araç özel alıcılarına ilişkin veriler

  4.6. İkinci el araç profesyonel alıcılarına ilişkin veriler

  4.7 Mal ve hizmet tedarikçilerine ilişkin veriler

 5. Üçüncü taraflarla veri paylaşımı

 6. Kişisel verilerin yurt dışına aktarımı

 7. Güvenlik ve saklama

 8. Çocukların mahremiyeti

 9. Haklarınız ve bizimle irtibat kurma

 10. Bu Beyanda yapılacak değişiklikler

1. Bu Gizlilik Beyanının Kapsamı

1-Web sitesi ziyaretçileri/kullanıcıları ("Web Sitesi Ziyaretçileri");

2-Ticari Müşteriler ("Müşteriler");

3-Müşterilerin çalışanları/sürücüleri ("Sürücüler");

4-Özel kiralama müşterileri (serbest meslek işletmeleri dahil) (“Özel Kiralama Müşterileri”);

5-İkinci el araçlar için özel alıcılar (“Alıcılar”);

6-İkinci el araçlar için profesyonel alıcılar (“Tacirler”); ve

7-Mal ve hizmet tedarikçileri (“Tedarikçiler”).

(veya yukarıdakilerle ilgili potansiyel müşteriler; bireysel ve toplu olarak “siz” ya da “sizin” olarak anılacaklardır.)

Birinci kısımda ("Hizmetler") daha detaylı açıklandığı şekliyle, çeşitli araç ve filo kiralama, yönetim ve sürücü hareketliliği hizmetlerimiz aracılığıyla ve ticari faaliyetlerimizi gerçekleştirirken kişisel verilerinizi toplamakta ve kullanmaktayız. Bu Gizlilik Beyanının, aşağıdaki iştirakler ve/veya hizmetler için geçerli olmadığını dikkate alınız:

-LeasePlan Sigorta veya diğer sigortayla ilgili faaliyetlerde bulunan Euro Insurances DAC, ayrıca LeasePlan Enerji adı altında faaliyet gösteren PowerD;

-CarNext BV ve iştirakleri;

-Hollanda veya Almanya'daki LeasePlan Bankası.

Bu iştirakler tarafından sağlanan hizmetler, ayrı gizlilik beyanları ile yürütülmektedir.

Lütfen, ayrı bir telematik beyanın geçerli olduğu telematik hizmetlerimize ilişkin kişisel verilerinizin işlenmesi gibi, özel hizmetlerin, ilgili terimlerde atıfta bulunulan ayrı bir gizlilik beyanına tabi olabileceklerini unutmayınız.

Ticari Müşterilerin Sorumlulukları Müşteriler, işveren olarak çalışanlarının kişisel verilerine erişebilmeleri ölçüsünde, bu yetkisiyle verileri işleme ve kullanımdan sorumlu veri sorumlusudur. Bu Gizlilik Beyanı, Sürücülerin kişisel verilerinin Müşteriler tarafından işlenmesi ve kullanılması için geçerli değildir.

2. Biz kimiz?

LeasePlan Türkiye, kişisel verilerinizin işlenmesinden sorumlu şirkettir (Veri sorumlusu):

**Ünvan: LeasePlan Otomotiv Servis ve Ticaret Anonim Şirketi 

Ticaret Sicil Bilgileri: İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde 488607

Merkez:Ofispark Merkez Mah. Bağlar Cad. No14 C Blok K: 5 Kağıthane / İstanbul**

LeasePlan Corporation N.V. ya da LeasePlan Global B.V.’nin ortak veri sorumlusu olarak hareket ettikleri durumlarda, LeasePlan Türkiye kişisel verilerinizi bu kuruluşlarla paylaşabilir: Adres: GustavMahlerlaan 360, 1082 ME Amsterdam, theNetherlands

LeasePlan Türkiye ve LeasePlan Corporation N.V ve LeasePlan Global B.V. birlikte “LeasePlan” ve “biz”, “bizi” ya da “bize” olarak anılacaklardır.

3. Verilerinizi nasıl topluyoruz

Hizmetler aracılığıyla

Şayet bir şirket aracı kullanıyorsanız, topladığımız verilerin büyük bir kısmı, sürücü olarak size ve işvereniniz olarak Müşterimize temin ettiğimiz araç yönetim hizmetleriyle bağlantılıdır. Bu, kiralık aracınıza ilişkin sözleşmenin imzalanmasıyla başlayıp (bazı durumlarda, bundan önce ön kredi kontrolü yapabiliriz ve/veya ön muadil araç temin edebiliriz.), düzenli bakım ve onarım düzenlenmesi gibi hizmetlerimiz hakkında tarafınızla iletişime geçmemizle birlikte devam eder. Ayrıca, aracınızın bir kazaya karışması halinde veya kiralık aracınızla bağlantılı trafik cezalarını almamız durumunda, mobiliteyi yeniden sağlamak ve her türlü hasarla ilgilenmek için de verilerinizi işleyebiliriz. Temel kiralama faaliyetlerinin yanında, e-mobilite hizmetleri, yakıt kartı hizmetleri, şarj hizmetleri, araç kiralama hizmetleri ve yol yardımı gibi bağlantılı diğer birtakım hizmetleri de temin etmekteyiz. Sunduğumuz diğer hizmetlerden biri de, kullanılmış LeasePlan Türkiye araçlarının ikinci el araç satış ve pazarlamasıdır.

Offline (Çevrim Dışı)

Telefonda bir sipariş verdiğinizde ya da müşteri hizmetleri ile iletişime geçtiğinizde sizden kişisel verileri çevrimdışı olarak topluyoruz,

Diğer Kaynaklardan

Kişisel verilerinizi diğer kaynaklardan alıyoruz, örneğin:

Eğer bir şirket arabası kullanıyorsanız, sürücülerin işverenlerinden;

Kiralanmış aracınızla ilgili trafik cezalarının bize ulaştığı durumlarda yetkili mercilerden (ör. Emniyet);

Aralarında, araç bayilikleri, araç bakım sağlayıcıları, kaporta tamirhanelerin de bulunduğu, kiralama ve diğer hizmetlerimizi sağlamada bize destek olan bağımsız Hizmet Ortaklarımızdan; Kamuya açık veritabanlarından, müşterilerden, kredi referans büroları ve diğer kaynaklardan; Websitelerimize ya da sosyal medya kanallarımıza yapılan ziyaretlerden; Bizimle bilgilerini paylaştıklarında müşterek pazarlama ortaklarımızdan; ve Sosyal medya hesabınızı Hizmetler hesabınıza bağladığınızda ya da web sitelerimizden sosyal medya platformlarınıza bilgileri paylaştığınızda, sosyal medya hesabınızdan belirli kişisel verilerinizi, ör. adınızı, e-posta adresinizi, fotoğrafınızı, sosyal medya bağlantılarınızın listesini, ya da sosyal medya hesabınızı Hizmetler hesabınıza bağlandığınızda erişimimize açılabilecek ya da sizin erişimimize açtığınız bilgileri bizimle paylaşacaksınız.

Size gerekli Hizmetleri sağlamak ve hizmetlerimiz ile ilgili istekleri, yorumları ve şikayetleri işlemek için kişisel verileri toplamamız gerekmektedir. Eğer istenen bilgileri sağlamazsanız, Hizmetleri sunamayabiliriz. Eğer başka kişiler ile ilgili bilgileri bize ya da hizmet sağlayıcılarımıza açıklarsanız, bunu yapmaya ve bize, bu Gizlilik Beyanı uyarınca bilgileri kullanma izni vermeye yetkiniz olduğunu beyan etmiş olursunuz. 

İletişimlerin izlenmesi

Yürürlükteki kanunlara tabi olarak, sizinle gerçekleştirdiğimiz çağrıları, kısa mesajları ve diğer iletişimleri izleyecek ve kaydedeceğiz. Bunu, iletişim sistemlerimizin ve prosedürlerimizin güvenliğini sağlama ve kalite kontrol ve personel eğitimi amaçları için, mevzuata, öz-denetim uygulamaları ya da iş faaliyetlerimizle ilgili prosedürlere uyumlu hareket etmek, suçu önlemek ya da tespit etmek için yapıyoruz.

Örneğin, bir yetkili kamu kurum ve kuruluşunun bazı (ilgili) telefon hatlarının kaydını tutmamızı gerekli görmesi durumunda, o yönde hareket edeceğiz. Ayrıca, uygun olduğunda ve geçerli veri koruma kanunu ile ilgili olarak, izleme amacımız, iletişimlerdeki uygun olmayan içeriği kontrol amaçlı olacaktır. Çok kısıtlı ve özel koşullarda, meşru menfaatlerimiz için gerekli olduğunda ya da yasal bir zorunluluğa uygun hareket etmek amacıyla aktivitelerinizi kısa süreliğine dikkatli bir şekilde kontrollü olarak izleyebiliriz.  Bunu, örneğin, dolandırıcılık ya da başka suçların işlendiğine inanmak için sebeplerimiz olduğunda, kanunu ihlalden şüphe edildiğinde ve izlemenin, disiplin suçunun türüyle orantılı olduğunda, tabi olduğumuz kara para aklama ile mücadele düzenlemelerine ihlalden şüphe ettiğimizde yapabiliriz.  Özellikle, telefon çağrıları bu amaçla kaydedilebilir.

4.1 WEB SİTESİ ZİYARETÇİLERİNE İLİŞKİN VERİLER

4.2. MÜŞTERİLERE İLİŞKİN VERİLER

4.3 SÜRÜCÜLERE İLİŞKİN BİLGİLER (MÜŞTERİLERİMİZİN ÇALIŞANLARI)

4.4 ÖZEL KİRALAMA MÜŞTERİLERİ (ŞAHIS ŞİRKETLERİ VE ORTAKLIKLAR DAHİL) VE POTANSİYEL MÜŞTERİLER İLE İLGİLİ VERİLER

4.5 İkinci el araç özel alıcılarına ilişkin veriler

4.6 İkinci el araç profesyonel alıcılarına ilişkin veriler (Tacirler)

4.7 Tedarikçilere ilişkin veriler

5. Üçüncü taraflarla verilerin paylaşımı

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nın 8’inci ve 9’uncu maddeleri uyarınca  Kişisel verilerin paylaşımı ile ilgili yukarıda her bir amaç için işaret edilenlere ek olarak, kişisel verileri:

LeasePlan grubu içerisinde, bu Gizlilik Beyanında tanımlanan amaçlar içinde paylaşabiliriz.

LeasePlan kuruluşlarımızın listesine ve yerlerine buradan ulaşabilirsiniz.

Size ve bize sağladıkları hizmetleri kolaylaştırmak amacıyla üçüncü taraf hizmet ortaklarımızla, tedarikçilerimizle de kişisel verileri paylaşabiliriz.

Sizlere hizmetlerimizi sağlamak üzere, Hizmet Ortaklarımız ve Hizmet Sağlayıcılarımızla sıkça yakından çalışmaktayız. Bağımsız Hizmet Ortaklarımız, kiralama ve diğer hizmetlerimizi sizlere temin etmemiz konusunda bizlere yardımcı olmakla birlikte, araç bayilikleri, araç bakım sağlayıcıları, kaporta tamirhaneleri, ikinci el araç satışı için finans ve sigorta partnerlerimiz ve yol yardımı sağlayıcıları ve kiralama hizmeti şirketleriyle sürücü güvenlik programlarımızın yöneticilerini kapsamaktadır.

(Elektrikli) araçların araç bayilikleri ya da tedariki, bir sürücü olarak kişisel hesabın aktive edilmesi için bir sürücünün iletişim bilgilerini gerektirebilir; aksi takdirde araçlar çalışmaz.

Hizmet Tedarikçileri, IT ağımızın ve ilgili altyapının bakımının yapılması ve tesislerimizin güvenliği ve giriş-çıkış kontrolleri konularında bizlere yardım sağlanması gibi hususlarda işlerimizin sürdürülmesinde tarafımıza destek vermesi için tuttuğumuz şirketlerdir.

Kişisel verileriniz gerekli veya uygun olduğu hallerde de, bilhassa yasal yükümlülüğümüz veya meşru menfaatimiz olduğu hallerde kullanılır veya ifşa edilir:

Yürürlükteki kanun ve yönetmeliklere uymak için.

Buna, ikamet ettiğiniz ülke dışındaki kanunlar dahil olabilir.

Resmi makamlarla işbirliği yapmak için.

Bir talebe cevap vermek ya da önemli olduğuna inandığımız bilgileri sağlamak için.

Bunlara, ikamet ettiğiniz ülke dışındaki makamlar dahil olabilir.

Kolluk kuvvetleri ile işbirliği yapmak için.

Örneğin, emniyet makamlarının taleplerine ve emirlerine cevap verdiğimizde ya da önemli olduğuna inandığımız bilgileri sağladığımızda.

Diğer yasal nedenlerle.

Şartlarımızı ve koşullarımızı uygulamak için; ve

Bizim ve/veya iştiraklerimizin, sizin ve başkalarının haklarını, güvenliğini veya mülkiyetini korumak için.

Bir satış ya da ticari işlem ile bağlantılı olarak.

(Herhangi bir iflas ya da benzeri işlemler ile ilgili olanlar dahil) İşletmemizin, varlıklarımızın ya da hisselerimizin tamamının ya da herhangi bir kısmının yeniden yapılandırılması, birleşme, satış, ortak girişim, devir, temlik ya da başka bir şekilde tasarrufu durumunda, üçüncü bir tarafa kişisel verilerinizi açıklama ya da aktarma ile ilgili meşru bir menfaatimiz bulunmaktadır.İlgili üçüncü taraflar, örneğin, satın alan bir kuruluşu ve danışmanlarını içerebilir.

6. Kişisel verilerin yurt dışına aktarımı

Şirketimiz bünyesinde kişisel verilerinize, yalnızca yukarıda detaylarına yer verilen amaçlar bakımından sınırlı yetki erişimine sahip çalışanlarımız tarafından kendi görevlerini yerine getirmek amacıyla gerekli ölçüde erişilebilmektedir.

Öte yandan toplanan kişisel verileriniz, KVKK’nın 8’inci ve 9’uncu maddeleri uyarınca veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması ve bulunması halinde açık rıza kişisel veri işleme şartları (hukuki sebepleri) kapsamında:

-İletişim, denetim ve raporlama faaliyetlerinin planlanması veya gerçekleştirilmesi amaçlarıyla topluluk şirketlerimize, -Olası şirket birleşme, devralma, ortak girişim, bölünme ve sair yapısal değişikliklerde Şirketimizin hukuki ve finansal inceleme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi amaçlarıyla potansiyel alıcı, satıcı veya işlemin muhatabı sair taraflar ve bunların sır saklama yükümlülüğü altındaki çalışanları, danışmanları ve ilgili sürece dahil olan veri tabanı hizmet sağlayıcılarına aktarılabilecektir.

7. Güvenlik ve saklama

Kişisel verilerin güvenliğini nasıl sağlıyoruz?

Kuruluşumuz içerisinde kişisel verilerin korunması için makul kurumsal, teknik ve idari tedbirlerin uygulanması amaçlanmaktadır.

Ne yazık ki, hiçbir veri aktarımı veya saklama sisteminin güvenliği, %100 garanti edilemez. Bizimle olan etkileşiminizin artık güvenli olmadığına dair bir gerekçeniz varsa (örneğin, tarafımızda sahip olduğunu herhangi bir hesabın güvenliğinin tehlikeye düştüğünü düşünürseniz), bu Gizlilik Beyanında yer alan İrtibat detayları uyarınca, sorunu derhal bize bildiriniz.

Kişisel verilerinizi ne kadar süreyle saklıyoruz?

Kişisel verilerinizi gerekli olduğu ya da bu Gizlilik Beyanında vurgulanan amaçlar ışığında, izin verildiği ölçüde ve yürürlükteki yasalar ile uyumlu olarak muhafaza edeceğiz. 

Saklama sürelerini belirlemek için kullanılan kriterler şunlardır:

-Sizinle devam eden ilişkimizin süresi ve size Hizmetleri sağlama süremiz(örneğin, bir LeasePlan Türkiye aracı kullandığınız sürece);

-Tabi olduğumuz bir yasal yükümlülüğün olup olmaması (örneğin, belirli yasalar işlemlerinizin kaydını, onları silmeden önce belirli bir süre tutmamızı gerektirmektedir); ya da

-Yasal durumumuz ışığında, verilerin saklanmasının tavsiye edildiği gibi (geçerli zaman aşımı kuralları, dava veya yasal soruşturma ile ilgili olarak).

8. Çocukların mahremiyeti

Hizmetlerimiz, 18 yaşın altındaki kişilere yönelik değildir.

9. Haklarınız ve bizimle irtibat kurma

Haklarınız

Tarafımızca işlenen kişisel verilerinizi incelemek, düzeltmek, güncellemek, gizlemek, kısıtlamak ya da silmek isterseniz, kişisel verilerin işlenmesine itiraz ediniz ya da başka bir şirkete aktarmak amacıyla kişisel verilerinizin bir kopyasını talep etmek isterseniz (yürürlükteki kanun kapsamında veri taşınabilirliğine izin verildiği ölçüde), haklarınızı kullanmak için, LeasePlan Türkiye web sitesinde yer alan iletişim formu ile bize başvurabilirsiniz Talebinizi geçerli yasalara uygun şekilde yanıtlayacağız.

Böyle bir talepte bulunduğunuzda, talebinizin hangi kişisel veriniz ile ilgili olduğu konusunda açık olunuz. Güvenliğiniz için, yalnızca irtibat formunda verdiğiniz belirli e-posta adresiyle bağlantılı kişisel verilere yönelik talepleri uygulayacak olmakla birlikte, talebinizin uygulamaya koyulmasından önce, kimliğinizi teyit etmenizi talep edebiliriz. Her türlü durumda, yürürlükte olan yasal olarak gerekli süreler dahilinde olmak kaydıyla, makul ölçüde uygun hale gelir gelmez, talebinize uymaya çalışacağız.

Kayıt tutmak ve/veya ilgili değişiklik veya silme işlemi öncesinde başlayan herhangi bir işlemi tamamlamak üzere belirli bilgileri elimizde tutabileceğimizi unutmayınız. Veritabanlarımızda ve diğer kayıtlarda kalacak ve  silinmeyecek artık bilgiler de olabilir.

-Kişisel veri sahibi olarak Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11’inci maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz: -Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, -Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, -Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, -Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, -Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, -Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda ve kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, -İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, -Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda belirtilen haklarınıza yönelik başvurularınızı, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ hükümlerine uygun şekilde (yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza veya Şirketimize daha önce bildirmiş olduğunuz ve sistemlerimizde kayıtlı olan e-posta adresiniz üzerinden elektronik olarak LeasePlan Türkiye’nin gerçek hak sahibi olduğunuzun tespitini gerçekleştirebilmesi amacıyla kimliğinizi doğrulayan bilgilerle/belgelerle* (T.C. kimlik numarası veya diğer ülke vatandaşları için pasaport numarası, tebligata esas yerleşim yeri adresi/iş yeri adresi, cep telefonu/telefon/faks numarası, e-posta adresi vb.)birlikte) İlgili Kişi Başvuru Formu’nu doldurarak LeasePlan Türkiye’ye iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

* Söz konusu belgeler kapsamında herhangi bir özel nitelikli kişisel veriye (örn. din bilgisi veya kan grubu bilgisi) yer verilmemesi gerektiğini hatırlatmak isteriz.

Sorular?

Eğer bu Gizlilik Beyanı ile ilgili herhangi bir soru ya da şikayetiniz varsa, haklarınızı kullanmak için lütfen LeasePlan Türkiye web sitesindeki iletişim formu ile bize başvurun E-posta iletişimi her zaman güvenli olmadığı için, lütfen bize göndereceğiniz e-postalara hassas bilgiler eklemeyiniz.

Avrupa Ekonomik Alanı vatandaşları ile ilgili ilave bilgiler Ayrıca:

Haklarınızı kullanmak için ilgili LeasePlan kuruluşunun yerel web sitesindeki iletişim formu ile Veri Gizliliği Ofisine başvurun Alternatif olarak, aşağıdaki adresten şirket merkezimizle irtibata geçebilirsiniz: LeasePlan Corporation N.V.,attn. Data ProtectionOfficer, GustavMahlerlaan 360, 1082 ME Amsterdam, the Netherlands; veya

İddia edilen yürürlükteki veri koruma kanunu ihlali ile ilgili olarak, ülkenizin ya da bölgenizin ya da ihlalin gerçekleştiği yerin veri koruma merciine şikayette bulunun.

10. Bu Gizlilik Beyanında Yapılacak Değişiklikler

Bu Gizlilik Beyanında istediğimiz zaman değişiklik ya da güncelleme yapma hakkımızı saklı tutmaktayız. Ancak bu değişiklikler tamamen yürürlükteki yasaya uygun olarak yapılır. Bu Gizlilik Beyanının en son ne zaman güncellendiğini görmek için bu belgenin üst kısmında yer alan "Son Güncelleme" ibaresine göz atınız. Bu Gizlilik Beyanına ilişkin her türlü değişiklik, Hizmetlere ilişkin revize edilmiş Beyanı yayınladığımızda yürürlüğe girecektir.Bu değişiklikleri takiben Hizmetleri kullanmanız, revize edilmiş Beyanı kabul ettiğiniz anlamına gelir.