LEASEPLAN OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ KURUMSAL KİMLİK VE İLETİŞİM FAALİYETLERİ KAPSAMINDA KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE YÖNELİK AÇIK RIZA METNİ

Leaseplan Otomotiv Servis ve Ticaret Anonim Şirketi Kurumsal Kimlik ve İletişim Faaliyetleri Kapsamında Kişisel Verilerin İşlenmesine Yönelik Aydınlatma Metni’ni okudum ve bu kapsamda fiziki ve/veya dijital mecralarda Leaseplan Otomotiv Servis ve Ticaret Anonim Şirketi’nin (“Şirket”) düzenlemiş olduğu, Şirket adına düzenlenen veya Şirket’in dahil olduğu her türlü ürün ve/veya hizmet tanıtımı, mağaza/showroom/bayi/acente açılışı, sosyal sorumluluk projesi, toplantı, eğitim, organizasyon, lansman, çekiliş ve sair etkinlikler ile tarafınıza yönelik içerik (örn. röportaj, video ve fotoğraflar) oluşturulması ve Şirket kurumsal kimliğinin, ürünlerinin ve/veya hizmetlerinin değerinin ve bilinirliğinin arttırılmasına yönelik olarak elektronik veya fiziki platformlarda içerik oluşturulması ve/veya paylaşımının gerçekleştirilmesi (“Kurumsal İletişim Faaliyetleri”) süreçleri çerçevesinde Kurumsal İletişim Faaliyetleri’ne ilişkin röportaj, video ve fotoğraf ile diğer kayıt ve sair içeriğin oluşturulmasında kişisel verilerimin (i) Şirket’in kurumsal kimlik değerinin ve bilinirliğinin arttırılması, (ii) Kurumsal İletişim Faaliyetleri’nin planlanması ve/veya yürütülmesi ve (iii) Şirket ve Şirket hizmetlerinin/ürünlerinin tanıtılması amaçlarıyla işlenmesine ve bu amaçlarla yurt içinde ve/veya yurt dışında yerleşik sosyal medya platformları (Facebook, Instagram, Twitter vb.), basın / yayın kuruluşları, Şirket’in tedarikçileri (örn. ajanslar) ve şirketin grup şirketleri ile paylaşılmasına ve bu kapsamda söz konusu içeriklerin sosyal medya platformları, davetiye, dergi, broşür, iç / dış yayın, internet siteleri ve benzeri kanallar aracılığıyla iletildiği/erişimine sunulduğu üçüncü kişiler tarafından da görüntülenmesine açık rızam ile onay veriyorum.