IFRS Kiralama Muhasebesi 2019

Başta operasyonel kiralama işlemlerinin bilançolara yansıtılması olmak üzere, muhasebe standartlarında yapılan yeni düzenlemeler 2019 itibarıyla yürürlükte olacak. Siz LeasePlan iş ortaklarının bu geçişi olabildiğince rahat yaşamanız ve herhangi bir sorunla karşılaşmamanız için çalışıyoruz. Bu amaçla, gerekli verilerin size zamanında ulaştırılmasının yanı sıra filo müdürleri ve finans uzmanlarına kılavuzluk edilmesinin sağlanması amacı ile özel bir proje ekibi oluşturduk. Bu bilgilendirme, mevcut durumla yaşanacak değişiklikler arasındaki kıyaslamayı, bu değişikliklerin sizi nasıl etkileyeceğini ve bu konularda LeasePlan’in size destek sağlamak için neler yapacağını açıklamaktadır.

Neler değişecek?

 • Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu’nun (IASB), IFRS16 Kiralama İşlemlerini Ocak 2016’da yayınlamasından bir ay sonra, ABD Finansal Muhasebe Standartları Kurulu (FASB), yeni US GAAP standart’dı olan ASC Kiralama İşlemlerini (Konu 842) yayınladı.
 • Her iki standart’daki yeni kurallar kapsamında, IFRS veya US GAAP dahilinde raporlayan şirketlerin,bilançolarında, araç kullanım hakkını ve kira ödeme yükümlülüklerini muhasebeleştirmeleri gerekecektir.
 • Bilançoda yaşanan bu değişikliğin yanı sıra, şirketler, gelir tablolarında kiralama maliyeti yerine amortisman ve faiz maliyeti giderlerinin de sınıflandırıldığı bir değişiklik ile karşılaşacaktır.
 • US GAAP kiralama muhasebesi kapsamında, gelir tablosu, doğrusal kira harcaması olarak, günümüzdeki ile aynı şekilde kalacaktır

Değişiklikler sizi nasıl etkileyecek?

 • Yeni standartlar, birtakım finansal oranlar üzerinde hem olumlu hem de olumsuz etkilere sahip olacak.
 • Örneğin, EBITDA (Faiz, Vergi ve Amortisman Öncesi Kazanç), işletme giderlerinin yerini sermaye giderlerinin alacak olması sebebiyle olumlu yönde etkilenecek.
 • Diğer yandan, öz kaynaklarda bir değişim söz konusu olmazken varlık değerinin artış göstermesi sebebiyle, ödeme gücü ve finansal kaldıraç oranları olumsuz yönde etkilenecek.
 • Ayrıca, yeni standartların vergiler üzerinde de etkileri olabilir. Mevzuata ve kiracının ertelenen vergi muhasebesine olan yaklaşımına bağlı olarak, ertelenen vergi bakiyeleri ortaya çıkabilir ve/veya fiili vergi oranı etkilenebilir.
 • En büyük finansal etkinin mülk veya uçak gibi büyük varlık kiralama işlemlerinden gelmesi beklenirken, araç kiralamaları da göreceli olarak küçük bir finansal etkiye sahip olacak.
 • Yeni standart ilgili tüm kiralama işlemlerinin tespit edilmesi ve özellikle yüksek hacimli ve sık değişen veya yenilenen kiralama işlemlerinin bilançonuzda gösterilmesini gerektirecek.

LeasePlan sizi desteklemek adına ne yapıyor?

 • LeasePlan, yeni kuralların uygulanması için gerekli olduğu üzere, kira sözleşmelerinizin her birisi için size veri temin edecektir.Veriler, hem global hem de yerel anlamda aylık olarak mevcut olacak olup, kiralama muhasebesi yazılımınıza yüklenmek üzere iyi yapılandırılmış ve hazır durumda olacaktır.
 • En önemli veri alanlarının bir örneğini burada görebilirsiniz.
 • Her iki standart da, tekil bir kiralamaya yönelik muhasebeleştirmeyi belirlemektedir. Fakat kiracı, mali tablolar üzerindeki etkinin tekilkiralama yaklaşımından büyük oranda farklılık göstermeyeceğini bekliyorsa, pratik bir önlem olarak, standartları, aynı özelliklere sahip bir kiralama işlemi portföyüne de uygulayabilir.
 • LeasePlan, “Big4” grubundaki muhasebe firmalarından biriyle işbirliği yaparak, söz konusu portföy yaklaşımının uygulanması için bir yöntem geliştirmiştir.
 • Kiralama işlemlerinin benzer kira ödemesi ve süresine sahip portföyler halinde gruplanması suretiyle, muhasebe işlemi basitleştirilebilir ve bireysel kiralama işleminden ziyade portföye göre yapılabilir. Bu yöntem muhasebe ve raporlama sürecinizin idari yükünü azaltacaktır