Ticari Elektronik İleti Onay Metni

İlgili formda yer alan ve ilerleyen dönemlerde LeasePlan Otomativ Servis ve Ticaret A.Ş. (“Şirket”) ile paylaşacağım iletişim bilgilerime Şirket tarafından kampanya, anket, reklam, çekiliş, tanıtım, teklif, promosyon gibi her türlü doğrudan ve dolaylı pazarlama faaliyetleri kapsamında ticari elektronik ileti gönderilmesini ve kişisel verilerimin Şirket’in mevzuatsal yükümlülüklerini yerine getirebilmesinin yanı sıra bu amaçlarla da işlenmesini ve Şirket’in hizmet aldığı üçüncü kişilerle paylaşılmasını kabul ediyorum.