LEASEPLAN OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ KİŞİSEL PAZARLAMA FAALİYETLERİNE İLİŞKİN AÇIK RIZA METNİ

LeasePlan Otomotiv Servis ve Ticaret Anonim Şirketi’nin (“Şirket”) fiziki ve/veya elektronik ortamlarda gerçekleştirilecek tanıtım ve pazarlama süreçleri çerçevesinde kişisel verilerimin (i) kişisel reklam, kampanya, teklif, tanıtım, çekiliş, yarışma, etkinlik, promosyon veya sair her türlü doğrudan, dolaylı kişiye özel pazarlama faaliyetlerinin, (ii) müşteri kazanım veya mevcut müşterilerde marka değer yaratımı üzerine geliştirilecek faaliyetlerin, (iii) pazarlama analiz çalışmalarının (profilleme, segmentasyon, hedefleme ve benzeri), (iv) Şirketinizin sunduğu ürün veya hizmetlere bağlılık oluşturulması veya arttırılması faaliyetlerinin, (v) kampanya performanslarının ölçümü ve raporlanması faaliyetlerinin ve (vi) Şirketiniz tarafından gerçekleştirilen kişiye özel anket çalışmalarının planlanması veya gerçekleştirilmesi amaçlarıyla işlenmesine (bu kapsamda ayrıca ticari elektronik ileti onayımın bulunması halinde Şirketiniz ile paylaşmış olduğum elektronik iletişim kanallarından tarafımla iletişime geçilmesi de dahil) ve söz konusu verilerimin aynı amaçlarla yurt içinde ve yurt dışında yerleşik tedarikçilerinize ve topluluk şirketlerinize aktarılmasına açık rızam ile onay veriyorum.