Önemli Duyuru

Değerli İş Ortağımız

"Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karara" ilişkin yayınlanan yeni tebliğ hakkında önemli bilgilendirme…

Devamını okumak için lütfen tıklayın

Değerli İş Ortağımız,

12.09.2018 tarihli "Türk Parası Kıymetini KorumaHakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karara" ilişkinyeni bir tebliğ yayınlanmıştır. 06.10.2018 tarihinde yayınlanan tebliğinaşağıdaki maddesi ile 12.09.2018 tarihinden önce hali hazırda yürürlükte olanaraç kiralama sözleşmelerinin Türk Lirası'na çevrilmesi yükümlülüğünden muaftutulacağı belirlenmiştir. Siz ve şirketimiz arasındaki sözleşme de bu kapsamdaolup, 12 Eylül 2018 öncesinde akdedilmiş sözleşmelerin kira bedellerinin yasalmevzuata ve sözleşmeye uygun bir şekilde kontrat bitimine kadar mevcut haliüzerinden devam edeceğini bilgilerinize sunmak isteriz.

Tebliğin ilgili 22. Maddesi aşağıdaki gibidir:

''Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 SayılıKararın Geçici 8 inci maddesinin yürürlüğe girdiği tarihten önce akdedilmişbulunan iş makineleri dâhil taşıt kiralama sözleşmeleri anılan geçici maddehükmünden istisnadır.''

Aklınıza takılan konular için temsilcinizle iletişimegeçebilirsiniz.

Saygılarımızla