Önemli Duyuru

Değerli İş Ortağımız

"Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karara" ilişkin yayınlanan yeni tebliğ hakkında önemli bilgilendirme…

Değerli İş Ortağımız,

12.09.2018 tarihli "Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karara" ilişkin yeni bir tebliğ yayınlanmıştır. 06.10.2018 tarihinde yayınlanan tebliğin aşağıdaki maddesi ile 12.09.2018 tarihinden önce hali hazırda yürürlükte olan araç kiralama sözleşmelerinin Türk Lirası'na çevrilmesi yükümlülüğünden muaf tutulacağı belirlenmiştir. Siz ve şirketimiz arasındaki sözleşme de bu kapsamda olup, 12 Eylül 2018 öncesinde akdedilmiş sözleşmelerin kira bedellerinin yasal mevzuata ve sözleşmeye uygun bir şekilde kontrat bitimine kadar mevcut hali üzerinden devam edeceğini bilgilerinize sunmak isteriz.

Tebliğin ilgili 22. Maddesi aşağıdaki gibidir:

''Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararın Geçici 8 inci maddesinin yürürlüğe girdiği tarihten önce akdedilmiş bulunan iş makineleri dâhil taşıt kiralama sözleşmeleri anılan geçici madde hükmünden istisnadır.''

Aklınıza takılan konular için temsilcinizle iletişime geçebilirsiniz.

Saygılarımızla