Účtovanie

operatívneho leasingu

Zmena IFRS a US GAAP účtovných štandardov

Od 01/01/2019 sa mení spôsob účtovania prenajatého majetku (vrátane operatívneho leasingu) v hodnote viac ako 5.000 USD s dĺžkou prenájmu viac ako 1 rok.

Okrem účtovania prenajatého majetku v rámci Súvahy (už ako majetok) sa mení aj analytika účtovania nákladov vo Výsledovke - a to oddelené rozlíšenie odpisov, úrokov a služieb. Účtovanie operatívneho leasingu tak bude rovnaké ako účtovanie finančného leasingu.

POZOR: Táto zmena sa netýka firiem, ktoré svoje účtovníctvo vedú iba v lokálnych-slovenských účtovných štandardoch.

 

Finančné dopady

Nové účtovné štandardy budú mať dopad na viacero finančných ukazovateľov pozitívne aj negatívne. 

Napríklad ukazovateľ EBITDA zaznamená zvýšenie, kým ukazovatele solventnosti a zadĺženia budú ovplyvnené negatívne. Okrem finančného dopadu očakávame aj zvýšenie administratívnych nákladov spojených najmä s účtovaním vačšieho počtu položiek/majektu (napríklad áut) v dlhodobom prenájme.

Ako začať so zmenou účtovania ?

 1.  
  Identifikácia

  Najdôležitejšík krokom je identifikácia majetku v prenájme (operatívny leasing), ktorého sa táto zmena účtovania bude týkať.  Základné charakteristiky sú nasledovné:

  1. Obstarávacia cena - viac ako 5.000 USD
  2. Dlžka prenájmu - viac ako 1 rok
 2.  
  Dáta

  Následne je potrebné získať o danom majetku a súvisiacich záväzkoch týkajúcich sa prenájmu/leasingu všetky informácie potrebné pre kalkuláciu a zaúčtovanie. Tieto dáta sú najmä:

  1. Obstarávacia cena majetku
  2. Dĺžka prenájmu
  3. Úroková sadzba
  4. Hodnota súvisiacich služieb
 3.  
  Účtovanie

  Predtým ako sa daný majetok zaúčtuje je potrebné prepočítať jeho aktuálnu finančnú hodnotu (net present value) ako aj aktuálnu hodnotu súvisiaceho záväzku z prenájmu/leasingu. Na danú kalkuláciu sa buď použije jednoduchý Excel (ponúkame nižšie), alebo software/modul v rámci účtovníctva.

LeasePlan ponúka pomoc

nielen v oblasti dát, ale aj v prípave podkladov pre účtovanie

!!! využite skúsenosti nášho teamu poradenstva !!!

Dáta

Všetky potrebné dáta sú pre našich klientov dostupné v rámci online FleetReportingu. V prípade, že ešte nemáte prístup - prosím kontaktujte nás. 

IFRS a US GAAP kalkulačka

Pre našich klientov sme pripravili jednoduchú kalkulačku (Excel) pre orientačný prepočet dát do účtovníctva. Vstupom sú dáta ohľadom auta na 36 a 48 mesačný operatívny leasing a výstupom dáta pre zaúčtovanie majetku, záväzku a nákladov v IFRS a USGAAP štandardoch.

IFRS USGAAP Kalkulacka

Naši špecialisti na mobilitu sú tu pre vás

Kontaktujte nás

Vyplňte, prosím, formulár a naši pracovníci vas budú obratom kontaktovať

Zavolajte nám na +421 2 206 49 200

Sme vám plne k dispozícii počas štandardných pracovných hodín

Zavolajte nám práve teraz