ABC poistenia

Prečítajte si všeobecné poistné podmienky a ďalšie informácie o podmienkach jednotlivých poisťovní.

 

PZP poistenie

Limit poistného plnenia z jednej škodovej udalosti je 5 miliónov € pre škody na zdraví a 2 milióny € pre vecné škody.

 

Havarijné poistenie

Havarijné poistenie zahŕňa poistenie všetkých rizík (havária, živel, vandalizmus, odcudzenie) s územnou platnosťou na geografické územie Európy. V rámci poistenia poskytuje poisťovňa aj cestnú asistenciu. Klient má možnosť voľby výšky spoluúčasti (od 5 do 30%). K havarijnému poisteniu je možné dojednať aj pripoistenie batožiny, úrazu, prípadne náhradného vozidla.

 

Úrazové poistenie

V rámci úrazového poistenia, sú poistené všetky sedadlá vo vozidle (podľa počtu v technickom preukaze). Komplexné úrazové poistenie zahŕňa okrem plnenia pre prípad smrti alebo trvalých následkov aj denné odškodné pri pobyte v nemocnici, či denné odškodné počas doby nevyhnutného liečenia.

Všeobecné poistné podmienky

Volajte +421-2-206 49 200

Od pondelka do piatka od 9.00 do 17.00 hod.

Zavolajte teraz

E-mail

Pošlite nám e-mail a my sa vám ozveme do jedného pracovného dňa.