ABC poistenia a OD Programu

Všetky potrebné informácie na jednom mieste

Môžete sa spoľahnúť, že v prípade nepredvídateľnej udalosti sme pri vás. Vždy.

PZP poistenie

Limit poistného plnenia z jednej škodovej udalosti je 5 miliónov € pre škody na zdraví a 2 milióny € pre vecné škody.

Havarijné poistenie a OD Program

Havarijné poistenie: zahŕňa poistenie všetkých rizík (havária, živel, vandalizmus, odcudzenie) s územnou platnosťou na geografické územie Európy. V rámci poistenia poskytuje poisťovňa aj cestnú asistenciu. OD Program: poskytuje krytie nákladov súvisiacich s odstránením škôd na zaradenom vozidle s územnou platnosťou na geografické územie Európy. Súčasťou OD Programu je aj cestná asistencia.

Úrazové poistenie

V rámci úrazového poistenia, sú poistené všetky sedadlá vo vozidle (podľa počtu v technickom preukaze). Komplexné úrazové poistenie zahŕňa okrem plnenia pre prípad smrti alebo trvalých následkov aj denné odškodné pri pobyte v nemocnici, či denné odškodné počas doby nevyhnutného liečenia.

Podmienky poistenia a OD Programu

Všeobecné obchodné podmienky v súboroch na stiahnutie:

Volajte +421-2-206 49 200
Od pondelka do piatka od 9.00 do 17.00 hod.
E-mail
Pošlite nám e-mail a my sa vám ozveme do jedného pracovného dňa.