Hvorfor velge LeasePlan?

Enten du er en privatperson eller en flåteier, vil kjøpe bruktbil eller styrer en flåte med tusenvis av biler. LeasePlan tilbyr enkle løsninger som passer dine behov. Vi fokuserer på hva som er det neste innen mobilitet, slik at du kan fokusere på hva som er det neste for deg.

Mer om LeasePlan