Nehody a poruchy

Pomoc, ktorú potrebujete bez ohľadu na to, kde ste

Ak ste účastníkom nehody alebo máte poruchu, Vaša bezpečnosť je našou najvyššou prioritou. Pomocou nižšie uvedených informácií získate rýchlo potrebnú pomoc.

Potrebujete rýchlu pomoc?

Zákaznícke Kontaktné Centrum

Volajte na číslo 0850 888 777 na Slovensku alebo +421 904 333 230 zo zahraničia. Sme k dispozícii 24 hodín 7 dní v týždni.

Zavolajte teraz

Krádež, vlámanie, vandalizmus

V prípade krádeže auta, alebo škody spôsobenej vlámaním a vandalizmom kontaktujte v prvom rade políciu. Zároveň prosím informujte naše Zákaznícke Kontaktné Centrum. Ak nie ste poistený v spoločnosti LeasePlan, informujte o tom aj svoju poisťovňu.

Nehoda za účasti iného vozidla

 1. Vyplňte európsky výkaz o nehode

  Váš európsky výkaz o nehode nájdete vo svojom odkladacom priestore.

 2. Urobte si fotografiu

  Urobte si fotografie z miesta nehody vrátane fotografie poznávacej značky druhého vozidla.

 3. Nahláste nehodu na naše Zákaznícke Kontaktné Centrum

  Volajte na číslo 0850 888 777 na Slovensku alebo +421 904 333 230 zo zahraničia. Sme k dispozícii 24 hodín 7 dní v týždni.

Nehoda, alebo poškodenie bez účasti iného vozidla

 1. Kontaktujte naše Zákaznícke Kontaktné Centrum a pripravte si nasledujúce informácie:

  Vaše evidenčné číslo vozidla, dátum, čas a miesto nehody a krátky opis toho, čo sa stalo.

Poruchy

Zákaznícke Kontaktné Centrum

Volajte na číslo 0850 888 777 na Slovensku alebo +421 904 333 230 zo zahraničia. Sme k dispozícii 24 hodín denne 7 dní v týždni.

Zavolajte teraz

Ostatné škody

Mali ste škodu, ktorá si nevyžaduje okamžitú pozornosť? Nezabudnite, že pri odovzdávaní auta sa ohodnocuje každé poškodenie, ktoré Napriek tomu oznamujte škodu spoločnosti LeasePlan telefonicky na Zákaznícke Kontaktné Centrum, ktoré škodu nielen zaznamená, ale aj nájde to nakvhodnejšie servisné stredisko a naplánuje opravy.