Na vašom firemnom parkovisku stoja veľké peniaze

10. február 2020

Pre firmy je vozový park organizácie často jeden z najväčší nákladov pre podnik. Tým, že nám predáte svoj momentálne vlastnený fleet, môžeme vám ho prenajať späť za účelom pevného mesačného prenájmu vozidla.

Ak k tomu pridáme náklady na správu vozového parku, hodnotenie rizík spojených s odpismi vozidiel a nákladmi na servis, zistíte, prečo sme vytvorili ideálne riešenie, ktoré vám ich pomôže vyriešiť.

Tým, že nám odpredáte svoj fleet, my vám ho môžeme prenajať späť za pevnú mesačnú splátku. Vy zároveň získate prostriedky, ktoré môžete využiť napríklad na inovácie alebo ďalší rozvoj podnikania.

Aké sú vyhody?

  • Väčšia kontrola nad nákladmi - Jedna fixná mesačná splátka, ktorá pokrýva vašu komplexnú mobilitu, vrátane cestnej dane a balíku služieb údržby. Naviac získate prístup k nášmu „Zákazníckemu Kontaktnému Centru“ pre všetky požiadavky vašich vodičov.
  • Odstraňuje riziko vlastníctva - Riziko odpisu preberáme my. Od očakávaného nájazdu kilometrov a spravodlivého opotrebenia po dohodnutú dobu trvania zmluvy o prenájme sa upravuje aj výška mesačnej splátky.
  • Kapitálová injekcia - umožňuje vám vyrovnať všetky dlhy a investovať do nových oblastí biznisu

Čo získam?

Všetky naše zmluvy o prenájme zahŕňajú štandardne Cestnú asistenciu a LeasePlan Assist.

V závislosti na veku vozidiel môžeme byť schopní ponúknuť náš komplexný balík služieb a údržby. Ten zahŕňa servis odporúčaný výrobcom, sezónne prezutie a všeobecnú údržbu pre vašu bezstarostnú jazdu.

Všetky tieto služby sú dostupné prostredníctvom nášho Zákazníckeho Kontaktného Centra (ZKC), ktoré je dostupné 24 hodín denne, 365 dní v roku.

Úplná transparentnosť

  • Služba Sale&LeaseBack je k dispozícii pre fleety s 5 a viac vozidlami

  • Kontrakt podlieha kreditnému schváleniu.

  • Sale&LeaseBack je produkt operatívneho lízingu, takže nebudete vlastníkom vozidla a na konci zmluvy neexistuje žiadne právo na kúpu.

  • Minimálne trvanie kontraktu je 12 mesiacov s nájazdom 7 500km ročne.

  • Balíky služieb a údržby sú k dispozícii v závislosti od veku a počtu najazdených kilometrov vozidiel.

  • Balík služieb a údržby obsahuje: všeobecnú predpísanú údržbu vozidla a údržbu odporúčanú výrobcom. Balík nezahŕňa opravy po nesprávnom nesprávne použití vozidla, alebo poškodenie v prípade nehody.

  • Ak vozidlo prekročí zmluvný počet najazdených kilometrov, bude sa účtovať poplatok za prekročenie najazdených kilometrov.

Chcete vedieť viac?

Náš tím odborníkov vám je k dispozícii, aby vám odpovedal na všetky otázky alebo vypracoval nezáväznú kalkuláciu. Sme tu pre vás.

Naši odborníci sú tu pre vás

Kontaktujte nás

Vyplňte, prosím, formulár a naši pracovníci vas budú obratom kontaktovať

Zavolajte nám na +421 2 206 49 200

Sme vám plne k dispozícii počas štandardných pracovných hodín

Zavolajte nám práve teraz