Služobné vozidlá: čo má najväčší zmysel - operatívny leasing alebo priama kúpa?

Komplexný pohľad na obe alternatívy

10. február 2020

Keď vaša spoločnosť potrebuje jedno alebo viac vozidiel na podporu svojich obchodných aktivít, kľúčovou otázkou by malo byť: „Čo má najväčší zmysel – operatívny leasing alebo priama kúpa?“ Najmä malé a stredné podniky (MSP) si nekladú túto otázku, buď preto, že konajú iba zo zvyku, alebo preto, lebo veria, že ich súčasné riešenie je najlepšou dostupnou možnosťou. Je to však zásadná otázka pre každý biznis, pretože rozhodnutie „nájom verzus kúpa“ má finančné a prevádzkové dôsledky pre všetky typy spoločností bez rozdielu veľkosti. Operatívny leasing sa často vníma ako drahá možnosť, ale zdanie môže klamať.

Skutočné porovnanie „operatívny lízing verzus nákup“ zahŕňa niektoré zložité analytické výzvy, pretože rozhodnutie má vplyv nielen na peňažné toky spoločnosti, výkaz ziskov a strát a súvahu, ale aj na efektivitu organizácie z hľadiska riadenia vozového parku. Prichádza čas, aby ste prehodnotili svoj postoj k „operáku“ oproti nákupu? Tento blog vám pomôže urobiť správne rozhodnutie, porovnáva výhody a nevýhody leasingu a kúpy a zdôrazňuje niektoré faktory, ktoré sa často prehliadajú.

Mobilita je v dnešnej dobe podstatným predpokladom podnikania pre nespočetné množstvo spoločností a všetky stoja pred rovnakým kľúčovým rozhodnutím. Na dosiahnutie spravodlivého porovnania medzi operatívnym leasingom a nákupom by spoločnosti mali starostlivo analyzovať celkové náklady na vlastníctvo (TCO) oboch možností. Každá samostatná etapa životného cyklu vozidla zahŕňa rôzne úvahy a rozhodnutia, ktoré treba urobiť.

Zdroje

Aké vozidlo sa najlepšie hodí pre vaše podnikanie a ponúka tiež najlepšiu hodnotu za peniaze? Priamy nákup vozidla vám poskytne flexibilitu a slobodu výberu. Môžete si vybrať, ktoré vozidlo chcete vy alebo vaši vodiči, požiadať o cenovú ponuku lokálnych predajcov a uskutočniť objednávku u dodávateľa podľa vášho výberu. Ak vaša spoločnosť buduje väčší fleet, je možné dojednať atraktívne zľavy z ceny pri využití miestneho predajcu pre všetky ďalšie nákupy na základe prísľubu o budúcich zmluvách o poskytovaní služieb.

Nájsť správne vozidlo za správnu cenu a na správnom mieste však môže byť časovo náročné a vyžaduje určitú úroveň vedomostí a vyjednávacích schopností. Pri operatívnom leasingu máte však rovnakú slobodu výberu. A pokiaľ ide o modely a značky vozidiel vždy si nad výberom ponecháte maximálnu kontrolu. Využijete nielen outsourcing všetkých „starostí a problémov“, ale budete tiež profitovať z odborných rád a podpory lízingovej spoločnosti pri výbere toho správneho vozidla pre váš biznis. Naviac máte istotu najnižšej možnej ceny vďaka centrálnemu nákupu, ktoré zlepšuje podmienky a znižuje celkovú splátku.

Okrem toho majú lízingové spoločnosti, vďaka svojim silným vzťahom s dodávateľmi, lepší prístup k najnovším technológiám, vďaka čomu môžete ťažiť z pokroku, ako je zníženie spotreby paliva, bezpečnosť, elektromobilita či telematika. Aj keď potrebujete vysoko špecializované vozidlá na podporu svojich obchodných aktivít v konkrétnom sektore, napr. stavebníctve alebo na transport potravín, leasingové spoločnosti vedia zabezpečiť vozidlá so špeciálnymi nadstavbami, ktoré sú dokonale prispôsobené vašim konkrétnym potrebám.

Financovanie

Po výbere správneho vozidla je ďalším krokom zabezpečenie financovania. Ak chcete urobiť spoľahlivé porovnanie medzi „finančnými nákladmi“ pri scenároch nákupu a operatívneho leasingu, musíte zvážiť vážené priemerné kapitálové náklady pri kúpe vozidla a úrokové náklady, ktoré vám budú účtované pri lízingovom scenári. Nákup jedného alebo viacerých vozidiel vyžaduje, aby ste do nich investovali kapitál - viazali peniaze, ktoré by ste inak mohli minúť na svoje hlavnú podnikateľskú činnosť. Aj ak máte dostatočnú kapitálovú rezervu, peniaze, ktoré „zamknete“ vo svojich vozidlách, budú mať hodnotu požičaných z dôvodu nenávratnej investície.

Leasing vám naopak umožňuje získať vozidlá, ktoré potrebujete, bez použitia potrebného prevádzkového kapitálu alebo nadbytočných úverových liniek, ktoré by sa dali využiť výhodnejšie na ďalšie budovanie vášho podnikania. Pri operatívnom leasingu platíte fixný mesačný poplatok po celú dobu lízingu, aby ste pokryli odpisy a úrokové náklady na základe investičnej hodnoty vozidla a jeho predpokladanej hodnoty pri ďalšom predaji na konci zmluvy. Tiež zlepšujete svoje finančné plánovanie a cash-flow, pretože dopredu viete, koľko vás bude stáť mobilita vašich zamestnancov.

V neposlednom rade sa z hľadiska financovania vynára otázka záruky. Všetky nové vozidlá samozrejme majú základnú záruku, ale nie vždy je jasné, na čo sa vlastne vzťahuje. Pre úplnú garanciu je potrebné, aby si majitelia prikúpili predĺženú záruku, často so značnými nákladmi za každé vozidlo. V prípade vozidla na operatívny leasing sú do mesačnej splátky leasingu zahrnuté dokonca aj náklady na vážne mechanické problémy, čo znamená, že spoločnosť poskytujúca operatívny leasing nesie riziko a nevystavuje vás nepríjemným - a potenciálne nákladným - prekvapeniam.

Od roku 2019 sa od väčších spoločností, ktoré vykazujú účtovníctvo leasingu podľa IFRS a US GAAP, vyžaduje, aby uznali právo na používanie vozidla a záväzok zaznamenali v ich finančnej súvahe. Okrem toho spoločnosti tiež uvidia zmenu klasifikácie vo výkaze ziskov a strát, ktorá bude vykazovať odpisy a úroky z operatívneho leasingu namiesto nákladov na leasing. Ďalšie informácie týkajúce sa pripravovaných zmien nájdete v sekcii LeasePlan o účtovaní leasingu. Viac informácií o IFRS16 nájdete v sekcii Novinky a médiá na našich webových stránkach.

Prevádzkové náklady

Po dojednaní financovania sú prevádzkové náklady ďalšou fázou životného cyklu vozidla. Medzi prevádzkové hľadiská patrí poistenie, palivo, údržba, výmena zimných / letných pneumatík, servis a riešenie akýchkoľvek opráv, nehôd a možných škôd, ako aj parkovacie lístky, či pokuty. V prípade, že vozidlá obstaráte pomocou priameho nákupu, budete musieť tieto náklady spravovať vo vlastnej réžii, napríklad vydávaním firemných kreditných kariet alebo preplácaním nákladov na palivo zamestnancom, alebo ich outsourcovať u dodávateľa - napríklad v miestnom servise.

Aspekt „TCO“ sa však často podceňuje. Bez ohľadu na počet vozidiel si ich efektívne riadenie vyžaduje značné množstvo práce; všetky tieto činnosti si vyžadujú čas na nájdenie správneho dodávateľa, zjednanie správnej ceny, dôkladné preskúmanie došlých faktúr a ich včasné zaplatenie, čo môže významne zaťažiť vášho správcu vozového parku alebo administratívne oddelenie.

V nastavení operatívneho lízingu sa lízingová spoločnosť stará o správu všetkých operatívnych služieb, čo vám umožní sústrediť sa na vaše hlavnú činnosť podnikania. Ako súčasť garantovaných nákladov v rámci lízingovej zmluvy sa údržba - vrátane preventívnej a neplánovanej údržby, ako aj opráv na ceste - vykonáva počas celej životnosti vozidla schváleným dodávateľom/servisom na základe dohôd o úrovni služieb (SLA) a schvaľovacích procesov pre vozidlo. Výmena pneumatík je takisto súčasťou splátky lízingu a vykonáva sa v schválených prevádzkach. Dodatočne tak eliminuje problém so skladovaním rezervnej sady pneumatík. Pokiaľ ide o palivo, každý vodič dostane palivovú kartu (k dispozícii sú rôzne alternatívy), ktorá ponúka kvalitné pokrytie a potenciálne zľavy. Okrem toho získate správy o spotrebe paliva u svojich vodičov, ktoré vám poskytnú lepší prehľad o spotrebe, nákladoch a súvisiacich emisiách CO2.

Poistenie je ďalšou zložkou s fixnými nákladmi, presne zosúladenou s dátumom začiatku a ukončenia leasingovej zmluvy, rovnako ako vybavovanie poistných udalostí, vymáhanie škodových udalostí a správu nehôd (vrátane náhradného vozidla počas opráv). To všetko minimalizuje prestoje vašich zamestnancov a ponúka zvýšenie efektívnosti procesov pre vás ako zákazníka.

Predaj

Na konci životného cyklu, keď vozidlo dosiahne určitý vek alebo nájazd, je potrebné ho predať alebo odpísať. To pre majiteľov vozidiel znamená významnú rizikovú zložku. Tu majú dve možnosti: buď vozidlo odpisovať na nulu a zisk z predaja zaúčtovať ako pozitívny výsledok, alebo určiť predpokladanú hodnotu ďalšieho predaja a vozidlo podľa toho odpisovať.

V takom prípade existuje riziko, že sa vozidlo nakoniec predá pod predpokladanú hodnotu, čo vedie k finančným stratám. V prípade uzavretej zmluvy o operatívnom lízingu alebo operatívneho lízingu predpovedá lízingová spoločnosť pravdepodobnú zostatkovú hodnotu na začiatku zmluvného obdobia a podľa toho vypočíta vaše mesačné splátky (vrátane odpisov a úrokov). To vás zbaví starostí a rizika nižšej predajnej hodnoty, na konci doby prenájmu.

Výhody operatívneho leasingu

Záver

Rozhodnutie o priamej kúpe vs. Operatívnom leasingu znamená viac než len porovnanie mesačných nákladov (úrok / odpis oproti splátke lízingu). Každá etapa životného cyklu vozidla je dôležitá a má vplyv na celkové náklady na prevádzku vozidla/vozidiel. Pre úplnú predstavu by ste mali okrem finančných nákladov vziať do úvahy aj hodnotu podpory a manipulačných služieb poskytnutých v operatívnom leasingu. Takéto služby znížia interné pracovné zaťaženie manažérov vozového parku alebo administratívnych zamestnancov a v konečnom dôsledku vám ušetria ďalšie peniaze.

Naši odborníci sú tu pre vás

Kontaktujte nás
Vyplňte, prosím, formulár a naši pracovníci vas budú obratom kontaktovať
Zavolajte nám na +421 2 206 49 200
Sme vám plne k dispozícii počas štandardných pracovných hodín