Cenník služieb LeasePlan Slovakia

Cenník služieb poskytovaných v rámci operatívneho leasingu vozidiel určuje cenové podmienky služieb poskytovaných spoločnosťou LeasePlan Slovakia, s.r.o. nad rámec obsahu Rámcovej zmluvy a doplňuje aj Všeobecné podmienky operatívneho leasingu.

Otvoriť

Pricing List contains value of all services provided on top of standard ones defined in signed Leasing Contract completing General Terms and Conditions.

Open