Cenník služieb LeasePlan Slovakia

Cenník služieb poskytovaných v rámci operatívneho leasingu vozidiel určuje cenové podmienky služieb poskytovaných spoločnosťou LeasePlan Slovakia, s.r.o. nad rámec obsahu Rámcovej zmluvy a doplňuje aj Všeobecné podmienky operatívneho leasingu.

Pricing List contains value of all services provided on top of standard ones defined in signed Leasing Contract completing General Terms and Conditions.