Aktuálne informácie a FAQ

30. marec 2020

Bezpečnosť a mobilita vašej spoločnosti

Najčastejšie položené otázky a odpovede

Dňa 15.3. vláda Slovenskej republiky vyhlásila mimoriadny stav pre aktuálnu situáciu ohľadom pandémie koronavírusu COVID-19.

Aby sme zaistili mobilitu všetkých našich klientov a zároveň zaistili bezpečnosť našich kolegov, urobili sme ťažké, ale potrebné rozhodnutie – dočasne sme zatvorili našu kanceláriu LeasePlan Slovakia, s.r.o. a požiadali sme našich zamestnancov, aby pracovali na diaľku. Tento krok zaistí, že chránime našich kolegov a zároveň vám môžeme poskytnúť tie najlepšie možné služby.

Naše kontaktné osoby sú tu aj naďalej pre vás na obvyklých telefónnych číslach a e-mailoch a môžete sa na nich obrátiť. Rovnako funguje aj Zákaznícke Kontaktné Centrum (ZKC), ktoré je dostupné 24 hodín denne na tel. číslach: 0850-888-777 alebo +421-904-333 230 (zo zahraničia).

V tomto článku vám prinášame odpovede na najčastejšie položené otázky:

1. Vodič sa potrebuje objednať na bežný servis, ako má postupovať?

Prosím, kontaktujte naše Zákaznícke Kontaktné Centrum (ZKC). Naši operátori majú najaktuálnejšie informácie a vedia vám rezervovať termín v otvorených prevádzkach.

2. Čo v prípade, ak vodič prekročí KM na vykonanie pravidelnej servisnej prehliadky a servisy sú zatvorené?

Prosím, kontaktujte naše Zákaznícke Kontaktné Centrum (ZKC). Naši operátori majú najaktuálnejšie informácie a vedia vám rezervovať termín v otvorených servisných prevádzkach.

3. Na prístrojovom štíte svieti oranžová, resp. červená kontrolka, ako má vodič postupovať?

V oboch prípadoch, prosím, kontaktujte naše Zákaznícke Kontaktné Centrum (ZKC). Naši operátorimajú najaktuálnejšie informácie a vedia vám rezervovať termín v otvorených prevádzkach, resp. vás naši operátori spoja s relevantnou asistenčnou službou podľa značky, modelu a danej situácie.

Zákaznícke Kontaktné Centrum: 0850-888-777 alebo +421-904-333 230 (zo zahraničia)

4. Vodič má objednané vozidlo, kedy si ho bude môcť prevziať?

Vzhľadom na zatvorenie predajných miest nebude LeasePlan Slovakia, s.r.o. až do odvolania prihlasovať a registrovať nové vozidlá. Akonáhle sa predajné miesta opäť otvoria, okamžite sa začína s prihlasovaním a odovzdávaním objednaných vozidiel.

5. Ako máme postupovať v prípade poškodenia pneumatiky, neopraviteľného defektu a pod.?

Kontaktujte, prosím, naše Zákaznícke Kontaktné Centrum (ZKC). Naši operátori majú najaktuálnejšie informácie a vedia vám rezervovať termín v otvorených prevádzkach.

6. Nájom vozidla skončil popr. končí v krátkej dobe. Ako môže vodič vrátiť svoje vozidlo?

Odstavné miesto zostáva v zmysle nariadenia vlády zatvorené. V nevyhnutných prípadoch, prosím, kontaktujte svoju kontaktnú osobu v spoločnosti LeasePlan a informujte sa o alternatívnych riešeniach.

7. Ako budú riešené opravy vozidla pri poistných/škodových udalostiach?

Opravy vozidiel vieme plnohodnotne zabezpečiť v rámci celého územia SR. Prosím, kontaktujte Zákaznícke Kontaktné Centrum (ZKC) a nahláste škodovú udalosť. Naši operátori vás ďalej usmernia.

8. Ako aktuálne riešiť TK a EK?

Stanice TK a EK môžu byť od 30.3. za určitých bezpečnostných pravidiel v prevádzke. Niektoré z nich však napriek aktualizácií k výnimkám zostávajú zatvorené. Odporúčame vám kontaktovať naše Zákaznícke Kontaktné Centrum (ZKC) za účelom nasmerovania do otvorených prevádzok.