Ärendeformulär

Frågor och svar

Välj en kategori
Frågor

Arrow downMin bil har blivit skadad av okänd motpart då den stått parkerad. Jag har fått skadebesked att jag ska betala självrisk. Varför det?

Beviskraven vid skada som orsakats av annat trafikförsäkringspliktigt fordon är mycket höga från Trafikförsäkringens (TFF) sida. Föraren måste kunna styrka att skadan har orsakats av ett annat trafikpliktigt fordon och att detta fordon befann sig i trafik. Om dessa beviskrav kan uppfyllas blir självrisken 5% av ett basbelopp. I annat fall blir självrisken det normala beloppet för vagnskadesjälvrisk.

Svarade detta på din fråga?
ThumbsUp
Glad att hjälpa!
ThumbsDown
Vänligen gärna

Arrow downKommer jag få betala självrisken själv?

Självrisken faktureras alltid till din arbetsgivare. Beroende på hur er bilpolicy ser ut, kommer eventuellt hela eller delar av självrisken debiteras dig som förare. Inga självrisker täcks av LeasePlan. Kontakta din arbetsgivare för information om hur självrisker hanteras hos er.

Svarade detta på din fråga?
ThumbsUp
Glad att hjälpa!
ThumbsDown
Vänligen gärna

Arrow downVem betalar för skadereparationen?

I nästan alla fall betalar vi för reparation av skadorna. I vissa fall kommer du att vara ansvarig för reparationskostnaden. Dina eventuella kostnader beskrivs i de allmänna villkoren för ditt leasingavtal.

Svarade detta på din fråga?
ThumbsUp
Glad att hjälpa!
ThumbsDown
Vänligen gärna

Ärendeformulär

Registrera alla ärenden i formuläret nedan. Kom ihåg att ange rätt kategori så att det hamnar hos rätt avdelning.