Ärendeformulär

Frågor och svar

Välj en kategori
Frågor

Arrow downFår jag använda bilen för övningskörning?

Det går bra att övningsköra om handledaren har giltigt körkort och genomgått handledarutbildning. Du måste också kontrollera med din arbetsgivare att det går bra även för dem. Notera att en högre självrisk kan gälla (beror på förarens ålder) i händelse av skada.

Svarade detta på din fråga?
ThumbsUp
Glad att hjälpa!
ThumbsDown
Vänligen gärna

Ärendeformulär

Registrera alla ärenden i formuläret nedan. Kom ihåg att ange rätt kategori så att det hamnar hos rätt avdelning.