Fördelar med att byta till ett elfordon

Varför köra eldrivet?

 1. Hållbarhet

  Elbilar bidrar till bättre luftkvalitet eftersom de har lägre koldioxidutsläpp2 än bensin- och dieselbilar. Många länder arbetar redan med strängare utsläppsregler för att uppnå EU:s mål om klimatneutralitet till 2050. Om du byter till en elbil nu ligger du före i utvecklingen. Även om en elbil endast laddas med icke förnybar el under hela sin livscykel är den i alla fall mer hållbar än en jämförbar bil med förbränningsmotor.

 2. Modern teknik

  Den senaste generationens elbilar har en realistisk räckvidd på upp till 500 km på en laddning, och fler laddningsstationer byggs ut. Eftersom el för närvarande är det billigaste bränslet kostar det mindre att ladda en elbil än att tanka bensin eller diesel. Dessutom kräver elmotorer mindre underhåll, vilket är en annan fördel som sparar pengar och tid. Motoreffekten är vanligtvis större än i en jämförbar bil med förbränningsmotor, och den är också omedelbart tillgänglig i sin helhet, vilket ger dynamisk körglädje.

 3. Fler elbilar tillgängliga varje år

  Helt eldrivna bilar blir allt mer tillgängliga och prisvärda, tack vare den snabba utvecklingen av innovationer hos företag som Tesla, men även etablerade bilmärken som Audi, BMW, Mercedes, Volkswagen och Nissan. Infrastruktur och teknik för laddning utvecklas och förbättras också kontinuerligt, och laddningsnätet i Nordamerika, Europa och Kina har vuxit exponentiellt under de senaste åren. Med sjunkande kostnader, en flodvåg av nya märken och modeller och en minskad räckviddsångest i takt med att nya laddningsstationer byggs har det aldrig varit enklare eller mer attraktivt att köra elbilar.

 4. Kommande ändringar i lagstiftningen

  För att påskynda revolutionen av elfordon infördes ny lagstiftning om elfordon. I juni 2022 beslutade Europaparlamentet i en omröstning att alla nya bilar och skåpbilar som säljs i EU ska vara nollutsläppsfordon senast 2035. Tillverkare kommer inte längre att få sälja nya bilar eller lätta fordon med förbränningsmotorer. År 2030 ska EU sträva efter att ha minst 30 miljoner elfordon på vägarna. Allt fler städer inför lågutsläppszoner (LEZ) för att förbättra luftkvaliteten för invånarna. Mer än 200 städer har nu någon form av LEZ-politik, och antalet kommer bara att öka.

 5. Bekvämlighet

  Personer som kör elbilar är nöjda förare som rapporterar att elbilar är "roligare, mer spännande och lättare att köra". Bilen är praktiskt taget ljudlös, vilket är mycket behagligt för både dig och dina passagerare. Dessutom behöver du inte växla eftersom alla elbilar kör automatiskt.

 6. Räckvidd

  Den senaste generationen elbilar har en realistisk räckvidd på upp till 500 km per laddning och fler laddstationer tillkommer.

Zoner med låga eller inga utsläpp

Åk alltid till zoner med låga utsläpp

Den stora lockelsen med en elbil är att du kör kilometer efter kilometer utan utsläpp. När du är på väg är EV-systemet ett "slutet kretslopp", vilket innebär att batteriet driver elmotorn och driver alla elektriska apparater ombord, men producerar inget avfall.

Och det är goda nyheter för förare av elbilar. Varför? Eftersom du fortfarande har tillgång till zoner med låga utsläpp. Många städer håller bilar med förbränningsmotorer borta från sina centrum på grund av de skadliga luftföroreningar de orsakar. Mer än 200 städer, däribland London, Amsterdam, Stuttgart och Stockholm, har redan infört zoner med låga utsläpp. De mest förorenande bilarna med förbränningsmotorer är också förbjudna i Bryssel, Antwerpen och Gent. Med elbilar har du fortfarande tillgång till områden med låga utsläpp.

Är du redo att välja en elbil eller en plug-in hybrid?

Kolla in bilarna i vårt showroom