Bilförsäkring

Försäkringsvillkor

Nedan hittar du LeasePlans aktuella motorförsäkringsvillkor samt information kring vår försäkring.

Försäkringsvillkor

General insurance conditions (ENG)

Early termination insurance conditions (ENG)

Insurance conditions: Manufacturer deductible reduction (ENG)

Tools property endorsement (ENG)

Övriga dokument

Kundinformation (SVE)

General insurance product fact sheet (IPID) (ENG)

Generellt produktfaktablad (IPID) (SVE)

Produktfaktablad: Sjävriskreducering för vagnskadegaranti (SVE)

Avtalsverkstäder Vagnskadegarantin

Förtida lösenblankett

Feedback & klagomål

Vår ambition är alltid att hantera ditt försäkringsärende på bästa möjliga sätt. Vill du ge feedback eller registrera ett klagomål, klicka här.

Claims Management Sverige AB (“CMS”) med organisationsnummer 559281-1011 reglerar skador för LeasePlan Insurance (Euro Insurances DAC) räkning. Alla skador kan rapporteras via leaseplan.com/sv-se/forartjanster/skador/, oavsett om ditt fordon är försäkrat via LeasePlan Insurance, annat försäkringsbolag eller har en s.k. vagnskadegaranti.