Globalt integritetsmeddelande

Senast uppdaterat: 2021-05-31

Vi på LeasePlan är angelägna om att skydda din integritet när vi samlar in och behandlar personuppgifter. Därför har integritets- och datasäkerhetsförfaranden som följer alla lagar och regler blivit integrerade aspekter av LeasePlans tjänster och av vårt sätt att styra företaget, garantera ansvarighet och hantera risker. Som en följd av detta behandlar vi endast personuppgifter som är nödvändiga för att kunna bedriva vår affärsverksamhet och för att vi ska kunna tillhandahålla LeasePlans tjänster (kallas nedan 'tjänster*).

LeasePlans integritetsåtaganden

Vi behandlar dina personuppgifter:

Läs det här integritetsmeddelandet noggrant om du vill veta hur vi samlar in och använder dina personuppgifter.

1. Tillämpningsområde för det här integritetsmeddelandet

I. Webbplatsbesökare/webbplatsanvändare (kallas nedan webbplatsbesökare) II. Företagskunder (kunder) III. Kunders medarbetare/förare (förare). IV. Privata leasingkunder (inklusive enmansföretag) (privata leasingkunder) V. Privatkunder som köper begagnade bilar (köpare) VI. Professionella handlare som köper begagnade bilar (handlare). VII. Leverantörer av varor och tjänster ("Leverantörer") (eller aktörer relaterat till ovan - enskilt eller tillsammans, också refererat till "du", "din"eller "dina")

Vi samlar in och använder dina personuppgifter via våra olika tjänster för bil- och vagnparksleasing, hantering och förarmobilitet, och i samband med att vi bedriver vår affärsverksamhet, såsom beskrivs mer ingående i avsnitt 1 (”Tjänster”).

Observera att det här integritetsmeddelandet inte omfattar följande närstående företag och/eller tjänster:

För tjänster som tillhandahålls av dessa företag finns det separata integritetsmeddelanden.

Observera också att all eventuell behandling av dina personuppgifter kopplat till våra telematiska tjänster sker i enlighet med separat gällande integritetsmeddelande för telematik.

Företagskunders ansvar I den mån en kund (arbetsgivare) har tillgång till personuppgifter är kunden (arbetsgivaren) personuppgiftsansvarig och ansvarar för behandlingen och användningen av dessa uppgifter. Det här meddelandet omfattar inte kunders (arbetsgivares) behandling och användning av personuppgifter.

2. Vilka är vi?

LeasePlan Sverige AB är företaget som ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter (dvs. personuppgiftsansvarig):

Råsundavägen 4, 169 67 Solna, Sverige

I vissa fall är LeasePlan Corporation N.V. och LeasePlan Global B.V. gemensamt personuppgiftsansvariga:

Adress: Gustav Mahlerlaan 360, 1082 ME Amsterdam, Nederländerna

Aktuellt lokalt LeasePlan-företag, LeasePlan Corporation N.V. och LeasePlan Global B.V. kallas nedan gemensamt LeasePlan eller vi.

3. Hur samlar vi in dina uppgifter?

Från andra källor Vi får personuppgifter om dig från andra källor, exempelvis

Om du har ett konto på en social medieplattform och ansluter det till ditt tjänstekonto, eller om du delar vissa personuppgifter från det sociala mediekontot med oss. Det kan gälla t.ex. namn, e-postadress, foto, kontaktlista och andra uppgifter som är tillgängliga eller som du gör tillgängliga för oss när du ansluter det sociala mediekontot till ditt tjänstekonto.

Vi behöver samla in personuppgifter från dig för att kunna tillhandahålla de tjänster du begär. eller för att behandla förfrågningar, frågor, kommentarer och klagomål relaterat till våra tjänster. Om du inte uppger den information vi efterfrågar kan vi kanske inte tillhandahålla tjänsterna. Om du röjer personuppgifter om någon annan för oss eller våra tjänsteleverantörer i samband med tjänsterna innebär det att du intygar att du är behörig att göra det och att tillåta oss att använda informationen i enlighet med det här meddelandet.

4. För vilka ändamål använder vi dina uppgifter?

4.1 Uppgifter från webbplatsbesökare

4.1.1 WEBBPLATSER **1.1.1.a För att kommunicera med dig** *Vad innebär detta*? Vi samlar in dina uppgifter när du kontaktar oss via något av våra kontaktformulär online, t.ex. när du skickar oss frågor, förslag, positiv feedback eller klagomål eller när du begär en offert på våra tjänster. Denna behandling sker för att fullgöra ett avtal som du har med oss eller med ditt samtycke. *Vilka personuppgifter behandlar vi för detta ändamål?* För detta ändamål samlar vi in fullständigt namn, kön, titel, kontaktuppgifter (i tjänsten, inklusive e-postadress, telefonnummer, ditt företags namn) och andra uppgifter som du delger oss i [kontaktformulärets](targetBlank:#FormSection1) fritextfält, där t.ex. kan ställa en fråga, beskriva ett förslag du har, ge oss beröm eller lämna in ett klagomål.  *Med vem delar vi dina personuppgifter ?* Se avsnittet ”[Röjande av uppgifter för tredje part](targetBlank:#Paragraph14)”. **4.1.1.b För att kunna skicka enkätundersökningar eller annat marknadsföringsmaterial.** *Vad innebär detta*?  Vi behandlar dina personuppgifter när vi skickar dig återkommande undersökningar där vi begär feedback om våra tjänster eller andra tjänster relaterade till bilen vilket innebär att vi har ett berättigat intresse att behandla de aktuella uppgifterna. Om du har lämnat ditt samtycke eller om vi har ett berättigat intresse kan vi skicka dig marknadsföringsmaterial så att du håller dig uppdaterad om evenemang, specialerbjudanden och möjligheter samt om LeasePlans aktuella och framtida utbud av produkter och tjänster. När vi kontaktar dig gällande undersökningar eller marknadsföringsmaterial gör vi det via e-post, telefon eller vanlig post (nyhetsbrev, broschyrer eller tidskrifter). Om du inte längre vill få undersökningar eller marknadsföringsmaterial från oss ber vi dig kontakta oss via [kontaktformuläret](targetBlank:#FormSection1). Om du har besökt en av LeasePlans webbplatser kan det hända att vi visar dig anpassade annonser på sidor som inte tillhör LeasePlan-webbplatsen. För att skapa oss en bättre bild av vad som är relevant för dig kan vi använda manuella och automatiska verktyg för att analysera dina personuppgifter. *Vilka personuppgifter behandlar vi för detta ändamål?* För detta ändamål behandlar vi namn, adress, e-postadress och ämnen du skulle kunna vara intresserad av (enligt vad du uppgett på vår webbplats).   *Med vem delar vi dina personuppgifter ?* Se avsnittet ”[Röjande av uppgifter för tredje part](targetSelf:#Paragraph14)”. 4.1.2 SOCIALA MEDIER **4.1.2.a För att underlätta delning på sociala medier** *Vad innebär detta*? På våra webbplatser finns flera olika funktioner för delning på sociala medier, såsom knappar från Facebook, Twitter och LinkedIn, som med ditt samtycke kan användas för att dela informationen på våra webbplatser via den sociala mediekanal du föredrar. På våra webbplatser kan det också finnas länkar till våra egna sidor på sociala medier, t.ex. LeasePlans Facebook- eller LinkedIn-sida eller vårt Twitter-flöde. Du kan välja att ge oss feedback via dessa kanaler. På samma sätt kan olika sociala mediekanaler, såsom Snapchat, Facebook, Twitter eller LinkedIn, innehålla LeasePlan-annonser som innehåller länkar till våra webbplatser. Dessa kanaler på sociala medier kan, med ditt samtycke, dela information som du tillhandahåller med oss, när du väljer att följa en länk till en av våra webbplatser. Observera att vi inte är ansvariga för de principer och förfaranden för insamling, användning och röjande av uppgifter (inklusive datasäkerhetsförfaranden) som tillämpas av andra organisationer, såsom Facebook, Apple, Twitter, Google, Microsoft, RIM eller någon annan apputvecklare, appleverantör, social medieplattform, operativsystemsleverantör, wifi-operatör eller enhetstillverkare. Detta gäller alla eventuella personuppgifter som du röjer för andra organisationer via eller i samband med våra sociala mediefunktioner och/eller annonser. Behandling av personlig information är föremål för sekretesspolicyer och praxis inom dessa andra organisationer. *Vilka personuppgifter behandlar vi för detta ändamål?* För detta ändamål behandlar vi namn, e-postadress, IP-adress, foto, kontaktlista från aktuell social medieplattform och eventuell annan information som kan bli tillgänglig för oss när du använder våra funktioner för sociala medier. *Med vem delar vi dina personuppgifter ?* Se avsnittet ”[Röjande av uppgifter för tredje part](targetSelf:#Paragraph14)”. 4.1.3 COOKIES OCH LIKNANDE TEKNIKER All eventuell behandling av personuppgifter via cookies och/eller liknande tekniker sker i enlighet med vår redogörelse för hur vi hanterar cookies som finns tillgänglig på vår [hemsida](targetBlank:https://www.leaseplan.com/sv-se/cookiepolicy/). 4.1.4 LEASEPLANS AFFÄRSÄNDAMÅL **4.1.4.a Ledningsrapportering** *Vad innebär detta*? Vi behandlar personuppgifter för olika ändamål som har att göra med LeasePlans verksamhet och där vi har ett berättigat intresse att behandla de aktuella uppgifterna. Det rör sig exempelvis om dataanalys, revisioner, utveckling av nya produkter, utökningar, ändringar eller förbättringar av våra webbplatser och tjänster, identifiering av användningstrender, analys av hur effektiva våra marknadsföringskampanjer är eller drift och utveckling av vår verksamhet i allmänhet.  För att göra det enklare att använda våra onlinetjänster eller appar kan vi analysera data som vi samlat in vid användning av digitala medier och kombinera dem med information som samlats in via cookies. Exempelvis kan vi bilda oss en uppfattning om vilken digital kanal (Google-sökning, e-post, sociala medier) eller typ av enhet (stationär dator, surfplatta eller mobil) du föredrar, och optimera vår kommunikation och marknadsföring för en viss kanal eller enhet. *Vilka personuppgifter behandlar vi för detta ändamål?* För detta ändamål kan vi behandla namn, e-postadress, IP-adress, kön, födelsedatum, bostadsort, siffror ur ditt postnummer samt alla andra uppgifter som nämns i det här meddelandet eller som du i övrigt delger oss, om det krävs för något av de ändamål som nämns i föregående stycke.  *Med vem delar vi dina personuppgifter ?* Se avsnittet ”[Röjande av uppgifter för tredje part](targetSelf:#Paragraph14)”. **4.1.4.b Efterlevnad av lagar och rättsliga förpliktelser samt skyddande av LeasePlans tillgångar och intressen.** *Vad innebär detta*? I syfte att uppfylla en rättslig förpliktelse eller när vi har ett berättigat intresse behandlar vi dina personuppgifter på det sätt som är lämpligt eller nödvändigt a) enligt tillämplig lagstiftning, inklusive lagstiftning från andra länder än ditt bosättningsland och inklusive branschrekommendationer (t.ex. gällande företagsbesiktning av motparter, penningtvätt, finansiering av terrorism eller andra brott), b) för att uppfylla förpliktelser i samband med en rättsprocess, c) för att hörsamma begäranden från myndigheter och andra offentliga organ, inklusive myndigheter och organ från andra länder än ditt bosättningsland d) för att implementera våra villkor och andra tillämpliga principer, e) för att skydda vår verksamhet, f) för att skydda våra rättigheter samt vår integritet, säkerhet eller egendom, alternativt din eller andras rättigheter, integritet, säkerhet eller egendom och g) för att kunna göra anspråk eller begränsa de skador vi kan komma att lida. *Vilka personuppgifter behandlar vi för detta ändamål?* För detta ändamål kan vi behandla namn, kontaktuppgifter, din korrespondens med LeasePlan, din eventuella användning av våra tjänster samt alla andra uppgifter som nämns i det här meddelandet eller som du i övrigt delger oss, om det krävs för något av de ändamål som nämns i föregående stycke.  *Med vem delar vi dina personuppgifter ?* Vi lämnar ut uppgifter till tillsynsmyndigheter, skattemyndigheter eller utredande organ endast i den mån vi enligt lag eller branschrekommendation som gäller LeasePlan är skyldiga att göra det. Se även avsnittet ”[Röjande av uppgifter för tredje part](targetSelf:#Paragraph14)”.

4.2 Uppgifter från företagskunder

4.2.1 HANTERING AV KUNDKONTON **4.2.1.a För att tillhandahålla, hantera och administrera kundkonton.** *Vad innebär detta*? Vi samlar in din personliga information i syfte att sköta den dagliga hanteringen och administrationen av kundkonton. Det gäller t.ex. underhåll av avtal och att hålla kunderna uppdaterade med alla viktiga nyheter om tjänsterna eller annan information som är relevant för kundens avtal och konto. Denna behandling sker på basis av vårt berättigade intresse (genomförande av det leasingavtal vi har med dig alternativt baserat på en rättslig förpliktelse. *Vilka personuppgifter behandlar vi för detta ändamål?* För detta ändamål kan vi behandla dina kontaktuppgifter på arbetet och inloggningsuppgifter för våra kundkonton online. *Med vem delar vi dina personuppgifter ?* Se avsnittet ”[Röjande av uppgifter för tredje part](targetSelf:#Paragraph14)”.  **4.2.1.b För att kommunicera med dig** *Vad innebär detta*? Du kan kontakta oss på flera olika sätt (t.ex. via e-post eller telefon eller via vår webbplats). I sådana fall använder vi dina personuppgifter för att svara på din fråga eller begäran. Vi kan också komma att kontakta dig gällande t.ex. den dagliga hanteringen och administrationen av ditt kundkonto. Denna behandling sker på basis av vårt berättigade intresse och relaterar till genomförande av det leasingavtal vi har med kunden dig eller med ditt samtycke. *Vilka personuppgifter behandlar vi för detta ändamål?* För detta ändamål kan vi behandla namn, kontaktuppgifter till arbetsplatsen, korrespondens med LeasePlan gällande din fråga/begäran samt alla andra personuppgifter som du delger oss och/eller som vi behöver för att kunna ge dig lämplig respons. *Med vem delar vi dina personuppgifter ?* Se avsnittet ”[Röjande av uppgifter för tredje part](targetSelf:#Paragraph14)”. **4.2.1.c För att kunna skicka enkätundersökningar eller annat marknadsföringsmaterial** *Vad innebär detta*? Vi behandlar personuppgifter för att skicka ut enkätundersökningar, vilket utgör ett berättigat intresse att behandla de aktuella uppgifterna. Om du har lämnat ditt samtycke eller om vi har ett berättigat intresse kan vi också skicka dig annat material, t.ex. för att informera om evenemang, specialerbjudanden och möjligheter samt om LeasePlans aktuella och framtida utbud av produkter och tjänster. Vi skickar denna typ av undersökningar antingen i form av ett återkommande e-postmeddelande eller i form av ett e-postmeddelande där vi ber om feedback om våra tjänster och andra tjänster i samband med fordonet. Vi kan också komma att skicka dig nyhetsbrev, broschyrer eller tidskrifter (via vanlig post). För att förstå vad som är relevant för dig använder vi manuella och automatiserade verktyg för att analysera din personliga information. Om du inte längre vill få undersökningar eller marknadsföringsmaterial från oss ber vi dig kontakta oss med hjälp av kontaktuppgifterna i det här meddelandet. För att underlätta din användning av våra onlinetjänster eller applikationer kan vi analysera data som vi samlar in när du använder våra digitala kanaler och kombinera den med information som samlas in via cookies. Vi gör detta för att till exempel bättre förstå vilken digital kanal (Google-sökning, e-post, sociala medier) eller enhet (stationär, surfplatta eller mobil) du föredrar, så att vi kan optimera eller begränsa våra kommunikations- och marknadsföringsaktiviteter per kanal och per enhet. *Vilka personuppgifter behandlar vi för detta ändamål?* För detta ändamål kan vi behandla ditt namn och dina kontaktuppgifter på arbetet. *Med vem delar vi dina personuppgifter ?* Se avsnittet ”[Röjande av uppgifter för tredje part](targetSelf:#Paragraph14)”. 4.2.2 LEASEPLANS LOKALER **4.2.2.a För att kontrollera tillträde och säkerhet gällande LeasePlans lokaler.** *Vad innebär detta*? Om du besöker oss på plats kan vi behandla personuppgifter om dig i syfte att göra lämpliga tillträdes- och säkerhetskontroller som vi har ett berättigat intresse att genomföra (för att skydda vår egendom). *Vilka personuppgifter behandlar vi för detta ändamål?* För detta ändamål kan vi behandla ditt namn, dina kontaktuppgifter och information om vem du ska besöka. *Med vem delar vi dina personuppgifter ?* Se avsnittet ”[Röjande av uppgifter för tredje part](targetSelf:#Paragraph14)”. 4.2.3 KUNDRAPPORTERING **4.2.3.a My Fleet.** *Vad innebär detta*? Vi tillhandahåller onlinerapporteringsverktygen. Kunders kontaktpersoner kan logga in på dessa verktyg och kontrollera sin vagnparks status, skaderapportering, kontraktshantering och använda andra funktioner för vagnparksrapportering, såsom instrumentbrädesrapportering, trendanalytisk rapportering eller information om bilarnas körsträcka och utgångsdatum för leasingperioder. Denna behandling sker på basis av vårt berättigade intresse och relaterar till genomförande av det leasingavtal vi har med kunde). *Vilka personuppgifter behandlar vi för detta ändamål?* För detta ändamål samlar vi in kundens kontaktpersons kontaktuppgifter och uppgifter om dennes befattning (t.ex. (internationell) vagnparksansvarig) samt inloggningsuppgifter (t.ex. användarnamn och lösenord). *Med vem delar vi dina personuppgifter ?* Se avsnittet ”[Röjande av uppgifter för tredje part](targetSelf:#Paragraph14)”. 4.2.4 LEASEPLANS AFFÄRSÄNDAMÅL **4.2.4.a LeasePlans affärsändamål ***Vad innebär detta?* Vi kommer att behandla din personliga information för olika affärsändamål, för vilka vi har ett legitimt intresse att behandla, såsom dataanalys, revisioner, utveckling av nya produkter, förädling, förbättring eller modifiering av våra tjänster, identifiering av användartrender, utvärdering av våra kampanjer och att driva och utöka vår affärsverksamhet. För att underlätta din användning av våra onlinetjänster eller applikationer kan vi analysera data som vi samlar in när du använder våra digitala kanaler och kombinera den med information som samlas in via cookies. För att bättre förstå vilken digital kanal (Google-sökning, e-post, sociala medier) eller enhet (stationär, surfplatta eller mobil) som du föredrar kan vi optimera eller begränsa våra kommunikations- och marknadsföringsaktiviteter per kanal och enhet. *Vilka personuppgifter behandlar vi för detta ändamål?* För detta ändamål behandlar vi information som vi samlar in i samband med att vi tillhandahåller våra tjänster (såsom ditt namn, kontaktuppgifter, fordonsinformation etc.), baserat på behov för ett av de syften som anges ovan.  *Med vem delar vi dina personuppgifter?* Se avsnittet ”[Röjande av uppgifter för tredje part](targetSelf:#Paragraph14)”.** 4.2.4.b Efterlevnad av lagar och rättsliga förpliktelser samt skyddande av LeasePlans tillgångar och intressen.** *Vad innebär detta*? I syfte att uppfylla en rättslig förpliktelse eller när vi har ett berättigat intresse behandlar vi dina personuppgifter på det sätt som är lämpligt eller nödvändigt a) enligt tillämplig lagstiftning, inklusive lagstiftning från andra länder än ditt bosättningsland och inklusive branschrekommendationer (t.ex. gällande företagsbesiktning av motparter, penningtvätt, finansiering av terrorism eller andra brott), b) kreditkontroller; c) för att uppfylla förpliktelser i samband med en rättsprocess, d) för att hörsamma begäranden från myndigheter och andra offentliga organ, inklusive myndigheter och organ från andra länder än ditt bosättningsland e) för att implementera våra villkor och andra tillämpliga principer, f) för att skydda vår verksamhet, g) för att skydda våra rättigheter samt vår integritet, säkerhet eller egendom, alternativt din eller andras rättigheter, integritet, säkerhet eller egendom och h) för att kunna göra anspråk eller begränsa de skador vi kan komma att lida. *Vilka personuppgifter behandlar vi för detta ändamål?* För detta ändamål behandlar vi följande personuppgifter om den faktiska ägaren till den motpart som LeasePlan vill göra affärer med: namn, kontaktuppgifter, födelsedatum, födelseort och födelseland. Eventuellt behandlar vi också följande personuppgifter om den eller de personer som representerar företaget gentemot LeasePlan: namn, adress, födelsedatum, födelseort och födelseland. Därutöver kan också din korrespondens med LeasePlan, din användning av våra tjänster samt alla andra uppgifter som nämns i det här meddelandet behandlas om så krävs för något av de ändamål som nämns i föregående stycke.  *Med vem delar vi dina personuppgifter ?* Vi lämnar ut uppgifter till tillsynsmyndigheter, skattemyndigheter eller utredande organ endast i den mån vi enligt lag eller branschrekommendation som gäller LeasePlan är skyldiga att göra det. Se även avsnittet ”[Röjande av uppgifter för tredje part](targetSelf:#Paragraph14)”.

4.3 Uppgifter från förare (våra kunders medarbetare)

4.3.1 FÖRARKONTAKT **4.3.1.a För att kommunicera med dig** *Vad innebär detta*? Du kan kontakta oss på flera olika sätt (t.ex. via e-post eller telefon eller via vår webbplats). I sådana fall använder vi dina personuppgifter för att svara på din fråga eller begäran. V kan också kontakta dig kring din bil eller andra förarrelaterade frågor. Denna behandling sker på basis av vårt berättigade intresse och är en del av att leverera våra tjänster till dig och din arbetsgivare under genomförandet av det leasingavtal vi har med din arbetsgivare) eller med ditt samtycke. *Vilka personuppgifter behandlar vi för detta ändamål?* För detta ändamål behandlar vi namn, kontaktuppgifter, korrespondens med LeasePlan gällande din fråga/begäran samt alla andra personuppgifter som du delger oss och/eller som vi behöver för att kunna ge dig lämplig respons, inklusive registreringsnummer. För kvalitets- och utbildningsyfte kan vi också spela in dina telefonsamtal med vår kundtjänst där vi har ett legitimt affärsintresse. *Med vem delar vi dina personuppgifter ?* Se avsnittet ”[Röjande av uppgifter för tredje part](targetSelf:#Paragraph14)”. **4.3.1.b För att kunna skicka enkätundersökningar eller annat marknadsföringsmaterial** *Vad innebär detta*? Vi behandlar dina personuppgifter när vi skickar dig återkommande undersökningar där vi begär feedback om våra tjänster eller andra tjänster relaterade till bilen vilket innebär att vi har ett berättigat intresse att behandla de aktuella uppgifterna. Om du har lämnat ditt samtycke eller om vi har ett berättigat intresse kan vi skicka dig marknadsföringsmaterial så att du håller dig uppdaterad om evenemang, specialerbjudanden och möjligheter samt om LeasePlans aktuella och framtida utbud av produkter och tjänster. När vi kontaktar dig gällande undersökningar eller marknadsföringsmaterial gör vi det via e-post eller vanlig post (nyhetsbrev, broschyrer eller tidskrifter). För att förstå vad som är relevant för dig kan vi använda manuella och automatiska verktyg för att analysera din personliga information. Om du inte längre vill få undersökningar eller marknadsföringsmaterial från oss ber vi dig kontakta oss via [kontaktformuläret](targetSelf:#FormSection1).  *Vilka personuppgifter behandlar vi för detta ändamål?* För detta ändamål behandlar vi namn, adress, e-postadress, registreringsnummer och dina intressen (enligt vad du själv har angett).    *Med vem delar vi dina personuppgifter ?* Se avsnittet ”[Röjande av uppgifter för tredje part](targetSelf:#Paragraph14)”. 4.3.2 BILTJÄNSTER **4.3.2.a Administration av bilen** *Vad innebär detta*? Vi behandlar dina uppgifter i samband med administration som rör din användning av bilen och för att sköta den dagliga hanteringen av bilen. Behandlingen grundar sig i vårt berättigade intresse och relaterar till att leverera tjänster till dig och din arbetsgivare för att kunna genomföra det leasingavtal vi har med din arbetsgivare. *Vilka personuppgifter behandlar vi för detta ändamål?* För detta ändamål behandlar vi namn, adress, företags-e-postadress, leasingkategori, registreringsnummer, märke och modell, servicehistorik och arbetskontakter med dig. Därutöver kan du lämna viss information om bilhantering till oss via LeasePlan-portalen eller när du ringer till oss på LeasePlan. *Med vem delar vi dina personuppgifter ?* Vi delar uppgifter som rör hanteringen av bilarna med våra kunder (dvs. bl.a. din arbetsgivare). Se även avsnittet ”[Röjande av uppgifter för tredje part](targetSelf:#Paragraph14)”. **4.3.2.b Reparationer, underhåll och däck** *Vad innebär detta*? Vi behandlar dina uppgifter i samband med att vi tillhandahåller (planerade) reparationer, underhållstjänster och däcktjänster och för att analysera, förutsäga och styra proaktivt underhåll och reparationer för din bil. Behandlingen grundar sig i vårt berättigade intresse (genomförande av det leasingavtal vi har med din arbetsgivare. *Vilka personuppgifter behandlar vi för detta ändamål?* För detta ändamål samlar vi in namn, adress, företags-e-postadress, registreringsnummer, märke och modell, servicehistorik och arbetskontakter med dig. Därutöver kan du lämna viss information till oss via LeasePlan-portalen (t.ex. ditt telefonnummer för att boka en tid för underhåll av bilen) eller när du ringer till oss på LeasePlan.  *Med vem delar vi dina personuppgifter ?* Vi delar uppgifter med våra kunder (dvs. bl.a. din arbetsgivare) och med tredje parter som utför underhåll eller reparationer på bilen alternativt byter eller ersätter däck, så som handlare/verkstäder, karosseriverkstäder och bilmontörer. Se även avsnittet ”[Röjande av uppgifter för tredje part](targetSelf:#Paragraph14)”. **4.3.2.c Hantering av olyckor** *Vad innebär detta*? Vi behandlar dina uppgifter genom att registrera och administrera olyckor som du och/eller din bil eventuellt har varit involverade i, i syfte att återställa mobiliteten och hantera skadorna. Vi gör detta genom att i) ge dig möjlighet att rapportera olyckor direkt till vårt kundcallcenter, ii) i tillämpliga fall tillhandahålla vägassistans och/eller en ersättningsbil samt iii) ordna med reparationer och annan nödvändig uppföljning. Denna behandling sker på basis av vårt berättigade intresse och relaterar till att leverera tjänster till dig och din arbetsgivare för att kunna genomföra det leasingavtal vi har med din arbetsgivare. Vi kan också använda denna information för att bedöma skadereparationer enligt våra principer för skadehantering och riskhantering, en behandling som vi har ett berättigat intresse att utföra.  *Vilka personuppgifter behandlar vi för detta ändamål?* För detta ändamål samlar vi in följande personuppgifter:  – Uppgifter som vi själva har: registreringsnummer, märke och modell, servicehistorik och arbetskontakter med dig. – Uppgifter som vi får från dig: namn, kontaktuppgifter, information om bilen, information om skador, foton från incidenten, födelsedatum, antal passagerare i bilen, eventuell information om vittnen till olyckan och alla andra uppgifter som du väljer att delge oss i samband med olyckan (inklusive information om möjliga skador). – Uppgifter som vi får från tredje parter, såsom personer som varit involverade i olyckan eller försäkringsbolag: information om tredje parter som varit involverade i olyckan/incidenten (såsom dina passagerares identitet, tredjepartsfordons förare och passagerare samt alla eventuella andra involverade tredje parter), information från andra tredje parter (såsom vittnen, utredande poliser osv.) försäkringsinformation, information om olyckan och anspråk från tredje parter. – Uppgifter som vi får från myndigheter (exempelvis polisen): namn, adress, registreringsnummer, information om olyckan, polisrapporter och vittnesmål.  *Med vem delar vi dina personuppgifter ?* Vi delar dessa uppgifter med vår kund (din arbetsgivare) via vårt verktyg My Fleet. Vi kan också dela vissa uppgifter med handlare/verkstäder, karosseriverkstäder, bilmontörer, bilförsäkringsbolag (som kan vara både närstående företag och tredje partsföretag som tillhandahåller bilförsäkringar) och professionella sakkunniga som anlitas av oss eller tredje part (såsom advokater, medicinskt sakkunniga, utredare osv) för att hantera skadereglering och anspråk. Se även avsnittet ”[Röjande av uppgifter för tredje part](targetSelf:#Paragraph14)”.  **4.3.2.d Hantering av trafik- och parkeringsböter** *Vad innebär detta*? Följande kan variera beroende på det land där trafik- eller parkeringsförseelserna begåtts: Trafik- och parkeringsböter som förare av LeasePlans bilar ådragit sig kan av den myndighet som utfärdat den aktuella boten (t.ex. polisen eller lokala myndigheter) riktas till LeasePlan i egenskap av registrerad ägare.  Vi behandlar dina personuppgifter i syfte att administrera betalningen av bötesbeloppet och i tillämpliga fall erhålla ersättning från vår kund (din arbetsgivare), en uppgiftsbehandling som vi har ett berättigat intresse att utföra. *Vilka personuppgifter behandlar vi för detta ändamål?* Vi behandlar uppgifter som vi erhåller från behöriga myndigheter (såsom polisen eller lokala myndigheter), såsom namn, adress och registreringsnummer, överträdelsens/incidentens karaktär, tid och plats där den begåtts samt utfärdade böter. *Med vem delar vi dina personuppgifter ?* LeasePlan kan i vissa situationer behöva dela denna information med vår kund (din arbetsgivare). Det gäller t.ex. när bilarna används i bilpooler och LeasePlan inte vet vem som kört en viss bil. Se även avsnittet ”[Röjande av uppgifter för tredje part](targetSelf:http:/#Paragraph14)”. **4.3.2.e Bränslekort, e-mobilitetskort och vägtullar.** *Vad innebär detta*? Våra tjänster omfattar ett program för bränslehantering som du kan använda t.ex. för att betala bränsle på bensinstationer via en betalningsmekanism som LeasePlan står bakom eller hanterar. För elbilar utfärdas EV-laddkort som kan användas för laddning av elbilar vid laddstationer. Denna behandling sker på basis av vårt berättigade intresse och relaterar till att leverera tjänster till dig och din arbetsgivare för att kunna genomföra det leasingavtal vi har med din arbetsgivare. Vi kan också samla in viss information i syfte att hantera en vagnparks aktiviteter med avseende på biltullar. *Vilka personuppgifter behandlar vi för detta ändamål?* För detta ändamål samlar vi in följande uppgifter: namn, kontaktinformation, e-postadress, numret på aktuellt bränsle- eller EV-laddkort, nummer på laddstation, adress, telefonnummer, bilens registreringsnummer, bränsleinformation, körsträcka och relaterade kostnader. I samband med återbetalningar kan vi också behöva samla in bankuppgifter. Vi kan också behöva samla in information gällande vägtullar, såsom plats, tid och kostnad. *Med vem delar vi dina personuppgifter ?* LeasePlan behöver dela informationen med det företag som tillhandahåller lösningen för bränslekortet/EV-laddningen/betalningen. Även våra kunder (dvs. bl.a. din arbetsgivare) kan ha tillgång till vissa personuppgifter som vi delgetts via vår internet- eller e-mobilitetsportal eller vårt onlinerapporteringsverktyg ”(International) FleetReporting.”. Kunder kan logga in och kontrollera sin vagnparks status (t.ex. körsträckor) och använda andra funktioner för vagnparksrapportering (såsom instrumentbrädesrapportering om bränsleförbrukning och bränslepriser eller trendanalytisk rapportering). Via My Fleet kan kunder även beställa bränslekort eller EV-laddkort. Se även avsnittet ”[Röjande av uppgifter för tredje part](targetSelf:#Paragraph14)”.  4.3.3 MOBILITETSTJÄNSTER **4.3.3.a Uthyrning** *Vad innebär detta*? Vi samlar in personuppgifter från dig för att kunna erbjuda uthyrningstjänster såsom möjligheten att nå LeasePlans uthyrningsspecialister via vår kundkontaktscentral, hyra en bil från lämpligaste uthyrningsplats eller få en hyrbil levererad. Denna behandling sker på basis av vårt berättigade intresse och relaterar till att leverera tjänster till dig och din arbetsgivare för att kunna genomföra det leasingavtal vi har med din arbetsgivare eller i tillämpliga fall det avtal vi har med dig. *Vilka personuppgifter behandlar vi för detta ändamål?* För detta ändamål samlar vi in: namn, e-postadress, mobilnummer, registreringsnummer, relaterade kostnader, leveransplats, hyrtid och kontaktperson på aktuellt företag.  *Med vem delar vi dina personuppgifter ?* Vi delar dina uppgifter med LeasePlans (externa) uthyrningsspecialister. Se även avsnittet ”[Röjande av uppgifter för tredje part](targetSelf:#Paragraph14)”. **4.3.3.b Vägassistans** *Vad innebär detta*? Om du stöter på problem med bilen, t.ex. en punktering eller mekaniska problem, medan du är ute och kör kan LeasePlan ordna med vägassistans, något vi erbjuder i nära samarbete med tredje parter som vi har avtal med. Denna behandling sker på basis av vårt berättigade intresse (genomförande av det leasingavtal vi har med din arbetsgivare).  *Vilka personuppgifter behandlar vi för detta ändamål?* För detta ändamål samlar vi in följande uppgifter: namn, e-postadress, mobilnummer, registreringsnummer och den plats där vägassistans behövdes och tillhandahölls. *Med vem delar vi dina personuppgifter ?* Vi delar dina uppgifter med tredje parter som erbjuder reparation på plats, bärgningstjänster eller ersättningsbilar. Se även avsnittet ”[Röjande av uppgifter för tredje part](targetSelf:#Paragraph14)”.   4.3.4 SÄKERHETSPROGRAM FÖR FÖRARE **4.3.4.a För att förbereda, hantera och administrera utbildningar** *Vad innebär detta*? Vi erbjuder flera olika utbildningsprogram inom förarsäkerhet och riskhantering i syfte att analysera och förbättra förarbeteenden, främja kundens proaktiva engagemang i säkerhet och samhällsansvar, minska antalet olyckor, validera kundens övergripande säkerhetsinitiativ och identifiera möjligheter att sprida information och utbilda. Dessa säkerhetsprogram administreras och genomförs av tredje parter som vi anlitar och som kontaktar dig för att initiera en säkerhetsbedömning och tillhandahålla kurser (antingen online eller i klassrumsmiljö). Alla personuppgifter som samlas in av tredje part i samband med detta är föremål för tredjeparts sekretesspraxis. Från dessa tredje parter får vi information om ditt ”förarriskindex” (information om potentiella risker som identifierats via enkätundersökningar) samt om rekommenderade utbildningar, utbildningar där du registrerats och utbildningar som slutförts. Denna behandling sker på basis av vårt berättigade intresse (genomförande av det leasingavtal vi har med din arbetsgivare) eller med ditt samtycke. *Vilka personuppgifter behandlar vi för detta ändamål?* För detta ändamål samlar vi in och behandlar följande personuppgifter: – Direkt från kunder (dvs. bl.a. din arbetsgivare): ditt namn, företags-e-postadress och registreringsnummer.  – Från tredje parter som vi anlitar: förarriskindex, rekommenderade utbildningar, utbildningar där deltagare registrerats och utbildningar som slutförts. *Med vem delar vi dina personuppgifter ?* Vi delar dina uppgifter med tredje parter som vi anlitar för att administrera och genomföra förarsäkerhetsprogrammen, samt med våra kunder (dvs. bl.a. din arbetsgivare). Se även avsnittet ”[Röjande av uppgifter för tredje part](targetSelf:#Paragraph14)”. 4.3.5 ONLINEPORTALER OCH APPAR **4.3.5.a Olika portaler och appar för förare** *Vad innebär detta*? Vi erbjuder onlineportaler och appar med en rad funktioner. (Utbudet varierar beroende på vilket land du bor i.) Exempelvis kan du via portalerna och apparna hitta praktisk information om din leasingbil, ändra personuppgifter såsom namn eller kontaktuppgifter, rapportera skador på bilen, boka tider för reparation, underhåller eller däckbyte via planeringssystem online, kontakta vår förarkontaktscentral, se och betala böter, bränsleutgifter och – för elbilar – hantera laddning. Vi kan också tillhandahålla en instrumentbrädesvy över din användning av bilen (där du kan se t.ex. genomsnittlig bränsleeffektivitet, skador osv.). Denna behandling sker på basis av vårt berättigade intresse och relaterar till att leverera tjänster till dig och din arbetsgivare för att kunna genomföra det leasingavtal vi har med din arbetsgivare. eller med ditt samtycke. *Vilka personuppgifter behandlar vi för detta ändamål?* Vi får ditt namn och din e-postadress från din arbetsgivare (vår kund) för att vi ska kunna förse dig med inloggningsuppgifter (användarnamn och tillfälligt lösenord) som genererats av LeasePlan så att du kan få tillgång till våra onlineportaler och appar.   *Med vem delar vi dina personuppgifter ?* Se avsnittet ”[Röjande av uppgifter för tredje part](targetSelf:#Paragraph14)”. **4.3.5.b My Fleet** *Vad innebär detta*? My Fleet innebär instrumentbrädesrapportering på landsnivå eller internationell nivå till våra kunder (dvs. bl.a. din arbetsgivare). Med (International) My Fleet kan våra kunder exempelvis se och utvärdera körsträckor eller återstående leasingtid för (enskilda) bilar. Vi använder också uppgifterna från detta rapporteringsverktyg för att ge våra kunder (dvs. bl.a. din arbetsgivare) insikter (på aggregerad nivå) om viktiga aspekter av vagnparkshanteringen i deras respektive länder (såsom kostnads- och riskfrågor), i syfte att välja en balanserad metod för vagnparkshantering när det gäller t.ex. kostnader, miljö och säkerhet, administrera implementeringen av principerna för vagnparkshantering, kunna rapportera globala koldioxidutsläpp som en del i kundföretagets regelefterlevnad och samhällsansvarstagande, bedöma effekterna av policyförändringar och på ett proaktivt sätt informera om relevanta aspekter av vagnparkens utveckling. Denna behandling sker på basis av vårt berättigade intresse och relaterar till att leverera tjänster till dig och din arbetsgivare för att kunna genomföra det leasingavtal vi har med din arbetsgivare. Exempelvis har varje kund via sådan instrumentbrädesrapportering tillgång till i) olika data om vagnparkens koldioxidutsläpp per land och ii) åtgärder som LeasePlan föreslår för att minska vagnparkens miljöpåverkan. LeasePlan och kunden kan utifrån detta gå igenom och diskutera företagets principer kring vagnparken/bilarna och sätta upp mål för en hållbar minskning av bränsleförbrukningen, koldioxidutsläppen och andra kostnader kopplade till bilarna. Varje kund kan alltså på basis av denna information fatta välgrundade beslut som minskar koldioxidutsläppen från kundens vagnpark i ett visst land, t.ex. genom att ge förarna utbildning i ekokörning eller gå över till mer klimatneutrala bilar. *Vilka personuppgifter behandlar vi för detta ändamål?* För detta ändamål kan vi behandla följande personuppgifter: – Uppgifter som vi får från vår kund (din arbetsgivare): förarnamn, kundgenererat förar-ID, kundens kontaktpersons namn och kontaktuppgifter, e-postadress/adress, telefonnummer, nationalitet, personnummer (valfritt om det inte krävs enligt tillämplig lag eller för skattesyften) och användning av bränslekort (valfritt). – Uppgifter som vi själva har: biluppgifter (t.ex. märke, modell, registreringsnummer), återstående tid tills avtalet löper ut, skador som uppkommit på en bil, bränsletyp, typ och antal bränslekort, bränsleförbrukning och försäkringsuppgifter.  – Uppgifter som vi får från föraren: körsträcka och beskrivning av skador som uppkommit bilar som varit involverad i olyckor.  – Uppgifter som vi får från andra aktörer (exempelvis polisen, lokala myndigheter, serviceverkstäder eller servicecenter): trafik-/parkeringsböter, körsträcka och uppgifter om underhåll och reparationer.   *Med vem delar vi dina personuppgifter ?* Vi delar dessa uppgifter med behörig (internationell) vagnparksansvarig hos kunden. Se även avsnittet ”[Röjande av uppgifter för tredje part](targetSelf:#Paragraph14)”.   4.3.6 LEASEPLANS AFFÄRSÄNDAMÅL **4.3.6.a Ledningsrapportering** *Vad innebär detta*? Vi behandlar personuppgifter för olika affärsändamål där vi har ett berättigat intresse att behandla de aktuella uppgifterna. Det rör sig exempelvis om dataanalys, revisioner, utveckling av nya produkter, utökningar, ändringar eller förbättringar av våra tjänster, identifiering av användningstrender, analys av hur effektiva våra marknadsföringskampanjer är eller drift och utveckling av vår verksamhet i allmänhet. För att underlätta användningen av våra onlinetjänster eller applikationer kan vi analysera data som vi samlar in när du använder våra digitala medier och kombinera den med information som samlas in via cookies. För att bättre förstå vilken digital kanal (Google-sökning, e-post, sociala medier) eller enhet (stationär, surfplatta eller mobil) du föredrar kan vi optimera eller begränsa våra kommunikations- och marknadsföringsaktiviteter per kanal och enhet. *Vilka personuppgifter behandlar vi för detta ändamål?* För detta ändamål kan vi behandla uppgifter som vi samlar in i samband med tillhandahållandet av tjänster (såsom namn, kontaktuppgifter, uppgifter om bilar osv.), i den mån det behövs för de ändamål som anges ovan.  *Med vem delar vi dina personuppgifter ?* Se avsnittet ”[Röjande av uppgifter för tredje part](targetSelf:#Paragraph14)”. **4.3.6.b Efterlevnad av lagar och rättsliga förpliktelser samt skyddande av LeasePlans tillgångar och intressen.** *Vad innebär detta*? I syfte att uppfylla en rättslig förpliktelse eller när vi har ett berättigat intresse behandlar vi dina personuppgifter på det sätt som är lämpligt eller nödvändigt a) enligt tillämplig lagstiftning, inklusive lagstiftning från andra länder än ditt bosättningsland och inklusive branschrekommendationer (t.ex. gällande företagsbesiktning av motparter, penningtvätt, finansiering av terrorism eller andra brott), b) del av processen för kreditkontroll, c) för att uppfylla förpliktelser i samband med en rättsprocess, d) för att hörsamma begäranden från myndigheter och andra offentliga organ, inklusive myndigheter och organ från andra länder än ditt bosättningsland e) för att implementera våra villkor och andra tillämpliga principer, f) för att skydda vår verksamhet, g) för att skydda våra rättigheter samt vår integritet, säkerhet eller egendom, alternativt din eller andras rättigheter, integritet, säkerhet eller egendom och h) för att kunna göra anspråk eller begränsa de skador vi kan komma att lida. Med ditt och din arbetsgivares samtycke kan LeasePlan också analysera information om era bilar om ni tidigare använt LeasePlans leasingtjänster, t.ex. för att fastställa kostnaden för att leasa en ny bil. *Vilka personuppgifter behandlar vi för detta ändamål?* För detta ändamål kan vi behandla namn, kontaktuppgifter, din korrespondens med LeasePlan, din användning av tjänster samt alla andra uppgifter som nämns i det här meddelandet, om det krävs för något av de ändamål som nämns i föregående stycke.  *Med vem delar vi dina personuppgifter ?* Vi lämnar ut uppgifter till tillsynsmyndigheter, skattemyndigheter eller utredande organ endast i den mån vi enligt lag eller branschrekommendation som gäller LeasePlan är skyldiga att göra det. Se även avsnittet ”[Röjande av uppgifter för tredje part](targetSelf:#Paragraph14)”. 

4.4 Data från privata leasingkunder

4.4.1 REGISTRERA DIG **4.4.1.a För att kunna godkänna dig som kund** *Vad innebär detta*? Vi samlar in uppgifter när du registrerar dig (via vår webbplats) som kund. Denna behandling är nödvändig för ingående och genomförande av ett leasingavtal, inklusive bedömning, identifiering och godkännande av dig som kund samt eventuella kreditkontroller. Vilka personuppgifter behandlar vi för detta ändamål? För detta ändamål samlar vi in namn, kön, titel, adress, kontaktuppgifter (inklusive e-postadress, telefonnummer, körkortsuppgifter, leveransadress eller upphämtningsplats, transaktionsuppgifter (såsom beställningar, belopp att betala, betalningsdatum), kontonummer och den behörighet du ger LeasePlan. Med vem delar vi dina personuppgifter ? Vi delar dina uppgifter med en tredje part med vilken vi har ett avtal om onlinebetalningar; det gäller uppgifter om t.ex. depositionsbetalning eller månatliga betalningar för leasingtjänster. Vi delar endast de uppgifter som krävs för att betalningarna ska kunna genomföras. Se även avsnittet ”[Röjande av uppgifter för tredje part](targetSelf:#Paragraph14)”.    **4.4.1.b Portaler och appar** *Vad innebär detta*? Beroende på vilket land du bor i kommer vi erbjuder vi dig onlineportaler eller appar. Via dessa portaler eller appar kan du hitta praktisk information om din leasingbil, se dina kontaktuppgifter och andra personuppgifter samt rapportera ändringar av dessa, rapportera skador på din bil, anteckna tider för reparation, underhåll eller däckbyte, kontakta kundtjänst samt se och betala eventuella böter. Denna behandling är nödvändig för genomförandet av leasingavtalet eller sker med ditt samtycke. *Vilka personuppgifter behandlar vi för detta ändamål?* För detta ändamål samlar vi in namn och e-postadress så att vi kan skicka dig det tillfälliga lösenord som du behöver för att kunna använda plattformen och apparna. *Med vem delar vi dina personuppgifter ?* Se avsnittet ”[Röjande av uppgifter för tredje part](targetSelf:#Paragraph14)”.    4.4.2 KONTAKT **4.4.2.a För att kommunicera med dig** *Vad innebär detta*? Du kan kontakta oss på flera olika sätt (t.ex. via e-post eller telefon eller vår webbplats). I sådana fall använder vi dina personuppgifter för att svara på din fråga eller begäran. Vi kan också kontakta dig i samband med ett privat leasingavtal. Denna behandling är nödvändig för genomförandet av leasingavtalet eller sker med ditt samtycke. *Vilka personuppgifter behandlar vi för detta ändamål?* För detta ändamål kan vi behandla namn, kontaktuppgifter, korrespondens med LeasePlan gällande din fråga/begäran samt alla andra personuppgifter som du delger oss och/eller som vi behöver för att kunna ge dig lämplig respons, inklusive registreringsnummer, den överenskomna löptiden för det privata leasingavtalet och dina ekonomiska förpliktelser gentemot oss. *Med vem delar vi dina personuppgifter ?* Se avsnittet ”[Röjande av uppgifter för tredje part](targetSelf:#Paragraph14)”.    **4.4.2.b För att kunna skicka enkätundersökningar eller annat marknadsföringsmaterial** *Vad innebär detta*? Vi behandlar dina personuppgifter när vi skickar dig återkommande undersökningar där vi begär feedback om våra tjänster eller andra tjänster relaterade till bilen vilket innebär att vi har ett berättigat intresse att behandla de aktuella uppgifterna. Om du har lämnat ditt samtycke eller om vi har ett berättigat intresse kan vi skicka dig marknadsföringsmaterial så att du håller dig uppdaterad om evenemang, specialerbjudanden och möjligheter samt om LeasePlans aktuella och framtida utbud av produkter och tjänster. När vi kontaktar dig gällande undersökningar eller marknadsföringsmaterial gör vi det via e-post eller vanlig post (nyhetsbrev, broschyrer eller tidskrifter). För att förstå vad som är relevant för dig kan vi använda manuella och automatiska verktyg för att analysera din personliga information. Om du inte längre vill få undersökningar eller marknadsföringsmaterial kan du kontakta oss genom att klicka [här](targetSelf:#FormSection1).  *Vilka personuppgifter behandlar vi för detta ändamål?* För detta ändamål behandlar vi namn, adress, e-postadress, registreringsnummer och ämnen du skulle kunna vara intresserad av (enligt vad du eventuellt uppgett på vår webbplats).   *Med vem delar vi dina personuppgifter ?* Se avsnittet ”[Röjande av uppgifter för tredje part](targetSelf:#Paragraph14)”. 4.4.3 BILTJÄNSTER **4.4.3.a Administration av bilen** *Vad innebär detta*? Vi behandlar dina uppgifter i samband med administrationen av din användning av bilen och för att sköta den dagliga hanteringen av bilen. Denna behandling är nödvändig för genomförandet av leasingavtalet. *Vilka personuppgifter behandlar vi för detta ändamål?* För detta ändamål behandlar vi namn, adress, företags-e-postadress, leasingkategori, registreringsnummer, märke och modell, servicehistorik och arbetskontakter med dig. Därutöver kan du lämna viss information om bilhantering till oss via LeasePlan-portalen eller när du ringer till oss på LeasePlan. *Med vem delar vi dina personuppgifter ?* Se även avsnittet ”[Röjande av uppgifter för tredje part](targetSelf:#Paragraph14)”. **4.4.3.b Reparationer, underhåll och däck** *Vad innebär detta*? Vi behandlar dina uppgifter i samband med att vi tillhandahåller (planerade) reparationer, underhåll och däcktjänster för din bil och för att analysera, förutsäga och styra underhåll och reparationer proaktivt. Denna behandling är nödvändig för genomförandet av leasingavtalet. *Vilka personuppgifter behandlar vi för detta ändamål?* För detta ändamål samlar vi in namn, adress, företags-e-postadress, registreringsnummer, märke och modell, servicehistorik och arbetskontakter med dig. Därutöver kan du lämna viss information till oss via LeasePlan-portalen (t.ex. ditt telefonnummer för att boka en tid för underhåll av bilen) eller när du ringer till oss på LeasePlan.  *Med vem delar vi dina personuppgifter ?* Vi delar uppgifter med tredje parter som utför underhåll eller reparationer på bilen alternativt byter eller ersätter däck, så som handlare/verkstäder, karosseriverkstäder och bilmontörer. Se även avsnittet ”[Röjande av uppgifter för tredje part](targetSelf:#Paragraph14)”. **4.4.3.c Hantering av olyckor** *Vad innebär detta*? Vi behandlar dina uppgifter genom att registrera och administrera olyckor som du och/eller din bil eventuellt har varit involverade i, i syfte att återställa mobiliteten och hantera skadorna. Vi gör detta genom att i) ge dig möjlighet att rapportera olyckor direkt till vårt kundcallcenter, ii) i tillämpliga fall tillhandahålla vägassistans och/eller en ersättningsbil samt iii) ordna med reparationer och annan nödvändig uppföljning. Denna behandling är nödvändig för genomförandet av leasingavtalet. Vi kan också använda denna information för att bedöma skadereparationer enligt våra principer för skadehantering och självbehåll, en behandling som vi har ett berättigat intresse att utföra.   *Vilka personuppgifter behandlar vi för detta ändamål?* För detta ändamål samlar vi in följande personuppgifter:  – Uppgifter som vi själva har: registreringsnummer, märke och modell, servicehistorik och arbetskontakter med dig. – Uppgifter som vi får från dig: namn, kontaktuppgifter, information om bilen, information om skador, foton från incidenten, födelsedatum, antal passagerare i bilen, eventuell information om vittnen till olyckan och alla andra uppgifter som du väljer att delge oss i samband med olyckan (inklusive information om möjliga skador). – Uppgifter som vi får från tredje parter, såsom personer som varit involverade i olyckan eller försäkringsbolag: information om tredje parter som varit involverade i olyckan/incidenten (såsom dina passagerares identitet, tredjepartsfordons förare och passagerare samt alla eventuella andra involverade tredje parter), information från andra tredje parter (såsom vittnen, utredande poliser osv.) försäkringsinformation, information om olyckan och anspråk från tredje parter. – Uppgifter som vi får från myndigheter (exempelvis polisen): namn, adress, registreringsnummer, information om olyckan, polisrapporter och vittnesmål.  *Med vem delar vi dina personuppgifter ?* Vi kan dela vissa uppgifter med handlare/verkstäder, karosseriverkstäder, bilmontörer, bilförsäkringsbolag (som kan vara både närstående företag och tredje partsföretag som tillhandahåller bilförsäkringar) och professionella sakkunniga som anlitas av oss eller tredje part (såsom advokater, medicinskt sakkunniga, utredare osv) för att hantera skadereglering och anspråk. Se även avsnittet ”[Röjande av uppgifter för tredje part](targetSelf:#Paragraph14)”.   **4.4.3.d EV-laddkort ** Vad innebär detta? För elbilar utfärdas e-mobilitetskort som kan användas för laddning av elbilar vid laddstationer. Denna behandling är nödvändig för genomförandet av leasingavtalet. Dessutom kan vi tillhandahålla tjänster i samband med placeringen av en laddplats. *Vilka personuppgifter behandlar vi för detta ändamål?* För detta ändamål samlar vi in följande uppgifter: namn, e-postadress, numret på aktuellt e-mobilitetskort, bilens registreringsnummer, körsträcka och relaterade kostnader. I samband med återbetalningar kan vi också behöva samla in bankuppgifter. *Med vem delar vi dina personuppgifter ?* LeasePlan behöver dela informationen med det företag som tillhandahåller lösningen för e-laddning/betalning. Se även avsnittet ”[Röjande av uppgifter för tredje part](targetSelf:#Paragraph14)”. **4.4.3.e Hantering av trafik- och parkeringsböter** *Vad innebär detta?* Följande kan variera beroende på det land där trafik- eller parkeringsförseelserna begåtts: Trafik- och parkeringsböter som förare av LeasePlans bilar ådragit sig kan av den myndighet som utfärdat den aktuella boten (t.ex. polisen eller lokala myndigheter) riktas till LeasePlan i egenskap av registrerad ägare.  Vi behandlar dina personuppgifter i syfte att bearbeta och hantera betalningen av böterna. Denna behandling är nödvändig för genomförandet av leasingavtalet.   *Vilka personuppgifter behandlar vi för detta ändamål?* Vi behandlar uppgifter som vi erhåller från behöriga myndigheter (såsom polisen eller lokala myndigheter), såsom namn, adress och registreringsnummer, överträdelsens/incidentens karaktär, tid och plats där den begåtts samt utfärdade böter. *Med vem delar vi dina personuppgifter ?* Se även avsnittet ”[Röjande av uppgifter för tredje part](targetSelf:#Paragraph14)”. 4.4.4 MOBILITETSTJÄNSTER **4.4.4.a Vägassistans** *Vad innebär detta?* Om du stöter på problem med bilen, t.ex. en punktering eller mekaniska problem, medan du är ute och kör kan LeasePlan ordna med vägassistans, något vi erbjuder i nära samarbete med tredje parter som vi har avtal med. Denna behandling är nödvändig för genomförandet av leasingavtalet.  *Vilka personuppgifter behandlar vi för detta ändamål?* För detta ändamål samlar vi in följande uppgifter: namn, e-postadress, mobilnummer, registreringsnummer och den plats där vägassistans behövdes och tillhandahölls. *Med vem delar vi dina personuppgifter ?* Vi delar dina uppgifter med tredje parter som erbjuder reparation på plats, bärgningstjänster eller ersättningsbilar. Se även avsnittet ”[Röjande av uppgifter för tredje part](targetSelf:#Paragraph14)”.  4.4.5 LEASEPLANS AFFÄRSÄNDAMÅL **4.4.5.a Ledningsrapportering** *Vad innebär detta?* Vi behandlar personuppgifter för olika ändamål som har att göra med LeasePlans verksamhet och där vi har ett berättigat intresse att behandla de aktuella uppgifterna. Det rör sig exempelvis om dataanalys, revisioner, utveckling av nya produkter, utökningar, ändringar eller förbättringar av våra webbplatser och tjänster, identifiering av användningstrender, analys av hur effektiva våra marknadsföringskampanjer är eller drift och utveckling av vår verksamhet i allmänhet.  För att göra det enklare att använda våra onlinetjänster eller appar kan vi analysera data som vi samlat in vid användning av digitala medier och kombinera dem med information som samlats in via cookies. Exempelvis kan vi bilda oss en uppfattning om vilken digital kanal (Google-sökning, e-post, sociala medier) eller typ av enhet (stationär dator, surfplatta eller mobil) du föredrar, och optimera vår kommunikation och marknadsföring för en viss kanal eller enhet. Vilka personuppgifter behandlar vi för detta ändamål? För detta ändamål kan vi behandla namn, e-postadress, IP-adress, kön, födelsedatum, bostadsort, siffror ur ditt postnummer samt alla andra uppgifter som nämns i det här meddelandet eller som du i övrigt delger oss, om det krävs för något av de ändamål som nämns i föregående stycke.  *Med vem delar vi dina personuppgifter ?* Se avsnittet ”[Röjande av uppgifter för tredje part](targetSelf:#Paragraph14)”. 4.4.5.b Efterlevnad av lagar och rättsliga förpliktelser samt skyddande av LeasePlans tillgångar och intressen.    *Vad innebär detta?* I syfte att uppfylla en rättslig förpliktelse eller när vi har ett berättigat intresse behandlar vi dina personuppgifter på det sätt som är lämpligt eller nödvändigt a) enligt tillämplig lagstiftning, inklusive lagstiftning från andra länder än ditt bosättningsland och inklusive branschrekommendationer (t.ex. gällande företagsbesiktning av motparter, penningtvätt, finansiering av terrorism eller andra brott), b) för att uppfylla förpliktelser i samband med en rättsprocess, c) för att hörsamma begäranden från myndigheter och andra offentliga organ, inklusive myndigheter och organ från andra länder än ditt bosättningsland d) för att implementera våra villkor och andra tillämpliga principer, e) för att skydda vår verksamhet, f) för att skydda våra rättigheter samt vår integritet, säkerhet eller egendom, alternativt din eller andras rättigheter, integritet, säkerhet eller egendom och g) för att kunna göra anspråk eller begränsa de skador vi kan komma att lida. *Vilka personuppgifter behandlar vi för detta ändamål?* För detta ändamål behandlar vi följande personuppgifter om dig, eller – om det rör sig om ett företag – om den faktiska ägaren till företaget : namn, kontaktuppgifter, födelsedatum, födelseort och födelseland. Eventuellt behandlar vi också följande personuppgifter om den eller de personer som representerar företaget gentemot LeasePlan: namn, adress, födelsedatum, födelseort och födelseland. Därutöver kan också din korrespondens med LeasePlan, din användning av våra tjänster samt alla andra uppgifter som nämns i det här meddelandet behandlas om så krävs för något av de ändamål som nämns i föregående stycke.  *Med vem delar vi dina personuppgifter ?* Vi lämnar ut uppgifter till tillsynsmyndigheter, skattemyndigheter eller utredande organ endast i den mån vi enligt lag eller branschrekommendation som gäller LeasePlan är skyldiga att göra det. Se även avsnittet ”[Röjande av uppgifter för tredje part](targetSelf:#Paragraph14)”.

4.5 Uppgifter från privatkunder som köper begagnade bilar

4.5.1 KÖP **4.5.1.a Köp av begagnad bil från LeasePlan**   *Vad innebär detta?* Vi behandlar dina uppgifter i samband med ditt (potentiella) köp av en begagnad bil från LeasePlan och, i tillämpliga fall, ditt inbyte av bil samt andra relaterade tjänster. Här ingår genomförandet av köpeavtalet, leverans av tjänsterna och genomförandet av betalningstransaktionen. Denna behandling är nödvändig för ingående och genomförande av avtalet, inklusive bedömning och godkännande av dig som kund. *Vilka personuppgifter behandlar vi för detta ändamål?* För detta ändamål samlar vi in namn, kön, titel, kontaktuppgifter (i tjänsten, inklusive e-postadress, telefonnummer, ditt företags namn), information om din inbytesbil och de uppgifter som krävs för att slutföra transaktionen, inklusive bankuppgifter. *Med vem delar vi dina personuppgifter ?* Vi kan komma att dela uppgifterna med inbytesparter eller partners inom finansiella tjänster. Se även avsnittet ”[Röjande av uppgifter för tredje part](targetSelf:#Paragraph14)”. 4.5.2 KÖPARKONTAKT **4.5.2.a För att kommunicera med dig** *Vad innebär detta?* Vi samlar in dina uppgifter när du kontaktar oss via något av våra kontaktformulär online (eller när du uppger information i något av våra center för begagnade bilar), t.ex. när du skickar oss frågor, förslag, positiv feedback eller klagomål eller när du begär en offert på våra tjänster. Vi kan komma att kontakta dig gällande ett eventuellt köp av en bil. Denna behandling är nödvändig för att fullgöra ett avtal som du har med oss eller sker med ditt samtycke. *Vilka personuppgifter behandlar vi för detta ändamål?* För detta ändamål samlar vi in namn, kön, titel, kontaktuppgifter (i tjänsten, inklusive e-postadress, telefonnummer, ditt företags namn) och andra uppgifter som du delger oss i kontaktformulärets fritextfält, där t.ex. kan ställa en fråga, beskriva ett förslag du har, ge oss beröm eller lämna in ett klagomål.  *Med vem delar vi dina personuppgifter ?* Se avsnittet ”[Röjande av uppgifter för tredje part](targetSelf:#Paragraph14)”. **4.5.2.b För att kunna skicka enkätundersökningar eller annat marknadsföringsmaterial** *Vad innebär detta?* Vi behandlar dina personuppgifter när vi skickar dig undersökningar där vi begär feedback om våra tjänster, vilket utgör ett berättigat intresse att behandla de aktuella uppgifterna. Om du har lämnat ditt samtycke eller om vi har ett berättigat intresse kan vi skicka dig marknadsföringsmaterial så att du håller dig uppdaterad om evenemang, specialerbjudanden och möjligheter samt om LeasePlans aktuella och framtida utbud av produkter och tjänster. När vi kontaktar dig gällande undersökningar eller marknadsföringsmaterial gör vi det via e-post eller vanlig post (nyhetsbrev, broschyrer eller tidskrifter). För att förstå vad som är relevant för dig kan vi använda manuella och automatiska verktyg för att analysera din personliga information. Om du inte längre vill få undersökningar eller marknadsföringsmaterial från oss ber vi dig kontakta oss med hjälp av [kontaktuppgifterna](targetSelf:#FormSection1) i det här meddelandet.  *Vilka personuppgifter behandlar vi för detta ändamål?* För detta ändamål behandlar vi namn, adress, e-postadress och dina intressen (enligt vad du själv har angett).  *Med vem delar vi dina personuppgifter ?* Se avsnittet ”[Röjande av uppgifter för tredje part](targetSelf:#Paragraph14)”. 4.5.3 LEASEPLANS AFFÄRSÄNDAMÅL **4.5.3.a Ledningsrapportering** *Vad innebär detta?* Vi behandlar personuppgifter för olika ändamål som har att göra med LeasePlans verksamhet och där vi har ett berättigat intresse att behandla de aktuella uppgifterna. Det rör sig exempelvis om dataanalys, revisioner, utveckling av nya produkter, utökningar, ändringar eller förbättringar av våra webbplatser och tjänster, identifiering av användningstrender, analys av hur effektiva våra marknadsföringskampanjer är eller drift och utveckling av vår verksamhet i allmänhet.  För att göra det enklare att använda våra onlinetjänster eller appar kan vi analysera data som vi samlat in vid användning av digitala medier och kombinera dem med information som samlats in via cookies. Exempelvis kan vi bilda oss en uppfattning om vilken digital kanal (Google-sökning, e-post, sociala medier) eller typ av enhet (stationär dator, surfplatta eller mobil) du föredrar, och optimera vår kommunikation och marknadsföring för en viss kanal eller enhet. *Vilka personuppgifter behandlar vi för detta ändamål?* För detta ändamål kan vi behandla namn, e-postadress, IP-adress, kön, födelsedatum, bostadsort, siffror ur ditt postnummer samt alla andra uppgifter som nämns i det här meddelandet eller som du i övrigt delger oss, om det krävs för något av de ändamål som nämns i föregående stycke.  *Med vem delar vi dina personuppgifter ?* Se avsnittet ”[Röjande av uppgifter för tredje part](targetSelf:#Paragraph14)”.  **4.5.3.b Efterlevnad av lagar och rättsliga förpliktelser samt skyddande av LeasePlans tillgångar och intressen.** *Vad innebär detta?* I syfte att uppfylla en rättslig förpliktelse eller när vi har ett berättigat intresse behandlar vi dina personuppgifter på det sätt som är lämpligt eller nödvändigt a) enligt tillämplig lagstiftning, inklusive lagstiftning från andra länder än ditt bosättningsland och inklusive branschrekommendationer (t.ex. gällande företagsbesiktning av motparter, penningtvätt, finansiering av terrorism eller andra brott), b) för att uppfylla förpliktelser i samband med en rättsprocess, c) för att hörsamma begäranden från myndigheter och andra offentliga organ, inklusive myndigheter och organ från andra länder än ditt bosättningsland d) för att implementera våra villkor och andra tillämpliga principer, e) för att skydda vår verksamhet, f) för att skydda våra rättigheter samt vår integritet, säkerhet eller egendom, alternativt din eller andras rättigheter, integritet, säkerhet eller egendom och g) för att kunna göra anspråk eller begränsa de skador vi kan komma att lida. *Vilka personuppgifter behandlar vi för detta ändamål?* För detta ändamål behandlar vi följande personuppgifter om dig, eller – om det rör sig om ett företag – om den faktiska ägaren till företaget : namn, kontaktuppgifter, födelsedatum, födelseort och födelseland. Eventuellt behandlar vi också följande personuppgifter om den eller de personer som representerar företaget gentemot LeasePlan: namn, adress, födelsedatum, födelseort och födelseland. Därutöver kan också din korrespondens med LeasePlan, din användning av våra tjänster samt alla andra uppgifter som nämns i det här meddelandet behandlas om så krävs för något av de ändamål som nämns i föregående stycke.  *Med vem delar vi dina personuppgifter ?* Vi lämnar ut uppgifter till tillsynsmyndigheter, skattemyndigheter eller utredande organ endast i den mån vi enligt lag eller branschrekommendation som gäller LeasePlan är skyldiga att göra det. Se även avsnittet ”[Röjande av uppgifter för tredje part](targetSelf:#Paragraph14)”.

4.6 Uppgifter från professionella handlare som köper begagnade bilar

4.6.1 REGISTRERING OCH KÖP **4.6.1.a Registrering som professionell handlare** *Vad innebär detta?* En handlare som vill köpa en begagnad bil från LeasePlan vid en auktion eller köpa en bil via någon av våra bilåterförsäljar-webbplatser måste vara registrerad som professionell handlare hos LeasePlan. Denna behandling sker på basis av vårt berättigade intresse och relaterar till att leverera tjänster under genomförande av ett avtal, inklusive bedömning, godkännande av kreditkontroll alternativt en rättslig förpliktelse. *Vilka personuppgifter behandlar vi för detta ändamål?* För detta ändamål samlar vi in namn, kontaktuppgifter (inklusive e-postadress, telefonnummer), ID och information om ditt företag, inklusive dokumentation från handelskammare och momsregistreringsintyg. *Med vem delar vi dina personuppgifter ?* Se avsnittet ”[Röjande av uppgifter för tredje part](targetSelf:#Paragraph14)”. **4.6.1.b Köp av begagnad bil från LeasePlan** *Vad innebär detta?* Vi behandlar dina uppgifter i samband med ditt (potentiella) köp av en eller flera begagnade bilar samt relaterade tjänster från LeasePlan via en auktion eller via återförsäljar-webbplatser. Här ingår genomförandet av köpeavtalet, leverans och genomförandet av betalningstransaktionen. Denna behandling sker på basis av berättigat intresse och avser även tillhandahållande av tjänster under ingående och genomförande av köpeavtal. *Vilka personuppgifter behandlar vi för detta ändamål?* För detta ändamål samlar vi in namn, kontaktuppgifter (inklusive e-postadress, telefonnummer), ID och information om ditt företag, inklusive dokumentation från handelskammare och momsregistreringsintyg och uppgifter som krävs för att slutföra transaktionen, inklusive bankuppgifter.  *Med vem delar vi dina personuppgifter ?* Se avsnittet ”[Röjande av uppgifter för tredje part](targetSelf:#Paragraph14)”.   4.6.2 HANDLARKONTAKT **4.6.2.a För att kommunicera med dig** *Vad innebär detta?* Vi samlar in dina uppgifter när du kontaktar oss via något av våra kontaktformulär online (eller när du uppger information i något av våra center för begagnade bilar), t.ex. när du skickar oss frågor, förslag, positiv feedback eller klagomål eller när du begär en offert på våra tjänster. Vi kan komma att kontakta dig gällande ett eventuellt köp av en bil. Denna behandling sker på basis av vårt berättigade intresse (genomförande av det avtal vi har med handlaren) eller med ditt samtycke. *Vilka personuppgifter behandlar vi för detta ändamål?* För detta ändamål kan vi behandla namn, kontaktuppgifter till arbetsplatsen, korrespondens med LeasePlan gällande din fråga/begäran samt alla andra personuppgifter som du delger oss och/eller som vi behöver för att kunna ge dig lämplig respons. *Med vem delar vi dina personuppgifter ?* Se avsnittet ”[Röjande av uppgifter för tredje part](targetSelf:#Paragraph14)”.   **4.6.2.b För att kunna skicka enkätundersökningar eller annat marknadsföringsmaterial** *Vad innebär detta?* Vi behandlar dina personuppgifter när vi skickar dig undersökningar där vi begär feedback om våra tjänster, vilket utgör ett berättigat intresse att behandla de aktuella uppgifterna. Om du har lämnat ditt samtycke eller om vi har ett berättigat intresse kan vi skicka dig marknadsföringsmaterial så att du håller dig uppdaterad om evenemang, specialerbjudanden och möjligheter samt om LeasePlans aktuella och framtida utbud av produkter och tjänster. När vi kontaktar dig gällande undersökningar eller marknadsföringsmaterial gör vi det via e-post eller vanlig post (nyhetsbrev, broschyrer eller tidskrifter). Om du inte längre vill få undersökningar eller marknadsföringsmaterial från oss, vänligen klicka [här](targetSelf:#FormSection1) för att kontakta oss.  *Vilka personuppgifter behandlar vi för detta ändamål?* För detta ändamål behandlar vi namn, adress, e-postadress och dina intressen (enligt vad du själv har angett).    *Med vem delar vi dina personuppgifter ?* Se avsnittet ”[Röjande av uppgifter för tredje part](targetSelf:#Paragraph14)”. 4.6.3 LEASEPLANS AFFÄRSÄNDAMÅL **4.6.3.a Efterlevnad av lagar och rättsliga förpliktelser samt skyddande av LeasePlans tillgångar och intressen.** *Vad innebär detta?* Vi behandlar personuppgifter för olika LeasePlan-affärsrelaterade ändamål för vilka vi har ett legitimt intresse av att behandla dessa uppgifter, såsom dataanalys, revisioner, utveckling av nya produkter, förädling, förbättring eller modifiering av våra webbplatser och tjänster, identifiering av användningstrender, uppföljning av våra kampanjer och att driva och utöka vår affärsverksamhet För att underlätta användning av våra onlinetjänster eller applikationer kan vi analysera data som vi samlar in när du använder våra digitala kanaler och kombinera den med information som samlas in via cookies. Till exempel, för att bättre förstå vilken digital kanal (Google-sökning, e-post, sociala medier) eller enhet (stationär, surfplatta eller mobil) du föredrar, kan vi optimera eller begränsa våra kommunikations- och marknadsföringsaktiviteter per kanal och per enhet. *Vilka personuppgifter behandlar vi för detta ändamål?* För detta ändamål behandlar ditt namn, din e-postadress, din IP-adress, kön, födelsedatum, bosättningsort, siffror i ditt postnummer och all annan information som nämns i denna sekretesspolicy eller på annat sätt tillhandahålls av oss, om så krävs för något av de ändamål som nämns i föregående stycke.  *Med vem delar vi dina personuppgifter?* Se avsnittet ”[Röjande av uppgifter för tredje part](targetSelf:#Paragraph14)”. **4.6.3.b Efterlevnad av lagar och rättsliga förpliktelser samt skyddande av LeasePlans tillgångar och intressen.** *Vad innebär detta?* I syfte att uppfylla en rättslig förpliktelse eller när vi har ett berättigat intresse behandlar vi dina personuppgifter på det sätt som är lämpligt eller nödvändigt a) enligt tillämplig lagstiftning, inklusive lagstiftning från andra länder än ditt bosättningsland och inklusive branschrekommendationer (t.ex. gällande företagsbesiktning av motparter, penningtvätt, finansiering av terrorism eller andra brott), b) för att uppfylla förpliktelser i samband med en rättsprocess, c) för att hörsamma begäranden från myndigheter och andra offentliga organ, inklusive myndigheter och organ från andra länder än ditt bosättningsland d) för att implementera våra villkor och andra tillämpliga principer, e) för att skydda vår verksamhet, f) för att skydda våra rättigheter samt vår integritet, säkerhet eller egendom, alternativt din eller andras rättigheter, integritet, säkerhet eller egendom och g) för att kunna göra anspråk eller begränsa de skador vi kan komma att lida. *Vilka personuppgifter behandlar vi för detta ändamål?* För detta ändamål behandlar vi följande personuppgifter om dig, eller – om det rör sig om ett företag – om den faktiska ägaren till företaget : namn, kontaktuppgifter, födelsedatum, födelseort och födelseland. Eventuellt behandlar vi också följande personuppgifter om den eller de personer som representerar företaget gentemot LeasePlan: namn, adress, födelsedatum, födelseort och födelseland. Därutöver kan också din korrespondens med LeasePlan, din användning av våra tjänster samt alla andra uppgifter som nämns i det här meddelandet behandlas om så krävs för något av de ändamål som nämns i föregående stycke.  *Med vem delar vi dina personuppgifter ?* Vi lämnar ut uppgifter till tillsynsmyndigheter, skattemyndigheter eller utredande organ endast i den mån vi enligt lag eller branschrekommendation som gäller LeasePlan är skyldiga att göra det. Se avsnittet ”[Röjande av uppgifter för tredje part](targetSelf:#Paragraph14)”.

4.7 Uppgifter från leverantörer

4.7.1 HANTERA LEVERANTÖRSKONTON, **4.7.1.a Att tillhandahålla, hantera och administrera leverantörskonton** *Vad innebär detta?* Vi samlar in information för att dagligen kunna hantera och administrera leverantörskonton, såsom upprätthållande av kontrakt, samt hålla dig informerad om all viktig utveckling kring tjänsterna vi tillhandahåller och annan information som är relevant för leverantörskontraktet och kontot. Denna hantering görs baserat på det avtal som vi har med dig eller baserat på en rättslig skyldighet. *Vilka personuppgifter behandlar vi för detta ändamål?* För detta ändamål samlar vi in namn, kontaktuppgifter och inloggninguppgifter till våra leverantörers online-konton. *Med vem delar vi dina personuppgifter ?* Se avsnittet ”[Röjande av uppgifter för tredje part](targetSelf:#Paragraph14)”. **4.7.1.b För att kommunicera med dig ** *Vad innebär detta?* Du kan kontakta oss på olika sätt (t.ex. via e-post eller telefon, eller via vår webbplats). I det här fallet använder vi dina personuppgifter för att svara på din fråga / begäran. Vi kan också kontakta dig, till exempel angående den dagliga hanteringen och administrationen av ditt leverantörskonto. Denna hantering baseras på det avtal som vi har med dig eller med ditt samtycke.   *Vilka personuppgifter behandlar vi för detta ändamål?* För detta ändamål kan vi behandla ditt namn, dina företagskontaktuppgifter, din korrespondens med LeasePlan angående din fråga/förfrågan och all annan personlig information som du lämnar till oss och/eller som är nödvändig för att på ett lämpligt sätt kunna svara dig. *Med vem delar vi dina personuppgifter ?* Se avsnittet ”[Röjande av uppgifter för tredje part](targetSelf:#Paragraph14)”.  **4.7.1.c För undersökningar eller annan (marknads) kommunikation** *Vad innebär detta?* Vi behandlar din personuppgifter för att skicka enkäter till dig, där vi har ett legitimt intresse för att behandla dessa uppgifter. Med ditt samtycke eller där vi har ett legitimt intresse kan vi skicka dig marknadsföringskommunikation, till exempel för att hålla dig uppdaterad om evenemang, specialerbjudanden, möjligheter och nuvarande samt framtida produkter och tjänster från LeasePlan. Vi skickar sådana undersökningar i form av antingen ett periodiskt e-postmeddelande eller ett e-postmeddelande för att begära din feedback om vår kommunikation och relation. Vi kan också skicka postutskick (nyhetsbrev / broschyrer / tidskrifter). Om du inte längre vill få enkäter eller marknadsföringskommunikation från oss, klicka [här](targetSelf:https://privacyportal-eu.onetrust.com/webform/396c853c-7bbe-43bb-9c80-0001fd327955/be28d3f9-901b-4129-8406-23e6d9b2e15c) för att kontakta oss.   *Vilka personuppgifter behandlar vi för detta ändamål?* För detta ändamål kan vi behandla ditt namn och dina företagskontaktuppgifter. *Med vem delar vi dina personuppgifter ?* Se avsnittet ”[Röjande av uppgifter för tredje part](targetSelf:#Paragraph14)”.     4.7.2 LEASEPLANS LOKALER **4.7.2.aTillgång till samt säkerhetskontroll av LeasePlans lokaler** *Vad innebär detta?* Vi kan behandla dina personuppgifter när du besöker oss i våra lokaler i syfte att säkerställa lämplig åtkomstkontroll och säkerhet, för vilken vi har ett legitimt intresse (trygghet och säkerhet över våra tillgångar). *Vilka personuppgifter behandlar vi för detta ändamål?* För detta ändamål kan vi behandla ditt namn, dina kontaktuppgifter och vem du avser träffa. Vi kan också behandla video- och / eller ljudinformation om dig via video- / ljudinspelningsutrustning, till exempel CCTV. *Med vem delar vi dina personuppgifter ?* Se avsnittet ”[Röjande av uppgifter för tredje part](targetSelf:#Paragraph14)”.   4.7.3 LEVERANTÖRSRAPPORTERING **4.7.3.a My Fleet** *Vad innebär detta?* Vi tillhandahåller onlinerapporteringsverktyget ”My Fleet”. Kundens kontaktpersoner kan logga in i dessa verktyg för att granska status för sin flotta och för att använda andra funktioner för rapportering av flottan, såsom instrumentpanelrapportering, trendanalysrapportering, fordons körsträcka och hyresperiodens slut. Denna hantering baseras på vårt berättigade intresse (och avser även tillhandahållandet av tjänster enligt genomförandet av det leasingavtal som vi har med kunden). *Vilka personuppgifter behandlar vi för detta ändamål?* För detta ändamål samlar vi in kontaktuppgifter och jobbfunktion (t.ex. (International) Fleet Manager) för kundens kontaktperson samt inloggningsuppgifter (t.ex. användarnamn och lösenord).  *Med vem delar vi dina personuppgifter ?* Se avsnittet ”[Röjande av uppgifter för tredje part](targetSelf:#Paragraph14)”. 4.7.4 LEASEPLANS AFFÄRSÄNDAMÅL **4.7.4.a Management rapportering** *Vad innebär detta?* Vi behandlar personlig information för  LeasePlans olika affärsrelaterade ändamål, för vilka vi har ett legitimt intresse av att behandla dessa uppgifter, såsom dataanalys, revisioner, utveckling av nya produkter, förädling, förbättring eller modifiering av våra webbplatser och tjänster, identifiera användartrender, uppföljning av våra kampanjkampanjer samt att driva och utöka vår affärsverksamhet. För att underlätta användningen av våra onlinetjänster eller applikationer kan vi analysera data som vi samlar in när du använder våra digitala kanaler och kombinera den med information som samlas in via cookies. För att bättre förstå vilken digital kanal (Google-sökning, e-post, sociala medier) eller enhet (stationär, surfplatta eller mobil) du föredrar kan vi optimera eller begränsa våra kommunikations- och marknadsföringsaktiviteter per kanal och enhet. *Vilka personuppgifter behandlar vi för detta ändamål?* För detta ändamål kan vi behandla ditt namn, din e-postadress, din IP-adress, kön, födelsedatum, bosättningsort, ditt postnummer och all annan information som nämns i denna sekretesspolicy eller på annat sätt tillhandahålls av oss, om detta krävs för ett av de syften som nämns i föregående stycke.  *Med vem delar vi dina personuppgifter?* Se avsnittet ”[Röjande av uppgifter för tredje part](targetSelf:#Paragraph14)”. **4.7.4.b Följa lagar, juridisk skyldighet samt skydd av LeasePlans tillgångar och intressen** *Vad innebär detta?* Baserat på den rättsliga skyldigheten eller om vi har ett berättigat intresse, behandlar vi din personliga information baserat på följande: (a) enligt tillämplig lag, inklusive lagar utanför ditt hemland och inklusive sektoriella rekommendationer (t.ex. kännedom om motpart, penningtvätt, finansiering av terrorism och andra brott); (b) följa den rättsliga processen, (c) svara på förfrågningar från offentliga och statliga myndigheter inklusive offentliga och statliga myndigheter utanför ditt hemland; (d) genomdriva våra villkor och andra tillämpliga policyer; (e) för att skydda vår verksamhet; (f) för att skydda våra rättigheter, vår integritet, vår säkerhet och / eller din eller andras egendom; och (g) för att tillåta oss att sträva efter tillgängliga åtgärder eller begränsa de skador som vi kan drabbas av. *Vilka personuppgifter behandlar vi för detta ändamål?* För detta ändamål behandlar vi namn, kontaktinformation, datum, plats och födelseland för den slutgiltiga faktiska ägaren av motparten som LeasePlan vill göra affärer med; vi kan också behandla namn, adress och datum, plats och födelseland för den / de personer som representerar motparten mot LeasePlan; din korrespondens med LeasePlan, de tjänster du tillhandahåller och all annan information som nämns i denna sekretesspolicy, om sådan krävs för ett av de syften som nämns i föregående stycke..  *Med vem delar vi dina personuppgifter?* Endast om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller sektoriella rekommendationer som LeasePlan är föremål för, kommer din personliga information att skickas till tillsynsmyndigheter, skattemyndigheter och utredningsorgan. Se avsnittet ”[Röjande av uppgifter för tredje part](targetSelf:#Paragraph14)”.

5. Röjande av uppgifter för tredje part

Utöver det som anges för vart och ett av ändamålen ovan när det gäller att dela personuppgifter kan vi komma att dela personuppgifter med följande parter:

Vi använder och röjer också personuppgifter i den mån det är nödvändigt eller lämpligt, särskilt när vi är rättsligt förpliktade att göra det eller när vi har ett berättigat intresse att göra det. Det sker i följande syften:

6. Internationell överföring av personuppgifter

Eftersom vår organisation och våra tjänster har global räckvidd kan dina personuppgifter komma att lagras och/eller behandlas i ett annat land än det land där du bor.

Nivån på dataskyddet i vissa länder utanför EES-området har av Europeiska kommissionen bedömts vara tillräcklig i förhållande till EES-standarder. (En fullständig förteckning över dessa länder finns här.) För överföringar från EES-området till länder vars dataskydd inte bedömts som tillräckligt av kommissionen har vi vidtagit tillräckliga åtgärder, exempelvis genom LeasePlans egna bindande företagsbestämmelser eller bestämmelser i avtal som ingås med tredje part. Du kan få tillgång till en förteckning över dessa åtgärder genom att kontakta oss här.

7. Säkerhet och lagringstider

Hur skyddar vi dina personuppgifter? Vi strävar efter att använda rimliga organisatoriska, tekniska och administrativa åtgärder för att skydda personuppgifter inom vår organisation.

Ett system för överföring eller lagring av data kan dock aldrig bli 100-procentigt säkert. Om du har anledning att misstänka att din interaktion med oss inte längre är säker (t.ex. om du upplever att säkerheten för något av de konton du har hos oss kan ha brustit) ber vi dig att genast uppmärksamma oss på problemet med hjälp av kontaktuppgifterna i denna sekretesspolicy.

Hur länge lagrar vi personuppgifter? Vi lagrar dina personuppgifter så länge det behövs eller är tillåtet med tanke de ändamål som beskrivs i det här meddelandet och den lagstiftning som är tillämplig. Bland de kriterier som avgör hur länge vi lagrar uppgifterna kan nämnas: – Hur länge vi har ett aktivt affärsförhållande med dig och hur länge vi tillhandahåller dig tjänster (exempelvis hur länge du använder en bil från LeasePlan). – Huruvida vi omfattas av en rättslig förpliktelse (t.ex. genom lagstiftning som kräver att vi behåller dokumentation om dina transaktioner en viss tid innan vi kan radera den). – Huruvida lagringen är rimlig med tanke på vår rättsliga position (exempelvis i förhållande till tillämpliga regler om begränsningar, tvister eller myndighetsutredningar).

8. Barns integritet

Våra tjänster är inte avsedda för personer under 18 år.

9. Dina rättigheter och hur du kontaktar oss

Dina rättigheter

Om du vill granska, rätta, uppdatera, hemlighålla, begränsa eller radera de personuppgifter om dig som vi behandlar, invända mot behandlingen eller begära ut en elektronisk kopia av personuppgifterna i syfte att överföra dem till ett annat företag (i den mån tillämplig lagstiftning ger dig rätt till dataportabilitet) kan du kontakta oss via detta kontaktformulär. Vi svarar på din begäran i enlighet med tillämplig lagstiftning.

Vi ber dig vara så tydlig som möjligt med vilka personuppgifter din begäran gäller. För din säkerhet vidtar vi begärda åtgärder endast för de personuppgifter som är kopplade till den specifika e-postadress du angett i kontaktformuläret, och vi kan komma att begära att du styrker din identitet innan vi gör det. Vi försöker behandla din begäran så snabbt som praktiskt möjligt och under alla omständigheter inom alla eventuella tillämpliga lagstadgade tidsfrister.

Observera att vi kan behöva behålla vissa uppgifter för dokumentationssyften och/eller för att slutföra transaktioner som inletts innan en begäran om ändring eller radering inkommit till oss. Det kan också förekomma restuppgifter i våra databaser eller andra register, vilka inte kommer att tas bort.

Frågor? Om du har några frågor eller klagomål kring denna policy ber vi dig kontakta oss via detta kontaktformulär.

Eftersom kommunikation via e-post inte alltid är säkert ber vi dig att inte uppge några känsliga uppgifter i e-postmeddelanden till oss.

Ytterligare information gällande EES Du kan också:

10. Ändringar i detta integritetsmeddelandet

Vi förbehåller oss rätten att ändra eller uppdatera detta meddelande när som helst. Under ”Senast uppdaterat” högst upp på sidan kan du se när meddelandet senast uppdaterades. Ändringar av meddelandet börjar gälla när vi publicerar en ändrad version av meddelandet om tjänsterna.