Heltäckande försäkring

Konkurrenskraftig vagnparksförsäkring

Det finns bara en sak som hjälper mot en avkörd sidospegel eller en repa, och det är vetskapen om att vara försäkrad. LeasePlan erbjuder ett antal försäkringar som kan hjälpa ditt företag genom det mesta.

Vi försäkrar er vagnpark

Det finns ett antal ekonomiska och administrativa fördelar med att låta Euro Insurances DAC (trading as LeasePlan Insurance) försäkra ditt företags vagnpark. Premien betalas månadsvis tillsammans med leasingavgiften och inkluderar både trafik-, delkasko- och vagnskadeförsäkring, det sistnämnda förutsatt att bilen inte omfattas av vagnskadegaranti. Utöver ordinarie försäkringsomfattning erbjuder LeasePlan också mervärdesförsäkring, förtida lösenförsäkring och vagnskadegarantisjälvriskreducering.

Förutom egen skadereglering erbjuder LeasePlan Accident Management vilket innebär att ni till exempel slipper administrera hantering av självriskfakturor, regresskrav och skadereparationsbokninar. LeasePlan sköter all kontakt med såväl LeasePlan Insurance som externa försäkringsbolag (motparts- och vagnskadegarantibolag) vilket innebär en enda kontaktpunkt för er som kund.

Glasskadeförsäkring Med en glasskadeförsäkring via LeasePlan undviker ni oförutsedda utgifter i samband med glasskador. Låga eller ingen självrisk i samband med stenskottsreparationer bidrar till att LeasePlans vagnpark har en förhållandevis har en hög reparationsgrad jämfört med byten, vilket för er som kund innebär kostnadsbesparingar.

LeasePlan samarbetar med Carglass som är en rikstäckande kedja. De flesta av dessa glasmästerier har drop-in och vi hjälper gärna till med bokning hos din närmaste glasmästare. Observera att du inte behöver skicka in en skadeanmälan till LeasePlan utan en förenklad version fylls i på plats hos våra partners.

Mervärdesförsäkring Med vår mervärdesförsäkring reduceras kostnaden för hyrbil i samband med skada. Dessutom reduceras självrisken vid skadegörelse och djurkollision.

Förtida lösenförsäkring En försäkring som delvis täcker kostnaden om en bil behöver återlämnas i förtid, exempelvis om den anställde slutar på företaget.

Självriskreducering, vagnskadegaranti Teckna vår självriskreducering för att minska självriskkostnaden om olyckan är framme.

Försäkringsvillkor För fullständig information om våra försäkringsvillkor, läs mer här.

Kontakta LeasePlans skadeavdelning för frågor om våra försäkringsrelaterade tjänster i allmänhet eller er egen försäkring i synnerhet.

Tel.: +46 8-470 26 00E-post:skador@leaseplan.com

3D Coverage

Få en översikt över er vagnparks totala försäkringskostnader genom att se den i 3 dimensioner.

Försäkring utgör vanligen 10-15% av en vagnparks totala kostnad. Med vår 3D Coveragelösning ser vi på vagnparksförsäkringen i 3 dimensioner med sikte på att minimera totalkostnaden. De 3 dimensionerna integrerar försäkringen av vagnparken med styrning av densamma vilket möjliggör både konkurrenskraftiga premier och proaktivt skadeförebyggande. Vårt tillvägagångssätt innefattar direkta kostnader och såväl från fordringar indirekt härledda kostnader som de av ineffektiva processer genererade dolda kostnader. Tillsammans tar vi sikte på att optimera hanteringen av administrationen och riskerna förknippade med er vagnpark!

Competitive cover

Competitive cover

Competitive Cover är den första dimensionen av vagnparksförsäkringen och anpassas efter era behov. Ni kan välja mellan ett brett utbud av flexibla lösningar i form av produkter och självrisker, allt för att stilla just er riskaptit.

Active Prevention

Active Prevention

Den andra dimensionen av 3D Coverage utgörs av Active Prevention, LeasePlans egna Risk Managementprogram. I samarbete med våra kunder introducerar vi skadeförebyggande åtgärder som kan minska skadefrekvensen. Fördelarna är tydliga: förbättrad förarsäkerhet i kombination med ökad mobilitet bidrar till att försäkringspremierna hålls stabila. Dessutom bidrar fokus på säker körning till att förbättra både bränsleekonomi och koldioxidutsläpp.

Easier Fleet Management

Easier Fleet Management

Den tredje dimensionen är Easier Fleet Management. LeasePlan har många års erfarenhet av både vagnparksadministration och -försäkring. I och med att LeasePlan är våra kunders enda kontaktpunkt kan de indirekta kostnaderna minskas..

I och med att LeasePlan hanterar all försäkringsadministration behöver du som fordonsansvarig aldrig prata med och/eller matcha ihop försäkrings- respektive leasingbolag – vi tar hand om allt!

Vårt dedikerade team av experter väntar på ditt samtal

Kontakta oss
Fyll i formuläret nedan så kommer vi kontakta dig inom kort!
Ring LeasePlan: 08-470 26 00
Välkommen att kontakta oss helgfria vardagar mellan 08:30 och 17:00.
Vägassistansen är bemannad alla dagar, dygnet runt.