Wereldwijde privacyverklaring

Last updated: 26 november 2021 LeasePlan hecht veel waarde aan de bescherming van de door ons verwerkte persoonsgegevens. Conforme privacy- en informatiebeveiligingspraktijken zijn daarom integraal onderdeel van de diensten van LeasePlan, corporate governance, risicobeheer en algehele verantwoording. Wij verwerken alleen persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor onze bedrijfsactiviteiten en het leveren van de LeasePlan-diensten.

LeasePlan Privacy Toezeggingen

We verwerken uw persoonsgegevens:

Deze Privacyverklaring informeert u over onze privacypraktijken. Zorg ervoor dat u de lokale versie van deze privacyverklaring bezoekt in het land waar u de diensten van LeasePlan gebruikt, zoals te vinden op de lokale website van een LeasePlan-leasemaatschappij.

Gelieve de Privacyverklaring zorgvuldig te raadplegen, zodat u begrijpt hoe wij uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken.

1. Toepassing van deze Privacyverklaring

I. Websitebezoekers/gebruikers (“Websitebezoekers”); II. Zakelijke klanten (“Klanten”); III. Medewerkers/chauffeurs van klanten ("Bestuurders"); IV. Private leaseklanten (inclusief eenmanszaken) (“Particuliere leaseklanten”); V. Particuliere kopers van gebruiktevoertuigen (“Kopers”); VI. Professionele kopers van gebruikte voertuigen (“Handelaars”) en VII. Leveranciers van goederen en diensten ("Leveranciers").

(of prospects m.b.t. het bovenstaande; individueel en collectief ook "u" "uw" of "van u" genoemd).

We verzamelen en gebruiken uw persoonlijke gegevens via onze verschillende diensten voor het leasen, beheren en mobiliteit van voertuigen en wagenparken en tijdens het uitvoeren van onze zakelijke activiteiten, zoals verder beschreven in Sectie 1 ("Diensten"). Houd er rekening mee dat deze Privacyverklaring niet van toepassing is op de volgende gelieerde ondernemingen en/of diensten:

De diensten van deze gelieerde ondernemingen worden beheerst door afzonderlijke privacyverklaringen. Houd er ook rekening mee dat specifieke diensten kunnen worden onderworpen aan een afzonderlijke privacyverklaring waarnaar in de respectieve voorwaarden wordt verwezen, zoals de verwerking van uw persoonlijke gegevens met betrekking tot onze telematicadiensten waarvoor een afzonderlijke telematicaverklaring afzonderlijk van toepassing is.

Verantwoordelijkheden van zakelijke klanten Voor zover Opdrachtgevers in hun hoedanigheid van werkgever toegang hebben tot persoonsgegevens van hun werknemers, is Opdrachtgever de verwerkingsverantwoordelijke die verantwoordelijk is voor de verwerking en het gebruik daarvan in die hoedanigheid. Deze Privacyverklaring is niet van toepassing op de verwerking en het gebruik van persoonsgegevens van Chauffeurs door Klanten.

2. Wie we zijn?

De lokale LeasePlan-entiteit is het bedrijf dat verantwoordelijk is voor de verwerking van uw persoonsgegevens (verwerkingsverantwoordelijke):

De lokale LeasePlan-entiteit kan uw persoonsgegevens delen met LeasePlan Corporation N.V. of LeasePlan Global B.V., in welk geval deze optreden als gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken:

Adres: Gustav Mahlerlaan 360, 1082 ME Amsterdam, Nederland

De relevante lokale LeasePlan entiteit en LeasePlan Corporation N.V. en LeasePlan Global B.V. worden gezamenlijk aangeduid als "LeasePlan" en "wij", "onze" of "ons".

3. Hoe wij onze gegevens verzamelen

Via de Diensten

De meeste gegevens die we verzamelen hebben betrekking op de voertuigbeheerdiensten die we u als bestuurder en onze klant, uw werkgever, leveren als u een bedrijfswagen gebruikt. Dit begint met de registratie van het gehuurde voertuig (in sommige omstandigheden kunnen we enkele voorlopige kredietcontroles uitvoeren voordat deze van hem zijn) en gaat verder wanneer we met u communiceren over onze diensten, bijvoorbeeld om periodiek onderhoud en reparaties te regelen. We kunnen uw gegevens ook verwerken wanneer uw voertuig per ongeluk betrokken is bij een ongeval, om ervoor te zorgen dat we de mobiliteit herstellen en eventuele schade afhandelen, of wanneer we de ontvanger zijn van verkeersboetes met betrekking tot uw geleasde voertuig. Naast onze kernleasactiviteiten bieden we ook een aantal andere gerelateerde diensten, zoals e-mobiliteitsdiensten, tankkaartdiensten, oplaaddiensten, autoverhuurdiensten en pechhulp. Een andere service die wij leveren heeft betrekking op autoremarketing, verkoop van gebruikte LeasePlan voertuigen.

Offline We verzamelen persoonlijke informatie van u offline, bijvoorbeeld wanneer u onze ervaringswinkels bezoekt, telefonisch een bestelling plaatst of contact opneemt met de klantenservice.

Van andere bronnen Wij ontvangen uw persoonsgegevens uit andere bronnen, bijvoorbeeld:

We moeten persoonlijke informatie verzamelen om de gevraagde Diensten aan u te kunnen leveren of om vragen, vragen, opmerkingen, klachten met betrekking tot onze Diensten te behandelen. Als u de gevraagde informatie niet verstrekt, kunnen we de Services mogelijk niet leveren. Als u persoonlijke informatie met betrekking tot andere personen aan ons of aan onze serviceproviders in verband met de Diensten bekendmaakt, verklaart u dat u de bevoegdheid hebt om dit te doen en ons toe te staan de informatie te gebruiken in overeenstemming met deze Privacyverklaring.

Toezicht op de communicatie Onder voorbehoud van de toepasselijke wetgeving zullen we oproepen, e-mail, sms-berichten en andere communicatie die we met u hebben, controleren en opnemen. We doen dit om te voldoen aan regelgeving, zelfregulerende praktijken of procedures die relevant zijn voor ons bedrijf, om criminaliteit te voorkomen of op te sporen, in het belang van de bescherming van de veiligheid van onze communicatiesystemen en -procedures, en voor kwaliteitscontrole en trainingsdoeleinden voor personeel. Wanneer we bijvoorbeeld door een toezichthouder verplicht zijn om bepaalde telefoonlijnen (indien relevant) vast te leggen, zullen we dit doen. Bovendien, waar van toepassing en met inachtneming van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, zal ons toezicht zijn om te controleren op ongepaste inhoud in communicatie. In zeer beperkte en specifieke omstandigheden kunnen wij op korte termijn zorgvuldig gecontroleerd toezicht houden op uw activiteiten wanneer dit noodzakelijk is voor onze legitieme belangen of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. We kunnen dit bijvoorbeeld doen wanneer we redenen hebben om aan te nemen dat er fraude of ander misdrijf wordt gepleegd, wanneer strafbare feiten worden vermoed en wanneer de controle in verhouding staat tot het type tuchtdelict, of wanneer we vermoeden dat we niet voldoen aan de antiwitwasvoorschriften waaraan we zijn onderworpen. In het bijzonder kunnen voor deze doeleinden telefoongesprekken worden opgenomen.

4. Voor welke doeleinden wij uw gegevens gebruiken

4.1 GEGEVENS OVER WEBSITEBEZOEKERS

4.1.1 WEBSITES **4.1.1.a Met u te communiceren. ** *Wat houdt dit doel in?* Wij verzamelen uw gegevens wanneer u contact met ons opneemt via een van onze online contactformulieren,  bijvoorbeeld  wanneer u ons vragen, suggesties, complimenten of klachten stuurt, of wanneer u een offerte aanvraagt  voor  onze Diensten. Deze verwerking wordt gedaan  voor de uitvoering van een overeenkomst die u met ons hebt,om te kunnen reageren op een verzoek of met uw toestemming. *Welke persoonsgegevens verwerken wij hiervoor?* Hiervoor verzamelen wij uw volledige naam, geslacht, titel, (zakelijke) contactgegevens (waaronder uw e-mailadres, telefoonnummer, naam van uw bedrijf) kenteken of kenteken en alle andere informatie die u ons verstrekt in het open veld van het contactformulier, waar u bijvoorbeeld uw vraag kunt stellen, uw suggestie kunt beschrijven, een compliment kunt maken of een klacht kunt delen. *Met wie delen wij uw persoonsgegevens?* Zie de rubriek [Gegevens delen met derden.](targetSelf:#Paragraph14) **4.1.1.b Voor enquêtes of andere (marketing)communicatie** *Wat houdt dit doel in?* Wij verwerken uw persoonsgegevens wanneer u een enquête op onze website ingaat voor feedback op onze websites en/of Diensten, met uw toestemming of  waarvoor wij een gerechtvaardigd belang hebben om deze gegevens te verwerken. Met uw toestemming of wanneer we een legitiem belang hebben, kunnen we u marketingcommunicatie sturen om u op de hoogte te houden van evenementen, speciale aanbiedingen, mogelijkheden en huidige en toekomstige producten en diensten van LeasePlan. Wanneer we contact met u opnemen met betrekking tot enquêtes of marketingcommunicatie, doen we dit per e-mail, telefoon of per post (nieuwsbrieven / brochures / tijdschriften). Als u geen enquêtes of marketingcommunicatie meer van ons wilt ontvangen, gebruik dan de opt-out-opties in de communicatie of neem contact op met uw lokale LeasePlan-entiteit via hun webformulier voor rechten van individuen op hun lokale website of zie de algemene contactgegevens hieronder. Op basis van uw bezoek aan een website van LeasePlan kunnen wij u gepersonaliseerde advertenties tonen buiten de LeasePlan website. Om te begrijpen wat voor u relevant is, kunnen we handmatige en automatische tools gebruiken om uw persoonlijke gegevens te analyseren. *Welke persoonsgegevens verwerken wij hiervoor?* Voor dit doel verwerken we uw naam, uw adres, uw e-mailadres en onderwerpen waarin u mogelijk geïnteresseerd bent  (zoals  door u op onze website kan worden aangegeven). *Met wie delen wij uw persoonsgegevens?* Zie de rubriek [Gegevens delen met derden.](targetSelf:#Paragraph14) 4.1.2 SOCIALE MEDIA **4.1.2.a Om de functionaliteit voor sociaal delen te vergemakkelijken.** *Wat houdt dit doel in?* Onze websites kunnen verschillende functionaliteiten voor het delen van sociale media bevatten, zoals Facebook-, Twitter-  of LinkedIn-knoppen, dieumet  uw toestemming kunt gebruiken om informatie die op onze websites wordt verstrekt, te delen met de sociale media van uw keuze. Onze websites kunnen ook links bevatten naar onze eigen sociale mediapagina's, zoals onze LeasePlan Facebook- of LinkedIn-pagina's of onze  Twitter-feed, die u kunt gebruiken om feedback te plaatsen. Evenzo kunnen verschillende sociale mediawebsites, zoals Snapchat, Facebook, Twitter  of LinkedIn, LeasePlan-advertenties bevatten die links naar onze websites bevatten. Deze sociale mediawebsites kunnen, met uw toestemming, informatie die door u is verstrekt met ons delen wanneer u ervoor kiest om een link naar een van onze websites te volgen. Houd er rekening mee dat wij niet verantwoordelijk  zijn  voor het beleid en de praktijken (inclusief de gegevensbeveiligingspraktijken) van andere organisaties, zoals Facebook, Apple, Twitter, Google, Microsoft, RIM of een andere app-ontwikkelaar, app-provider, aanbieder van sociale mediaplatforms,   leverancier van   besturingssystemen, draadloze serviceprovider of fabrikant van   apparaten,   inclusief persoonlijke informatie die u aan andere organisaties verstrekt via of in verband met onze sociale mediafunctionaliteiten  en/of advertenties. De verwerking van persoonsgegevens  is onderworpen aan het privacybeleid en de praktijken van deze andere organisaties. *Welke persoonsgegevens verwerken wij voor dit doel?* Hiervoor verwerken wij uw naam, e-mailadres, IP-adres, foto, lijst van sociale mediacontacten en alle andere informatie die voor ons toegankelijk kan zijn bij het gebruik van sociale mediafunctionaliteiten. *Met wie delen wij uw persoonsgegevens?* Zie de rubriek [Gegevens delen met derden](targetSelf:#Parag). 4.1.3 COOKIES EN SOORTGELIJKE TECHNOLOGIEEN. Elke verwerking van uw persoonlijke informatie via cookies en/of vergelijkbare technologieën zal plaatsvinden in overeenstemming met onze [cookieverklaring](targetSelf:/nl-be/cookiebeleid/) beschikbaar op de lokale website van de relevante LeasePlan-entiteit.4.1.4 LEASEPLAN ZAKELIJKE DOELEINDEN **4.1.4.a Rapportage van het management** *Wat houdt dit doel in?* Wij verwerken informatievoor verschillendeleaseplan bedrijfsgerelateerde  doeleinden waarvoor wij een gerechtvaardigd belang hebben om deze gegevens te verwerken, zoals gegevensanalyse, audits, het ontwikkelen van nieuwe producten, het verbeteren, verbeteren of wijzigen van onze websites en Diensten, het identificeren van gebruikstrends, het bepalen van de effectiviteit van onze promotiecampagnes en het exploiteren en uitbreiden van onze bedrijfsactiviteiten. Om uw gebruik van onze online diensten of applicaties te vergemakkelijken, kunnen we gegevens analyseren die we verzamelen bij het gebruik van onze digitale media en deze combineren met informatie die via cookies wordt verzameld. Om bijvoorbeeld beter te begrijpen welk digitaal kanaal (Google zoeken, e-mail, sociale media) of apparaat (desktop, tablet of mobiel) u  verkiest,  kunnen we onze communicatie- en marketingactiviteiten per kanaal en per apparaat optimaliseren of beperken. *Welke persoonsgegevens verwerken wij voor dit doel?* Voor ditdoel  kunnen we uw naam, uw e-mailadres, uw IP-adres, geslacht, geboortedatum, woonplaats, cijfers van uw postcode en alle andere informatie die in deze Privacyverklaring wordt vermeld of anderszins door u aan ons wordt verstrekt, verwerken als dit vereist is voor een van de doeleinden die in de vorige paragraaf worden vermeld. *Met wie delen wij uw persoonsgegevens?* Zie de rubriek [Gegevens delen met derden.](targetSelf:#Paragraph14) **4.1.4.b Naleving van wetten en wettelijke verplichtingen en bescherming van de activa en belangen van LeasePlan** *Wat houdt dit doel in?* Om te voldoen aan een wettelijke verplichting of wanneer we een gerechtvaardigd belang hebben, verwerken we uw persoonsgegevens indien nodig of nodig: (a) onder de toepasselijke wetgeving,  met inbegrip van wetten buiten uw land van verblijf en met inbegrip van sectorale aanbevelingen  (bijv. due diligence van tegenpartijen, witwassen van geld, financiering van terrorisme en andere misdrijven); (b) om te voldoen aan de juridische procedure; (c) om te reageren op verzoeken van  openbare en overheidsinstanties, waaronder openbare en overheidsinstanties buiten uw land van verblijf; (d) om onze algemene voorwaarden en ander toepasselijk beleid af te dwingen;  (e) om onze activiteiten te beschermen; (f) om onze rechten, privacy, veiligheid of eigendommen, en/of die van u of anderen te beschermen; en  (g) om ons in staat te stellen beschikbare rechtsmiddelen na te streven of de schade die we kunnen lijden te beperken. *Welke persoonsgegevens verwerken wij voor dit doel?* Voor dit doel verwerken we uw naam, uw contactgegevens, uw correspondentie met LeasePlan, uw gebruik van een van onze Diensten en alle andere informatie die in deze Privacyverklaring wordt vermeld of anderszins door u aan ons wordt verstrekt, als dit vereist is voor een van de doeleinden die in de vorige paragraaf zijn vermeld. *Met wie deelt we uw persoonsgegevens?* Alleen als wijdaartoe wettelijk of sectoraal verplicht zijnen aan leaseplan is onderworpen, worden uw persoonsgegevens verstrekt aan toezichthoudende instanties, belastingdiensten en onderzoeksbureaus. Zie de rubriek [Gegevens delen met derden.](targetSelf:#Paragraph14)

4.2 GEGEVENS M.B.T. ZAKELIJKE KLANTEN

4.2.1 BEHEER VAN  KLANTENACCOUNTS **4.2.1.a Het verstrekken en beheren van Klantenaccounts**  *Wat houdt dit doel in?* Wij verzamelen uw  persoonsgegevens  voor het dagelijks beheer en de administratie van de Klantaccounts, zoals het onderhouden van contracten en houden u op de hoogte van alle belangrijke ontwikkelingen met betrekking tot de Diensten en andere informatie die relevant is voor het Contract en de Rekening van de Klant. Deze verwerking is gebaseerd op de uitvoering van de huurovereenkomst die wij met  u hebben of op basis van een wettelijke verplichting. *Welke persoonsgegevens verwerken wij voor dit doel?* Voor ditdoel  kunnen we zakelijke contactgegevens en inloggegevens verwerken voor onze online accounts van onze klant. *Met wie delen wij uw persoonsgegevens?* Zie rubriek [Gegevens delen met derden.](targetSelf:#Paragraph14) **4.2.1.b Om met u te communiceren** *Wat houdt dit doel in?* U kunt op verschillende manieren contact met ons opnemen (zoals e-mail of telefoon, of via onze website). In dit geval zullen wij uw persoonsgegevens gebruiken om uw vraag/verzoek te beantwoorden. Ook kunnen wij contact met u opnemen,  bijvoorbeeld met betrekking tot het dagelijks beheer en de administratie van uw Klantaccount. Deze verwerking is gebaseerd op ons gerechtvaardigd zakelijk belang en heeft betrekking op de uitvoering van de huurovereenkomst die we met u hebben, of met uw toestemming. *Welke persoonsgegevens verwerken wij voor dit doel?* Hiertoe  kunnen wij uw naam, uw zakelijke contactgegevens, uw correspondentie met LeasePlan met betrekking tot uw vraag/verzoek en alle andere persoonlijke informatiedie u onsverstrekt en/of die nodig is om adequaat op u te reageren, verwerken. *Met wie delen wij uw persoonsgegevens?* Zie rubriek [Gegevens delen met derden.](targetSelf:#Paragraph14) **4.2.1.c Voor enquêtes of andere (marketing)communicatie** *Wat houdt dit doel in?* Wij verwerken uw persoonsgegevens om u enquêtes te sturen,  waarvoor wij een gerechtvaardigd belang hebben om deze gegevens te verwerken. Met uw toestemming of wanneer wij een gerechtvaardigd belang hebben, kunnen wij u marketingcommunicatie sturen,  bijvoorbeeld  om u op de hoogte te houden van evenementen, speciale aanbiedingen, mogelijkheden en huidige en toekomstige producten en diensten van LeasePlan. We  sturen u dergelijke enquêtes in de vorm van een periodieke e-mail of een e-mail om uw feedback te vragen over onze diensten en andere diensten die op het voertuig worden uitgevoerd. We  kunnen u ook postmailings (nieuwsbrieven/brochures/tijdschriften) sturen. Om te begrijpen wat voor u relevant is, kunnen we handmatige en automatische tools gebruiken om uw persoonlijke gegevens te analyseren. Als u geen  enquêtes of marketingcommunicatie meer van ons wilt ontvangen,  kunt u  zich afmelden of contact met ons opnemen via het lokale LeasePlan-entiteitswebsiteformulier of via de onderstaande contactgegevens. Om uw gebruik van onze online Services of applicaties te vergemakkelijken, kunnen we gegevens analyseren die we verzamelen bij het gebruik van onze digitale media en deze combineren met informatie die via cookies wordt verzameld. Om bijvoorbeeld beter te begrijpen welk digitaal kanaal (Google zoeken, e-mail, sociale media) of apparaat (desktop, tablet of mobiel) u verkiest, kunnen we onze communicatie- en marketingactiviteiten per kanaal en per apparaat optimaliseren of beperken. *Welke persoonsgegevens verwerken wij voor dit doel?* Voor dit doel kunnen we uw naam en uw zakelijke contactgegevens verwerken. *Met wie delen wij uw persoonsgegevens?* Zie rubriek [Gegevens delen met derden.](targetSelf:#Paragraph14) 4.2.2 LEASEPLAN GEBOUWEN **4.2.2.a Toegangscontrole en beveiliging van LeasePlan gebouwen.**    *Wat houdt dit doel in?* We kunnen uw persoonlijke gegevens verwerken wanneer u ons op ons terrein bezoekt met het oog op het waarborgen van passende toegangscontroles en beveiliging, waarvoor we een  legitiem belang  hebben (veiligheid  en beveiliging van onze activa). *Welke persoonsgegevens verwerken wij voor dit doel?* Hiervoor kunnen wij uw naam, uw contactgegevens en de persoon die u bezoekt verwerken. We kunnen ook video- en/of audio-informatie over u verwerken via video-/ audio-opnameapparatuur, zoals bijvoorbeeld CCTV. *Met wie delen wij uw persoonsgegevens?* Zie rubriek [Gegevens delen met derden. ](targetSelf:#Paragraph14) 4.2.3 RAPPORTAGE VAN KLANTEN **4.2.3.a MyFleet** *Wat houdt dit doel in?* Wij bieden  de  online rapportagetool 'MyFleet'aan. Contactpersonen van klanten kunnen inloggen op deze tools om de status van hun wagenpark, schaderapportage, contractbeheer te bekijken en andere functionaliteiten voor vlootrapportage te gebruiken, zoals dashboardrapportage, trendanalyserapportage, voertuigkilometers en einde leasetermijn.  Deze verwerking gebeurt op basis van ons gerechtvaardigd belang en heeft betrekking op de uitvoering van de huurovereenkomst die wij met onze Klant hebben.  *Welke persoonsgegevens verwerken wij voor dit doel?* Hiervoor verzamelen we contactgegevens en functie (bijv. (International) Fleet Manager) van de contactpersoon van de Klant en inloggegevens (bijv. gebruikersnaam en wachtwoord). Met wie delen wij uw persoonsgegevens? *Met wie delen wij uw persoonsgegevens?* Zie rubriek [Gegevens delen met derden](targetSelf:#Paragraph14). 4.2.4 ZAKELIJKE DOELEINDEN VAN LEASEPLAN **4.2.4.a Management rapportage** *Wat houdt dit doel in?* Wij verwerken uw persoonsgegevens voor verschillende zakelijke doeleinden, waarvoor wij een gerechtvaardigd belang hebben om deze gegevens te verwerken, zoals gegevensanalyse, audits, het ontwikkelen van nieuwe producten, het verbeteren, verbeteren of wijzigen van onze Diensten, het identificeren van gebruikstrends, het bepalen van de effectiviteit van onze promotiecampagnes en het uitvoeren en uitbreiden van onze bedrijfsactiviteiten. Om uw gebruik van onze online diensten of applicaties te vergemakkelijken, kunnen we gegevens analyseren die we verzamelen bij het gebruik van onze digitale media en deze combineren met informatie die via cookies wordt verzameld. Om bijvoorbeeld beter te begrijpen welk digitaal kanaal (Google zoeken, e-mail, sociale media) of apparaat (desktop, tablet of mobiel) u verkiest, kunnen we onze communicatie- en marketingactiviteiten per kanaal en per apparaat optimaliseren of beperken. Welke persoonsgegevens verwerken wij voor dit doel? Voor ditdoel  kunnen we verschillende informatie verwerken die we verzamelen in het kader van het leveren van onze Diensten (zoals uw naam, contactgegevens,  vlootgegevens  enz.), indien nodig voor een van de hierboven uiteengezette doeleinden. *Met wie delen wij uw persoonsgegevens?* Alleen als wij hiertoe verplicht worden door de wet of door een sectoraanbeveling waaraan LeasePlan onderworpen is, zullen uw persoonsgegevens worden verstrekt aan toezichthoudende instellingen, fiscale instanties en onderzoeksdiensten. Zie de rubriek [Gegevens delen met derden.](targetSelf:#Paragraph14) **4.2.4.b Naleving van wetten en wettelijke verplichtingen en bescherming van activa en belangen van LeasePlan** *Wat houdt dit doel in?* Om te voldoen aan een wettelijke verplichting of wanneer we een gerechtvaardigd belang hebben, verwerken we uw persoonsgegevens indien nodig of nodig: (a) onder de toepasselijke wetgeving,  met inbegrip van wetten buiten uw land van verblijf en met inbegrip van sectorale aanbevelingen  (bijv. due diligence van tegenpartijen, witwassen van geld, financiering van terrorisme en andere misdrijven); (b) Kredietcontroles (c) om te voldoen aan de juridische procedure; (d) om te reageren op verzoeken van  openbare en overheidsinstanties, waaronder openbare en overheidsinstanties buiten uw land van verblijf; (e) om onze algemene voorwaarden en ander toepasselijk beleid af te dwingen;  (f) om onze activiteiten te beschermen; (g) om onze rechten, privacy, veiligheid of eigendommen, en/of die van u of anderen te beschermen; en  (h) om ons in staat te stellen beschikbare rechtsmiddelen na te streven of de schade die we kunnen lijden te beperken. *Welke persoonsgegevens verwerken wij voor dit doel?* Hiervoor verwerken wij de naam, contactgegevens, de datum, plaats en het land van geboorte van de uiteindelijke begunstigde van de tegenpartij waarmee LeasePlan zaken wil doen; wij kunnen ook de naam, het adres en de geboortedatum, plaats en land van geboorte verwerken van de persoon(en) die het bedrijf  vertegenwoordigen  ten opzichte van LeasePlan; uw correspondentie met LeasePlan, uw gebruik van Diensten en alle andere informatie die in deze Privacyverklaringwordt genoemd ,indien dit vereist is voor een van de in de vorige paragraaf genoemde doeleinden. **Met wie deelt we uw persoonsgegevens?** Alleen als wijdaartoe wettelijk of sectoraal verplicht zijnen aan leaseplan is onderworpen, worden uw persoonsgegevens verstrekt aan toezichthoudende instanties, belastingdiensten en onderzoeksbureaus. Zie de rubriek [Gegevens delen met derden](targetSelf:#Paragraph14).

4.3 GEGEVENS M.B.T. BESTUURDERS (medewerkers van onze klanten)

4.3.1 CONTACT MET BESTUURDER **4.3.1.a Met u communiceren** *Wat houdt dit doel in?* U kunt op verschillende manieren contact met ons opnemen (zoals e-mail of telefoon, of via onze website). In dit geval zullen wij uw persoonsgegevens gebruiken om uw vraag/verzoek te beantwoorden. We kunnen ook contact met u opnemen met betrekking tot uw voertuig of andere relevante bestuurdersgerelateerde problemen. Met betrekking tot u is deze verwerking gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang en maakt deel uit van het leveren van de Diensten aan u en uw werkgever in het kader van de huurovereenkomst die we met uw werkgever hebben) of met uw toestemming. *Welke persoonsgegevens verwerken wij voor dit doel?* Hiervoor  verwerken wij uw naam, uw contactgegevens, uw correspondentie met LeasePlan met betrekking tot uw vraag/verzoek en alle andere persoonlijke informatie die u ons verstrekt en/of die nodig is om adequaat op u te reageren, inclusief uw kenteken. Voor kwaliteits- en opleidingsdoeleinden kunnen we ook uw telefoongesprekken opnemen met klantenserviceafdelingen waarvoor we een legitiem zakelijk belang hebben. *Met wie delen wij uw persoonsgegevens?* Zie de rubriek [Gegevens delen met derden](targetSelf:#Paragraph14). **4.3.1.b Voor enquêtes of andere (marketing)communicatie** *Wat houdt dit doel in?* We verwerken uw persoonlijke gegevens wanneer we u periodieke enquêtes sturen om uw feedback te vragen over onze Diensten en andere diensten die op het voertuig worden uitgevoerd, waarvoor we een legitiem belang hebben om deze gegevens te verwerken. Met uw toestemming of wanneer we een legitiem belang hebben, kunnen we u marketingcommunicatie sturen om u op de hoogte te houden van evenementen, speciale aanbiedingen, mogelijkheden en huidige en toekomstige producten en diensten van LeasePlan. Wanneer we contact met u opnemen met betrekking tot enquêtes of marketingcommunicatie, doen we dit per e-mail of per post(nieuwsbrieven / brochures / tijdschriften). Om te begrijpen wat voor u relevant is, kunnen we handmatige en automatische tools gebruiken om uw persoonlijke gegevens te analyseren. Als u niet langer  wilt r marketing communicatie van ons, neem dan contact met ons op via het  contactformulier  of marketing communicatie van ons, neem dan contact met ons op via het  contactformulier. *Welke persoonsgegevens verwerken wij voor dit doel?* Hiervoor verwerken wij uw naam, uw adres, uw e-mailadres, uw kenteken en uw interesses (zoals  door u aangegeven). *Met wie delen wij uw persoonsgegevens?* Zie rubriek [Gegevens delen met derden](targetSelf:#Paragraph14). 4.3.2 VOERTUIGDIENSTEN **4.3.2.a Beheer van het voertuig** *Wat houdt dit doel in?* Wij verwerken uw gegevens met betrekking tot het beheer van uw gebruik van het voertuig en het dagelijks beheer van het voertuig, waarvoor  wij een gerechtvaardigd belang hebben, en dit heeft ook te maken met het leveren van de Diensten aan u en uw werkgever in het kader van de huurovereenkomst die wij met uw werkgever hebben). *Welke persoonsgegevens verwerken wij voor dit doel?* Hiervoor  verwerken wij uw naam, adres, (bedrijfs)e-mailadres, leasecategorie, kenteken, merk en model, servicehistorie en operationeel contact met u. Daarnaast kunt u bepaalde informatie met betrekking tot  voertuigbeheeraan ons verstrekkenvia het LeasePlan-portaal of wanneer u LeasePlan belt. *Met wie delen wij uw persoonsgegevens?* We delen informatie met betrekking tot het beheer van het voertuig met onze klanten (uw werkgever). Zie de rubriek [Gegevens delen met derden](targetSelf:#Paragraph14). **4.3.2.b Reparatie, onderhoud en banden** *Wat houdt dit doel in?* Wij verwerken uw gegevens met betrekking tot het leveren van (geplande) reparatie- en onderhoudsdiensten en bandendiensten en om onderhoud en reparaties te analyseren, te voorspellen en proactief te sturen. voor  uw voertuig,  waarvoor  wij een gerechtvaardigd belang hebben, en dit heeft ook te maken met het leveren van de Diensten aan u en uw werkgever in het kader van de uitvoering van de huurovereenkomst die wij met uw werkgever hebben. *Welke persoonsgegevens verwerken wij voor dit doel?* Hiervoor verzamelen wij uw naam, adres, (bedrijfs)e-mailadres, kenteken, merk en model, servicehistorie en operationeel contact met u. Daarnaast kunt u bepaalde informatie aan ons verstrekken via het LeasePlan-portaal  (bijvoorbeeld  uw telefoonnummer om een afspraak te maken  voor onderhoud van de auto), of wanneer u LeasePlan belt. *Met wie delen wij uw persoonsgegevens?* We delen informatie met onze klanten (uw werkgever) en met derden die onderhoud/ reparatie aan het voertuig uitvoeren of banden vervangen of vervangen, zoals dealers / garages, carrosserieherstelbedrijven of automonteurs. Zie ook de rubriek [Gegevens delen met derden](targetSelf:#Paragraph14). **4.3.2.c Ongevallenbeheer** *Wat houdt dit doel in?* Wij verwerken uw gegevens door ongevallen waar u en/of uw voertuig mogelijk bij betrokken zijn geweest vast te  registreren en te beheren, om de mobiliteit te herstellen en schade te behandelen. We zullen dit doen door (i) u de mogelijkheid te geven om ongevallen te melden wanneer ze zich voordoen in ons Customer Call  Center,  (ii) het verlenen van, indien van toepassing, pechhulp en/of een vervangend voertuig en (iii) het regelen van reparatie en andere noodzakelijke follow-up. Deze verwerking is gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang en dit  heeft ook te maken met het leveren van de Dienst aan u en uw werkgever in het kader van de uitvoering van de huurovereenkomst die wij met uw werkgever hebben. We  kunnen deze informatie ook gebruiken voor het beoordelen van schadeherstel in het kader van ons beleid voor  schadeafhandeling en risicobehoud, waarvoor we een legitiem belang hebben om deze gegevens te verwerken. *Welke persoonlijke informatie verwerken wij hiervoor?* Voor dit doel  verzamelen we de volgende persoonlijke informatie: - Zelf: kenteken, merk en model, servicehistorie en operationeel contact met u - Van u: uw naam, contactgegevens, voertuiggegevens, ongevalsgegevens, schadegegevens, foto's van het incident, geboortedatum, aantal passagiers in het voertuig, informatie van getuigen van het ongeval (indien van toepassing) en alle andere informatie die u ons in het kader van het ongeval wilt verstrekken (inclusief alle informatie met betrekking tot mogelijk letsel). - Van derden, zoals personen die betrokken zijn bij het ongeval of verzekeringsmaatschappijen: informatie van derden die betrokken zijn bij het ongeval/incident (zoals de identiteit van uw passagiers, bestuurder en passagiers van voertuigen van derden en andere betrokken derden), informatie van andere derden (zoals getuigen, onderzoekende politieagenten en anderen) verzekeringsinformatie, informatie over het incident en claims van derden. - Van instanties (zoals politie): uw naam, adres, kenteken, informatie over het ongeval, politierapporten en getuigenverklaringen. *Met wie delen wij uw persoonsgegevens?* Wij delen deze informatie met onze Klant (uw werkgever) via onze tool (International) FleetReporting. Wij kunnen ook bepaalde gegevens delen met dealers/ garages, carrosseriebedrijven, automonteurs, verzekeringsmaatschappijen (die zowel de eigen verzekeringsmaatschappij als die van derden kunnen zijn) en professionele experts die voor ons of voor derden (zoals advocaten, medisch experts, onderzoekers enz.) werken, in het kader van het afwikkelen van schade of claims. Zie de rubriek [Gegevens delen met derden](targetSelf:#Paragraph14). **4.3.2.d Traffic en parkeerboetes beheer** *Wat houdt dit doel in?* Het volgende kan afhangen van het land waar bestuurders mogelijk verkeers- en/of parkeerovertredingen hebben begaan: Als geregistreerde eigenaar van de voertuigen kunnen verkeers- en/of parkeerboetes die bestuurders van de voertuigen hebben gemaakt, worden gericht aan LeasePlan door de autoriteit die een specifieke verkeers- of parkeerboete heeft afgegeven (zoals politie of lokale gemeente). Wij verwerken uw persoonsgegevens  met het oog op de verwerking en het beheer van de betaling van de boete en, indien van toepassing, het verkrijgen van vergoeding van onze Klant (uw werkgever), waarvoor wij een gerechtvaardigd belang hebben om deze gegevens te verwerken. *Welke persoonsgegevens verwerken wij voor dit doel?* Wij verwerken informatie die wij ontvangen van de bevoegde autoriteiten (zoals politie of lokale gemeenten): uw naam, adres en kenteken, het tijdstip van de door u gepleegde overtreding/incident en de opgelegde boetes. *Met wie delen wij uw persoonsgegevens?* LeasePlan kan deze informatie moeten delen met onze Klant (uw werkgever) in bepaalde situaties, bijvoorbeeld wanneer geleasde voertuigen worden gebruikt in carpools en LeasePlan niet weet wie de werkelijke bestuurder van een specifiek voertuig is. Zie de rubriek [Gegevens delen met derden. ](targetSelf:#Paragraph14) **4.3.2.e Tankkaart, EV opladen en tol** *Wat houdt dit doel in?* Onze Diensten omvatten een  brandstofbeheerprogramma, waarmee u bijvoorbeeld uw brandstof kunt betalen  bij tankstations met behulp van een leaseplan uitgegeven of beheerd betalingsmechanisme. Als u een elektrisch voertuig heeft, krijgt u mogelijk een EV-laadpas voor het opladen van uw voertuig bij oplaadpunten. We kunnen ook de plaatsing van een EV-laadstation regelen. Deze verwerking is gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang en houdt ook verband met het leveren van de Service aan u en uw werkgever in het kader van de uitvoering van de huurovereenkomst die we met uw werkgever hebben). We kunnen verder bepaalde informatie verzamelen om tolgerelateerde activiteiten van een vloot te beheren. *Welke persoonsgegevens verwerken wij voor dit doel?* Hiervoor verzamelen wij de volgende gegevens: uw naam, contactgegevens, e-mailadres, tank- of EV-laadpasnummer, laadpaalnummer, adres, telefoonnummer, kenteken van de auto, brandstofinformatie, kilometerstand en aanverwante kosten. In geval van terugbetalingen kunnen we ook bankrekeninggegevens moeten verzamelen. We kunnen ook tolgerelateerde informatie verzamelen, zoals informatie over locatie, tijd en kosten. *Met wie delen wij uw persoonsgegevens?* LeasePlan moet de informatie delen met de tankkaart/  EV-laadoplossing/ betalingsmaatschappij. Ook onze Klanten (uw werkgever) kunnen toegang hebben tot bepaalde persoonlijke informatie die door ons beschikbaar wordt gesteld op ons internet of e-Mobility portal of online rapportagetool 'MyFleet'. Klanten kunnen inloggen en de status van hun wagenpark bekijken (bijv.  kilometerstand) en andere functionaliteiten voor vlootrapportage gebruiken (bijv. dashboardrapportage over brandstofverbruik en brandstofprijs- en trendanalyserapportage). Via MyFleet kunnen klanten ook tankkaarten of EV-laadkaarten aanvragen. Zie ook de rubriek [Gegevens delen met derden. ](targetSelf:#Paragraph14) 4.3.3 MOBILITEITSDIENSTEN **4.3.3.a Huren**  *Wat houdt dit doel in?* Wij verzamelen uwgegevens om onze verhuurprogrammadiensten te kunnen leveren, zodat u bijvoorbeeld de verhuurspecialisten van LeasePlan kunt bereiken via ons Klantcontactcentrum, een voertuig kunt huren vanaf de meest geschikte verhuurlocatie of een huurauto bij u kunt laten bezorgen. Deze verwerking is gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang, en dit heeft ook te maken met het leveren van de Dienst aan u en uw werkgever in het kader van de uitvoering van de huurovereenkomst die wij met uw werkgever hebben) of indien van toepassing de overeenkomst die u met ons heeft. *Welke persoonsgegevens verwerken wij voor dit doel?* Voor ditdoel  verzamelen we: uw naam, e-mailadres, mobiel telefoonnummer, kenteken van de auto, gerelateerde kosten, afleverlocatie, huurtijd  en contactpersoon van het bedrijf. *Met wie delen wij uw persoonsgegevens?* Wij delen uw gegevens met de (externe) verhuurspecialisten van LeasePlan. Zie de rubriek [Gegevens delen met derden.](targetSelf:#Paragraph14) **4.3.3.b Pechverhelping**  *Wat houdt dit doel in?* Wanneer u te maken krijgt met een autostoring, bijvoorbeeld een lekke band of mechanische problemen onderweg, is LeasePlan in staat om pechhulp te regelen,  waarvoor wij nauw samenwerken met gecontracteerde derden. Deze verwerking is gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang en houdt ook verband met het leveren van de Service aan u en uw werkgever in het kader van de uitvoering van de huurovereenkomst die we met uw werkgever hebben). *Welke persoonsgegevens verwerken wij voor dit doel?* Voor ditdoel  verzamelen we de volgende informatie: uw naam, e-mailadres, mobiel telefoonnummer, kenteken en locatie waar hulp nodig was en verstrekt. *Met wie delen wij uw persoonsgegevens?* Wij delen uw gegevens met derden die diensten verlenen op het het terrein van wegreparatie, sleepdiensten of een vervangende auto. Zie de rubriek [Gegevens delen met derden](targetSelf:#Paragraph14) 4.3.4 VEILIGHEIDSPROGRAMMA VOOR BESTUURDERS **4.3.4.a Opleidingen voorbereiden, beheren en geven.** *Wat houdt dit doel in?* We bieden verschillende trainingsprogramma's voor de veiligheid en risicobeheer van bestuurders om het rijgedrag te analyseren en te verbeteren, de proactieve toewijding van de klant aan een goed bedrijfsburgerschap te bevorderen, het aantal ongevallen te verlagen, de effectiviteit van de algemene  veiligheidsinitiatieven van de klant  te validerenen communicatie- en trainingsmogelijkheden  te identificeren. We  schakelen derden in voor het beheren en uitvoeren van dergelijke veiligheidsprogramma's, die contact met u opnemen om een veiligheidsbeoordeling te starten en de daadwerkelijke trainingen te verzorgen (online of in een klaslokaal). Alle persoonlijke gegevens die door de derde partij in verband hiermee worden verzameld, zijn onderworpen aan de privacypraktijken van een dergelijke derde partij. Van  deze derden  ontvangen wij uw 'driver risk index'  (informatie over potentiële risico's geïdentificeerd door middel van vragenlijstprocessen), trainingen die zijn aanbevolen, aangemeld en ingevuld. Deze verwerking is gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang  en houdt ook verband met het leveren van de Service aan u en uw werkgever in het kader van de uitvoering van de huurovereenkomst die we met uw werkgever hebben)  of met uw toestemming. *Welke persoonsgegevens verwerken wij voor dit doel?* Voor ditdoel  verzamelen/verwerken wij de volgende persoonsgegevens: - Rechtstreeks van Klanten (uw werkgever): uw naam, (bedrijfs)e-mailadres en kenteken. - Van door ons ingeschakelde derden: door ons ingeschakelde bestuurdersrisico-index, aanbevolen trainingen, aangemelde trainingen en voltooide trainingen. *Met wie delen wij uw persoonsgegevens?* We delen uw gegevens met derden die door ons zijn ingeschakeld om de veiligheidsprogramma's voor chauffeurs te beheren en uit te voeren, evenals met onze klanten (uw werkgever). Zie ook rubriek [Gegevens delen met derden.](targetSelf:#Paragraph14) 4.3.5 ONLINE PORTALS EN APPS **4.3.5.a Diverse portals en apps voor chauffeurs** *Wat houdt dit doel in?* Afhankelijk van het land waarin u woont, bieden wij online portals en apps met een aantal functionaliteiten. Via onze portals en apps kunt u bijvoorbeeld praktische informatie vinden over uw leaseauto, uw naam, contactgegevens en andere persoonlijke informatie wijzigen, schade aan uw voertuig melden, afspraken plannen voor reparaties, onderhoud of het vervangen van banden via online afsprakenplanners, contact opnemen met onze Driver Contact Centers, boetes claimen (brandstof)kosten bekijken en betalen en– in het geval u een elektrisch voertuig heeft– het opladen beheren. We kunnen u ook een dashboard-type overzicht geven dat u inzicht kan geven in uw gebruik van het voertuig (zoals uw gemiddelde brandstofefficiëntie, uw schade, enz.). Deze verwerking is gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang en dit heeft ook te maken met het leveren van de Service aan u en uw werkgever in het kader van de uitvoering van de huurovereenkomst die we met uw werkgever hebben) of met uw toestemming. *Welke persoonlijke informatie verwerken wij hiervoor?* Wij ontvangen van uw werkgever (onze Klant) uw naam en e-mailadres om u de door LeasePlan aangemaakte inloggegevens (gebruikersnaam en tijdelijk wachtwoord) toe te sturen die u nodig hebt om de online portals en apps te gebruiken. *Met wie delen wij uw persoonsgegevens?* Zie de rubriek [Gegevens delen met derden](targetSelf:#Paragraph14). **4.3.5.b MyFleet ** *Wat houdt dit doel in?* MyFleet houdt in dat dashboardrapportage op land- en/of internationaal niveau wordt gerapporteerd aan onze klanten (uw werkgever). MyFleet stelt klanten bijvoorbeeld in staat om toegang te krijgen tot de kilometerstand of de resterende leaseperiode van (individuele) voertuigen. We gebruiken de gegevens in deze vlootrapportagetool ook om onze klanten (uw werkgever) (geaggregeerde) inzichten te bieden in belangrijke aspecten van het wagenparkbeheer van hun land (zoals kosten- en risicokwesties)  met het oog op het implementeren van een evenwichtige vlootbeheerbenadering  (kosten, milieu en veiligheid), het beheren van de uitvoering van het vlootbeleid, het vermogen om te rapporteren over wereldwijde koolstofemissie als onderdeel van de verplichtingen en naleving van maatschappelijk verantwoord ondernemen van de klant, het beoordelen van de effectiviteit van beleidswijzigingen en het proactief communiceren van  relevante  vlootontwikkelingen. Deze verwerking is gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang en houdt ook verband met het leveren van de Service aan u en uw werkgever in het kader van de uitvoering van de huurovereenkomst die we met uw werkgever hebben). Zo heeft elke Klant op basis van een dergelijke dashboardrapportage toegang tot (i) diverse gegevens met betrekking tot de CO2-uitstoot van  zijn wagenpark per land, en (ii) maatregelen voorgesteld door LeasePlan om de milieu-impact van het wagenpark te verminderen. LeasePlan en de Klant kunnen vervolgens het wagenpark/voertuigbeleid van het bedrijf bestuderen en bespreken en doelen stellen om een duurzame vermindering van brandstof, CO2-uitstoot en andere autokosten te bereiken. Op  basis van dergelijke informatie kan elke klant dus weloverwogen beslissingen nemen om de CO2-uitstoot binnen zijn wagenpark in een bepaald land te verminderen, bijvoorbeeld door zijn chauffeurs een opleiding in eco-rijstijl te geven of  meer  klimaatneutrale voertuigen aan te kopen. *Welke persoonsgegevens verwerken wij hiervoor?* Hiervoor verzamelen/verwerken wij de volgende persoonsgegevens: - Van onze Klant (uw werkgever): Naam van de bestuurder, door de Klant gegenereerde Driver ID, naam en contactgegevens van de contactpersoon van de Klant, (e-mail)adres, telefoonnummer, nationaliteit, sociaal verzekeringsnummer (optioneel: alleen indien vereist door de toepasselijke wetgeving of voor fiscale doeleinden) en gebruik van tankkaart (optioneel). - Zelf: voertuiggegevens (bijv. merk, model, kenteken, kenteken), duurvan hetcontract, schade geleden door een voertuig, brandstoftype,  nummer en type  tankkaart, brandstofverbruik en verzekeringsgegevens. - Van bestuurder: kilometerstand en beschrijving van de schade die is opgelopen door een voertuig dat betrokken is bij een auto-ongeluk. - Gegevens ontvangen van anderen (zoals politie, lokale gemeenten, servicegarage/centrum): verkeers- en/of parkeerboetes, kilometerstand en informatie over onderhoud en reparaties van voertuigen. *Met wie delen wij uw persoonsgegevens?* Wij delen deze informatie met de gemachtigde (internationale) fleetmanager van de Klant. Zie ook deel [Gegevens delen met derden.](targetSelf:#Paragraph14) 4.3.6 LEASEPLAN ZAKELIJKE DOELEINDEN **4.3.6.a Rapportage van het management** *Wat houdt dit doel in?* Wij verwerken uw persoonsgegevens  voor verschillende zakelijke doeleinden,  waarvoor  wij een gerechtvaardigd belang hebben om deze gegevens te verwerken, zoals gegevensanalyse, audits, het ontwikkelen van nieuwe producten, het verbeteren, verbeteren of wijzigen van onze Diensten, het identificeren van gebruikstrends, het bepalen van de effectiviteit van onze promotiecampagnes en het uitvoeren en uitbreiden van onze bedrijfsactiviteiten. Om uw gebruik van onze online diensten of applicaties te vergemakkelijken, kunnen we gegevens analyseren die we verzamelen bij het gebruik van onze digitale media en deze combineren met informatie die via cookies wordt verzameld. Om bijvoorbeeld beter te begrijpen welk digitaal kanaal (Google zoeken, e-mail, sociale media) of apparaat (desktop, tablet of mobiel) u verkiest, kunnen we onze communicatie- en marketingactiviteiten per kanaal en per apparaat optimaliseren of beperken. *Welke persoonsgegevens verwerken wij voor dit doel?* Voor dit doel kunnen we verschillende informatie verwerken die we verzamelen in het kader van het leveren van onze Diensten (zoals uw naam, contactgegevens, voertuiggegevens enz.), indien nodig voor een van de hierboven uiteengezette doeleinden.   *Met wie delen wij uw persoonsgegevens?* Zie rubriek [Gegevens delen met derden](targetSelf:#Paragraph14). **4.3.6.b Naleving van wetten en wettelijke verplichtingen en bescherming van activa en belangen van LeasePlan.** *Wat houdt dit doel in?* Om aan een wettelijke verplichting te voldoen, of waar wij een gerechtvaardigd belang hebben, zullen wij jouw persoonsgegevens als passend of vereist verwerken (a) volgens toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder wetten buiten het land waarin jij woont (bijvoorbeeld zorgvuldigheidseisen aan wederpartij, witwaspraktijken, financiering van terrorisme en andere misdaden); (b) onderdeel van kredietwaardigheidstoetsing; (c) voor het naleven van een juridische procedure (d) het voldoen aan verzoeken van overheids- en/of regeringsinstanties waaronder overheids- en/of regeringsinstanties buiten het land waar je woont; (e) het afdwingen van onze voorwaarden en ons toepasselijke beleid; (f) het beschermen van onze activiteiten; (g) het beschermen van onze rechten, privacy, veiligheid of eigendommen, en/of die van jou of anderen; en (h) ons in staat te stellen tot het treffen van bepaalde maatregelen of beperken van de schade die wij mogelijk oplopen. Als jij en je werkgever daarin toegestemd hebben, kan LeasePlan ook informatie analyseren over jouw voertuig(en) als je al een al een auto via LeasePlan hebt geleased, bijvoorbeeld om de nieuwe leaseprijs van jouw leaseauto te bepalen. *Met wie delen wij uw persoonsgegevens?* Alleen als wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of sectorale aanbeveling waaraan LeasePlan is onderworpen, worden uw persoonsgegevens verstrekt aan toezichthoudende instanties, fiscale autoriteiten en onderzoeksbureaus. Zie ook de rubriek [‘Gegevens delen met derden’.](targetSelf:#Paragraph14)

4.4 GEGEVENS M.B.T. PRIVATE LEASE KLANTEN (incl. eenmanszaken) EN POTENTIËLE KLANTEN

4.4.1 AANMELDEN **4.4.1.a Om u als klant kunnen te kunnen accepteren** *Wat houdt dit doel in?*  Wij verzamelen informatie wanneer u zich aanmeldt (via onze website) als klant. Deze verwerking is vereist voor het sluiten en uitvoeren van de huurovereenkomst, inclusief beoordeling,  identificatie en acceptatie van u als klant en eventuele kredietcontroles. *Welke persoonsgegevens verwerken wij voor dit doel?* Hiervoor verzamelen wij uw naam, geslacht, titel, adres, contactgegevens (waaronder uw e-mailadres, telefoonnummer, rijbewijs, afleveradres of ophaallocatie, transactiegegevens (zoals  te betalen order, te betalen bedrag(en), uw bankrekeningnummer en de machtiging die u aan LeasePlan geeft. *Met wie delen wij uw persoonsgegevens?* We delen uw gegevens met een derde partij met wie we een overeenkomst hebben  voor het doen van online betalingen, zoals de aanbetaling en de maandelijkse betalingen van het leasebedrag. We  delen alleen informatie die nodig is  voor de uitvoering van de betalingen. Zie de rubriek [Gegevens delen met derden.](targetSelf:#Paragraph14) **4.4.1.b Portals en apps** *Wat houdt dit doel in?* Afhankelijk van het land waarin u woont, bieden wij u online portals of apps aan. Via deze portals of apps vindt u praktische informatie over uw leaseauto, uw contactgegevens en andere persoonlijke informatie,  meldt u wijzigingen daarin, meldt u schade aan uw voertuig,  registreert u afspraken  voor  reparaties, onderhoud of  bandenwissel, neemt u contact op met onze klantenservice, raadpleegt u en betaalt u boetes. Deze verwerking is  noodzakelijk voor de uitvoering van de huurovereenkomst of gedaan met uw toestemming. *Welke persoonsgegevens verwerken wij voor dit doel?* Voor dit doel verzamelen we uw naam en e-mailadres om u een tijdelijk wachtwoord te sturen, dat u nodig hebt om het platform en de apps te gebruiken. *Met wie delen wij uw persoonsgegevens?* Zie de rubriek [Gegevens delen met derden.](targetSelf:#Paragraph14) 4.4.2 CONTACT **4.4.2.a Met u communiceren** *Wat houdt dit doel in?* U kunt op verschillende manieren contact met ons opnemen (zoals via e-mail, telefoon, onze website). In dit geval gebruiken wij uw persoonsgegevens om uw vraag/verzoek te beantwoorden. Ook met betrekking tot het private lease contract kunnen wij contact met u opnemen. Deze verwerking is  noodzakelijk voor de uitvoering van de huurovereenkomst of met uw toestemming. *Welke persoonsgegevens verwerken wij voor dit doel?* Hiervoor kunnen wij uw naam, uw contactgegevens, uw correspondentie met LeasePlan met betrekking tot uw vraag/verzoek en alle andere persoonsgegevens die u aan ons verstrekt en/of die nodig is om adequaat op u te reageren, (incl. uw kenteken), de overeengekomen looptijd van het private lease contract en uw financiële verplichtingen jes aan ons verwerken. Met wie delen wij uw persoonsgegevens? Zie de rubriek [Gegevens delen met derden](targetSelf:#Paragraph14). **4.4.2.b Voor enquêtes of andere (marketing)communicatie** *Wat houdt dit doel in?* Wij verwerken uw persoonsgegevens voor het verzenden van periodieke enquêtes waarin we feedback over onze diensten en andere diensten met betrekking tot het voertuig vragen, voor zover wij een gerechtvaardigd belang hebben bij de verwerking van deze gegevens. Met uw toestemming of waar wij een gerechtvaardigd belang hebben, kunnen wij u marketingcommunicatie toezenden om u op de hoogte te houden van evenementen, speciale aanbiedingen, mogelijkheden en huidige en toekomstige producten en diensten van LeasePlan. Wanneer wij in het kader van enquêtes of marketingcommunicatie contact met u opnemen, doen wij dit per e-mail of door u newsletters, brochures of magazines toe te sturen (mailings met de post). Als u van ons geen enquêtes of marketingcommunicatie meer wenst te ontvangen, klik dan hier om [contact ](targetSelf:https://app-eu.onetrust.com/app/#/webform/6d151223-7e67-4b34-a01d-4d488431e5d9)met ons op te nemen.  *Welke persoonsgegevens verwerken wij hiervoor?* Voor dit doel verwerken we uw naam, uw adres, uw e-mailadres, uw kenteken en onderwerpen waarin u mogelijk geïnteresseerd bent (zoals door u op onze website kan worden aangegeven).   *Met wie delen wij uw persoonsgegevens?* Zie de rubriek [Gegevens delen met derden.](targetSelf:#Paragraph14) 4.4.3 VOERTUIGDIENSTEN **4.4.3.a Beheer van het voertuig** *Wat houdt dit doel in?* Wij verwerken uw gegevens met betrekking tot het beheer van uw gebruik van het voertuig en het dagelijks beheer van het voertuig. Deze verwerking is  noodzakelijk voor de uitvoering van de huurovereenkomst. *Welke persoonsgegevens verwerken wij hiervoor?* Hiervoor verwerken wij uw naam, adres, (bedrijfs)e-mailadres, leasecategorie, kenteken, merk en model, servicehistorie en operationeel contact met u. Daarnaast kunt u bepaalde informatie met betrekking tot voertuigbeheer aan ons verstrekken via het LeasePlan-portaal of wanneer u LeasePlan belt. *Met wie delen wij uw persoonsgegevens?* Zie de rubriek [Gegevens delen met derden.](targetSelf:#Paragraph14) **4.4.3.b Herstellingen, onderhoud en banden** *Wat houdt dit doel in?* Wij verwerken uw gegevens met betrekking tot het leveren van (geplande) reparatie- en  onderhoudsdiensten en bandendiensten  voor  uw voertuig en om onderhoud en reparaties te analyseren, te voorspellen en proactief te sturen. voor deze verwerking hebben wij een gerechtvaardigd zakelijk belang en zijn noodzakelijk voor de uitvoering van de huurovereenkomst. *Welke persoonsgegevens verwerken wij hiervoor?* Hiervoor verzamelen wij uw naam, adres, (bedrijfs)e-mailadres, kenteken, merk en model, servicehistorie en operationeel contact met u. Daarnaast verstrekt ubepaalde informatie aan ons via het LeasePlan-portaal  (bijv. uw telefoonnummer om een afspraak te maken  voor onderhoud van de auto), of wanneer u LeasePlan belt.  *Met wie delen wij uw persoonsgegevens?* We delen informatie met derden die onderhoud/reparatie aan het voertuig uitvoeren of banden vervangen of vervangen, zoals dealers/garages, carrosserieherstelbedrijven of automonteurs. Zie ook de rubriek [‘Gegevens delen met derden’.](targetSelf:#Paragraph14) **4.4.3.c Ongevallenbeheer** *Wat houdt dit doel in?* Wij verwerken uw gegevens door ongevallen waar u en/of uw voertuig mogelijk bij betrokken zijn geweest vast te  registreren en te beheren, om de mobiliteit te herstellen en schade te behandelen. We  zullen dit doen door (i) u de mogelijkheid te geven om ongevallen te melden wanneer ze zich voordoen in ons Customer Call Center, (ii) het verlenen van, indien van toepassing, pechhulp en/of een vervangend voertuig en (iii) het regelen van reparatie en andere noodzakelijke follow-up. Deze verwerking is  noodzakelijk voor de uitvoering van de huurovereenkomst. We  kunnen deze informatie ook gebruiken  voor het beoordelen van schadeherstel in het kader van ons beleid voor  schadeafhandeling en risicobehoud,  waarvoor we een legitiem belang hebben om deze gegevens te verwerken. *Welke persoonsgegevens verwerken wij hiervoor?* Hiervoor verzamelen wij de volgende persoonsgegevens: - Zelf: kenteken, merk en model, servicehistorie en operationeel contact met u.    - Van u: uw naam, contactgegevens, voertuiggegevens, ongevalsgegevens, schadegegevens, foto's van het incident, geboortedatum, aantal passagiers in het voertuig, informatie van getuigen van het ongeval (indien van toepassing) en alle andere informatie die u ons in het kader van het ongeval wilt verstrekken (inclusief alle informatie met betrekking tot mogelijk letsel).         - Van derden, zoals personen die betrokken zijn bij het ongeval of verzekeringsmaatschappijen: informatie van derden die betrokken zijn bij het ongeval/incident (zoals de identiteit van uw passagiers, bestuurder en passagiers van voertuigen van derden en andere betrokken derden), informatie van andere derden (zoals getuigen, onderzoekende politieagenten en anderen) verzekeringsinformatie, informatie over het incident en claims van derden.   - Van instanties (zoals politie): uw naam, adres, kenteken, informatie over het ongeval, politierapporten en getuigenverklaringen.          *Met wie delen wij uw persoonsgegevens?* Wij kunnen alle informatie delenmet dealers/garages, garages, garages,  automonteurs, autoverzekeraars (die zowel aangesloten als autoverzekeraars kunnen zijn) en professionele experts die namens ons of namens derden (zoals advocaten, medische experts, onderzoekers, enz.) in dienst zijn. met het oog op schade- of claimafwikkeling. Zie de rubriek [Gegevens delen met derden.](targetSelf:#Paragraph14) **4.4.3.d EV laadkaart** *Wat houdt dit doel in?* Als u een elektrisch voertuig heeft, krijgt u mogelijk een  laadpas  voor het opladen van uw voertuig bij oplaadpunten. Deze verwerking is  noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst. Daarnaast kunnen wij diensten verlenen met betrekking tot het plaatsen van een laadpunt. *Welke persoonsgegevens verwerken wij hiervoor?* Hiervoor verzamelen wij de volgende gegevens: uw naam, uw e-mail, het nummer van uw e-Mobility-kaart, het kentekennummer van uw voertuig, informatie over de brandstof, de kilometerstand en de bijbehorende kosten. In geval van terugbetalingen moeten wij mogelijk ook gegevens over bankrekeningen verzamelen. *Met wie delen wij uw persoonsgegevens?* LeasePlan moet de informatie delen met de uitreiker van de e-laadoplossing/ het betalingsbedrijf. Zie de rubriek [Gegevens delen met derden](targetSelf:#Paragraph14). **4.4.3.e Beheer van verkeers- en parkeerboetes. ** *Wat houdt dit doel in?*  Het volgende kan afhangen van het land waar u mogelijk verkeers- en/of parkeerovertredingen heeft begaan: Aangezien de geregistreerde eigenaar van de voertuigen, kunnen verkeers- en/of parkeerboetes die zijn opgelegd door bestuurders van de voertuigen worden gericht aan LeasePlan door de autoriteit die een specifieke verkeers- of parkeerboete heeft afgegeven (zoals politie of lokale gemeente). Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de verwerking en het beheer van de betaling van de boete. Deze verwerking is  noodzakelijk voor de uitvoering van de huurovereenkomst. *Welke persoonsgegevens verwerken wij hiervoor?* Wij verwerken gegevens die we van de bevoegde instanties (zoals de politie of de gemeente) ontvangen, meer bepaald uw naam, uw adres, het kentekennummer van het voertuig, de aard, de plaats en het tijdstip van de overtreding/ het incident en de oplegde boetes. *Met wie delen wij uw persoonsgegevens?* Zie de rubriek [Gegevens delen met derden](targetSelf:#Paragraph14).4.4.4 MOBILITEITSDIENSTEN **4.4.4.a Pechverhelping** *Wat houdt dit doel in?* Wanneer u te maken krijgt met een autostoring, bijvoorbeeld  een  lekke band of mechanische problemen onderweg, is LeasePlan in staat om pechhulp te regelen,  waarvoor wij nauw samenwerken met gecontracteerde derden. Deze verwerking is  noodzakelijk voor de uitvoering van de huurovereenkomst. *Welke persoonsgegevens verwerken wij voor dit doel?* Voor ditdoel  verzamelen we de volgende informatie: uw naam, e-mailadres, mobiel telefoonnummer, kenteken en locatie waar hulp nodig was en verstrekt. *Met wie delen wij uw persoonsgegevens?* Wij delen uw gegevens met derden die diensten verlenen op het het terrein   van wegreparatie, sleepdiensten of een vervangende  auto. Zie de rubriek  [Gegevens delen met derden](targetSelf:#Paragraph14). 4.4.5 LEASEPLAN ZAKELIJKE DOELEINDEN **4.4.5.a rapportage van het management** *Wat houdt dit doel in?* We verwerken persoonsgegevens  voor  verschillende leaseplan-bedrijfsgerelateerde doeleinden   waarvoor we een legitiem belang hebben om deze gegevens te verwerken, zoals gegevensanalyse, audits, het ontwikkelen van nieuwe producten, het verbeteren, verbeteren of wijzigen van onze websites en diensten, het identificeren van gebruikstrends, het bepalen van de effectiviteit van onze promotiecampagnes en het uitvoeren en uitbreiden van onze bedrijfsactiviteiten. Om uw gebruik van onze online diensten of applicaties te vergemakkelijken, kunnen we gegevens analyseren die we verzamelen bij het gebruik van onze digitale media en deze combineren met informatie die via cookies wordt verzameld. Om bijvoorbeeld beter te begrijpen welk digitaal kanaal (Google zoeken, e-mail, sociale media) of apparaat (desktop, tablet of mobiel) u  verkiest,  kunnen we onze communicatie- en marketingactiviteiten per kanaal en per apparaat optimaliseren of beperken. *Welke persoonsgegevens verwerken wij hiervoor?* Voor dit doel kunnen we uw naam, uw e-mailadres, uw IP-adres, geslacht, geboortedatum, woonplaats, cijfers van uw postcode en alle andere informatie die in deze Privacyverklaring wordt vermeld of anderszins door u aan ons wordt verstrekt, verwerken als dit vereist is voor een van de doeleinden die in de vorige paragraaf worden vermeld. *Met wie delen wij uw persoonsgegevens?* Zie de rubriek [Gegevens delen met derden.](targetSelf:#Paragraph14) **4.4.5.b Naleving van wetten en wettelijke verplichtingen en bescherming van de activa en belangen van LeasePlan.**   *Wat houdt dit doel in?* Om aan een wettelijke verplichting te voldoen, of waar wij een gerechtvaardigd belang hebben, verwerken wij jouw persoonsgegevens als passend of vereist (a) volgens toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder wetten buiten het land waarin jij woont (bijvoorbeeld zorgvuldigheidseisen aan wederpartij, witwaspraktijken, financiering van terrorisme en andere misdaden); (b) voor het naleven van juridische procedures; (c) om te voldoen aan verzoeken van overheids- en/of regeringsinstanties waaronder overheids- en/of regeringsinstanties buiten het land waarin jij woonachtig bent; (d) het afdwingen van onze voorwaarden en ons toepasselijke beleid; (e) het beschermen van onze activiteiten; (f) het beschermen van onze rechten, privacy, veiligheid of eigendommen, en/of die van jou of anderen en (g) om ons in staat te stellen tot het treffen van bepaalde maatregelen of beperken van de schade die wij mogelijk oplopen. *Welke persoonsgegevens verwerken wij hiervoor?* Voor dit doel verwerken wij uw naam, contactgegevens, de datum, plaats en het land van geboorte, in het geval van een bedrijf van de uiteindelijke begunstigde van het bedrijf; we kunnen ook de naam, het adres en de datum, plaats en land van geboorte verwerken van de persoon(en) die het bedrijf  vertegenwoordigen  ten opzichte van LeasePlan; uw correspondentie met LeasePlan, uw gebruik van Diensten en alle andere informatie die in deze Privacyverklaring wordt genoemd ,indien dit vereist is voor een van de doeleinden die in de vorige paragraaf worden genoemd. *Met wie delen wij uw persoonsgegevens?* Alleen als wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of sectorale aanbeveling waaraan LeasePlan is onderworpen, worden uw persoonsgegevens verstrekt aan toezichthoudende instanties, fiscale autoriteiten en onderzoeksbureaus. Zie de rubriek [Gegevens delen met derden.](targetSelf:#Paragraph14)

4.5 GEGEVENS M.B.T. PARTICULIERE KOPERS VAN GEBRUIKTE VOERTUIGEN

4.5.1 AANKOOP **4.5.1.a Aankoop van een LeasePlan Occasion** *Wat houdt dit doel in?* Wij verwerken uw gegevens in het kader van uw (mogelijke) aankoop van een gebruikte auto van LeasePlan, de eventuele inruiling van uw auto en gerelateerde Diensten. Dit omvat de uitvoering van de koopovereenkomst, de levering van Diensten en de afwikkeling van de betalingstransactie. Deze verwerking is  noodzakelijk voor het sluiten en uitvoeren van de overeenkomst, inclusief beoordeling, acceptatie van u als klant en voorafgaande kredietcontroles. *Welke persoonsgegevens verwerken wij hiervoor?* Voor dit doel verzamelen we uw naam, geslacht, titel, (zakelijke) contactgegevens (waaronder uw e-mailadres, telefoonnummer, naam van uw bedrijf), informatie met betrekking tot uw handel in voertuigen en gegevens die nodig zijn om de transactie te voltooien, inclusief bankrekeninggegevens. *Met wie delen wij uw persoonsgegevens?* Wij kunnen deze gegevens delen met partijen van de inruilovereenkomst of met financiële partners. Zie de rubriek [Gegevens delen met derden](targetSelf:#Paragraph14). 4.5.2 CONTACTGEGEVENS KOPER **4.5.2.a Om met u te communiceren** *Wat houdt dit doel in?* We verzamelen uw gegevens wanneer u contact met ons opneemt via een van onze online contactformulieren (of informatie verstrekt in een van onze occasioncentra), bijvoorbeeld wanneer u ons vragen, suggesties, complimenten of klachten stuurt, of wanneer u een offerte aanvraagt voor onze Diensten. Wij  kunnen contact met u opnemen in verband met een (mogelijke) aankoop van een voertuig. Deze verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst die u met ons of met uw toestemming heeft gesloten. *Welke persoonsgegevens verwerken wij hiervoor?* Hiervoor verzamelen wij uw naam, geslacht, aanspreektitel, (zakelijke) contactgegevens (waaronder uw e-mailadres, uw telefoonnummer, de naam van uw onderneming) en alle andere informatie die u ons verstrekt in het vrije vak van het contactformulier waarin u bijvoorbeeld uw vraag stelt, uw suggestie beschrijft, een compliment geeft of een klacht formuleert.  *Met wie delen wij uw persoonsgegevens?* Zie de rubriek [Gegevens delen met derden.](targetSelf:#Paragraph14) **4.5.2.b Voor enquêtes of andere (marketing)communicatie** *Wat houdt dit doel in?* Wij verwerken uw persoonsgegevens voor het verzenden van een enquête waarin we feedback over onze diensten vragen, voor zover wij een gerechtvaardigd belang hebben bij de verwerking van deze gegevens. Met uw toestemming of waar wij een gerechtvaardigd belang hebben, kunnen wij u marketingcommunicatie toezenden om u op de hoogte te houden van evenementen, speciale aanbiedingen, mogelijkheden en huidige en toekomstige producten en diensten van LeasePlan. Wanneer we contact met u opnemen met betrekking tot  enquêtes of marketingcommunicatie, doen we dit per e-mail of per postnieuwsbrieven / brochures / tijdschriften (postmailings). Om te begrijpen wat voor u relevant is, kunnen we handmatige en automatische tools gebruiken om uw persoonlijke gegevens te analyseren. Als u geen enquêtes of marketingcommunicatie meer van ons wilt ontvangen, gebruik   dan  de opt-out-opties in de communicatie, neem contact op met de lokale LeasePlan-entiteit via het webformulier voor individuele rechten of gebruik de onderstaande [via de contactgegevens in deze Verklaring. ](targetSelf:https://app-eu.onetrust.com/app/#/webform/6d151223-7e67-4b34-a01d-4d488431e5d9) *Welke persoonsgegevens verwerken wij hiervoor?* Hiervoor verwerken wij uw naam, uw adres, uw e-mailadres en mogelijke interesses (door u aangegeven).    *Met wie delen wij uw persoonsgegevens?* Zie de rubriek [Gegevens delen met derden. ](targetSelf:#Paragraph14) 4.5.3 ZAKELIJKE DOELEINDEN VAN LEASEPLAN **4.5.3.a Managementrapportage** *Wat houdt dit doel in?* Wij verwerken persoonsgegevens voor diverse bedrijfsdoeleinden ten behoeve van LeasePlan waarvoor wij een gerechtvaardigd belang hebben bij de verwerking van deze gegevens, zoals gegevensanalyse, audits, de ontwikkeling van nieuwe producten, het verbeteren of wijzigen van onze websites en diensten, het vaststellen van trends in het gebruik, het beoordelen van onze promotiecampagnes en de werking en uitbreiding van onze bedrijfsactiviteiten.  Om u het gebruik van onze online diensten en -applicaties makkelijker te maken, kunnen wij gegevens die wij via onze digitale media verzamelen, analyseren en ze combineren met informatie die via cookies werd verzameld. Om beter te begrijpen welk digitaal kanaal (Google search, e-mail, sociale media) of toestel (desktop, tablet of mobiel) u verkiest, kunnen wij bijvoorbeeld uw communicatie- en marketingactiviteiten per kanaal en per toestel optimaliseren of beperken. *Welke persoonsgegevens verwerken wij hiervoor?* Hiervoor verwerken wij mogelijk uw naam, uw e-mailadres, uw IP-adres, geslacht, geboortedatum, woonplaats, cijfers van uw postcode en eventuele andere informatie die in deze Verklaring wordt vermeld of die u ons op een andere manier hebt verstrekt, als dit nodig is voor een van de doeleinden waarvan sprake is in het vorige punt.  *Met wie delen wij uw persoonsgegevens?* Zie de rubriek [Gegevens delen met derden. ](targetSelf:#Paragraph14) **4.5.3.b Naleving van wetten en wettelijke verplichtingen en bescherming van de bezittingen en belangen van LeasePlan** *Wat houdt dit doel in?* Om aan een wettelijke verplichting te voldoen of wanneer wij een gerechtvaardigd belang hebben, verwerken wij uw persoonsgegevens waar dat aangewezen of nodig is (a) krachtens de toepasselijke wetgeving, (waaronder wetten buiten het land waarin u woont en inclusief sectoraanbevelingen (bv. due diligence tegenpartij, witwassen van geld, financiering van terrorisme en andere misdaden); (b) in het kader van juridische procedures; (C) om te reageren op verzoeken van openbare of regeringsinstanties, inclusief openbare en regeringsinstanties buiten het land waarin u woont; (d) om onze voorwaarden en andere toepasselijke beleidsopties af te dwingen; (e) om onze activiteiten te beschermen; (f) om onze rechten, privacy, veiligheid of eigendom en/of die van u en van anderen te beschermen; en (g) om ons in staat te stellen beschikbare rechtsmiddelen aan te wenden of onze schade te beperken. *Welke persoonsgegevens verwerken wij hiervoor?* Voor dit doel verwerken wij uw naam, contactgegevens, de datum, plaats en het land van geboorte, in het geval van een bedrijf van de uiteindelijke begunstigde van het bedrijf; we kunnen ook de naam, het adres en de datum, plaats en land van geboorte verwerken van de persoon(en) die het bedrijf vertegenwoordigen  ten opzichte van LeasePlan; uw correspondentie met LeasePlan, uw gebruik van Diensten en alle andere informatie die in deze Privacyverklaringwordt genoemd ,indien dit vereist is voor een van de doeleinden die in de vorige paragraaf worden genoemd. *Met wie delen wij uw persoonsgegevens?* Alleen als wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of sectorale aanbeveling waaraan LeasePlan is onderworpen, worden uw persoonsgegevens verstrekt aan toezichthoudende instanties, fiscale autoriteiten en onderzoeksbureaus. Zie de rubriek [Gegevens delen met derden.](targetSelf:#Paragraph14)

4.6 GEGEVENS M.B.T. PROFESSIONELE KOPERS VAN GEBRUIKTE AUTO'S (Handelaars)

4.6.1 REGISTRATIE EN AANKOOP **4.6.1.a Registratie als professionele handelaar** *Wat houdt dit doel in?* Om LeasePlan Occasion op een veiling te kunnen kopen of een voertuig te kunnen kopen via onze een van onze autoremarketingwebsites, moeten handelaars bij LeasePlan geregistreerd zijn als professionele handelaar. Deze verwerking is gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang (en heeft ook betrekking op het leveren van Diensten in het kader van de uitvoering van een overeenkomst, inclusief beoordeling, acceptatie of kredietcontroles) of op basis van een wettelijke verplichting. *Welke persoonsgegevens verwerken wij hiervoor?* Hiervoor verzamelen wij uw naam, contactgegevens (inclusief uw e-mailadres, telefoonnummer), uw ID en informatie over uw onderneming zoals het document van de Kamer van Koophandel en het btw-certificaat. *Met wie delen wij uw persoonsgegevens?* Zie de rubriek [Gegevens delen met derden.](targetSelf:#Paragraph14) **4.6.1.b Aankoop LeasePlan Occasions** *Wat houdt dit doel in?* Wij verwerken uw gegevens met betrekking tot uw (potentiële) aankoop van LeasePlan occasion(s) en andere gerelateerde Diensten via een veiling of via onze autoremarketing website, ditomvat de uitvoering van dekoopovereenkomst, de levering en de afwikkeling van de betalingstransactie. Deze verwerking is gebaseerd op gerechtvaardigd belang (enheeftook  betrekking op het leveren van Diensten in het kader van het sluiten en uitvoeren van de koopovereenkomst).   *Welke persoonsgegevens verwerken wij hiervoor?* Hiervoor verzamelen wij uw naam, contactgegevens (inclusief uw e-mailadres, telefoonnummer), uw ID en informatie over uw onderneming zoals het document van de Kamer van Koophandel en het btw-certificaat, gegevens die nodig zijn om de transactie af te ronden, inclusief gegevens over de bankrekening.  *Met wie delen wij uw persoonsgegevens?* Zie de rubriek [Gegevens delen met derden.](targetSelf:#Paragraph14) 4.6.2 CONTACT MET DE HANDELAAR **4.6.2.a Met u te communiceren.**    *Wat houdt dit doel in?* Wij verzamelen informatie wanneer u contact met ons opneemt via bijvoorbeeld een van onze online contactformulieren (of wanneer u informatie verstrekt in een van onze occasion centers), wanneer u ons vragen stelt, suggesties, complimenten of klachten toestuurt of wanneer u een offerte voor onze diensten vraagt. Wij kunnen contact met u opnemen in verband met een (mogelijke) aankoop van een auto. Deze verwerking gebeurt op basis van ons gerechtvaardigd belang (de uitvoering van onze overeenkomst met de Handelaar) of met uw toestemming. *Welke persoonsgegevens verwerken wij hiervoor?* Hiervoor verwerken wij mogelijk uw naam, uw zakelijke contactgegevens, uw briefwisseling met LeasePlan die verband houdt met uw vraag/ verzoek en alle andere persoonsgegevens die u ons verstrekt en/of die wij nodig hebben om u adequaat te kunnen antwoorden. *Met wie delen wij uw persoonsgegevens?* Zie de rubriek [Gegevens delen met derden.](targetSelf:#Paragraph14) **4.6.2.b Voor enquêtes of andere vormen van (marketing)communicatie.  ** *Wat houdt dit doel in?* We verzamelen jouw informatie wanneer je contact met ons opneemt via een van onze online contactformulieren (of in een van onze occasioncentra informatie geeft), bijvoorbeeld wanneer je ons vragen, suggesties, complimenten of klanten stuurt, of wanneer je een offerte voor onze diensten aanvraagt. We kunnen contact met je opnemen over een (potentiële) aankoop van een voertuig. Deze verwerking gebeurt op basis van ons gerechtvaardigd belang (en is ook gerelateerd aan levering van de Dienst voor de uitvoering van het leasecontract dat wij met de Handelaar hebben) of met jouw toestemming. *Welke persoonsgegevens verwerken wij hiervoor?* Voor dit doel kunnen wij uw naam, uw zakelijke contactgegevens, uw correspondentie met LeasePlan met betrekking tot uw vraag/verzoek en alle andere persoonlijke informatie die u ons verstrekt en/of die nodig is om adequaat op u te reageren, verwerken.   *Met wie delen wij uw persoonsgegevens?* Zie de rubriek [Gegevens delen met derden.](targetSelf:#Paragraph14) 4.6.3 ZAKELIJKE DOELEINDEN VAN LEASEPLAN **4.6.3.a Managementrapportage** *Wat houdt dit doel in?* Wij verwerken informatievoor verschillende leaseplan bedrijfsgerelateerde doeleinden   waarvoor wij een gerechtvaardigd belang hebben om deze gegevens te verwerken, zoals gegevensanalyse, audits, het ontwikkelen van nieuwe producten, het verbeteren, verbeteren of wijzigen van onze websites en Diensten, het identificeren van gebruikstrends, het bepalen van de effectiviteit van onze promotiecampagnes en het exploiteren en uitbreiden van onze bedrijfsactiviteiten. Om uw gebruik van onze online diensten of applicaties te vergemakkelijken, kunnen we gegevens analyseren die we verzamelen bij het gebruik van onze digitale media en deze combineren met informatie die via cookies wordt verzameld. Om bijvoorbeeld beter te begrijpen welk digitaal kanaal (Google zoeken, e-mail, sociale media) of apparaat (desktop, tablet of mobiel) u  verkiest,  kunnen we onze communicatie- en marketingactiviteiten per kanaal en per apparaat optimaliseren of beperken. *Welke persoonsgegevens verwerken wij voor dit doel?* Voor ditdoel  kunnen we uw naam, uw e-mailadres, uw IP-adres, geslacht, geboortedatum, woonplaats, cijfers van uw postcode en alle andere informatie die in deze Privacyverklaring wordt vermeld of anderszins door u aan ons wordt verstrekt, verwerken als dit vereist is voor een van de doeleinden die in de vorige paragraaf worden vermeld. *Met wie delen wij uw persoonsgegevens?* Zie de rubriek [Gegevens delen met derden](targetSelf:#Paragraph14). **4.6.3.b Naleving van wetten en wettelijke verplichtingen en bescherming van activa en belangen van LeasePlan.** *Wat houdt dit doel in?* Om aan een wettelijke verplichting te voldoen, of waar wij een gerechtvaardigd belang hebben, verwerken wij jouw persoonsgegevens als passend of vereist (a) volgens toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder wetten buiten het land waarin jij woont (bijvoorbeeld zorgvuldigheidseisen aan wederpartij, witwaspraktijken, financiering van terrorisme en andere misdaden); (b) voor het naleven van juridische procedures (c) het voldoen aan verzoeken van overheids- en/of regeringsinstanties waaronder overheids- en/of regeringsinstanties buiten het land waarin jij woonachtig bent; (d) het afdwingen van onze voorwaarden en ons toepasselijke beleid; (e) het beschermen van onze activiteiten; (f) het beschermen van onze rechten, privacy, veiligheid of eigendommen, en/of die van jou of anderen en (g) om ons in staat te stellen tot het treffen van bepaalde maatregelen of beperken van de schade die wij mogelijk oplopen. *Welke persoonsgegevens verwerken wij hiervoor?* Hiertoe verwerken wij uw naam, uw contactgegevens, uw geboortedatum, -plaats en -land, in het geval van een onderneming de uiteindelijke begunstigde eigenaar van de onderneming. Wij kunnen ook de naam, het adres, de geboortedatum en -plaats en het land van geboorte verwerken van de persoon (personen) die de onderneming vertegenwoordigt (vertegenwoordigen) ten aanzien van LeasePlan, evenals uw briefwisseling met LeasePlan, uw gebruik van Diensten en eventuele andere informatie die in deze Verklaring wordt vermeld, wanneer dit nodig is voor een van de doeleinden waarvan sprake is in het vorige punt.  *Met wie delen wij uw persoonsgegevens?* Alleen als wij hiertoe verplicht worden door de wet of door een sectoraanbeveling waaraan LeasePlan onderworpen is, zullen uw persoonsgegevens worden verstrekt aan toezichthoudende instellingen, fiscale instanties en onderzoeksdiensten. Zie de rubriek [Gegevens delen met derden](targetSelf:#Paragraph14).

4.7 GEGEVENS M.B.T. LEVERANCIERS

4.7.1 ACCOUNTBEHEER VAN LEVERANCIERS **4.7.1.a Het verstrekken, beheren en beheren van het Leveranciersaccount** *Wat houdt dit doel in?* Wij verzamelen uw gegevens voor het dagelijks beheer en de administratie van de Leveranciersrekeningen, zoals het onderhouden van contracten, en houden u op de hoogte van alle belangrijke ontwikkelingen met betrekking tot de diensten die u levert en andere informatie die relevant is voor het contract en de rekening van de Leverancier. Deze verwerking is gebaseerd op de overeenkomst die wij met u hebben of op basis van een wettelijke verplichting. *Welke persoonsgegevens verwerken wij voor dit doel?* Voor ditdoel  kunnen we zakelijke contactgegevens en inloggegevens verwerken in onze online accounts van de leverancier.   *Met wie delen wij uw persoonsgegevens?* Zie de rubriek [Gegevens delen met derden](targetSelf:#Paragraph14). **4.7.1.b Om met u te communiceren** *Wat houdt dit doel in?* U kunt op verschillende manieren contact met ons opnemen (zoals e-mail of telefoon, of via onze website). In dit geval gebruiken wij uw persoonsgegevens om uw vraag/verzoek te beantwoorden.  Ook  kunnen wij contact met u opnemen,  bijvoorbeeld met betrekking tot het dagelijks beheer en de administratie van uw Leveranciersaccount. Deze verwerking is gebaseerd op de overeenkomst die wij met u hebben of met uw toestemming. *Welke persoonsgegevens verwerken wij voor dit doel?* Hiertoe  kunnen wij uw naam, uw zakelijke contactgegevens, uw correspondentie met LeasePlan met betrekking tot uw vraag/verzoek en alle andere persoonlijke informatiedie u onsverstrekt en/of die nodig is om adequaat op u te reageren, verwerken. *Met wie delen wij uw persoonsgegevens?* Zie de rubriek [Gegevens delen met derden](targetSelf:#Paragraph14). **4.7.1.c Voor enquêtes of andere (marketing)communicatie** *Wat houdt dit doel in?* Wij verwerken uw persoonsgegevens om u enquêtes te sturen,  waarvoor wij een gerechtvaardigd belang hebben om deze gegevens te verwerken. Met uw toestemming of wanneer wij een gerechtvaardigd belang hebben, kunnen wij u marketingcommunicatie sturen,  bijvoorbeeld  om u op de hoogte te houden van evenementen, speciale aanbiedingen, mogelijkheden en huidige en toekomstige producten en diensten van LeasePlan. We sturen  u dergelijke enquêtes in de vorm van een periodieke e-mail of een e-mail om uw feedback over onze communicatie en relatie op te vragen. We  kunnen u ook postmailings (nieuwsbrieven/brochures/tijdschriften) sturen. Als u geen  enquêtes of marketingcommunicatie meer van ons wilt ontvangen, gebruik dan  de opt-out-opties in de communicatie, neem contact op met de lokale LeasePlan-entiteit via het webformulier voor individuele rechten of gebruik de onderstaande contactgegevens. *Welke persoonsgegevens verwerken wij voor dit doel?* Voor ditdoel  kunnen we uw naam en uw zakelijke contactgegevens verwerken. *Met wie delen wij uw persoonsgegevens?* Zie de rubriek [Gegevens delen met derden](targetSelf:#Paragraph14). 4.7.2 LEASEPLAN GEBOUWEN **4.7.2.a Toegang tot en beveiligingscontrole van LeasePlan-gebouwen** *Wat houdt dit doel in?* We kunnen uw persoonlijke gegevens verwerken wanneer u ons op ons terrein bezoekt  met het oog op het waarborgen van passende toegangscontroles en beveiliging,  waarvoor we een  legitiem belang  hebben  (veiligheid  en beveiliging van onze activa). *Welke persoonsgegevens verwerken wij voor dit doel?* Hiervoor  kunnen wij uw naam, uw contactgegevens en de persoon  die u bezoekt verwerken. We kunnen ook video- en/of audio-informatie over u verwerken via video- / audio-opnameapparatuur, zoals bijvoorbeeld CCTV. *Met wie delen wij uw persoonsgegevens?* Zie de rubriek [Gegevens delen met derden](targetSelf:#Paragraph14). 4.7.3 LEVERANCIERSRAPPORTAGE **4.7.3.a MyFleet** *Wat houdt dit doel in?* Wij bieden de online rapportagetool 'MyFleet' aan. Contactpersonen van klanten kunnen inloggen op deze tools om de status van hun wagenpark te bekijken en om andere functionaliteiten voor vlootrapportage te gebruiken, zoals dashboardrapportage, trendanalyserapportage, voertuigkilometers en einde leaseperiode. Deze verwerking is gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang (enheeftook betrekking op het leveren van Diensten in het kader van de uitvoering van de huurovereenkomst die we met de Klant hebben). *Welke persoonsgegevens verwerken wij voor dit doel?* Hiervoor verzamelen we contactgegevens en functie (bijv. (International) Fleet Manager) van de contactpersoon van de Klant en inloggegevens (bijv. gebruikersnaam en wachtwoord). *Met wie delen wij uw persoonsgegevens?* Zie de rubriek [Gegevens delen met derden](targetSelf:#Paragraph14). 4.7.4 LEASEPLAN BEDRIJFSDOELEINDEN **4.7.4.a Managementrapportage** *Wat houdt deze purpose in?* Wij verwerken informatievoor verschillende leaseplan bedrijfsgerelateerde doeleinden   waarvoor wij een gerechtvaardigd belang hebben om deze gegevens te verwerken, zoals gegevensanalyse, audits, het ontwikkelen van nieuwe producten, het verbeteren, verbeteren of wijzigen van onze websites en Diensten, het identificeren van gebruikstrends, het bepalen van de effectiviteit van onze promotiecampagnes en het exploiteren en uitbreiden van onze bedrijfsactiviteiten. Om uw gebruik van onze online diensten of applicaties te vergemakkelijken, kunnen we gegevens analyseren die we verzamelen bij het gebruik van onze digitale media en deze combineren met informatie die via cookies wordt verzameld. Om bijvoorbeeld beter te begrijpen welk digitaal kanaal (Google zoeken, e-mail, sociale media) of apparaat (desktop, tablet of mobiel) u  verkiest,  kunnen we onze communicatie- en marketingactiviteiten per kanaal en per apparaat optimaliseren of beperken. *Welke persoonsgegevens verwerken wij voor dit doel?* Voor ditdoel  kunnen we uw naam, uw e-mailadres, uw IP-adres, geslacht, geboortedatum, woonplaats, cijfers van uw postcode en alle andere informatie die in deze Privacyverklaring wordt vermeld of anderszins door u aan ons wordt verstrekt, verwerken als dit vereist is voor een van de doeleinden die in de vorige paragraaf worden vermeld. *Met wie delen wij uw persoonsgegevens?* Zie de rubriek [Gegevens delen met derden](targetSelf:#Paragraph14). **4.7.4.b  Naleving van wetten en wettelijke verplichtingen en bescherming van activa en belangen van LeasePlan** *Wat houdt dit doel in?* Om te voldoen aan een wettelijke verplichting of wanneer we een legitiem belang hebben, verwerken we uw persoonsgegevens indien nodig of noodzakelijk: (a)onder de toepasselijke wetgeving,  met inbegrip van wetten buiten uw land van verblijf en met inbegrip van sectorale aanbevelingen  (bijv. due diligence van tegenpartijen, witwassen van geld, financiering van terrorisme en andere misdrijven); (b)om te voldoen aan de juridische procedure; (c)om te reageren op verzoeken van  openbare en overheidsinstanties, waaronder openbare en overheidsinstanties buiten uw land van verblijf; (d)om onze algemene voorwaarden en ander toepasselijk beleid af te dwingen; (e)om onze activiteiten te beschermen; (f)om onze rechten, privacy, veiligheid of eigendommen, en/of die van u of anderen te beschermen; en (g)om ons in staat te stellen beschikbare rechtsmiddelen na te streven of de schade die we kunnen lijden te beperken. *Welke persoonsgegevens verwerken wij voor dit doel?* Hiervoor verwerken wij de naam, contactgegevens, de geboortedatum, -plaats en -land van de uiteindelijke begunstigde van de tegenpartij waarmee LeasePlan zaken wil doen. Ook kunnen wij de naam, het adres en de geboortedatum, plaats en land van geboorte verwerken van de persoon(en) die  de  wederpartij  tegenover LeasePlan vertegenwoordigen;  uw correspondentie met LeasePlan, de door u verstrekte  gegevens en alle andere in deze Privacyverklaring genoemde informatie , indien dit noodzakelijkis  voor een van de in de vorige paragraaf genoemde doeleinden. *Met wie deelt we uw persoonsgegevens?* Alleen als wij daartoe wettelijk of sectoraal verplicht zijn en aan LeasePlan is onderworpen, worden uw persoonsgegevens verstrekt aan toezichthoudende instanties, belastingdiensten en onderzoeksbureaus. Zie de rubriek [Gegevens delen met derden](targetSelf:#Paragraph14).

5. Gegevens delen met derden

Ter aanvulling van wat hierboven wordt aangegeven voor elke doelstelling met betrekking tot het delen van persoonsgegevens, kunnen wij ook persoonsgegevens delen:

binnen de LeasePlan groep voor de doelstellingen die in deze Verklaring worden beschreven.

met onze externe servicepartners en -providers, om de diensten die zij aan u en ons leveren, te vergemakkelijken. Om u van onze diensten te voorzien, werken we vaak nauw samen met servicepartners en serviceproviders. Onze onafhankelijke servicepartners helpen ons bij het leveren van onze leasing- en andere diensten aan u, waaronder autodealers, autoonderhoudsproviders, carrosseriebedrijven en pechhulpverleners, maar ook verhuurservicebedrijven en de beheerders van onze veiligheidsprogramma's voor bestuurders. Autodealers of leveringen van (elektrische) voertuigen kunnen contactgegevens van een bestuurder nodig hebben om een persoonlijk account te activeren dat nodig is om als bestuurder te worden ingesteld, anders werkt het voertuig niet.

Wij zullen uw persoonsgegevens ook gebruiken en bekendmaken wanneer dat noodzakelijk of wenselijk is, meer bepaald wanneer wij een wettelijke verplichting of een gerechtvaardigd belang hebben om dat te doen:

om de geldende wet- en regelgeving na te leven.

om samen te werken met overheidsinstanties.

om samen te werken met rechtshandhavingsinstanties.

om andere juridische redenen.

in verband met een verkoop- of zakelijke transactie.

6. Internationale transfer van persoonsgegevens

Vanwege het wereldwijde karakter van onze organisatie en Diensten kunnen uw persoonlijke gegevens worden opgeslagen en/of verwerkt in een ander land dan het land waar u woont.

Van bepaalde landen buiten de EER erkent de Europese Commissie dat ze een passend niveau van gegevensbescherming bieden volgens de EER-normen (de volledige lijst van deze landen is hier beschikbaar. Voor doorgiften van EER-landen naar landen die niet als adequaat worden beschouwd door de Europese Commissie, hebben wij passende maatregelen genomen zoals de toepassing van de eigen bindende bedrijfsregels van LeasePlan of het opzetten van contractuele regelingen met derden. U kunt een kopie van deze maatregelen verkrijgen door contact met ons op te nemen via het contactformulier.

7. Beveiliging en bewaring

Hoe beveiligen wij persoonsgegevens? Wij proberen redelijke organisatorische, technische en administratieve maatregelen te nemen om persoonsgegevens te beschermen in onze organisatie. Helaas is geen enkel systeem voor datatransmissie of gegevensopslag 100% gewaarborgd veilig. Indien u reden hebt om aan te nemen dat uw interactie met ons niet meer veilig is (bijvoorbeeld indien u denkt dat de beveiliging van accounts die u eventueel bij ons hebt, niet meer betrouwbaar is), breng ons dan onmiddellijk op de hoogte door contact met ons op te nemen met behulp van de in deze Verklaring verstrekte contactgegevens.

Hoelang bewaren wij persoonsgegevens? Wij bewaren uw persoonsgegevens zolang als nodig of toegestaan is met het oog op de in deze Verklaring beschreven doeleinden en in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. De volgende criteria worden gebruikt om de bewaringsperiode te bepalen:

8. Privacy van kinderen

Onze Diensten zijn niet bestemd voor personen jonger dan 18 jaar.

9. Uw rechten en contact met ons opnemen

Uw rechten Als u uw door ons verwerkte persoonsgegevens wilt nalezen, corrigeren, bijwerken, blokkeren, beperken of wissen, bezwaar wilt aantekenen tegen de verwerking van persoonsgegevens of een elektronische kopie van uw persoonsgegevens wilt ontvangen om ze aan een andere onderneming door te geven (voor zover dit recht op gegevensoverdraagbaarheid u wettelijk wordt toegekend), kunt u contact met ons opnemen via het contactformulier. Wij zullen uw verzoek beantwoorden overeenkomstig het toepasselijke recht.

Vermeld in uw verzoek zo duidelijk mogelijk om welke persoonsgegevens het gaat. Voor uw bescherming reageren wij alleen op verzoeken voor de persoonsgegevens die gekoppeld zijn aan het e-mailadres dat u op het contactformulier hebt aangegeven, en kunnen wij u vragen uw identiteit aan te tonen vóór we uw verzoek inwilligen. Wij zullen proberen uw verzoek zo snel in te willigen als praktisch mogelijk is, en in ieder geval binnen de wettelijk toegestane termijn.

Noteer dat wij bepaalde gegevens mogelijk moeten bewaren voor administratieve doeleinden en/of om transacties te voltooien die al gestart waren vóór u de wijziging of verwijdering aanvroeg. Het is ook mogelijk dat restinformatie in onze databanken en op andere dragers blijft bestaan zonder te worden verwijderd.

Vragen? Als u vragen of klachten heeft over deze Privacyverklaring, neem dan contact met ons op via het contactformulier om uw rechten uit te oefenen. Omdat e-mailverkeer niet altijd beveiligd is, verzoeken wij u geen gevoelige informatie op te nemen in de e-mails die u ons toestuurt.

Aanvullende informatie over de EER U kunt ook:

10. Wijzigingen in deze Privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze Privacyverklaring te allen tijde te wijzigen of bij te werken. Bekijk de legenda 'Last Updated' bovenaan dit document om te zien wanneer deze Privacyverklaring voor het laatst is herzien. Eventuele wijzigingen in deze Privacyverklaring worden van kracht wanneer we de herziene Verklaring op de Diensten plaatsen.