Fiscale en sociale behandeling bedrijfswagens 2021 – 2031

Het goedgekeurde wetsvoorstel m.b.t. de vergroening van de bedrijfswagens steunt op 3 pijlers:

 • 1.
 • 2.
 • 3.

Door de plannen nu al uit te werken voor de komende jaren wil de overheid aan werkgevers en leasingmaatschappijen een duidelijk en stabiel kader scheppen zodat men ruim op voorhand kan beginnen met de nodige acties en aanpassingen.

De maatregelen zijn gespreid over de periode 2021 - 2031. Om duidelijkheid te verschaffen over de timing, zetten we de maatregelen in een tijdlijn.

LeasePlan e-Cademy

Op 19/11/2021 organiseerden we een webinar over de hervorming van de autofiscaliteit. Klik op onderstaande link en herbeleef de LeasePlan e-Cademy. De vragen die we mochten ontvangen tijdens ons webinar vindt u ook terug in onze Veelgestelde Vragen onder deze pagina.

Pijler 1 : fiscale en sociale behandeling van auto’s met een CO2-uitstoot en van emissieloze wagens

 1. Periode voor januari 2023:

  Alle wagens die besteld worden voor 1 januari 2023 vallen onder de huidige regels van de fiscale aftrekbaarheid. De huidige maxima (100%) en minima (50% of 40% voor voertuigen met een CO2-uitstoot > dan 200 g/km) blijven eveneens behouden op voorwaarde dat het voertuig niet van eigenaar verandert.

 2. Januari 2023:

  Voor plug-in hybride auto’s die na 1 januari 2023 worden besteld, zullen de brandstofkosten niet langer de fiscale aftrekbaarheid van de auto volgen, maar slechts 50% fiscaal aftrekbaar zijn. Met deze maatregel wil de overheid voorkomen dat plug-in hybride auto’s alleen worden besteld vanwege de belastingvoordelen en niet regelmatig worden opgeladen.

 3. Juli 2023:

  a) Fade-out scenario van de fiscale aftrekbaarheid van niet-emissieloze wagens

  Voor auto’s met verbrandingsmotor die na 1 juli 2023 worden besteld, worden de belastingvoordelen geleidelijk afgebouwd.

  Voorbeeld: een auto met een CO2-uitstoot van 180 g/km is vandaag 50% aftrekbaar, dezelfde auto die na juli 2023 wordt besteld, zal in 2025 nog maar 30% aftrekbaar zijn.

  De grafiek illustreert het fade out-scenario en de impact ervan op de totale levenscyclus van een auto.

  Juli 2023 Fade out

  b) Hogere solidariteitsbijdrage (CO2-bijdrage) voor niet-emissievrije wagens

  Aangezien de sociale wetgeving wil aansluiten bij de fiscale wetgeving, zullen ook de CO2-bijdragen voor auto’s met verbrandingsmotor die vanaf 1 juli 2023 worden besteld, wijzigingen ondergaan.

  Om een ontradend effect te creëren, zal de CO2-bijdrage, die berekend wordt op basis van de CO2-uitstoot, sterk verhoogd worden voor niet-emissievrije wagens.

  Een CO2-bijdrage moet alleen betaald worden indien de werknemer het voertuig ook voor privédoeleinden mag gebruiken. Ze is enkel van toepassing voor personen met een werknemersstatuut, niet voor zelfstandigen.

  Voor wagens aangekocht vanaf 1 juli 2023 moet de berekende CO2-bijdrage (op basis van de huidige formule) vermenigvuldigd worden met een bepaalde factor die jaarlijks zal stijgen:

  In onderstaande grafiek wordt het effect van de vermenigvuldigingsfactor getoond. We hebben de huidige en toekomstige CO2-bijdrage berekend voor een benzine wagen met een CO2-uitstoot van 159 g (WLTP). Op basis van de huidige formule en referentiewaarden zal de CO2-bijdrage stijgen van € 72/maand in 2023 tot € 396/maand in 2027. Het is duidelijk dat de overheid het gebruik van verbrandingsmotoren sterk wil ontmoedigen.

  Juli 2023 DEF

 4. Januari 2025:

  De wetgever wil een groen wagenpark stimuleren, maar wil tegelijkertijd voorkomen dat het loonvoordeel van een bedrijfsauto verder stijgt. Dit zou leiden tot een nog grotere stimulans van het privégebruik van bedrijfswagens met het risico op meer files.

  Daarom zal de minimum CO2-bijdrage lichtjes worden verhoogd zodat uiteindelijk, in de hypothese van een volledige vergroening van het wagenpark, de gemiddelde CO2-bijdrage voor een bedrijfswagen even hoog zal zijn als vandaag.

  De minimum CO2-bijdrage wordt vanaf 2025 verhoogd voor alle types voertuigen (ook voor emissievrije wagens) die besteld worden vanaf 1 juli 2023. Deze minimumbedragen moeten nog worden vermenigvuldigd met de indexeringscoëfficiënt. In 2021 bedraagt de minimumbijdrage aldus € 20,83 * 1,3222 = € 27,54.

 5. Januari 2026:

  Dit is wellicht de maatregel die het meest in het oog springt. Nieuwe auto’s met verbrandingsmotor die vanaf 1 januari 2026 worden besteld, komen niet langer in aanmerking voor fiscale voordelen. Alleen emissievrije auto's zullen nog aftrekbaar zijn van de inkomsten van een onderneming. Deze maatregel geldt ook voor auto's die in pijler 1 en 2 uit het mobiliteitsbudget worden gekozen. De enige uitzondering betreft lichte bedrijfsvoertuigen en motorfietsen, die 100% fiscaal aftrekbaar blijven, ongeacht of ze CO2 uitstoten of niet.Tot slot is de woon-werkvergoeding van 15 cent/km alleen aftrekbaar als het om een emissievrije auto gaat.

 6. Januari 2027

  Vanaf 2027 zal de fiscale aftrekbaarheid van emissievrije auto's geleidelijk dalen van 100% tot 67,5% in 2031. Het "grandfathering"-principe is van toepassing: het aftrekpercentage dat geldt op het ogenblik van de bestelling, blijft geldig voor de rest van de looptijd.

  Onderstaande grafiek illustreert de afname van de belastingaftrek in functie van de begindatum van de auto.

  Januari 2026

Pijler 2: fiscale stimuli voor laadinfrastructuur

De federale regering wil in samenwerking met de gewestregeringen de laadinfrastructuur in België uitbreiden.

Vanaf september 2021 genieten bedrijven die publiek toegankelijke laadstations installeren een verhoogde kostenaftrek. De kostenaftrek is afhankelijk van de installatieperiode:

Om aanspraak te kunnen maken op deze incentive, moet het laadstation publiek toegankelijk zijn voor derden tijdens en/of na de openingsuren van het bedrijf. De maatregel is van toepassing op voorwaarde dat de installatie gebeurt vóór september 2024.

Particulieren die op eigen kosten een laadpaal laten installeren mogen de kosten ingeven in de personenbelasting. De belastingvermindering is afhankelijk van de installatieperiode:

Om van de belastingvermindering te kunnen genieten, dienen volgende voorwaarden vervuld te zijn:

Pijler 3: vereenvoudiging en uitbreiding van het mobiliteitsbudget

Vanaf september 2021 worden extra mobiliteitsopties toegevoegd aan pijler 2 (zachte mobiliteit) van het mobiliteitsbudget :

De wachttijd van 36 maanden is niet langer van toepassing. Het is dus niet langer noodzakelijk om een bedrijfswagen te hebben gehad of om gedurende een bepaalde periode recht te hebben gehad op een bedrijfswagen. Vanaf het moment dat het recht op een bedrijfsauto ontstaat, kan het mobiliteitsbudget worden gekozen.

Veelgestelde vragen

Consultancy Services

Contact_L

Hulp nodig voor een optimaal beheer van je wagenpark?

Ons consultancy team helpt je graag verder! Vul je gegevens en en we contacteren jou zo snel mogelijk.