Resultaten Mobiliteitsonderzoek 2019

Belgische organisaties liggen wakker van de mobiliteitsproblematiek

Organisaties ontwikkelen steeds vaker een eigen mobiliteitsstrategie om een oplossing te bieden voor de mobiliteitsproblemen waar hun medewerkers mee kampen. Er gaat doorgaans veel aandacht naar duurzame alternatieven, niet alleen vanuit het groeiend klimaatbewustzijn maar ook omdat de technologische mogelijkheden anno 2019 het potentieel hebben om de manier waarop je je verplaatst drastisch te veranderen.

Vergroening van het wagenpark

Maar liefst 70 procent van de bedrijven biedt naast diesel- en benzinewagens ook alternatieven aan zoals elektrische wagens, hybride wagens, CNG- of LPG-wagens. Ongeveer de helft van de organisaties beloont een duurzame wagenkeuze zelfs door bijvoorbeeld zijn medewerkers een financieel voordeel te geven (extra budget, bonus,...) of een thuisoplaadpunt om de elektrische wagen te financieren. Ook de CO2-uitstootstaat bij de helft van de organisaties op de agenda. Tegen 2021 wil één vijfde van de organisaties de CO2-uitstoot terugbrengen naar 100 g/km (de huidige gemiddelde CO2-uitstoot is 135 g/km). Tegen 2024 wil 34% zelfs overschakelen op een volledig elektrische vloot.

 

Duurzaam vervoer

82% van de organisaties voorziet duurzame vervoersalternatieven voor het personeel. Georganiseerd gemeenschappelijk vervoer en carpooling is de minst voorkomende duurzame vervoerswijze. Waar 73% van alle deelnemende organisaties actie onderneemt om het fietsgebruik te stimuleren en 60% mede inzet op het openbaar vervoer, onderneemt slechts 37% van de organisaties actie omtrent het georganiseerd gemeenschappelijk vervoer en carpooling.

Mobiliteitsbudget veelbelovend

Het mobiliteitsbudget, dat sinds maart 2019 in werking is, is een veelbelovende maatregel. Driekwart van de organisaties geeft immers aan het mobiliteitsbudget te willen implementeren tegen uiterlijk 2024. Vandaag biedt ruim één tiende van de organisaties zijn medewerkers de keuze om duurzame mobiliteitsalternatieven te integreren in hun verloningspakket. Dit wordt dan geregeld in een flexibel verloningsplan of via een organisatie-eigen vorm van het mobiliteitsbudget.

Personeelstevredenheid verhogen

38% van de organisaties is intensief bezig met mobiliteit en 46% doet ad hoc bijkomende inspanningen bovenop wat strikt noodzakelijk is volgens de wetgeving. Organisaties voelen dat medewerkers steeds meer belang hechten aan mobiliteitsoplossingen op maat en hopen de personeelstevredenheid te verhogen door een mobiliteitsplan in te voeren. In 30% van de organisaties is een interne mobiliteitscoördinator aangesteld om het mobiliteitsbeleid in goede banen te leiden.