CO2-bijdrage en Voordeel van Alle Aard

CO2-bijdrage

Voor bedrijfswagens die ook voor privédoeleinden mogen gebruikt worden, moet de werkgever een solidariteitsbijdrage betalen. Deze zogenaamde CO2-bijdrage is gebaseerd op de CO2-uitstoot en het energietype van de auto. Een minimum bedrag is steeds van toepassing.

De CO2-bijdrage wordt als volgt berekend:

[((CO2-uitstoot x € 9) - 768 (benzine) of 600 (diesel) of 990 (LPG)/ 12] x indexcoëfficiënt

De indexcoëfficiënt en het minimumbedrag worden jaarlijks geïndexeerd. Voor emissieloze auto's is het minimumbedrag verschuldigd.

Voor 2023 is de indexcoëfficiënt 1,5046 ; de minimum CO2-bijdrage bedraagt € 31,34/maand.

Voordeel van Alle Aard

De terbeschikkingstelling van een bedrijfswagen aan een werknemer die hem ook voor privédoeleinden mag gebruiken, wordt beschouwd als een voordeel in natura, en is als dusdanig onderworpen aan een belasting ten laste van de werknemer. Indien de werkgever een thuislaadstation ter beschikking stelt en de afgenomen elektriciteit van de thuislaadbeurten vergoedt, leidt dit niet tot een verhoging van het voordeel. Om te garanderen dat de terugbetaling enkel slaat op de bedrijfsauto, moet het thuislaadstation beschikken over een communicatiesysteem dat toelaat de gebruikte hoeveel elektriciteit aan de werkgever door te geven.

Het Voordeel van Alle Aard wordt als volgt berekend:

cataloguswaarde x CO2-coëfficiënt x 6/7 x leeftijdspercentage

Een minimum bedrag is altijd van toepassing. De CO2-referentiewaarden voor 2023 zijn 67 g/km voor dieselwagens en 82 g/km voor benzinewagens, CNG en LPG. Het minimum Voordeel van Alle Aard voor 2023 bedraagt € 1.540/jaar.

VAA CO2-referentiewaarden 2021: 84 g/km voor diesel en 102 g/km voor benzine CO2-referentiewaarden 2022: 75 g/km voor diesel en 91 g/km voor benzine CO2-referentiewaarden 2023: 67 g/km voor diesel en 82 g/km voor benzine

Min VAA 2021: 1370 EUR Min VAA 2022: 1400 EUR Min VAA 2023: 1540 EUR

CO2-tax Indexatie coëfficiënt 2021: 1.3222 Indexatie coëfficiënt 2022: 1.3525 Indexatie coëfficient 2023: 1.5046

Min CO2 tax 2021: 27.54 EUR Min CO2 tax 2022: 28.17 EUR Min CO2 tax 2023: 31.34 EUR

De cataloguswaarde waarop de berekening is gebaseerd, bestaat uit de catalogusprijs van de auto, exclusief korting, inclusief opties en reëel betaalde BTW.

De formule voor de CO2-coëfficiënt is als volgt :

[5,5 + ((CO2-uitstoot van bedrijfswagen - CO2-referentie)x 0,1)]%

De CO2-coëfficiënt is het verschil tussen de referentie-uitstoot die de wetgever jaarlijks opgeeft en de CO2-uitstoot van de betrokken wagen. De basis CO2-coëfficiënt bedraagt 5.5% en is van toepassing voor de referentie-uitstoot. Deze referentie-uitstoot wordt jaarlijks aangepast in functie van de gemiddelde CO2-uitstoot van nieuw ingezette wagens in het jaar voordien. Vanaf 2022 kunnen de CO2-referentiewaarden niet langer stijgen t.o.v. het voorgaande jaar.

In het geval van een hogere emissie dan de referentie-emissie, wordt de coëfficiënt verhoogd met 0,1% per 1 g/km met een maximum van 18%. In het geval van een lagere emissie wordt de coëfficiënt verlaagd met 0,1% per 1 g/km, met een minimum van 4%. Voor emissieloze auto’s is een CO2-coëffiënt van 4% van toepassing. Voor 2022 bedragen de referentie-emissies 75 g/km voor dieselauto’s en 91 g/km voor benzineauto’s, CNG en LPG.

De cataloguswaarde mag vanaf het tweede jaar met 6% worden verlaagd, met een maximum van 70%. Samengevat :

Jaar
Verlaging in percentages
Jaar 1
100%
Jaar 2
94%
Jaar 3
88%
Jaar 4
82%
Jaar 5
76%
Jaar 6
70% (limiet)

Voorbeeld berekening

Dieselwagen, cataloguswaarde van € 30.000, CO2-uitstoot 105 g/km, leeftijd 13 maanden