18 mei 2020

Saskia Harreman

Cruciaal onderzoek ondersteunt EV-invoering

De gelegenheid bij uitstek om versterkt in te zetten op duurzaamheid

Uit een nieuwe, toekomstgerichte levenscyclusanalyse is onlangs gebleken dat de voordelen van de invoering van elektrische voertuigen (EV) groter zijn dan werd gedacht. Deze bevindingen komen op een cruciaal moment voor de fleet managers die – nu de business zich langzaam normaliseert na de versoepeling van de coronalockdown – bezig zijn met een inhaalmanoeuvre om de verliezen op het vlak van onderhoud en contractvernieuwingen goed te maken . Dit is voor de ondernemingen het uitgelezen moment om hun schouders te zetten onder de decarbonisatie van de wereldeconomie door te focussen op duurzame mobiliteit. In deze blog leggen wij uit waarom je ernstig moet overwegen om je EV-invoeringstempo te verhogen om zo sterker en groener uit de COVID-19-crisis te komen.

Tegen 2030 zijn EV's viermaal properder dan auto's met een verbrandingsmotor

Meer milieuvoordelen naarmate de economie verder decarboniseert

Wat betreft het duurzaamheidseffect van EV's, is er enigszins discussie geweest over hoeveel beter deze wagens nu echt zijn voor het milieu. Tot dusver werd bij heel wat onderzoek geen rekening gehouden met het feit dat de EV-technologie en het volledige ecosysteem van duurzaamheid nog volop in ontwikkeling zijn, terwijl het benzine/dieselecosysteem al tot rijpheid is gekomen. Om dit probleem aan te pakken, heeft T&E (Transport & Environment) een nieuwe toekomstgerichte levenscyclusanalyse uitgevoerd , met vooral aandacht voor vergelijkingen tussen de CO2-uitstoot van elektrische, diesel- en benzinemotoren voor 2020 en 2030. Uit de studie is gebleken dat een gemiddeld elektrisch voertuig nu al driemaal 'properder' is dan een gelijkwaardige personenwagen met inwendige verbrandingsmotor (ICE) en dit tegen 2030 vrijwel viermaal zal zijn als de EU-economie blijft decarboniseren.

De T&E-levenscyclusanalyse houdt niet alleen rekening met de koolstofintensiteit van de elektriciteit die wordt gebruikt om de EV op te laden, verspreid over de volledige levensduur van het voertuig, maar ook met factoren zoals de plaats waar de voertuigen en de batterijen worden geproduceerd en het transport dat hierbij komt kijken. De studie belicht verschillende scenario's voor de decarbonisatie van het elektriciteitsnet, gebaseerd op het huidige en toekomstige gebruik van hernieuwbare energie (bv. zonne- en windenergie), en toont aan dat EV's in al gevallen beter presteren dan diesel- en benzinewagens.

In het slechtste geval EV-batterij is geproduceerd in China + EV rijdt in Polen (met een steenkoolrijk elektriciteitsnet): 22% minder CO2 dan dieselwagen / 28% minder CO2 dan benzinewagen

In het beste geval EV-batterij is geproduceerd in Zweden + EV rijdt in Zweden (waar het elektriciteitsnet in grote mate steunt op hernieuwbare energie): 80% minder CO2 dan dieselwagen / 81% minder CO2 dan benzinewagen

Sterker en groener uit de coronacrisis komen

De bewijzen zijn glashelder: volgens de toekomstgerichte levenscyclusanalyse gaan de EV's van vandaag tijdens hun levensduur steeds properder worden door de decarbonisatie van de economie. Als de fleet managers starten met hun inhaalmanoeuvre om de door de coronacrisis veroorzaakte verliezen te compenseren, kan de levenscyclusanalyse de basis uitmaken van solide besluitvorming. Naast het ondersteunen van de transitie naar emissievrije mobiliteit kan het geleidelijk afbouwen van het aantal benzine- en dieselvoertuigen de ondernemingen helpen om hun CO2-doelstellingen te halen en tegelijk hun kosten te optimaliseren. Het is nu het ideale moment om versterkt in te zetten op duurzaamheid en 'toekomstbestendige' wagenparken door het invoeringstempo van elektrische voertuigen te verhogen.

Vragen?

Vul je gegevens in en we nemen zo snel mogelijk contact op met jou om je specifieke situatie te bekijken.

i. Stel jouw vragen over onderhoud en contractvernieuwingen aan je vertrouwde LeasePlan-vertegenwoordiger. ii. De Europese Federatie voor Transport en Milieu (T&E) is een niet-winstgevende en politiek onafhankelijke actiegroep. Haar doel is de werkelijke impact begrijpen van transport op het klimaat, het milieu en de gezondheid, uitgaande van solide, wetenschappelijk onderbouwde bewijzen en een grondige kennis van transport. iii. "How clean are electric cars" T&E