Autofiscaliteit in 2021: duidelijkheid in 5 vragen en antwoorden

NEDC 1.0, NEDC 2.0, WLTP, ... welk letterwoord is nu van toepassing?

NEDC 1.0, NEDC 2.0, WLTP... Sinds 2017-2018 is er zowel bij wagenparkbeheerders als bestuurders van bedrijfswagens onduidelijkheid over welk letterwoord nu juist van toepassing is. Dit komt omdat elk van deze afkortingen overeenkomt met een (soms heel verschillende) CO2-waarde. Een waarde die nochtans cruciaal is omdat ze gebruikt wordt als basis voor de fiscaliteit van bedrijfswagens. Bovendien was er tot op heden ook onduidelijkheid over welke waarde vanaf 1 januari 2021 van toepassing zou zijn. Die duidelijkheid is er nu wel. We vatten het voor u samen in vijf vragen en antwoorden!

 

1. NEDC, WLTP... hoe zat dat nu ook alweer?

NEDC 1.0: Alle auto's die voor 1 september 2017 zijn ingeschreven, zijn gehomologeerd volgens de brandstofverbruik- en emissietest "New European Driving Cycle" (NEDC), die al tientallen jaren van kracht is.

WLTP: Alle nieuwe modellen die vanaf 1 september 2017 op de markt worden gebracht en alle auto's die vanaf 1 september 2018 worden ingeschreven, zijn getest volgens de nieuwe "Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure" (WLTP), waarvan de emissiewaarden dichter bij de werkelijkheid liggen (en dus aanzienlijk hoger zijn).

NEDC 2.0: Om de fiscale overgang te verlichten, zijn autofabrikanten sinds de inwerkingtreding van WLTP verplicht om deze waarde te gebruiken. Die waarde bekomt men door het resultaat van de WLTP met een Europees wettelijk vastgelegde formule om te rekenen naar de oude NEDC-norm. NEDC 2.0-waarden zijn lager dan WLTP-waarden, wat de fiscale impact mildert.

2. Wat zegt Europa over de homologatie van voertuigen?

Dit zijn de richtlijnen voor de fabrikanten:

  • Voor WLTP-auto’s moeten ze een NEDC 2.0-waarde berekenen uit de WLTP-waarde tot en met 31/12/2020.
  • Vanaf 1/1/2021 mogen ze deze NEDC 2.0-waarde nog steeds gebruiken (maar dat is optioneel).
  • Tot 31/12/2022 moet deze NEDC 2.0-waarde gebruikt worden voor auto's die minder dan 50 g/km CO2 uitstoten.
 

3. Wat heeft de FOD Financiën beslist?

Zolang er geen volwaardige federale regering is die een andere wetgeving zou kunnen opstellen, wil de federale belastingadministratie de Europese regelgeving op de voet volgen. Dit zijn dus de CO2-waarden waarmee rekening moet worden gehouden voor de berekening van de aftrekbaarheid en het voordeel van alle aard (VAA) vanaf 1 januari 2021:

  • De NEDC 1.0 CO2-waarde als het voertuig slechts één NEDC-waarde heeft;
  • De WLTP CO2-waarde wanneer het voertuig slechts één WLTP-waarde heeft;
  • De NEDC 2.0- of WLTP-CO2-waarde (vrije keuze) wanneer beiden beschikbaar zijn voor het voertuig.

4. Waar kan u deze CO2-waarden vinden?

De NEDC-waarden, indien deze nog bestaan, zijn te vinden onder punt 49.1 van het gelijkvormigheidsattest van het voertuig.
De WLTP-waarden, indien deze bestaan, zijn te vinden onder punt 49.4 van hetzelfde gelijkvormigheidsattest.
De "gewogen, gecombineerde" CO2-waarde moet worden genomen voor oplaadbare elektrische voertuigen en de "gecombineerde" CO2-waarde voor andere motorisaties.

 

5. Fiscale aftrekbaarheid en VAA ... maar hoe zit het met de Solidariteitsbijdrage?

Met betrekking tot de Solidariteitsbijdrage, die ook gebaseerd is op de C02-waarde, ligt de bevoegdheid niet bij de minister van Financiën (A lexander De Croo, Open Vld), maar bij de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid (Maggie De Block, Open Vld).

Hoewel ons nog geen beslissing terzake werd bevestigd, kunnen we redelijkerwijze uitgaan van een afstemming van de CO2-regels van de Solidariteitsbijdrage op de hierboven vermelde standpunten door de FOD Financiën. LeasePlan houdt u uiteraard op de hoogte van de evolutie van het dossier.

Heb je nog vragen hierover?

Vul het formulier in en we helpen je graag verder om de juiste keuzes te maken rekening houdend met de fiscaliteitswijzigingen in 2021.