Update 15/09/2021

Op 14 september werd een nieuwe versie gepubliceerd van het wetsvoorstel voor de vergroening van de bedrijfswagens. Opvallend is dat alle wijzigingen met betrekking tot het mobiliteitsbudget geschrapt lijken. De parlementaire behandeling wordt de komende weken verwacht, houd onze website in de gaten voor verdere updates.

Update 25/05/2021 - Autofiscaliteit 2021-2031

Er zijn veranderingen op komst!

Recent werd bekend dat de ministerraad het eens is geworden over het voorstel van Minister Van Financiën Van Peteghem. Met dit voorstel wil men de bedrijfswagens gebruiken als hefboom om het Belgische wagenpark te vergroenen en zo de klimaatdoelstellingen van 2030 te halen. 

Het akkoord steunt op 3 pijlers: de fiscale en sociale regeling voor bedrijfswagens, fiscale stimuli voor laadinfrastructuur en vereenvoudiging en uitbreiding van het mobiliteitsbudget.

Door de plannen nu al uit te werken voor de komende jaren wil men bovendien aan werkgevers en leasingmaatschappijen een duidelijk en stabiel kader scheppen zodat men ruim op voorhand kan beginnen met de nodige acties en aanpassingen. 

Hoewel het voorstel nog moet worden gestemd en geratificeerd, zetten we de belangrijkste wijzingen alvast op een rijtje en kan je ze ook bekijken in onze onepager.

Download onepager

LeasePlan e-Cademy

Op 27/05/2021 hielden we een LeasePlan e-Cademy over de recent aangekondigde hervorming van de autofiscaliteit. Klik op onderstaande link en herbeleef de e-Cademy

Bekijk de webinar
 1. Financiële steun als je laadpalen plaatst - Timing: vanaf 1 september 2021

  De federale regering wil in samenwerking met de gewestregeringen de laadinfrastructuur in België uitbreiden.  Het voorziet hiervoor fiscale stimuli voor particulieren en bedrijven:

  • Bedrijven die voor 31/12/2022 laadpalen plaatsen en deze ook beschikbaar stellen voor het publiek – dat mag uiteraard tegen betaling - kunnen de kost hiervan tot 200% fiscaal inbrengen. Ondernemingen die dit doen tussen 1/01/2023 en 31/08/2024 krijgen 150% aftrek.
  • Particulieren die tussen 01/09/2021 en 31/08/2024 thuis op eigen kosten een slimme laadpaal laten installeren kunnen die kosten met een maximum van 1.500 euro inbrengen in hun belastingen.
 2. Maximale aftrek van 50% voor plug-in hybrides - Timing: vanaf 1 januari 2023

  Voor plug-in hybrides is er ook een grote verandering. Voor modellen aangeschaft vanaf 1 januari 2023 zal voor de verbruikkosten van benzine en diesel nog maar een maximale aftrek van 50% gelden. Deze regeling zal gelden tot 1 januari 2026.

 3. Minder fiscale voordelen voor wagens met verbrandingsmotor - Timing: vanaf 1 juli 2023

  Vanaf aanslagjaar 2026 (dus inkomsten 2025) zal voor nieuwe voertuigen aangekocht vanaf 1 juli 2023 de fiscale aftrek stelselmatig afgebouwd worden om volledig te verdwijnen in 2028. 

  De minimum aftrek van 50% (en 40% voor wagens met een uitstoot > 200 g) verdwijnt vanaf 2025. De maximum aftrek wordt afgetopt en zal jaarlijks dalen: deze aftopping begint te spelen vanaf 2025 en bedraagt dan 75% om daarna verder te dalen naar 50% in 2026, 25% in 2027 om tenslotte te eindigen op 0% in 2028.

 4. CO2-bijdrage stijgt voor auto’s met een verbrandingsmotor - Timing: vanaf 1 juli 2023

  De berekende CO2-bijdrage (of solidariteitsbijdrage) voor alle brandstofwagens aangekocht vanaf 1 juli 2023 zal worden verhoogd:

  • In 2023: met een factor 2,25
  • In 2024: met een factor 2,25
  • In 2025: met een factor 2,75
  • In 2026: met een factor 4,00
  • In 2027: met een factor 5,50

  Let op: CO2-bijdrage geldt enkel voor mensen met een werknemersstatuut, dus niet voor zelfstandigen! 

 5. Minimum CO2-bijdrage stijgt voor alle auto’s - Timing: vanaf 1 januari 2025

  Naast de aangekondigde stijging van de berekende CO2-bijdrage, zal ook de minimum CO2-bijdrage worden verhoogd:

  Vanaf 2025 bedraagt deze :

  CO2

  Deze bedragen zijn ook nog onderhevig aan indexering.

 6. Enkel nog fiscaal voordeel voor emissieloze bedrijfswagens - Timing: vanaf 1 januari 2026

  Dit is wellicht de maatregel die het meest in het oog springt. Wie vanaf 1 januari 2026 een nieuwe wagen koopt, kan enkel van een fiscaal voordeel genieten als deze wagen emissieloos is. Met andere woorden: in het huidige aanbod zijn enkel volledig elektrische bedrijfswagens nog fiscaal aftrekbaar. Tot en met 2026 is dit 100%.

  Een uitzondering op deze regel: lichte vrachtwagens met een klassieke verbrandingsmotor blijven 100% aftrekbaar. 

 7. Woon-werkvergoeding enkel voor emissieloze wagens - Timing: vanaf 1 januari 2026

  De woon-werkvergoeding van 15 cent/km is enkel aftrekbaar indien de verplaatsing wordt gedaan met een emissieloze auto.

 8. Auto’s binnen mobiliteitsbudget moeten emissieloos zijn - Timing: vanaf 1 januari 2026

  Auto’s die worden gekozen en gebruikt in het kader van het mobiliteitsbudget – dit geldt zowel voor pijler 1 (groenere wagen) als pijler 2 (zachte mobiliteit) - moeten emissieloos zijn.

 9. Afbouw fiscale aftrek van emissieloze wagens - Timing: vanaf 1 januari 2026

  De fiscale aftrekbaarheid van emissieloze auto’s zal tussen 2026 en 2031 stapsgewijs dalen van 100% naar 67,5%. Hier geldt het “grandfathering prinicpe”: het aftrekpercentage dat van toepassing was op moment van bestelling, blijft geldig tijdens de rest van de looptijd. 

  Income

DISCLAIMER: Wat we hierboven beschreven is een samenvatting van het akkoord van de ministerraad en nog niet officieel bekrachtigd. Het is dus goed mogelijk dat er tijdens de parlementaire behandeling nog wijzigingen worden aangebracht. Wij houden je uiteraard op de hoogte van alle verdere ontwikkelingen.

Autofiscaliteit in 2021: duidelijkheid in 5 vragen en antwoorden

NEDC 1.0, NEDC 2.0, WLTP, ... welk letterwoord is nu van toepassing?

NEDC 1.0, NEDC 2.0, WLTP... Sinds 2017-2018 is er zowel bij wagenparkbeheerders als bestuurders van bedrijfswagens onduidelijkheid over welk letterwoord nu juist van toepassing is. Dit komt omdat elk van deze afkortingen overeenkomt met een (soms heel verschillende) CO2-waarde. Een waarde die nochtans cruciaal is omdat ze gebruikt wordt als basis voor de fiscaliteit van bedrijfswagens. Bovendien was er tot op heden ook onduidelijkheid over welke waarde vanaf 1 januari 2021 van toepassing zou zijn. Die duidelijkheid is er nu wel. We vatten het voor u samen in vijf vragen en antwoorden!

 

1. NEDC, WLTP... hoe zat dat nu ook alweer?

NEDC 1.0: Alle auto's die voor 1 september 2017 zijn ingeschreven, zijn gehomologeerd volgens de brandstofverbruik- en emissietest "New European Driving Cycle" (NEDC), die al tientallen jaren van kracht is.

WLTP: Alle nieuwe modellen die vanaf 1 september 2017 op de markt werden gebracht en alle auto's die vanaf 1 september 2018 werden ingeschreven, zijn getest volgens de nieuwe "Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure" (WLTP), waarvan de emissiewaarden dichter bij de werkelijkheid liggen (en dus aanzienlijk hoger zijn).

NEDC 2.0: Op dit moment bevinden we ons in een transitieperiode.  Voor de wagens die al WLTP-getest zijn, waren fabrikanten tot einde 2020 verplicht om aan de hand van een Europees wettelijk vastgelegde formule de WLTP-waarde om te rekenen naar de oude NEDC-norm, de ‘NEDC 2.0’ waarde genoemd.  Vanaf 2021 mogen (optioneel) de autoconstructeurs voor WLTP-wagens nog een NEDC 2.0- waarde berekenen, maar moeten ze dit niet meer doen.

2. Wat zegt Europa over de homologatie van voertuigen?

Dit zijn de richtlijnen voor de fabrikanten:

 • Voor WLTP-auto’s dienden ze tot en met 31/12/2020 een NEDC 2.0-waarde te berekenen uit de WLTP-waarde.
 • Vanaf 1/1/2021 mogen ze deze NEDC 2.0-waarde nog steeds vermelden (maar dat is optioneel).
 • Tot 31/12/2022 moeten beide waardes (NEDC 2.0 en WLTP) vermeld worden voor Plug-in hybride voertuigen.
 

3. Wat heeft de FOD Financiën beslist?

Voor de fiscale berekeningen laat de federale regering de vrije keuze tussen NEDC 2.0 en WLTP toe:

 • Gebruik de NEDC 1.0 -waarde als het voertuig volgens NEDC getest werd en dus slechts één CO2-waarde heeft.
 • Gebruik de WLTP-waarde als het voertuig volgens WLTP getest werd en enkel een WLTP-waarde kent.
 • Gebruik de NEDC 2.0- OF de WLTP-waarde (vrije keuze) als de wagen volgens WLTP getest werd en beide waardes beschikbaar zijn voor het voertuig.

4. Waar kan u deze CO2-waarden vinden?

De NEDC-waarden, indien beschikbaar, zijn te vinden onder punt 49.1 van het gelijkvormigheidsattest van het voertuig. De WLTP-waarden, indien beschikbaar, zijn te vinden onder punt 49.4 van hetzelfde gelijkvormigheidsattest.  De "gewogen, gecombineerde" CO2-waarde moet worden genomen voor oplaadbare elektrische voertuigen en de "gecombineerde" CO2-waarde voor andere motorisaties.

 

5. Fiscale aftrekbaarheid en VAA ... maar hoe zit het met de Solidariteitsbijdrage?

Met betrekking tot de Solidariteitsbijdrage, die ook gebaseerd is op de CO2-waarde, ligt de bevoegdheid niet bij de fiscus, maar bij de RSZ (Rijksdienst voor Sociale Zekerheid).  Inmiddels bevestigde de RSZ dat zij zich aansluiten bij het standpunt van de fiscus.  De keuze WLTP-NEDC mag dus doorgetrokken worden voor de berekening van de solidariteitsbijdrage.  De minimum solidariteitsbijdrage voor 2021 is vastgelegd op 27.54 EUR/maand. 

Veelgestelde vragen

Consultancy Services

Contact_L

Hulp nodig voor een optimaal beheer van je wagenpark?

Ons consultancy team helpt je graag verder! Vul je gegevens en en we contacteren jou zo snel mogelijk.