Wyższe kary! Nawet 8490 zł za brak polisy OC pojazdu

Do przeczytania w 2 minutyPrawo
Dla zdecydowanej większości kierowców ubezpieczenia są oczywistością. Każdy samochód musi mieć polisę OC, czyli tzw. ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej. Jest ono obowiązkowe, a za jego brak grożą wysokie kary, które nakłada na kierowców Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Wysokość kary jest uzależniona od wysokości płacy minimalnej, a ta każdego roku rośnie.
Udostępnij tę wiadomość

Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej jest po to, by chronić sprawcę kolizji lub wypadku samochodowego przed poważnymi finansowymi konsekwencjami drogowych zdarzeń. Kwoty najmniejszych nawet napraw potrafią być bardzo wysokie. Jeżeli samochód jest finansowany, np. leasingiem - wymaganym ubezpieczeniem staje się również polisa AC, będąca zabezpieczeniem wartości samochodu.

Natomiast ubezpieczenie OC dotyczy absolutnie wszystkich kierowców, zarówno tych będących właścicielami swoich pojazdów, jak i korzystających z różnych form finansowania. W razie spowodowania wypadku komunikacyjnego, ubezpieczenie OC zwalnia kierowcę z konieczności płacenia odszkodowania oraz zadośćuczynienia ewentualnym poszkodowanym z własnej kieszeni. Ryzyko bierze wówczas na siebie towarzystwo ubezpieczeniowe.

Dlaczego OC musi być obowiązkowe?

Zgodnie z obowiązującym prawem, posiadanie polisy OC jest powszechnym obowiązkiem. Przepisy te wprowadzono właśnie po to, aby uniknąć sytuacji w której np. sprawca kolizji jechał nieubezpieczonym autem, a sam nie posiadał majątku z którego mógłby dokonać finansowego zadośćuczynienia za poczynione szkody. Dzięki ubezpieczeniu, sprawca kolizji lub wypadku nie musi za nic płacić z własnej kieszeni. A jeśli go nie posiada - za poczynione przez niego szkody może zapłacić Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.

Celem funduszu nie jest jednak płacenie za wszystkich, którzy uchylają się od obowiązku posiadania polisy OC. Wysokie kary dla nieubezpieczonych mają zapobiegać nadużyciom ze strony kierowców. Od wielu lat, co roku podnoszone są stawki kar za brak ubezpieczenia OC. O wysokości stawek decyduje poziom średniego minimalnego wynagrodzenia. Od 1 stycznia 2024 roku wynosi ono 4242 zł brutto, a już 1 lipca 2024 roku ma ono wzrosnąć do kwoty 4300 zł brutto. Oznacza to oczywiście proporcjonalny wzrost kar za brak polisy OC.

Od czego zależy wysokość kar?

Wysokość kary za brak ważnej polisy OC jest uzależniona nie tylko od stawki średniego minimalnego wynagrodzenia, lecz również rodzaju pojazdu oraz czasu przez który auto pozostawało bez ubezpieczenia. Podział według rodzaju pojazdu przewiduje dwukrotność pensji minimalnej za samochód osobowy i jej trzykrotność za samochód ciężarowy. Natomiast właściciel motocykla musi w ramach kary uiścić jedną trzecią minimalnego wynagrodzenia.

Stwierdzenie braku polisy OC w wyniku policyjnej kontroli drogowej – albo kontroli, przeprowadzonej przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny – nie prowadzi do natychmiastowego wszczęcia egzekucji. W pierwszym kroku, UFG zwraca się do właściciela pojazdu o wskazanie ważnej polisy OC lub dobrowolne poddanie się karze. Jeżeli w wyznaczonym urzędowo terminie nie nadjedzie odpowiedź, Fundusz wyśle upomnienie. Jeśli ze strony właściciela pojazdu nadal nie będzie żadnej reakcji, najdalej po upływie kwartału UFG rozpocznie egzekucję kary. Jej wyegzekwowaniem i pobraniem zajmie się wówczas właściwy urząd skarbowy, który może zająć wymaganą kwotę z wynagrodzenia, rachunku bankowego lub nadpłaty podatku.

Ile zapłacimy za brak OC?

Nowe stawki kar za brak ważnego ubezpieczenia OC po 1 stycznia 2024 roku to – odpowiednio – dla właścicieli samochodów osobowych: 1700 zł za okres od 1 do 3 dni bez ubezpieczenia, 4250 zł z brak ubezpieczenia przez okres od 4 do 14 dni - oraz aż 8490 zł za brak ochrony pojazdu przez ponad 14 dni.

Znacznie wyższe kary za brak ubezpieczenia OC przewidziano dla samochodów ciężarowych: 2550 zł za 1-3 dni, 6370 zł za 4-14 dni oraz 12 730 zł za jazdę bez ubezpieczenia przez ponad 14 dni. Najniższe stawki dotyczą natomiast motocyklistów: 290 zł za brak OC przez 1-3 dni, 720 zł za okres 4-14 dni oraz 1440 zł za ponad 14 dni. Należy jednak pamiętać, że w tym roku czeka nas kolejna podwyżka kar, która ma nastąpić już w lipcu.

Opublikowano 16 lutego 2024
Czy ten artykuł był pomocny?
16 lutego 2024
Udostępnij tę wiadomość

Podobne artykuły

Prawo
Najdłuższe polskie tunele. Co musisz o nich wiedzieć?28 grudnia 2023 - Do przeczytania w 3 minuty
Prawo
Najdroższe zimowe mandaty17 stycznia 2022 - Do przeczytania w 3 minuty
Prawo
e-TOLL. To musisz wiedzieć o nowym systemie poboru opłat21 października 2021 - Do przeczytania w 3 minuty