Zgłoszenie szkody

Szkodę należy zgłosić najpóźniej w ciągu 14 dni od jej zaistnienia (w przypadku jeśli pojazd posiada ubezpieczenie w firmie LeasePlan). W przypadku późniejszego zgłoszenia szkody lub braków w dokumentacji zgłoszenia szkody, ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania. Kosztami utraconej wypłaty odszkodowania zostanie obciążona Twoja firma.

Zarejestrować szkodę możesz w następujący sposób:

  • 1.
  • 2.
  • 3.

Dokumenty do zgłoszenia szkody

Do rejestracji zdarzenia będziesz potrzebował

W zależności od typu zdarzenia może być potrzebne:

Pobierz Wspólne oświadczenie o zdarzeniu drogowym

Pobierz Wspólne oświadczenie o zdarzeniu drogowym (w języku polsko - ukraińskim)

Ogólne Warunki Ubezpieczenia (PL) [OWU Auto Caso i Assistance z dnia 01.04.2021](targetSelf:/-/media/leaseplan-digital/pl/documents/owu-auto-caso-i-assistance-z-dnia-01042021.pdf) [OWU Następstw Nieszczęśliwych Wypadków z dnia 01.04.2021](targetSelf:/-/media/leaseplan-digital/pl/documents/owu-nastpstw-nieszczliwych-wypadkw-z-dnia-01042021.pdf) [Informacja o produkcie ubezpieczeniowym - Auto Casco i Assistance ](targetSelf:/-/media/leaseplan-digital/pl/documents/informacja-o-produkcie-ubezpieczeniowym--autocaso-i-assistance--211021.pdf) [Informacja o produkcie ubezpieczeniowym Następstw Nieszczęśliwych Wypadków](targetSelf:/-/media/leaseplan-digital/pl/documents/informacja-o-produkcie-ubezpieczeniowym-nastpstw-nieszczliwych-wypadkw.pdf)General Terms and Conditions of Insurance (ENG) [General Terms and Conditions of Insurance Own Damage and Road Service Assistance from 1-04-2021](targetSelf:/-/media/leaseplan-digital/pl/documents/owu-eng/general-terms-and-conditions-of-insurance-own-damage-and-road-service-assistance-from-1-04-2021.pdf) [General Terms and Conditions of Insurance Personal Accident  from 1-04-2021](targetSelf:/-/media/leaseplan-digital/pl/documents/owu-eng/general-terms-and-conditions-of-insurance-personal-accident--from-1-04-2021.pdf) [IPID - Own Damage and Road side assistance ](targetSelf:/-/media/leaseplan-digital/pl/documents/owu-eng/ipid---own-damage-and-road-side-assistance.pdf) [IPID - Personal accident](targetSelf:/-/media/leaseplan-digital/pl/documents/owu-eng/ipid---personal-accident.pdf)Archiwum OWU [OWU Auto Casco z Assistance z dnia 01.09.2018](targetSelf:/-/media/leaseplan-digital/pl/documents/archiwum-owu/owu-auto-casco-i-assistance-z-dnia-01092018.pdf) [OWU Auto Casco z Assistance z dnia 21.09.2016](targetSelf:/-/media/leaseplan-digital/pl/documents/archiwum-owu/owu-auto-casco-z-assistance-z-dnia-21092016.pdf) [OWU Auto Casco z Assistance z dnia 01.06.2016](targetSelf:/-/media/leaseplan-digital/pl/documents/archiwum-owu/owu-auto-casco-z-assistance-z-dnia-01062016.pdf) [OWU Auto Casco z Assistance z dnia 01.07.2014](targetSelf:/-/media/leaseplan-digital/pl/documents/archiwum-owu/owu-auto-casco-z-assistance-z-dnia-01072014.pdf) [OWU Auto Casco z Assistance z dnia 01.03.2013](targetSelf:/-/media/leaseplan-digital/pl/documents/archiwum-owu/owu-auto-casco-z-assistance-z-dnia-01032013.pdf) [OWU Auto Casco z Assistance z dnia 01.04.2012](targetSelf:/-/media/leaseplan-digital/pl/documents/archiwum-owu/owu-auto-casco-z-assistance-z-dnia-01042012.pdf) [OWU Auto Casco z Assistance z dnia 01.01.2012](targetSelf:/-/media/leaseplan-digital/pl/documents/archiwum-owu/owu-auto-casco-z-assistance-z-dnia-01012012.pdf) [OWU Auto Casco z Assistance z dnia 08.08.2007](targetSelf:/-/media/leaseplan-digital/pl/documents/archiwum-owu/owu-auto-casco-z-assistance-z-dnia-08082007.pdf) [OWU Następstw Nieszczęśliwych Wypadków z dnia 21.09.2016](targetSelf:/-/media/leaseplan-digital/pl/documents/archiwum-owu/owu-nastpstw-nieszczliwych-wypadkw-z-dnia-21092016.pdf) [OWU Następstw Nieszczęsliwych Wypadków z dnia 01.06.2016](targetSelf:/-/media/leaseplan-digital/pl/documents/archiwum-owu/owu-nastpstw-nieszczsliwych-wypadkw-z-dnia-01062016.pdf) [OWU Następstw Nieszczęśliwych Wypadków z dnia 01.03.2013](targetSelf:/-/media/leaseplan-digital/pl/documents/archiwum-owu/owu-nastpstw-nieszczliwych-wypadkw-z-dnia-01032013.pdf) [OWU Następstw Nieszczęśliwych Wypadków z dnia 08.08.2007](targetSelf:/-/media/leaseplan-digital/pl/documents/archiwum-owu/owu-nastpstw-nieszczliwych-wypadkw-z-dnia-08082007.pdf) [OWU Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilinej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym z dnia 14.04.2014](targetSelf:/-/media/leaseplan-digital/pl/documents/archiwum-owu/owu-ubezpieczenia-odpowiedzialnoci-cywilinej-posiadaczy-pojazdw-mechanicznych-w-ruchu-zagranicznym-z.pdf)

Zgłoś zdarzenie na policję, jeżeli

Masz więcej pytań? Jesteśmy tu po to, by Ci pomóc!

Napisz do nas
Infolinia LeasePlan: +48 22 335 16 82