Globalna polityka prywatności

Ostatnia aktualizacja: 17 maja 2021 r.

LeasePlan jest zobowiązany do ochrony przetwarzanych przez siebie danych osobowych. Zgodne z prawem praktyki w zakresie prywatności i bezpieczeństwa informacji są zatem integralnymi elementami usług LeasePlan, ładu korporacyjnego, zarządzania ryzykiem i ogólnej odpowiedzialności. Przetwarzamy tylko takie dane osobowe, które są niezbędne dla naszej działalności gospodarczej i świadczenia usług LeasePlan.

Zobowiązania LeasePlan w zakresie prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności informuje Państwa o naszych praktykach prywatności. Prosimy o zapoznanie się z lokalną wersją niniejszej Polityki Prywatności w kraju, w którym korzystają Państwo z usług LeasePlan, znajdującej się na lokalnej stronie internetowej jednostki leasingowej LeasePlan. Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej Polityki Prywatności, aby zrozumieć, w jaki sposób gromadzimy i wykorzystujemy Państwa dane osobowe.

Kliknij tutaj, aby pobrać Politykę prywatności.

1. Zakres niniejszej Polityki Prywatności

  • 1.
  • 2.
  • 3.
  • 4.
  • 5.
  • 6.
  • 7.

Usługi świadczone przez te podmioty stowarzyszone są regulowane przez odrębne polityki prywatności.

Należy również pamiętać, że poszczególne usługi mogą podlegać odrębnym politykom prywatności, o których mowa w odpowiednich warunkach umów, np. przetwarzanie danych osobowych w odniesieniu do naszych usług telematycznych, dla których obowiązuje odrębna Polityka Prywatności Telematyki.

Obowiązki Klientów Biznesowych W zakresie, w jakim Klienci jako pracodawcy mają dostęp do danych osobowych swoich pracowników, Klient jest administratorem danych odpowiedzialnym za ich przetwarzanie i wykorzystywanie w tym charakterze. Niniejsza Polityka prywatności nie dotyczy przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych kierowców przez Klientów.

2. Kim jesteśmy

LeasePlan jest firmą odpowiedzialną za przetwarzanie Państwa danych osobowych (administrator danych):

LeasePlan Fleet Management (Polska) Sp. zo.o., ul.Postępu14b, 02-676 Warszawa,Polska

Lokalna jednostka LeasePlan może udostępniać Państwa dane osobowe LeasePlan Corporation N.V. lub LeasePlan Global B.V. , w którym to przypadku działają one jako współadministratorzy danych:

Adres: Gustav Mahlerlaan 360, 1082 ME Amsterdam, Holandia

Odpowiednia lokalna jednostka LeasePlan oraz LeasePlan Corporation N.V. i LeasePlan Global B.V. są wspólnie określane jako "LeasePlan" oraz "my", "nasz" lub "nas".

3.3. W jaki sposób gromadzimy Państwa dane

Za pośrednictwem Usług Większość danych, które gromadzimy, jest związana z usługami zarządzania pojazdami, które świadczymy na rzecz Państwa jako kierowców oraz na rzecz naszego Klienta, czyli Państwa pracodawcy, jeśli korzystają Państwo z samochodu służbowego. Rozpoczyna się to w momencie rejestracji leasingowanego pojazdu (w niektórych okolicznościach możemy dokonać wstępnej weryfikacji kredytowej przed jego rejestracją) i trwa nadal, gdy komunikujemy się z Państwem w sprawie naszych usług, np. w celu ustalenia okresowych przeglądów i napraw. Możemy również przetwarzać Państwa dane, gdy Państwa pojazd nieumyślnie ulegnie wypadkowi, aby zapewnić przywrócenie mobilności i zająć się ewentualnymi szkodami, lub gdy jesteśmy odbiorcą mandatów trafiających do Państwa w związku z leasingowanym pojazdem. Oprócz podstawowej działalności leasingowej, świadczymy również szereg innych usług powiązanych, takich jak usługi e-mobilności, usługi związane z kartami paliwowymi, usługi ładowania, usługi wynajmu samochodów i pomocy drogowej. Kolejną usługą, którą świadczymy, jest remarketing samochodów, czyli sprzedaż używanych pojazdów LeasePlan poprzez CarNext. FAMS (Fleet Accident Management Services Sp. z o.o.) jest spółką zależną od LeasePlan Fleet Management Sp. z o.o.odpowiedzialną za likwidację szkód.

Offline Gromadzimy dane osobowe od użytkowników offline, np. podczas odwiedzania naszych sklepów, składania zamówień przez telefon lub kontaktowania się z działem obsługi klienta.

Z innych źródeł Otrzymujemy Państwa dane osobowe z innych źródeł, na przykład:

Musimy gromadzić dane osobowe w celu świadczenia żądanych Usług użytkownikowi lub obsługi zapytań, komentarzy, skarg i zażaleń związanych z naszymi Usługami. Jeśli użytkownik nie poda wymaganych informacji, możemy nie być w stanie świadczyć Usług. Jeśli użytkownik ujawni nam lub naszym dostawcom usług jakiekolwiek dane osobowe dotyczące innych osób w związku z Usługami, oświadcza, że jest do tego upoważniony i że zezwala nam na wykorzystanie tych informacji zgodnie z niniejszą Polityką prywatności.

**Monitorowanie komunikacji Zgodnie z obowiązującym prawem, będziemy monitorować i nagrywać rozmowy, wiadomości e-mail, wiadomości tekstowe i inne formy komunikacji z użytkownikiem. Robimy to w celu zapewnienia zgodności z przepisami prawnymi, praktykami samoregulacyjnymi lub procedurami związanymi z naszą działalnością, w celu zapobiegania lub wykrywania przestępstw, w interesie ochrony bezpieczeństwa naszych systemów i procedur komunikacyjnych oraz w celu kontroli jakości i szkolenia personelu. Na przykład, jeśli organ regulacyjny wymaga od nas rejestrowania niektórych rozmów telefonicznych (w stosownych przypadkach), będziemy to robić. Ponadto, w stosownych przypadkach i z uwzględnieniem obowiązującego prawa o ochronie danych osobowych, nasz monitoring będzie miał na celu sprawdzenie nieodpowiednich treści występujących w komunikacji. W bardzo ograniczonych i szczególnych okolicznościach możemy prowadzić krótkoterminowe, starannie kontrolowane monitorowanie działań użytkownika, jeśli jest to konieczne dla naszych uzasadnionych interesów lub w celu spełnienia obowiązku prawnego. Możemy to zrobić na przykład, gdy mamy powody sądzić, że popełniane są oszustwa lub inne przestępstwa, gdy istnieje podejrzenie popełnienia przestępstwa i gdy monitorowanie jest proporcjonalne do rodzaju przestępstwa dyscyplinarnego, lub gdy podejrzewamy nieprzestrzeganie przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy, którym podlegamy. W szczególności, rozmowy telefoniczne mogą być nagrywane dla tych celów. **

4. Do jakich celów wykorzystujemy Państwa dane

4.1 Dane dotyczące osób odwiedzających stronę internetową.

4.1.1 STRONY INTERNETOWE **1.1.1.a Aby komunikować się z Państwem.** *Z czym wiąże się ten cel?* Gromadzimy informacje o użytkownikach, gdy kontaktują się z nami za pośrednictwem jednego z naszych formularzy kontaktowych online, na przykład, gdy wysyłają do nas pytania, sugestie, pochwały lub skargi, lub gdy proszą o wycenę naszych Usług. Przetwarzanie to odbywa się w celu wykonania umowy zawartej z nami, aby móc odpowiedzieć na prośbę lub za Państwa zgodą. *Jakie dane osobowe przetwarzamy w tym celu?* W tym celu zbieramy pełne imię i nazwisko, płeć, tytuł, (służbowe) dane kontaktowe (w tym adres e-mail, numer telefonu, nazwę firmy) numer rejestracyjny oraz wszelkie inne informacje, które podadzą nam Państwo w otwartym polu formularza kontaktowego, gdzie mogą Państwo np. zadać pytanie, opisać swoją sugestię, wyrazić uznanie lub podzielić się skargą. *Z kim dzielimy się Państwa danymi osobowymi?* Patrz sekcja ‘[Udostępnianie danych osobom trzecim](targetBlank:#Paragraph14)’. **4.1.1.b W celu przeprowadzania ankiet lub innej komunikacji (marketingowej).** *Z czym wiąże się ten cel?* Przetwarzamy Państwa dane osobowe, gdy wypełniają Państwo ankietę na naszej stronie internetowej w celu uzyskania informacji zwrotnej na temat naszych stron internetowych i/lub Usług, za Państwa zgodą lub w przypadku, gdy mamy uzasadniony interes w przetwarzaniu tych danych. Za Państwa zgodą lub gdy mamy uzasadniony interes, możemy wysyłać Państwu komunikację marketingową, aby informować Państwa o wydarzeniach, ofertach specjalnych, możliwościach oraz obecnych i przyszłych produktach i usługach LeasePlan. Kiedy będziemy się z Państwem kontaktować w związku z ankietami lub komunikacją marketingową, będziemy to robić za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonu lub poczty tradycyjnej (biuletyny/broszury/czasopisma). Jeśli nie chcą już Państwo otrzymywać od nas ankiet lub informacji marketingowych, prosimy kliknąć tutaj, aby się z nami skontaktować. W oparciu o Państwa wizytę na stronie internetowej LeasePlan, możemy pokazać Państwu spersonalizowane reklamy poza stroną internetową LeasePlan. Aby zrozumieć, co jest dla Państwa istotne, możemy używać ręcznych i automatycznych narzędzi do analizy Państwa danych osobowych. *Jakie dane osobowe przetwarzamy w tym celu?* W tym celu przetwarzamy imię i nazwisko, adres, adres e-mail oraz tematy, którymi mogą być Państwo zainteresowani (wskazane przez Państwa na naszej stronie internetowej).  *Z kim dzielimy się Państwa danymi osobowymi?* Patrz sekcja ‘[Udostępnianie danych osobom trzecim](targetSelf:#Paragraph14)’. 4.1.2 MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE. **4.1.2.a Ułatwienie korzystania z funkcji udostępniania na portalach społecznościowych.** *Z czym wiąże się ten cel?* Nasze strony internetowe mogą zawierać różne funkcje udostępniania w mediach społecznościowych, takie jak przyciski Facebook, Twitter lub LinkedIn, które, za Państwa zgodą, można wykorzystać do udostępniania informacji podanych na naszych stronach internetowych w wybranych przez Państwa mediach społecznościowych. Nasze strony internetowe mogą również zawierać linki do naszych własnych stron w mediach społecznościowych, takich jak nasze strony LeasePlan na Facebooku lub LinkedIn lub nasz kanał na Twitterze, które mogą Państwo wykorzystać do przesyłania opinii. Podobnie, różne strony internetowe mediów społecznościowych, takie jak Snapchat, Facebook, Twitter lub LinkedIn, mogą zawierać reklamy LeasePlan zawierające linki do naszych stron internetowych. Te strony mediów społecznościowych mogą, za Państwa zgodą, dzielić się z nami informacjami dostarczonymi przez Państwa, gdy zdecydują się Państwo podążać za linkiem do jednej z naszych stron internetowych. Należy pamiętać, że nie ponosimy odpowiedzialności za zasady i praktyki gromadzenia, wykorzystywania i ujawniania danych (w tym praktyki dotyczące bezpieczeństwa danych) innych organizacji, takich jak Facebook, Apple, Twitter, Google, Microsoft, RIM lub innych twórców aplikacji, dostawców aplikacji, dostawców platform mediów społecznościowych, dostawców systemów operacyjnych, dostawców usług bezprzewodowych lub producentów urządzeń, w tym wszelkich danych osobowych ujawnianych innym organizacjom za pośrednictwem lub w związku z naszymi funkcjami mediów społecznościowych i/lub reklamami. Przetwarzanie danych osobowych podlega politykom prywatności i praktykom tych innych organizacji. *Jakie dane osobowe przetwarzamy w tym celu?* W tym celu przetwarzamy imię i nazwisko, adres e-mail, adres IP, zdjęcie, listę kontaktów w mediach społecznościowych oraz wszelkie inne informacje, które mogą być dla nas dostępne podczas korzystania z funkcji mediów społecznościowych. *Z kim dzielimy się Państwa danymi osobowymi?* Patrz sekcja ‘[Udostępnianie danych osobom trzecim](targetSelf:#Paragraph14)’. 4.1.3 PLIKI COOKIE I PODOBNE TECHNOLOGIE Wszelkie przetwarzanie Państwa danych osobowych za pomocą plików cookie i/lub podobnych technologii będzie odbywać się zgodnie z naszą Polityką plików cookies, dostępną na lokalnej stronie internetowej danego podmiotu LeasePlan.4.1.4 CELE BIZNESOWE LEASEPLAN. **4.1.4.a Sprawozdawczość zarządcza.** *Z czym wiąże się ten cel?* Przetwarzamy dane osobowe dla różnych celów związanych z działalnością LeasePlan, dla których mamy uzasadniony interes w przetwarzaniu tych danych, takich jak analiza danych, audyty, opracowywanie nowych produktów, ulepszanie, poprawa lub modyfikacja naszych stron internetowych i Usług, identyfikacja trendów użytkowania, określanie skuteczności naszych kampanii promocyjnych oraz prowadzenie i rozszerzanie naszej działalności biznesowej. Aby ułatwić Państwu korzystanie z naszych usług lub aplikacji online, możemy analizować dane, które zbieramy podczas korzystania z naszych mediów cyfrowych i łączyć je z informacjami zebranymi za pomocą plików cookie. Na przykład, aby lepiej zrozumieć, który kanał cyfrowy (wyszukiwanie Google, e-mail, media społecznościowe) lub urządzenie (komputer stacjonarny, tablet lub telefon komórkowy) Państwo preferują, możemy zoptymalizować lub ograniczyć naszą komunikację i działania marketingowe według kanału i urządzenia. *Jakie dane osobowe przetwarzamy w tym celu?* W tym celu możemy przetwarzać imię i nazwisko, adres e-mail, adres IP, płeć, datę urodzenia, miejsce zamieszkania, cyfry kodu pocztowego oraz wszelkie inne informacje wymienione w niniejszym Oświadczeniu o ochronie prywatności lub w inny sposób przekazane nam przez Ciebie, jeśli są one wymagane do jednego z celów wymienionych w poprzednim akapicie. *Z kim dzielimy się Państwa danymi osobowymi?* Patrz sekcja ‘[Udostępnianie danych osobom trzecim](targetSelf:#Paragraph14)’. **4.1.4.b Zgodność z prawem i zobowiązaniami prawnymi oraz ochrona aktywów i interesów LeasePlan.** *Z czym wiąże się ten cel?* W celu wypełnienia obowiązku prawnego lub w przypadku uzasadnionego interesu przetwarzamy dane osobowe użytkownika w sposób odpowiedni lub konieczny:  (a) zgodnie z obowiązującym prawem, w tym prawem poza krajem Państwa zamieszkania oraz z uwzględnieniem zaleceń sektorowych (np. dotyczących należytej staranności wobec kontrahenta, przeciwdziałania praniu pieniędzy, finansowania terroryzmu i innych przestępstw);  (b) przestrzeganie procedur prawnych;  (c) aby odpowiedzieć na żądania organów publicznych i rządowych, w tym organów publicznych i rządowych spoza kraju zamieszkania użytkownika;  (d) egzekwowania naszych warunków i postanowień oraz innych obowiązujących zasad;  (e) w celu ochrony naszych działań;  (f) w celu ochrony naszych praw, prywatności, bezpieczeństwa lub własności, i/lub Państwa lub innych osób; oraz  (g) aby umożliwić nam skorzystanie z dostępnych środków zaradczych lub ograniczyć szkody, które możemy ponieść. *Jakie dane osobowe przetwarzamy w tym celu?* W tym celu przetwarzamy imię i nazwisko, informacje kontaktowe, korespondencję z LeasePlan, korzystanie przez Państwa z naszych Usług oraz wszelkie inne informacje wymienione w niniejszym Oświadczeniu o Prywatności lub w inny sposób przekazane nam przez Państwa, jeśli są one wymagane do jednego z celów wymienionych w poprzednim paragrafie. *Z kim dzielimy się Państwa danymi osobowymi?* Tylko wtedy, gdy wymaga tego od nas prawo lub zalecenie branżowe, któremu podlega LeasePlan, Państwa dane osobowe będą przekazywane organom nadzorczym, organom podatkowym i agencjom dochodzeniowym. Patrz również sekcja "[Udostępnianie danych osobom trzecim](targetSelf:#Paragraph14)”.

4.2 Dane dotyczące klientów.

4.2.1 ZARZĄDZANIE KONTEM KLIENTA **4.2.1.a W celu zapewnienia, zarządzania i administrowania kontem Klienta.** *Z czym wiąże się ten cel?* Gromadzimy Państwa dane osobowe w celu bieżącego zarządzania i administrowania kontami Klientów, np. utrzymywania umów i informowania Państwa o wszystkich ważnych wydarzeniach dotyczących Usług oraz innych informacji, które są istotne dla umowy i konta Klienta. Przetwarzanie to jest oparte na wykonaniu umowy najmu, którą mamy z Państwem lub na podstawie obowiązku prawnego. *Jakie dane osobowe przetwarzamy w tym celu?* W tym celu możemy przetwarzać służbowe dane kontaktowe oraz dane logowania do naszych internetowych kont Klientów. *Z kim dzielimy się Państwa danymi osobowymi?* Patrz sekcja ‘[Udostępnianie danych osobom trzecim](targetSelf:#Paragraph14)’.  **4.2.1.b Aby komunikować się z użytkownikiem.** *Z czym wiąże się ten cel?* Mogą Państwo kontaktować się z nami na różne sposoby (np. pocztą elektroniczną, telefonicznie lub za pośrednictwem naszej strony internetowej). W tym przypadku będziemy wykorzystywać Państwa dane osobowe, aby odpowiedzieć na Państwa pytanie/prośbę. Możemy również kontaktować się z Państwem, na przykład w sprawie bieżącego zarządzania i administrowania Państwa kontem Klienta. Przetwarzanie to opiera się na naszym uzasadnionym interesie biznesowym i odnosi się do realizacji umowy najmu, którą mamy z Państwem lub za Państwa zgodą. *Jakie dane osobowe przetwarzamy w tym celu?* W tym celu możemy przetwarzać imię i nazwisko, dane kontaktowe Państwa firmy, Państwa korespondencję z LeasePlan dotyczącą Państwa pytania/prośby oraz wszystkie inne dane osobowe, które nam Państwo dostarczają i/lub które są niezbędne do udzielenia Państwu właściwej odpowiedzi. *Z kim dzielimy się Państwa danymi osobowymi?* Patrz sekcja ‘[Udostępnianie danych osobom trzecim](targetSelf:#Paragraph14)’. **4.2.1.c W celu przeprowadzania ankiet lub innej komunikacji (marketingowej).** *Z czym wiąże się ten cel?* Przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu przesyłania Państwu ankiet, w związku z czym mamy uzasadniony interes w przetwarzaniu tych danych. Za Państwa zgodą lub gdy mamy uzasadniony interes, możemy wysyłać Państwu komunikację marketingową, na przykład, aby informować Państwa o wydarzeniach, ofertach specjalnych, możliwościach oraz obecnych i przyszłych produktach i usługach LeasePlan. Będziemy przesyłać Państwu takie ankiety w formie okresowych wiadomości e-mail lub wiadomości e-mail z prośbą o Państwa opinie na temat naszych Usług oraz innych usług wykonywanych na pojeździe. Możemy również wysyłać Państwu przesyłki pocztowe (biuletyny/broszury/czasopisma). Aby zrozumieć, co jest dla Państwa istotne, możemy używać ręcznych i automatycznych narzędzi do analizowania Państwa danych osobowych. Jeśli nie chcą już Państwo otrzymywać od nas ankiet lub informacji marketingowych, prosimy kliknąć tutaj, aby się z nami skontaktować. Aby ułatwić użytkownikowi korzystanie z naszych Usług lub aplikacji online, możemy analizować dane, które gromadzimy podczas korzystania z naszych mediów cyfrowych i łączyć je z informacjami gromadzonymi za pomocą plików cookie. Na przykład, aby lepiej zrozumieć, który kanał cyfrowy (wyszukiwanie Google, e-mail, media społecznościowe) lub urządzenie (komputer stacjonarny, tablet lub telefon komórkowy) preferuje użytkownik, możemy zoptymalizować lub ograniczyć naszą komunikację i działania marketingowe według kanału i urządzenia.  *Jakie dane osobowe przetwarzamy w tym celu?* W tym celu możemy przetwarzać imię i nazwisko oraz dane kontaktowe Państwa firmy. *Z kim dzielimy się Państwa danymi osobowymi?* Patrz sekcja ‘[Udostępnianie danych osobom trzecim](targetSelf:#Paragraph14)’. 4.2.2 LOKALE LEASEPLAN **4.2.2.a Dostęp do pomieszczeń LeasePlan i kontrola bezpieczeństwa.** *Z czym wiąże się ten cel?* Możemy przetwarzać Państwa dane osobowe, gdy odwiedzają nas Państwo w naszej siedzibie, w celu zapewnienia odpowiedniej kontroli dostępu i bezpieczeństwa, co leży w naszym uzasadnionym interesie (bezpieczeństwo i ochrona naszych aktywów). *Jakie dane osobowe przetwarzamy w tym celu?* W tym celu możemy przetwarzać imię i nazwisko, dane kontaktowe oraz dane osoby, którą Państwo odwiedzają. Możemy również przetwarzać informacje wideo i/lub audio dotyczące Państwa, za pomocą urządzeń rejestrujących wideo/audio, takich jak na przykład CCTV.  *Z kim dzielimy się Państwa danymi osobowymi?* Patrz sekcja ‘[Udostępnianie danych osobom trzecim](targetSelf:#Paragraph14)’. 4.2.3 RAPORTOWANIE DO KLIENTA. **4.2.3.a MyFleet/FleetReporting** *Z czym wiąże się ten cel?* Udostępniamy narzędzie do raportowania online "MyFleet/FleetReporting". Osoby kontaktowe Klientów mogą logować się do tych narzędzi w celu przeglądania statusu ich floty, zgłaszania szkód, zarządzania umowami oraz korzystania z innych funkcji raportowania floty, takich jak raportowanie na tablicy rozdzielczej, raportowanie analizy trendów, przebieg pojazdu i koniec okresu leasingu.  Przetwarzanie to odbywa się w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes i dotyczy realizacji umowy leasingu, którą mamy z naszym Klientem.   *Jakie dane osobowe przetwarzamy w tym celu?* W tym celu gromadzimy dane kontaktowe i stanowisko (np. (Międzynarodowy) Fleet Manager) osoby kontaktowej Klienta oraz dane do logowania (np. nazwa użytkownika i hasło). Z kim dzielimy się Państwa danymi osobowymi? Patrz sekcja ‘[Udostępnianie danych osobom trzecim](targetSelf:#Paragraph14)’. 4.2.4 CELE BIZNESOWE LEASEPLAN. **4.2.4.a Sprawozdawczość zarządcza.** *Z czym wiąże się ten cel?* Przetwarzamy dane osobowe Użytkownika w różnych celach biznesowych, dla których mamy uzasadniony interes w przetwarzaniu tych danych, takich jak analiza danych, audyty, opracowywanie nowych produktów, ulepszanie, usprawnianie lub modyfikowanie naszych Usług, identyfikowanie trendów użytkowania, określanie skuteczności naszych kampanii promocyjnych oraz prowadzenie i rozszerzanie naszej działalności biznesowej. Aby ułatwić Państwu korzystanie z naszych usług lub aplikacji online, możemy analizować dane, które zbieramy podczas korzystania z naszych mediów cyfrowych i łączyć je z informacjami zebranymi za pomocą plików cookie. Na przykład, aby lepiej zrozumieć, który kanał cyfrowy (wyszukiwanie Google, e-mail, media społecznościowe) lub urządzenie (komputer stacjonarny, tablet lub telefon komórkowy) preferujesz, możemy zoptymalizować lub ograniczyć naszą komunikację i działania marketingowe według kanału i urządzenia.  *Jakie dane osobowe przetwarzamy w tym celu?* W tym celu możemy przetwarzać różne informacje, które gromadzimy w kontekście świadczenia naszych Usług (takie jak imię i nazwisko użytkownika, dane kontaktowe, dane floty itp.), jeśli są one potrzebne do jednego z celów określonych powyżej. *Z kim dzielimy się Państwa danymi osobowymi?* Patrz sekcja ‘[Udostępnianie danych osobom trzecim](targetSelf:#Paragraph14)’. **4.2.4.b Zgodność z prawem i zobowiązaniami prawnymi oraz ochrona aktywów i interesów LeasePlan. ***Z czym wiąże się ten cel?* W celu wypełnienia obowiązku prawnego lub w przypadku uzasadnionego interesu przetwarzamy dane osobowe użytkownika w sposób odpowiedni lub konieczny:  (a)zgodnie z obowiązującym prawem, w tym prawem poza krajem Państwa zamieszkania oraz z uwzględnieniem zaleceń sektorowych (np. dotyczących należytej staranności wobec kontrahenta, prania pieniędzy, finansowania terroryzmu i innych przestępstw);  (b)procesie udzielania aprobat kredytowych; (c)w celu przestrzegania procedur prawnych;  (d)aby odpowiedzieć na żądania organów publicznych i rządowych, w tym organów publicznych i rządowych spoza kraju zamieszkania użytkownika;  (e)egzekwowania naszych warunków i postanowień oraz innych obowiązujących zasad;  (f)w celu ochrony naszych działań;  (g)w celu ochrony naszych praw, prywatności, bezpieczeństwa lub własności, i/lub Państwa lub innych osób; oraz  (h)aby umożliwić nam skorzystanie z dostępnych środków zaradczych lub ograniczyć szkody, które możemy ponieść. *Jakie dane osobowe przetwarzamy w tym celu?* W tym celu przetwarzamy imię i nazwisko, informacje kontaktowe, datę, miejsce i kraj urodzenia beneficjenta rzeczywistego kontrahenta, z którym LeasePlan chce prowadzić interesy; możemy również przetwarzać imię i nazwisko, adres oraz datę, miejsce i kraj urodzenia osoby (osób), która reprezentuje firmę wobec LeasePlan; Państwa korespondencję z LeasePlan, Państwa korzystanie z Usług oraz wszelkie inne informacje wymienione w niniejszej Polityce prywatności, jeśli są one wymagane do jednego z celów wymienionych w poprzednim paragrafie. *Z kim dzielimy się Państwa danymi osobowymi?* Tylko wtedy, gdy wymaga tego od nas prawo lub zalecenie branżowe, któremu podlega LeasePlan, Państwa dane osobowe będą przekazywane organom nadzorczym, organom podatkowym i agencjom dochodzeniowym. Patrz również sekcja ‘[Udostępnianie danych osobom trzecim](targetSelf:#Paragraph14)’.** **

4.3 DANE DOTYCZĄCE KIEROWCÓW (PRACOWNIKÓW NASZYCH KLIENTÓW).

4.3.1 KONTAKT Z KIEROWCĄ. **4.3.1.a Aby komunikować się z Państwem.** *Z czym wiąże się ten cel?* Mogą Państwo kontaktować się z nami na różne sposoby (np. pocztą elektroniczną, telefonicznie lub za pośrednictwem naszej strony internetowej). W takim przypadku wykorzystamy Państwa dane osobowe, aby odpowiedzieć na Państwa pytanie/zapytanie. Możemy również kontaktować się z Państwem w związku z Państwa pojazdem lub innymi istotnymi kwestiami związanymi z kierowcą. W odniesieniu do Państwa przetwarzanie to opiera się na naszym uzasadnionym interesie i jest częścią świadczenia Usług na rzecz Państwa i Państwa pracodawcy w ramach umowy leasingowej, którą mamy z Państwa pracodawcą lub za Państwa zgodą. *Jakie dane osobowe przetwarzamy w tym celu?* W tym celu przetwarzamy Państwa imię i nazwisko, informacje kontaktowe, korespondencję z LeasePlan dotyczącą Państwa pytania/prośby oraz wszystkie inne dane osobowe, które nam Państwo dostarczą i/lub które są niezbędne do udzielenia Państwu właściwej odpowiedzi, w tym numer rejestracyjny. Dla celów jakościowych i szkoleniowych możemy również nagrywać Państwa rozmowy telefoniczne z działami obsługi klienta, co leży w naszym uzasadnionym interesie biznesowym. *Z kim dzielimy się Państwa danymi osobowymi?* Patrz sekcja ‘[Udostępnianie danych osobom trzecim](targetSelf:#Paragraph14)’. **4.3.1.b W celu przeprowadzania ankiet lub innej komunikacji (marketingowej).** *Z czym wiąże się ten cel?* Przetwarzamy Państwa dane osobowe, gdy wysyłamy Państwu okresowe ankiety z prośbą o Państwa opinie na temat naszych Usług oraz innych usług wykonywanych na pojeździe, w związku z czym mamy uzasadniony interes w przetwarzaniu tych danych. Za Państwa zgodą lub gdy mamy uzasadniony interes, możemy wysyłać Państwu komunikację marketingową, aby informować Państwa o wydarzeniach, ofertach specjalnych, możliwościach oraz obecnych i przyszłych produktach i usługach LeasePlan. Kiedy będziemy się z Państwem kontaktować w związku z ankietami lub komunikacją marketingową, będziemy to robić albo za pośrednictwem poczty elektronicznej, albo pocztą tradycyjną (biuletyny/broszury/czasopisma). Aby zrozumieć, co jest dla Państwa istotne, możemy używać ręcznych i automatycznych narzędzi do analizy Państwa danych osobowych. Jeśli nie chcą już Państwo otrzymywać od nas ankiet lub informacji marketingowych, prosimy o kontakt za pośrednictwem [formularza kontaktowego](targetSelf:https://privacyportal-eu-cdn.onetrust.com/dsarwebform/396c853c-7bbe-43bb-9c80-0001fd327955/a996bf75-c6f5-4368-bf3a-52af67a7de25.html).  *Jakie dane osobowe przetwarzamy w tym celu?* W tym celu przetwarzamy imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numer tablicy rejestracyjnej i Państwa zainteresowania (zgodnie z Państwa wskazaniami).    *Z kim dzielimy się Państwa danymi osobowymi?* Patrz sekcja ‘[Udostępnianie danych osobom trzecim](targetSelf:#Paragraph14)’. 4.3.2 OBSŁUGA POJAZDÓW. **4.3.2.a Zarządzanie pojazdem.** *Z czym wiąże się ten cel?* Przetwarzamy Państwa dane w związku z administrowaniem i korzystaniem przez Państwa  z pojazdu oraz w celu bieżącego zarządzania pojazdem, co leży w naszym uzasadnionym interesie i jest również związane ze świadczeniem Usług na rzecz Państwa i Państwa pracodawcy w ramach umowy leasingu, którą mamy z Państwa pracodawcą. *Jakie dane osobowe przetwarzamy w tym celu?* W tym celu przetwarzamy imię i nazwisko, adres, (firmowy) adres e-mail, kategorię leasingu, numer rejestracyjny, markę i model, historię serwisową oraz kontakt operacyjny z Państwem. Ponadto mogą Państwo przekazać nam pewne informacje dotyczące zarządzania pojazdem za pośrednictwem portalu LeasePlan lub podczas rozmowy telefonicznej z LeasePlan. *Z kim dzielimy się Państwa danymi osobowymi?* Informacje dotyczące zarządzania pojazdem udostępniamy naszym Klientom (Państwa pracodawcy). Patrz także sekcja ‘[Udostępnianie danych osobom trzecim](targetSelf:#Paragraph14)’. **4.3.2.b Naprawa, konserwacja i opony.** *Z czym wiąże się ten cel?* Przetwarzamy Państwa dane w związku ze świadczeniem (planowych) usług naprawczych i serwisowych oraz usług związanych z oponami, a także w celu analizowania, przewidywania i proaktywnego sterowania przeglądami i naprawami. dla y naszego pojazdu, co leży w naszym uzasadnionym interesie, a także jest związane ze świadczeniem Usług na rzecz Państwa i Państwa pracodawcy w ramach realizacji umowy leasingu, którą mamy z Państwa pracodawcą. *Jakie dane osobowe przetwarzamy w tym celu?* W tym celu zbieramy imię i nazwisko, adres, (firmowy) adres e-mail, numer rejestracyjny, markę i model, historię serwisową oraz kontakt operacyjny z Państwem. Ponadto mogą Państwo przekazać nam pewne informacje za pośrednictwem portalu LeasePlan (np. swój numer telefonu, aby umówić się na konserwację samochodu) lub gdy zadzwonią Państwo do LeasePlan. *Z kim dzielimy się Państwa danymi osobowymi?* Dzielimy się informacjami z naszymi Klientami (Twoim pracodawcą) oraz z osobami trzecimi dokonującymi konserwacji/naprawy pojazdu lub wymiany opon, takimi jak dealerzy/garaż, warsztaty blacharskie lub firmy samochodowe. Patrz także sekcja ‘[Udostępnianie danych osobom trzecim](targetSelf:#Paragraph14)’. **4.3.2.c Zarządzanie wypadkami.** *Z czym wiąże się ten cel?* Przetwarzamy informacje o użytkowniku poprzez rejestrowanie i zarządzanie wypadkami, w których mógł uczestniczyć użytkownik i/lub jego pojazd, w celu przywrócenia mobilności i likwidacji szkód. Będziemy to robić poprzez (i) umożliwienie Państwu zgłaszania wypadków w miarę ich zaistnienia w naszym Telefonicznym Centrum Obsługi Klienta, (ii) zapewnienie, w stosownych przypadkach, pomocy drogowej i/lub pojazdu zastępczego oraz (iii) zorganizowanie naprawy i innych niezbędnych działań następczych. Przetwarzanie to opiera się na naszym uzasadnionym interesie i  jest również związane z dostarczaniem Usług na rzecz Państwa i Państwa pracodawcy w ramach realizacji umowy najmu zawartej z Państwa pracodawcą. Możemy również wykorzystywać te informacje do oceny naprawy szkód w ramach naszej polityki obsługi szkód i zachowania ryzyka, w związku z czym mamy uzasadniony interes w przetwarzaniu tych danych. *Jakie dane osobowe przetwarzamy w tym celu?* W tym celu gromadzimy następujące dane osobowe: -Wewnętrznie: numer rejestracyjny, marka i model, historia serwisowa i kontakt operacyjny z Państwem. -Od Państwa: imię i nazwisko, dane kontaktowe, dane pojazdu, szczegóły wypadku, szczegóły dotyczące szkód, zdjęcia z wypadku, data urodzenia, liczba pasażerów w pojeździe, dane świadków wypadku (jeśli dotyczy) oraz wszelkie inne informacje, które zdecydują się Państwo nam przekazać w związku z wypadkiem (w tym wszelkie informacje dotyczące ewentualnych obrażeń). -Od osób trzecich, takich jak osoby uczestniczące w wypadku lub firmy ubezpieczeniowe: informacje o osobach trzecich uczestniczących w wypadku/incydencie (takie jak tożsamość Państwa pasażerów, kierowcy i pasażerów pojazdów osób trzecich oraz innych uczestniczących osób trzecich), informacje o innych osobach trzecich (takie jak świadkowie, policjanci prowadzący dochodzenie i inni) informacje ubezpieczeniowe, informacje o zdarzeniu i roszczeniach osób trzecich. -Od władz (np. policji): Państwa imię i nazwisko, adres, numer rejestracyjny, informacje dotyczące wypadku, raporty policyjne i zeznania świadków. *Z kim dzielimy się Państwa danymi osobowymi?* Udostępniamy te informacje naszemu Klientowi (Państwa pracodawcy) za pośrednictwem naszego narzędzia MyFleet/FleetReporting. Możemy również udostępniać pewne informacje dealerom/garażom, warsztatom blacharskim, firmom samochodowym, towarzystwom ubezpieczeniowym (które mogą być zarówno afiliowanymi, jak i zewnętrznymi towarzystwami ubezpieczeniowymi) oraz profesjonalnym ekspertom zatrudnionym w naszym imieniu lub w imieniu osób trzecich (takim jak prawnicy, eksperci medyczni, śledczy itp.) w celu likwidacji szkód lub dochodzenia roszczeń. Patrz także sekcja ‘[Udostępnianie danych osobom trzecim](targetSelf:#Paragraph14)’.  **4.3.2.d Zarządzanie mandatami drogowymi i za parkowanie.** *Z czym wiąże się ten cel?* Poniższe ustalenia mogą zależeć od kraju, w którym Kierowcy popełnili wykroczenia drogowe i/lub parkingowe: jako zarejestrowany właściciel pojazdów, mandaty drogowe i/lub parkingowe poniesione przez Kierowców pojazdów mogą zostać skierowane do LeasePlan przez organ, który wydał określony mandat drogowy lub parkingowy (np. policja lub lokalna gmina). Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu przetwarzania i zarządzania płatnościami mandatami oraz, w stosownych przypadkach, uzyskania zwrotu kosztów od naszego Klienta (Państwa pracodawcy), dla którego mamy uzasadniony interes w przetwarzaniu tych danych. *Jakie dane osobowe przetwarzamy w tym celu?* Przetwarzamy informacje, które otrzymujemy od właściwych organów (takich jak policja lub samorząd lokalny): imię i nazwisko, adres i numer rejestracyjny, czas popełnienia wykroczenia/zdarzenia oraz nałożone mandaty. *Z kim dzielimy się Państwa danymi osobowymi?* LeasePlan może być zmuszony do dzielenia się tymi informacjami z naszym Klientem (Państwa pracodawcą) w pewnych sytuacjach, na przykład, gdy leasingowane pojazdy są używane na zasadzie współdzielenia pojazdów i LeasePlan nie wie, kto jest faktycznym kierowcą danego pojazdu. Patrz także sekcja ‘[Udostępnianie danych osobom trzecim](targetSelf:http:/#Paragraph14)’. **4.3.2.e Karta paliwowa, ładowanie pojazdów elektrycznych i opłaty drogowe.** *Z czym wiąże się ten cel?* Nasze Usługi obejmują program zarządzania paliwem, który pozwala Państwu np. płacić za paliwo na stacjach benzynowych przy użyciu mechanizmu płatniczego wydanego lub zarządzanego przez LeasePlan. W przypadku, gdy posiadają Państwo pojazd elektryczny, mogą Państwo otrzymać kartę ładowania EV do ładowania pojazdu w punktach ładowania. Możemy również zorganizować umieszczenie stacji ładowania pojazdów elektrycznych. Przetwarzanie to opiera się na naszym uzasadnionym interesie i jest również związane z dostarczaniem Usług dla Państwa i Państwa pracodawcy w ramach realizacji umowy leasingu, którą mamy z Państwa pracodawcą. Możemy dalej zbierać pewne informacje w celu zarządzania działalnością związaną z opłatami za przejazd. *Jakie dane osobowe przetwarzamy w tym celu?* W tym celu gromadzimy następujące informacje: imię i nazwisko, dane kontaktowe, adres e-mail, numer karty paliwowej lub karty do ładowania pojazdów elektrycznych, numer stacji ładowania, adres, numer telefonu, numer rejestracyjny samochodu, informacje o paliwie, przebiegu i związanych z tym kosztach. W przypadku zwrotów kosztów możemy również potrzebować informacji o koncie bankowym. Możemy również gromadzić informacje związane z opłatami za przejazd, takie jak informacje o lokalizacji, czasie i kosztach. *Z kim dzielimy się Państwa danymi osobowymi?* LeasePlan musi udostępnić te informacje firmie obsługującej karty paliwowe/rozwiązania do ładowania pojazdów elektrycznych/firmie płatniczej. Również nasi Klienci (Państwa pracodawca) mogą mieć dostęp do pewnych danych osobowych udostępnionych przez nas na naszym portalu internetowym lub portalu e-Mobility lub narzędziu raportowania online "MyFleet/FleetReporting". Klienci mogą zalogować się i przeglądać status swojej floty (np. przebieg), a także korzystać z innych funkcji raportowania floty (np. raportowanie zużycia paliwa i ceny paliwa oraz raportowanie analizy trendów). Za pośrednictwem MyFleet/FleetReporting Klienci mogą również zamówić karty paliwowe lub karty do ładowania pojazdów elektrycznych. Patrz także sekcja ‘[Udostępnianie danych osobom trzecim](targetSelf:#Paragraph14)’.  4.3.3 USŁUGI W ZAKRESIE MOBILNOŚCI. **4.3.3.a Wynajmowanie.** *Z czym wiąże się ten cel?* Gromadzimy Państwa dane osobowe w celu świadczenia usług w ramach naszego programu wynajmu, aby mogli Państwo na przykład skontaktować się ze specjalistami ds. wynajmu LeasePlan za pośrednictwem naszego Centrum Kontaktu z Klientem, wynająć pojazd w najbardziej odpowiedniej lokalizacji wynajmu lub zlecić dostarczenie wynajętego pojazdu do Państwa. Przetwarzanie to opiera się na naszym uzasadnionym interesie i jest również związane z dostarczaniem usług dla Państwa i Państwa pracodawcy w ramach realizacji umowy najmu, którą mamy z Państwa pracodawcą lub, jeśli ma to zastosowanie, umowy, którą Państwo mają z nami. *Jakie dane osobowe przetwarzamy w tym celu?*W tym celu gromadzimy: imię i nazwisko, e-mail, numer telefonu komórkowego, numer rejestracyjny samochodu, związane z tym koszty, miejsce dostawy, czas wynajmu i osobę kontaktową firmy.*Z kim dzielimy się Państwa danymi osobowymi?*Udostępniamy Państwa dane (zewnętrznym) specjalistom ds. wynajmu LeasePlan.  Patrz także sekcja ‘[Udostępnianie danych osobom trzecim](targetSelf:#Paragraph14)’. **4.3.3.b Pomoc drogowa.** *Z czym wiąże się ten cel?*W przypadku awarii samochodu, np. uszkodzonej opony lub problemów mechanicznych podczas jazdy, LeasePlan jest w stanie zorganizować pomoc drogową, w tym celu ściśle współpracujemy z zakontraktowanymi stronami trzecimi. Przetwarzanie to opiera się na naszym uzasadnionym interesie i jest również związane z dostarczaniem Usług dla Państwa i Państwa pracodawcy w ramach realizacji umowy leasingowej, którą mamy z Państwa pracodawcą).*Jakie dane osobowe przetwarzamy w tym celu?*W tym celu gromadzimy następujące informacje: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu komórkowego, numer rejestracyjny oraz miejsce, w którym potrzebna i udzielona została pomoc.*Z kim dzielimy się Państwa danymi osobowymi?* Udostępniamy Państwa dane stronom trzecim świadczącym usługi naprawy na drodze, usługi holownicze lub samochód zastępczy. Zobacz również sekcję  ‘[Udostępnianie danych osobom trzecim](targetSelf:#Paragraph14)’.   4.3.4 PROGRAM BEZPIECZEŃSTWA KIEROWCÓW. **4.3.4.a Przygotowanie, zarządzanie i administrowanie szkoleniami.** *Z czym wiąże się ten cel?*Zapewniamy różne programy szkoleniowe w zakresie bezpieczeństwa kierowców i zarządzania ryzykiem w celu analizy i poprawy zachowania kierowców, promowania proaktywnego zaangażowania Klienta w bezpieczeństwo i dobrą postawę korporacyjną, zmniejszenia liczby wypadków, sprawdzenia skuteczności ogólnych inicjatyw Klienta w zakresie bezpieczeństwa oraz określenia możliwości komunikacji i szkoleń. Do administrowania i realizacji takich programów bezpieczeństwa angażujemy strony trzecie, które skontaktują się z Państwem w celu zainicjowania oceny bezpieczeństwa i przeprowadzenia rzeczywistych kursów szkoleniowych (online lub w sali lekcyjnej). Wszelkie dane osobowe zebrane w związku z tym przez stronę trzecią podlegają zasadom ochrony prywatności tej strony. Otrzymujemy z powrotem od tych stron trzecich Państwa "wskaźnik ryzyka kierowcy" (informacje o potencjalnych zagrożeniach zidentyfikowanych w procesie kwestionariuszowym), zalecone szkolenia, na które się zapisano i które zostały ukończone. Przetwarzanie to opiera się na naszym uzasadnionym interesie, a także jest związane z dostarczaniem Usług na rzecz Państwa i Państwa pracodawcy w ramach realizacji umowy najmu, którą mamy z Państwa pracodawcą, lub na Państwa zgodzie. *Jakie dane osobowe przetwarzamy w tym celu?*W tym celu gromadzimy/przetwarzamy następujące dane osobowe: -Bezpośrednio od Klientów (Państwa pracodawcy): imię i nazwisko, adres e-mail (firmy) oraz numer rejestracyjny. -Od zaangażowanych przez nas osób trzecich: wskaźnik ryzyka kierowcy, zalecane szkolenia, zapisy na szkolenia, ukończone szkolenia. *Z kim dzielimy się Państwa danymi osobowymi?*Udostępniamy informacje o użytkowniku stronom trzecim zaangażowanym przez nas do administrowania i realizacji programów bezpieczeństwa kierowców, a także naszym Klientom (Państwa pracodawcy). Patrz również sekcja ‘[Udostępnianie danych osobom trzecim](targetSelf:#Paragraph14)’. 4.3.5 PORTALE I APLIKACJE ONLINE **4.3.5.a Różne portale i aplikacje dla kierowców.** *Z czym wiąże się ten cel?*W zależności od kraju, w którym mieszkasz, udostępniamy portale internetowe i aplikacje, które posiadają szereg funkcji. Na przykład za pośrednictwem naszych portali i aplikacji mogą Państwo znaleźć praktyczne informacje o swoim pojeździe leasingowym, zmienić swoje imię i nazwisko, dane kontaktowe i inne dane osobowe, zgłosić szkodę w pojeździe, umówić się na naprawę, przegląd lub wymianę opon za pomocą terminarzy online, skontaktować się z naszymi Centrami Kontaktu z Kierowcami, sprawdzić i opłacić wydatki na roszczenia fiskalne (paliwo) oraz, w przypadku pojazdu elektrycznego, zarządzać ładowaniem. Możemy również udostępnić Państwu zestawienie typu dashboard, które może zapewnić Państwu wgląd w użytkowanie pojazdu (np. średnie zużycie paliwa, szkody itp.). Przetwarzanie to odbywa się na podstawie naszego uzasadnionego interesu, który jest również związany z dostarczaniem Usług Państwu i Państwa pracodawcy w ramach realizacji umowy leasingowej, którą mamy z Państwa pracodawcą), lub za Państwa zgodą.*Jakie dane osobowe przetwarzamy w tym celu?*Otrzymujemy Państwa imię i nazwisko oraz adres e-mail od Państwa pracodawcy (naszego Klienta), aby dostarczyć Państwu wygenerowane przez LeasePlan dane logowania (nazwę użytkownika i tymczasowe hasło), abyś mogli Państwa uzyskać dostęp do naszych różnych portali online i aplikacji.*Z kim dzielimy się Państwa danymi osobowymi?*Patrz sekcja ‘[Udostępnianie danych osobom trzecim](targetSelf:#Paragraph14)’. **4.3.5.b MyFleet/Fleet Reporting** *Z czym wiąże się ten cel?*MyFleet/Fleet Reporting umożliwia naszym Klientom (Państwa pracodawcy) raportowanie na poziomie krajowym i/lub międzynarodowym. MyFleet/Fleet Reporting umożliwia Klientom na przykład dostęp i ocenę przebiegu lub pozostałego okresu leasingu (poszczególnych) pojazdów. Wykorzystujemy również dane zawarte w tym narzędziu do raportowania floty, aby zapewnić naszym Klientom (Państwa pracodawcy) (zagregowany) wgląd w kluczowe aspekty zarządzania flotą w ich kraju (takie jak kwestie kosztów i ryzyka) w celu wdrożenia zrównoważonego podejścia do zarządzania flotą (koszty, środowisko i bezpieczeństwo), zarządzania wdrażaniem polityki w zakresie floty, posiadania możliwości raportowania globalnej emisji dwutlenku węgla w ramach zobowiązań Klienta w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu i zgodności z przepisami, oceny skuteczności zmian polityki i proaktywnego komunikowania istotnych zmian w zakresie floty. Przetwarzanie to opiera się na naszym prawnie uzasadnionym interesie i  jest również związane ze świadczeniem Usługi na rzecz Państwa i Państwa pracodawcy w ramach realizacji umowy najmu, którą mamy z Państwa pracodawcą. Przykładowo, na podstawie tego narzędzia, każdy Klient ma dostęp do (i) różnych danych dotyczących emisji CO2 przez jego pojazd w danym kraju, oraz (ii) środków proponowanych przez LeasePlan w celu zmniejszenia wpływu pojazdu na środowisko. LeasePlan i Klient mogą następnie zbadać i przedyskutować politykę firmy w zakresie emisji CO2/pojazdu i ustalić cele, aby osiągnąć trwałą redukcję paliwa, emisji CO2 i innych wydatków związanych z samochodem. W ten sposób, w oparciu o takie informacje, każdy Klient może podejmować świadome decyzje mające na celu zmniejszenie emisji CO2 w ramach swojej floty w danym kraju, np. poprzez szkolenie kierowców w zakresie ekologicznego stylu jazdy lub nabycie bardziej neutralnych dla klimatu pojazdów.*Jakie dane osobowe przetwarzamy w tym celu?*W tym celu możemy przetwarzać następujące dane osobowe: -Od naszego Klienta (Państwa pracodawcy): Imię i nazwisko kierowcy, wygenerowany przez Klienta identyfikator kierowcy, imię i nazwisko oraz dane kontaktowe osoby kontaktowej Klienta, adres (e-mail), numer telefonu, narodowość, numer ubezpieczenia społecznego (opcjonalnie: tylko wtedy, gdy jest to wymagane przez obowiązujące prawo lub dla celów fiskalnych) oraz użycie karty paliwowej (opcjonalnie). -Wewnętrznie: dane pojazdu (np. marka, model, numer rejestracyjny, numer tablicy rejestracyjnej), pozostały czas trwania umowy, szkody poniesione przez pojazd, rodzaj paliwa, numer i rodzaj karty paliwowej, zużycie paliwa oraz dane dotyczące ubezpieczenia. -Od kierowcy: przebieg i opis szkód poniesionych przez pojazd uczestniczący w wypadku samochodowym. -Dane otrzymane od innych podmiotów (takich jak policja, lokalne władze samorządowe, warsztaty/centra serwisowe): mandaty drogowe lub parkingowe, przebieg oraz informacje na temat konserwacji i napraw pojazdów.*Z kim dzielimy się Państwa danymi osobowymi?*Dzielimy się tymi informacjami z autoryzowanym (międzynarodowym) Fleet Managerem Klienta. Patrz również sekcja ‘[Udostępnianie danych osobom trzecim](targetSelf:#Paragraph14)’.   4.3.6 CELE BIZNESOWE LEASEPLAN. **4.3.6.a Sprawozdawczość zarządcza.** *Z czym wiąże się ten cel?*Przetwarzamy dane osobowe Użytkownika w różnych celach biznesowych, dla których mamy uzasadniony interes w przetwarzaniu tych danych, takich jak analiza danych, audyty, opracowywanie nowych produktów, ulepszanie, usprawnianie lub modyfikowanie naszych Usług, identyfikowanie trendów użytkowania, określanie skuteczności naszych kampanii promocyjnych oraz prowadzenie i rozszerzanie naszej działalności biznesowej. Aby ułatwić Państwu korzystanie z naszych usług lub aplikacji online, możemy analizować dane, które zbieramy podczas korzystania z naszych mediów cyfrowych i łączyć je z informacjami zebranymi za pomocą plików cookie. Na przykład, aby lepiej zrozumieć, który kanał cyfrowy (wyszukiwanie Google, e-mail, media społecznościowe) lub urządzenie (komputer stacjonarny, tablet lub telefon komórkowy) Państwo preferują, możemy zoptymalizować lub ograniczyć naszą komunikację i działania marketingowe według kanału i urządzenia. *Jakie dane osobowe przetwarzamy w tym celu?*W tym celu możemy przetwarzać różne informacje, które gromadzimy w kontekście świadczenia naszych Usług (takie jak imię i nazwisko użytkownika, dane kontaktowe, dane pojazdu itp.), jeżeli są one potrzebne do jednego z celów określonych powyżej.*Z kim dzielimy się Państwa danymi osobowymi?* Patrz sekcja ‘[Udostępnianie danych osobom trzecim](targetSelf:#Paragraph14)’. **4.3.6.b Zgodność z prawem i zobowiązaniami prawnymi oraz ochrona aktywów i interesów LeasePlan.** *Z czym wiąże się ten cel?*W celu wypełnienia obowiązku prawnego lub w przypadku uzasadnionego interesu przetwarzamy dane osobowe użytkownika w sposób odpowiedni lub konieczny:  (a) zgodnie z obowiązującym prawem, w tym prawem poza krajem Państwa zamieszkania oraz z uwzględnieniem zaleceń sektorowych (np. dotyczących należytej staranności wobec kontrahenta, przeciwdziałania praniu pieniędzy, finansowania terroryzmu i innych przestępstw);  (b) procesie udzielania aprobat kredytowych; (c) w celu zapewnienia zgodności z prawem;  (d) w celu odpowiedzi na żądania organów publicznych i rządowych, w tym organów publicznych i rządowych spoza kraju zamieszkania użytkownika;  (e) w celu egzekwowania naszych warunków i zasad oraz innych obowiązujących zasad;  (f) w celu ochrony naszych działań;  (g) w celu ochrony naszych praw, prywatności, bezpieczeństwa lub własności, i/lub Państwa lub innych osób; oraz  (h) aby umożliwić nam dochodzenie dostępnych środków zaradczych lub ograniczyć szkody, które możemy ponieść. Jeśli Państwo i Państwa pracodawca wyraziliście na to zgodę, LeasePlan może również analizować informacje o Państwa pojeździe (pojazdach), jeśli już wzięli Państwa samochód w leasing za pośrednictwem LeasePlan, na przykład w celu określenia ceny leasingu Państwa nowego samochodu.*Jakie dane osobowe przetwarzamy w tym celu?*W tym celu przetwarzamy Państwa imię i nazwisko, dane kontaktowe, korespondencję z LeasePlan, korzystanie z Usług oraz wszelkie inne informacje wymienione w niniejszej Polityce prywatności, jeśli są one wymagane do jednego z celów wymienionych w poprzednim paragrafie.*Z kim dzielimy się Państwa danymi osobowymi?*Tylko wtedy, gdy wymaga tego od nas prawo lub zalecenie branżowe, któremu podlega LeasePlan, Państwa dane osobowe będą przekazywane organom nadzorczym, organom fiskalnym i agencjom dochodzeniowym. Patrz również rozdział  ‘[Udostępnianie danych osobom trzecim](targetSelf:#Paragraph14)’. 

4.4 DANE DOTYCZĄCE PRYWATNYCH KLIENTÓW LEASINGOWYCH

4.4.1 REJESTRACJA **4.4.1.a Aby być w stanie przyjąć Państwa jako klienta** *Z czym wiąże się ten cel?*Zbieramy informacje, kiedy rejestrują się Państwo (poprzez naszą stronę internetową) jako klient. Przetwarzanie to jest wymagane do zawarcia i wykonania umowy najmu, w tym oceny, identyfikacji i akceptacji Państwa jako klienta oraz wszelkich kontroli kredytowych.*Jakie dane osobowe przetwarzamy w tym celu?*W tym celu gromadzimy imię i nazwisko, płeć, tytuł, adres, dane kontaktowe (w tym adres e-mail, numer telefonu, prawo jazdy, adres dostawy lub miejsce odbioru, dane dotyczące transakcji (takie jak zamówienie, kwota(y) do zapłaty, data płatności), numer Państwa konta bankowego oraz upoważnienie udzielone LeasePlan.*Z kim dzielimy się Państwa danymi osobowymi?*Udostępniamy Państwa dane stronie trzeciej, z którą mamy podpisaną umowę na dokonywanie płatności online, takich jak wpłata kaucji i miesięczne płatności kwoty najmu. Udostępniamy tylko te informacje, które są niezbędne do realizacji płatności. Zobacz również sekcję ‘[Udostępnianie danych osobom trzecim](targetSelf:#Paragraph14)’.    **4.4.1.b Portale i aplikacje** *Z czym wiąże się ten cel?*W zależności od kraju, w którym Państwo mieszkają, oferujemy Państwu portale internetowe lub aplikacje. Za pośrednictwem tych portali lub aplikacji mogą Państwo znaleźć praktyczne informacje na temat swojego samochodu leasingowego, swoje dane kontaktowe i inne dane osobowe, zgłaszać zmiany, zgłaszać uszkodzenia pojazdu, zapisywać terminy napraw, przeglądów lub wymiany opon, kontaktować się z naszą obsługą klienta, konsultować i płacić mandaty. Przetwarzanie to jest wymagane do wykonania umowy leasingu lub odbywa się za Państwa zgodą. *Jakie dane osobowe przetwarzamy w tym celu?*W tym celu gromadzimy imię i nazwisko oraz adres e-mail, aby wysłać Państwu tymczasowe hasło, które będzie Państwu potrzebne do korzystania z platformy i aplikacji. *Z kim dzielimy się Państwa danymi osobowymi?*Patrz sekcja ‘[Udostępnianie danych osobom trzecim](targetSelf:#Paragraph14)’. 4.4.2 KONTAKT. **4.4.2.a Aby komunikować się z użytkownikiem.** *Z czym wiąże się ten cel?*Mogą Państwo kontaktować się z nami na różne sposoby (np. poprzez e-mail, telefon, naszą stronę internetową). W tym przypadku wykorzystujemy Państwa dane osobowe, aby odpowiedzieć na Państwa pytanie/prośbę. Możemy również kontaktować się z Państwem w związku z umową najmu prywatnego. Przetwarzanie to jest konieczne do wykonania umowy najmu lub za Państwa zgodą.*Jakie dane osobowe przetwarzamy w tym celu?*W tym celu możemy przetwarzać imię i nazwisko, dane kontaktowe, korespondencję z LeasePlan dotyczącą Państwa pytania/prośby oraz wszystkie inne dane osobowe, które nam Państwo udostępnią i/lub które są niezbędne do udzielenia Państwu właściwej odpowiedzi (łącznie z numerem rejestracyjnym), uzgodniony okres umowy leasingu prywatnego oraz Państwa zobowiązania finansowe wobec nas*. Z kim dzielimy się Państwa danymi osobowymi?*Patrz sekcja ‘[Udostępnianie danych osobom trzecim](targetSelf:#Paragraph14)’.    **4.4.2.b W celu przeprowadzania ankiet lub innej komunikacji (marketingowej).** *Z czym wiąże się ten cel?*Przetwarzamy Państwa dane osobowe, gdy wysyłamy Państwu okresowe ankiety z prośbą o Państwa opinie na temat naszych Usług oraz innych usług wykonywanych na pojeździe, w związku z czym mamy uzasadniony interes w przetwarzaniu tych danych. Za Państwa zgodą lub gdy mamy uzasadniony interes, możemy wysyłać Państwu komunikację marketingową, aby informować Państwa o wydarzeniach, ofertach specjalnych, możliwościach oraz obecnych i przyszłych produktach i usługach LeasePlan. Kiedy będziemy się z Państwem kontaktować w związku z ankietami lub komunikacją marketingową, będziemy to robić albo za pośrednictwem poczty elektronicznej, albo pocztą tradycyjną (biuletyny/broszury/czasopisma). Aby zrozumieć, co jest dla Państwa istotne, możemy używać ręcznych i automatycznych narzędzi do analizy Państwa danych osobowych. Jeśli nie chcą Państwo otrzymywać od nas ankiet lub informacji marketingowych, prosimy [kliknąć](targetBlank:https://privacyportal-eu.onetrust.com/webform/396c853c-7bbe-43bb-9c80-0001fd327955/67397d18-9cc1-4958-9892-9fd754c870b4), aby się z nami skontaktować.*Jakie dane osobowe przetwarzamy w tym celu?*W tym celu przetwarzamy imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numer rejestracyjny oraz tematy, którymi mogą być Państwo zainteresowani (wskazane przez Państwa na naszej stronie internetowej). *Z kim dzielimy się Państwa danymi osobowymi?* Patrz sekcja ‘[Udostępnianie danych osobom trzecim](targetSelf:#Paragraph14)’. 4.4.3 OBSŁUGA POJAZDÓW. **4.4.3.a Zarządzanie pojazdem.** *Z czym wiąże się ten cel?*Przetwarzamy Państwa informacje w związku z administrowaniem korzystania przez Państwa z pojazdu oraz w celu bieżącego zarządzania pojazdem. Przetwarzanie to jest niezbędne do wykonania umowy leasingu.*Jakie dane osobowe przetwarzamy w tym celu?*W tym celu przetwarzamy imię i nazwisko, adres, (firmowy) adres e-mail, kategorię leasingu, numer rejestracyjny, markę i model, historię serwisową oraz kontakt operacyjny z Państwem. Ponadto mogą Państwo przekazać nam pewne informacje dotyczące zarządzania pojazdem za pośrednictwem portalu LeasePlan lub podczas rozmowy telefonicznej z LeasePlan.*Z kim dzielimy się Państwa danymi osobowymi?*Patrz także sekcja ‘[Udostępnianie danych osobom trzecim](targetSelf:#Paragraph14)’. **4.4.3.b Naprawa, konserwacja i opony.** *Z czym wiąże się ten cel?*Przetwarzamy Państwa dane w związku ze świadczeniem (planowych) usług naprawczych i serwisowych oraz usług związanych z oponami dla Państwa pojazdu oraz w celu analizowania, przewidywania i proaktywnego sterowania przeglądami i naprawami. W przypadku tego przetwarzania mamy uzasadniony interes biznesowy i jest ono wymagane do wykonania umowy leasingu.*Jakie dane osobowe przetwarzamy w tym celu?*W tym celu zbieramy imię i nazwisko, adres, (firmowy) adres e-mail, numer rejestracyjny, markę i model, historię serwisową oraz kontakt operacyjny z Państwem. Ponadto mogą Państwo przekazać nam pewne informacje za pośrednictwem portalu LeasePlan (np. swój numer telefonu, aby umówić się na konserwację samochodu) lub gdy zadzwonią Państwo do LeasePlan.*Z kim dzielimy się Państwa danymi osobowymi?*Udostępniamy informacje stronom trzecim przeprowadzającym konserwację/naprawę pojazdu lub wymianę opon, takim jak dealerzy/serwisy, warsztaty blacharskie lub firmy samochodowe. Patrz także sekcja ‘[Udostępnianie danych osobom trzecim](targetSelf:#Paragraph14)’. **4.4.3.c Zarządzanie wypadkami** *Z czym wiąże się ten cel?*Przetwarzamy informacje o użytkowniku poprzez rejestrowanie i zarządzanie wypadkami, w których mógł uczestniczyć użytkownik i/lub jego pojazd, w celu przywrócenia mobilności i likwidacji szkód. Będziemy to robić poprzez (i) umożliwienie Państwu zgłaszania wypadków w miarę ich występowania w naszym Telefonicznym Centrum Obsługi Klienta, (ii) zapewnienie, w stosownych przypadkach, pomocy drogowej i/lub pojazdu zastępczego oraz (iii) zorganizowanie naprawy i innych niezbędnych działań następczych. Przetwarzanie to jest wymagane w celu wykonania umowy leasingu. Możemy również wykorzystać te informacje do oceny naprawy szkód w ramach naszej polityki obsługi szkód i zachowania ryzyka, w związku z czym mamy uzasadniony interes w przetwarzaniu tych danych.*Jakie dane osobowe przetwarzamy w tym celu?*W tym celu gromadzimy następujące dane osobowe: -Wewnętrznie: numer rejestracyjny, marka i model, historia serwisowa i kontakt operacyjny z Państwem. -Od Państwa: imię i nazwisko, dane kontaktowe, dane pojazdu, szczegóły wypadku, szczegóły dotyczące szkód, zdjęcia z wypadku, data urodzenia, liczba pasażerów w pojeździe, dane świadków wypadku (jeśli dotyczy) oraz wszelkie inne informacje, które zdecydują się Państwo nam przekazać w związku z wypadkiem (w tym wszelkie informacje dotyczące ewentualnych obrażeń). -Od osób trzecich, takich jak osoby uczestniczące w wypadku lub firmy ubezpieczeniowe: informacje o osobach trzecich uczestniczących w wypadku/incydencie (takie jak tożsamość Państwa pasażerów, kierowcy i pasażerów pojazdów osób trzecich oraz innych uczestniczących osób trzecich), informacje o innych osobach trzecich (takie jak świadkowie, policjanci prowadzący dochodzenie i inni) informacje ubezpieczeniowe, informacje o zdarzeniu i roszczeniach osób trzecich. -Od władz (np. policji): Państwa imię i nazwisko, adres, numer rejestracyjny, informacje dotyczące wypadku, raporty policyjne i zeznania świadków.*Z kim dzielimy się Państwa danymi osobowymi?*Możemy udostępniać pewne informacje dealerom/serwisom, warsztatom blacharskim, firmom samochodowym, towarzystwom ubezpieczeniowym (które mogą być zarówno stowarzyszonymi, jak i zewnętrznymi towarzystwami ubezpieczeniowymi) oraz profesjonalnym ekspertom zatrudnionym w naszym imieniu lub w imieniu osób trzecich (takim jak prawnicy, eksperci medyczni, śledczy itp.) w celu likwidacji szkód lub dochodzenia roszczeń. Patrz także sekcja ‘[Udostępnianie danych osobom trzecim](targetSelf:#Paragraph14)’.   **4.4.3.d Karta do ładowania pojazdów elektrycznych.** *Z czym wiąże się ten cel?* Jeśli posiadają Państwo pojazd elektryczny, mogą Państwo otrzymać kartę ładowania do ładowania pojazdu w punktach ładowania. Przetwarzanie to jest niezbędne do wykonania umowy. Ponadto możemy świadczyć usługi związane z umieszczeniem punktu ładowania. *Jakie dane osobowe przetwarzamy w tym celu?* W tym celu gromadzimy następujące informacje: imię i nazwisko, adres e-mail, numer karty e-Mobilność, numer rejestracyjny samochodu, przebieg i związane z nim koszty. W przypadku zwrotów kosztów możemy również potrzebować informacji o koncie bankowym. *Z kim dzielimy się Państwa danymi osobowymi?* LeasePlan musi udostępnić te informacje firmie zajmującej się rozwiązaniami E-Charging/płatnościami. Patrz także sekcja ‘[Udostępnianie danych osobom trzecim](targetSelf:#Paragraph14)’. **4.4.3.e Zarządzanie mandatami  drogowymi i parkingowymi.** *Z czym wiąże się ten cel?*Poniższe ustalenia mogą zależeć od kraju, w którym popełnili Państwo wykroczenia drogowe i/lub parkingowe: Jako zarejestrowany właściciel pojazdów, mandaty  parkingowe poniesione przez kierowców pojazdów mogą zostać skierowane do LeasePlan przez organ, który wydał określoną karę lub mandat parkingowy (np. policja lub samorząd lokalny). Przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu przetwarzania i zarządzania płatnościami mandatów. Przetwarzanie to jest niezbędne do wykonania umowy najmu.*Jakie dane osobowe przetwarzamy w tym celu?*Przetwarzamy informacje, które otrzymujemy od właściwych organów (takich jak policja lub samorząd lokalny): imię i nazwisko, adres i numer rejestracyjny, charakter, miejsce i czas popełnionego przez Państwa wykroczenia/zdarzenia oraz nałożone mandaty.*Z kim dzielimy się Państwa danymi osobowymi?* Patrz także sekcja ‘[Udostępnianie danych osobom trzecim](targetSelf:#Paragraph14)’. 4.4.4 USŁUGI W ZAKRESIE MOBILNOŚCI. **4.4.4.a Pomoc drogowa.** *Z czym wiąże się ten cel?*W przypadku awarii samochodu, np. uszkodzonej opony lub problemów mechanicznych podczas jazdy, LeasePlan jest w stanie zorganizować pomoc drogową, w tym celu ściśle współpracujemy z osobami trzecimi, z którymi zawarliśmy umowę. Przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy leasingowej. *Jakie dane osobowe przetwarzamy w tym celu?*W tym celu zbieramy następujące informacje: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu komórkowego, numer rejestracyjny oraz miejsce, w którym potrzebna i udzielona została pomoc.*Z kim dzielimy się Państwa danymi osobowymi?*Udostępniamy Państwa dane stronom trzecim świadczącym usługi naprawy na drodze, usługi holownicze lub samochód zastępczy. Zobacz również sekcję  ‘[Udostępnianie danych osobom trzecim](targetSelf:#Paragraph14)’. 4.4.5 CELE BIZNESOWE LEASEPLANU. **4.4.5.a 4.4.5.a Sprawozdawczość zarządcza.** *Z czym wiąże się ten cel?*Przetwarzamy dane osobowe dla różnych celów związanych z działalnością LeasePlan, dla których mamy uzasadniony interes w przetwarzaniu tych danych, takich jak analiza danych, audyty, opracowywanie nowych produktów, ulepszanie, poprawa lub modyfikacja naszych stron internetowych i Usług, identyfikacja trendów użytkowania, określanie skuteczności naszych kampanii promocyjnych oraz prowadzenie i rozszerzanie naszej działalności biznesowej. Aby ułatwić Państwu korzystanie z naszych usług lub aplikacji online, możemy analizować dane, które zbieramy podczas korzystania z naszych mediów cyfrowych i łączyć je z informacjami zebranymi za pomocą plików cookie. Na przykład, aby lepiej zrozumieć, który kanał cyfrowy (wyszukiwanie Google, e-mail, media społecznościowe) lub urządzenie (komputer stacjonarny, tablet lub telefon komórkowy) Państwo preferują, możemy zoptymalizować lub ograniczyć naszą komunikację i działania marketingowe według kanału i urządzenia.*Jakie dane osobowe przetwarzamy w tym celu?*W tym celu możemy przetwarzać imię i nazwisko, adres e-mail, adres IP, płeć, datę urodzenia, miejsce zamieszkania, cyfry kodu pocztowego oraz wszelkie inne informacje wymienione w niniejszej Polityce prywatności lub w inny sposób przekazane nam przez Państwa, jeśli są one wymagane do jednego z celów wymienionych w poprzednim akapicie.*Z kim dzielimy się Państwa danymi osobowymi?*Patrz sekcja ‘[Udostępnianie danych osobom trzecim](targetSelf:#Paragraph14)’. **4.4.5.b Zgodność z prawem i zobowiązaniami prawnymi oraz ochrona aktywów i interesów LeasePlan.**  *Z czym wiąże się ten cel?*Aby spełnić obowiązek prawny lub gdy mamy uzasadniony interes, przetwarzamy dane osobowe użytkownika, gdy jest to właściwe lub konieczne:  (a)zgodnie z obowiązującym prawem, w tym prawem poza krajem Państwa zamieszkania oraz z uwzględnieniem zaleceń sektorowych (np. dotyczących należytej staranności wobec kontrahenta, przeciwdziałania praniu pieniędzy, finansowania terroryzmu i innych przestępstw);  (b)w celu zapewnienia zgodności z postępowaniem sądowym;  (c)aby odpowiedzieć na żądania organów publicznych i rządowych, w tym organów publicznych i rządowych spoza kraju zamieszkania użytkownika;  (d)egzekwowania naszych warunków i postanowień oraz innych obowiązujących zasad;  (e)w celu ochrony naszych działań;  (f)w celu ochrony naszych praw, prywatności, bezpieczeństwa lub własności, i/lub Państwa lub innych osób; oraz  (g)aby umożliwić nam skorzystanie z dostępnych środków zaradczych lub ograniczyć szkody, które możemy ponieść.*Jakie dane osobowe przetwarzamy w tym celu?*W tym celu przetwarzamy imię i nazwisko, informacje kontaktowe, datę, miejsce i kraj urodzenia, w przypadku firmy ostatecznego właściciela firmy; możemy również przetwarzać imię i nazwisko, adres oraz datę, miejsce i kraj urodzenia osoby (osób), które reprezentują firmę wobec LeasePlan; Państwa korespondencję z LeasePlan, Państwa korzystanie z Usług oraz wszelkie inne informacje wymienione w niniejszej Polityce prywatności, jeśli są one wymagane do jednego z celów wymienionych w poprzednim paragrafie. *Z kim dzielimy się Państwa danymi osobowymi?*Tylko wtedy, gdy wymaga tego od nas prawo lub zalecenie branżowe, któremu podlega LeasePlan, Państwa dane osobowe będą przekazywane organom nadzorczym, organom fiskalnym i agencjom dochodzeniowym. Patrz także sekcja ‘[Udostępnianie danych osobom trzecim](targetSelf:#Paragraph14)’

4.5 Dane dotyczące prywatnych nabywców używanych pojazdów.

4.5.1 ZAKUP. **4.5.1.a Zakup w LeasePlan.**   *Z czym wiąże się ten cel?*Przetwarzamy Państwa informacje w związku z Państwa (potencjalnym) zakupem w LeasePlan, jeśli ma to zastosowanie, wymianą Państwa pojazdu i innymi powiązanymi Usługami. Obejmuje to wykonanie umowy kupna, dostarczenie Usług oraz rozliczenie transakcji płatniczej. Przetwarzanie to jest wymagane do zawarcia i wykonania umowy, w tym oceny, przyjęcia Państwa jako klienta i wstępnego sprawdzenia zdolności kredytowej.*Jakie dane osobowe przetwarzamy w tym celu?*W tym celu gromadzimy imię i nazwisko, płeć, tytuł, (służbowe) dane kontaktowe (w tym adres e-mail, numer telefonu, nazwę firmy), informacje związane z pojazdem będącym przedmiotem wymiany oraz dane niezbędne do sfinalizowania transakcji, w tym dane rachunku bankowego. *Z kim dzielimy się Państwa danymi osobowymi?*Możemy udostępniać te informacje stronom handlowym lub partnerom w zakresie usług finansowych. Patrz także sekcja ‘[Udostępnianie danych osobom trzecim](targetSelf:#Paragraph14)’. 4.5.2 KONTAKT Z KUPUJĄCYM. **4.5.2.a Aby komunikować się z użytkownikiem.** *Z czym wiąże się ten cel?*Gromadzimy informacje o użytkowniku, gdy kontaktuje się on z nami za pośrednictwem jednego z naszych formularzy kontaktowych online (lub przekazuje informacje w jednym z naszych centrów informacyjnych), na przykład, gdy wysyła do nas pytania, sugestie, komplementy lub skargi, lub gdy prosi o wycenę naszych Usług. Możemy skontaktować się z Państwem w związku z (potencjalnym) zakupem pojazdu. Takie przetwarzanie jest wymagane do wykonania umowy, którą mają Państwo z nami lub za Państwa zgodą.*Jakie dane osobowe przetwarzamy w tym celu?*W tym celu zbieramy imię i nazwisko, płeć, tytuł, (służbowe) dane kontaktowe (w tym adres e-mail, numer telefonu, nazwę firmy) oraz wszelkie inne informacje, które podają nam Państwo w otwartym polu formularza kontaktowego, gdzie mogą Państwo np. zadać pytanie, opisać swoją sugestię, wyrazić uznanie lub podzielić się skargą.*Z kim dzielimy się Państwa danymi osobowymi?*Patrz sekcja ‘[Udostępnianie danych osobom trzecim](targetSelf:#Paragraph14)’. **4.5.2.b W celu przeprowadzania ankiet lub innej komunikacji (marketingowej).** *Z czym wiąże się ten cel?*Przetwarzamy Państwa dane osobowe, gdy wysyłamy do Państwa ankietę, aby poprosić o Państwa opinie na temat naszych Usług, w związku z czym mamy uzasadniony interes w przetwarzaniu tych danych. Za Państwa zgodą lub gdy mamy uzasadniony interes, możemy wysyłać Państwu komunikację marketingową, aby informować Państwa o wydarzeniach, ofertach specjalnych, możliwościach oraz obecnych i przyszłych produktach i usługach LeasePlan. Kiedy będziemy się z Państwem kontaktować w związku z ankietami lub komunikacją marketingową, będziemy to robić za pomocą poczty elektronicznej lub pocztowych biuletynów/broszur/czasopism (przesyłki pocztowe). Aby zrozumieć, co jest dla Państwa istotne, możemy używać ręcznych i automatycznych narzędzi do analizy Państwa danych osobowych. Jeśli nie chcą Państwo otrzymywać od nas ankiet lub informacji marketingowych, prosimy [kliknąć](targetBlank:https://privacyportal-eu.onetrust.com/webform/396c853c-7bbe-43bb-9c80-0001fd327955/67397d18-9cc1-4958-9892-9fd754c870b4), aby się z nami skontaktować.  *Jakie dane osobowe przetwarzamy w tym celu?*W tym celu przetwarzamy imię i nazwisko, adres, adres e-mail oraz Państwa zainteresowania (zgodnie z Państwa wskazaniami).*Z kim dzielimy się Państwa danymi osobowymi?* Patrz sekcja ‘[Udostępnianie danych osobom trzecim](targetSelf:#Paragraph14)’. 4.5.3 CELE BIZNESOWE LEASEPLAN **4.5.3.a Sprawozdawczość zarządcza.** *Z czym wiąże się ten cel?*Przetwarzamy dane osobowe dla różnych celów związanych z działalnością LeasePlan, dla których mamy uzasadniony interes w przetwarzaniu tych danych, takich jak analiza danych, audyty, opracowywanie nowych produktów, ulepszanie, poprawa lub modyfikacja naszych stron internetowych i Usług, identyfikacja trendów użytkowania, określanie skuteczności naszych kampanii promocyjnych oraz prowadzenie i rozszerzanie naszej działalności biznesowej. Aby ułatwić Państwu korzystanie z naszych usług lub aplikacji online, możemy analizować dane, które zbieramy podczas korzystania z naszych mediów cyfrowych i łączyć je z informacjami zebranymi za pomocą plików cookie. Na przykład, aby lepiej zrozumieć, który kanał cyfrowy (wyszukiwanie Google, e-mail, media społecznościowe) lub urządzenie (komputer stacjonarny, tablet lub telefon komórkowy) preferujesz, możemy zoptymalizować lub ograniczyć naszą komunikację i działania marketingowe według kanału i urządzenia.*Jakie dane osobowe przetwarzamy w tym celu?*W tym celu możemy przetwarzać imię i nazwisko, adres e-mail, adres IP, płeć, datę urodzenia, miejsce zamieszkania, cyfry kodu pocztowego oraz wszelkie inne informacje wymienione w niniejszej Polityce prywatności lub w inny sposób przekazane nam przez Państwa, jeśli są one wymagane do jednego z celów wymienionych w poprzednim akapicie.*Z kim dzielimy się Państwa danymi osobowymi?* Patrz sekcja ‘[Udostępnianie danych osobom trzecim](targetSelf:#Paragraph14)’.  **4.5.3.b Zgodność z prawem i zobowiązaniami prawnymi oraz ochrona aktywów i interesów LeasePlan.** *Z czym wiąże się ten cel?*W celu wypełnienia obowiązku prawnego lub w przypadku uzasadnionego interesu przetwarzamy dane osobowe użytkownika w sposób odpowiedni lub konieczny:  (a) zgodnie z obowiązującym prawem, w tym prawem poza krajem Państwa zamieszkania oraz z uwzględnieniem zaleceń sektorowych (np. dotyczących należytej staranności wobec kontrahenta, przeciwdziałania praniu pieniędzy, finansowania terroryzmu i innych przestępstw);  (b) do zapewnienia zgodności z postępowaniem sądowym;  (c) aby odpowiedzieć na żądania organów publicznych i rządowych, w tym organów publicznych i rządowych spoza kraju zamieszkania użytkownika;  (d) do egzekwowania naszych warunków i postanowień oraz innych obowiązujących zasad;  (e) w celu ochrony naszych działań;  (f) w celu ochrony naszych praw, prywatności, bezpieczeństwa lub własności, i/lub Państwa lub innych osób; oraz  (g) aby umożliwić nam skorzystanie z dostępnych środków zaradczych lub ograniczyć szkody, które możemy ponieść. *Jakie dane osobowe przetwarzamy w tym celu?* W tym celu przetwarzamy imię i nazwisko, informacje kontaktowe, datę, miejsce i kraj urodzenia, w przypadku firmy ostatecznego właściciela firmy; możemy również przetwarzać imię i nazwisko, adres oraz datę, miejsce i kraj urodzenia osoby (osób), które reprezentują firmę wobec LeasePlan; Państwa korespondencję z LeasePlan, Państwa korzystanie z Usług oraz wszelkie inne informacje wymienione w niniejszej Polityce prywatności, jeśli są one wymagane do jednego z celów wymienionych w poprzednim paragrafie.*Z kim dzielimy się Państwa danymi osobowymi?*Tylko wtedy, gdy wymaga tego od nas prawo lub zalecenie branżowe, któremu podlega LeasePlan, Państwa dane osobowe będą przekazywane organom nadzorczym, organom podatkowym i agencjom dochodzeniowym.  Patrz także sekcja ‘[Udostępnianie danych osobom trzecim](targetSelf:#Paragraph14)’.

4.6 Dane dotyczące traderów

4.6.1 REJESTRACJA I ZAKUP. **4.6.1.a Rejestracja w charakterze zawodowego handlowca.** *Z czym wiąże się ten cel?*Aby móc zakupić w LeasePlan na aukcji lub zakupić pojazd za pośrednictwem jednej z naszych stron internetowych poświęconych remarketingowi samochodów, przedsiębiorcy muszą być zarejestrowani w LeasePlan jako profesjonalni handlowcy. Przetwarzanie to opiera się na naszym uzasadnionym interesie (a także odnosi się do świadczenia usług w ramach realizacji umowy, w tym oceny, akceptacji lub kontroli kredytowej) lub na podstawie obowiązku prawnego.*Jakie dane osobowe przetwarzamy w tym celu?*W tym celu zbieramy imię i nazwisko, dane kontaktowe (w tym adres e-mail, numer telefonu), Państwa identyfikator oraz informacje związane z Państwa firmą, w tym dokument Izby Handlowej i NIP.*Z kim dzielimy się Państwa danymi osobowymi?*Patrz sekcja ‘[Udostępnianie danych osobom trzecim](targetSelf:#Paragraph14)’. **4.6.1.b Zakup w LeasePlan.** *Z czym wiąże się ten cel?*Przetwarzamy Państwa informacje w związku z Państwa (potencjalnym) zakupem okazji LeasePlan i innych powiązanych Usług na aukcji lub za pośrednictwem naszej strony internetowej poświęconej remarketingowi samochodów, co obejmuje zawarcie umowy kupna, dostawę i rozliczenie transakcji płatniczej. Przetwarzanie to opiera się na uzasadnionym interesie (i dotyczy również świadczenia usług w ramach zawarcia i wykonania umowy kupna).*Jakie dane osobowe przetwarzamy w tym celu?*W tym celu zbieramy imię i nazwisko, dane kontaktowe (w tym adres e-mail, numer telefonu), Państwa identyfikator oraz informacje związane z Państwa firmą, w tym dokument Izby Handlowej i NIP, dane niezbędne do realizacji transakcji, w tym dane rachunku bankowego. *Z kim dzielimy się Państwa danymi osobowymi?*Patrz sekcja ‘[Udostępnianie danych osobom trzecim](targetSelf:#Paragraph14)’. 4.6.2 KONTAKT Z HANDLOWCEM. **4.6.2.a Aby komunikować się z użytkownikiem.** *Z czym wiąże się ten cel?*Zbieramy informacje o użytkowniku, gdy kontaktuje się on z nami za pośrednictwem jednego z naszych formularzy kontaktowych online (lub przekazuje informacje w jednym z naszych centrów informacyjnych), na przykład, gdy wysyła nam pytania, sugestie, pochwały lub skargi, lub gdy prosi o wycenę naszych Usług. Możemy skontaktować się z Państwem w związku z (potencjalnym) zakupem pojazdu. Przetwarzanie to odbywa się na podstawie naszego uzasadnionego interesu (i dotyczy również świadczenia Usług w ramach realizacji umowy, którą mamy z Przedsiębiorcą) lub za Państwa zgodą.*Jakie dane osobowe przetwarzamy w tym celu?*W tym celu możemy przetwarzać imię i nazwisko, dane kontaktowe Państwa firmy, Państwa korespondencję z LeasePlan dotyczącą Państwa pytania/prośby oraz wszystkie inne dane osobowe, które nam Państwo dostarczają i/lub które są niezbędne do udzielenia Państwu właściwej odpowiedzi.*Z kim dzielimy się Państwa danymi osobowymi?* Patrz sekcja ‘[Udostępnianie danych osobom trzecim](targetSelf:#Paragraph14)’.   **4.6.2.b W celu przeprowadzania ankiet lub innej komunikacji (marketingowej).** *Z czym wiąże się ten cel?*Przetwarzamy Państwa dane osobowe, gdy wysyłamy do Państwa ankietę, aby poprosić o Państwa opinie na temat naszych Usług, dla których mamy uzasadniony interes w przetwarzaniu tych danych. Za Państwa zgodą lub gdy mamy uzasadniony interes, możemy wysyłać do Państwa komunikację marketingową, aby informować Państwa o wydarzeniach, ofertach specjalnych, możliwościach oraz obecnych i przyszłych produktach i usługach LeasePlan. Kiedy będziemy się z Państwem kontaktować w związku z ankietami lub komunikacją marketingową, będziemy to robić za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pocztowych biuletynów/broszur/czasopism (przesyłki pocztowe). Jeśli nie chcą Państwo dłużej otrzymywać od nas ankiet lub komunikacji marketingowej, prosimy kliknąć tutaj, aby się z nami skontaktować. *Jakie dane osobowe przetwarzamy w tym celu?*W tym celu przetwarzamy imię i nazwisko, adres, adres e-mail oraz Państwa zainteresowania (zgodnie z Państwa wskazaniami).*Z kim dzielimy się Państwa danymi osobowymi?* Patrz sekcja ‘[Udostępnianie danych osobom trzecim](targetSelf:#Paragraph14)’. 4.6.3 CELE BIZNESOWE LEASEPLAN **4.6.3.a Sprawozdawczość zarządcza** *Z czym wiąże się ten cel?*Przetwarzamy dane osobowe dla różnych celów związanych z działalnością LeasePlan, dla których mamy uzasadniony interes w przetwarzaniu tych danych, takich jak analiza danych, audyty, opracowywanie nowych produktów, ulepszanie, poprawa lub modyfikacja naszych stron internetowych i Usług, identyfikacja trendów użytkowania, określanie skuteczności naszych kampanii promocyjnych oraz prowadzenie i rozszerzanie naszej działalności biznesowej. Aby ułatwić Państwu korzystanie z naszych usług lub aplikacji online, możemy analizować dane, które zbieramy podczas korzystania z naszych mediów cyfrowych i łączyć je z informacjami zebranymi za pomocą plików cookie. Na przykład, aby lepiej zrozumieć, który kanał cyfrowy (wyszukiwanie Google, e-mail, media społecznościowe) lub urządzenie (komputer stacjonarny, tablet lub telefon komórkowy) preferujesz, możemy zoptymalizować lub ograniczyć naszą komunikację i działania marketingowe według kanału i urządzenia.*Jakie dane osobowe przetwarzamy w tym celu?*W tym celu możemy przetwarzać imię i nazwisko, adres e-mail, adres IP, płeć, datę urodzenia, miejsce zamieszkania, cyfry kodu pocztowego oraz wszelkie inne informacje wymienione w niniejszej Polityce prywatności lub w inny sposób przekazane nam przez Państwa, jeśli są one wymagane do jednego z celów wymienionych w poprzednim akapicie.*Z kim dzielimy się Państwa danymi osobowymi? Patrz sekcja*‘[Udostępnianie danych osobom trzecim](targetSelf:#Paragraph14)’. **4.6.3.b Zgodność z prawem i zobowiązaniami prawnymi oraz ochrona aktywów i interesów LeasePlan ** *Z czym wiąże się ten cel?* Aby spełnić obowiązek prawny lub gdy mamy uzasadniony interes, przetwarzamy dane osobowe użytkownika, gdy jest to właściwe lub konieczne:  (a)zgodnie z obowiązującym prawem, w tym prawem poza krajem Państwa zamieszkania oraz z uwzględnieniem zaleceń sektorowych (np. dotyczących należytej staranności wobec kontrahenta, przeciwdziałania praniu pieniędzy, finansowania terroryzmu i innych przestępstw);  (b)w celu zapewnienia zgodności z postępowaniem sądowym;  (c)aby odpowiedzieć na żądania organów publicznych i rządowych, w tym organów publicznych i rządowych spoza kraju zamieszkania użytkownika;  (d)egzekwowania naszych warunków i postanowień oraz innych obowiązujących zasad;  (e)w celu ochrony naszych działań;  (f)w celu ochrony naszych praw, prywatności, bezpieczeństwa lub własności, i/lub Państwa lub innych osób; oraz  (g)aby umożliwić nam skorzystanie z dostępnych środków zaradczych lub ograniczyć szkody, które możemy ponieść. *Jakie dane osobowe przetwarzamy w tym celu?* W tym celu przetwarzamy imię i nazwisko, informacje kontaktowe, datę, miejsce i kraj urodzenia, w przypadku firmy ostatecznego właściciela firmy; możemy również przetwarzać imię i nazwisko, adres oraz datę, miejsce i kraj urodzenia osoby (osób), które reprezentują firmę wobec LeasePlan; Państwa korespondencję z LeasePlan, Państwa korzystanie z Usług oraz wszelkie inne informacje wymienione w niniejszej Polityce prywatności, jeśli są one wymagane do jednego z celów wymienionych w poprzednim paragrafie. *Z kim dzielimy się Państwa danymi osobowymi?* Tylko wtedy, gdy wymaga tego od nas prawo lub zalecenie branżowe, któremu podlega LeasePlan, Państwa dane osobowe będą przekazywane organom nadzorczym, organom fiskalnym i agencjom dochodzeniowym. Patrz rozdział „Udostępnianie danych osobom trzecim”.

4.7 Dane dotyczące dostawców.

4.7.1 ZARZĄDZANIE KONTEM DOSTAWCY. **4.7.1.a W celu zapewnienia, zarządzania i administrowania kontem Dostawcy.** *Z czym wiąże się ten cel?* Gromadzimy Państwa informacje w celu bieżącego zarządzania i administrowania kontami Dostawców, np. utrzymywania umów, informowania Państwa o wszystkich ważnych wydarzeniach dotyczących świadczonych przez Państwa usług oraz innych informacji istotnych dla umowy i konta Dostawcy. Przetwarzanie to odbywa się na podstawie umowy, którą mamy z Państwem lub na podstawie obowiązku prawnego. *Jakie dane osobowe przetwarzamy w tym celu?* W tym celu możemy przetwarzać biznesowe dane kontaktowe oraz dane logowania do kont internetowych naszych Dostawców. *Z kim dzielimy się Państwa danymi osobowymi?* Patrz sekcja „[Udostępnianie danych stronom trzecim](targetSelf:#Paragraph14)”. **4.7.1.b Aby komunikować się z użytkownikiem.** *Z czym wiąże się ten cel?* Mogą Państwo kontaktować się z nami na różne sposoby (np. pocztą elektroniczną, telefonicznie lub za pośrednictwem naszej strony internetowej). W takim przypadku wykorzystujemy Państwa dane osobowe, aby odpowiedzieć na Państwa pytanie/zapytanie. Możemy również kontaktować się z Państwem, na przykład w sprawie bieżącego zarządzania i administrowania Państwa kontem u Dostawcy. Przetwarzanie to odbywa się na podstawie umowy, którą mamy z Państwem lub za Państwa zgodą. *Jakie dane osobowe przetwarzamy w tym celu?* W tym celu możemy przetwarzać Państwa imię i nazwisko, dane kontaktowe Państwa firmy, Państwa korespondencję z LeasePlan dotyczącą Państwa pytania/prośby oraz wszystkie inne dane osobowe, które nam Państwo dostarczą i/lub które są niezbędne do udzielenia Państwu właściwej odpowiedzi. *Z kim dzielimy się Państwa danymi osobowymi?* Patrz sekcja „[Udostępnianie danych stronom trzecim](targetSelf:#Paragraph14)”. **4.7.1.c W celu przeprowadzania ankiet lub innej komunikacji (marketingowej).** *Z czym wiąże się ten cel?* Przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu przesyłania Państwu ankiet, w związku z czym mamy uzasadniony interes w przetwarzaniu tych danych. Za Państwa zgodą lub gdy mamy uzasadniony interes, możemy wysyłać Państwu komunikację marketingową, na przykład, aby informować Państwa o wydarzeniach, ofertach specjalnych, możliwościach oraz obecnych i przyszłych produktach i usługach LeasePlan. Wysyłamy Państwu takie ankiety w formie okresowych wiadomości e-mail lub wiadomości e-mail z prośbą o Państwa opinie na temat naszej komunikacji i relacji. Możemy również wysyłać Państwu przesyłki pocztowe (newslettery/broszury/czasopisma). Jeśli nie chcą Państwo już otrzymywać od nas ankiet lub komunikacji marketingowej, proszę [kliknąć](targetBlank:https://privacyportal-eu.onetrust.com/webform/396c853c-7bbe-43bb-9c80-0001fd327955/67397d18-9cc1-4958-9892-9fd754c870b4) tutaj, aby się z nami skontaktować. *Jakie dane osobowe przetwarzamy w tym celu?* W tym celu możemy przetwarzać Państwa imię i nazwisko oraz dane kontaktowe Państwa firmy. *Z kim dzielimy się Państwa danymi osobowymi?* Patrz sekcja „[Udostępnianie danych stronom trzecim](targetSelf:#Paragraph14)”. 4.7.2 LOKALE LEASEPLAN **4.7.2.a Dostęp do pomieszczeń LeasePlan i kontrola bezpieczeństwa.** *Z czym wiąże się ten cel?* Możemy przetwarzać Państwa dane osobowe, gdy odwiedzają nas Państwo w naszej siedzibie, w celu zapewnienia odpowiedniej kontroli dostępu i bezpieczeństwa, co leży w naszym uzasadnionym interesie (bezpieczeństwo i ochrona naszych aktywów). *Jakie dane osobowe przetwarzamy w tym celu?* W tym celu możemy przetwarzać Państwa imię i nazwisko, dane kontaktowe oraz dane osoby, którą Państwo odwiedzają. Możemy również przetwarzać dotyczące Państwa informacje wideo i/lub audio za pomocą urządzeń rejestrujących wideo/audio, takich jak na przykład CCTV. *Z kim dzielimy się Państwa danymi osobowymi?* Patrz sekcja „[Udostępnianie danych stronom trzecim](targetSelf:#Paragraph14)”.   4.7.3 RAPORTOWANIE DOSTAWCÓW. **4.7.3.a MyFleetFleet Reporting.** *Z czym wiąże się ten cel?* Udostępniamy narzędzie do raportowania online "MyFleet/Fleet Reporting". Osoby kontaktowe Klientów mogą logować się do tych narzędzi, aby przeglądać status ich floty oraz korzystać z innych funkcji raportowania floty, takich jak raportowanie na tablicy rozdzielczej, raportowanie analizy trendów, przebieg pojazdu i koniec okresu leasingu. Podstawą tego przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes (i dotyczy również świadczenia Usług w ramach realizacji umowy leasingu, którą mamy z Klientem). *Jakie dane osobowe przetwarzamy w tym celu?* W tym celu gromadzimy dane kontaktowe i stanowisko (np. (Międzynarodowy) Fleet Manager) osoby kontaktowej Klienta oraz dane do logowania (np. nazwa użytkownika i hasło). *Z kim dzielimy się Państwa danymi osobowymi?* Patrz sekcja „[Udostępnianie danych stronom trzecim](targetSelf:#Paragraph14)”. 4.7.4 CELE BIZNESOWE LEASEPLAN **4.7.4.a Sprawozdawczość zarządcza ** *Z czym wiąże się ten cel?* Przetwarzamy dane osobowe dla różnych celów związanych z działalnością LeasePlan, dla których mamy uzasadniony interes w przetwarzaniu tych danych, takich jak analiza danych, audyty, opracowywanie nowych produktów, ulepszanie, poprawa lub modyfikacja naszych stron internetowych i Usług, identyfikacja trendów użytkowania, określanie skuteczności naszych kampanii promocyjnych oraz prowadzenie i rozszerzanie naszej działalności biznesowej. Aby ułatwić Państwu korzystanie z naszych usług lub aplikacji online, możemy analizować dane, które zbieramy podczas korzystania z naszych mediów cyfrowych i łączyć je z informacjami zebranymi za pomocą plików cookie. Na przykład, aby lepiej zrozumieć, który kanał cyfrowy (wyszukiwanie Google, e-mail, media społecznościowe) lub urządzenie (komputer stacjonarny, tablet lub telefon komórkowy) preferujesz, możemy zoptymalizować lub ograniczyć naszą komunikację i działania marketingowe według kanału i urządzenia. *Jakie dane osobowe przetwarzamy w tym celu?* W tym celu możemy przetwarzać imię i nazwisko, adres e-mail, adres IP, płeć, datę urodzenia, miejsce zamieszkania, cyfry kodu pocztowego oraz wszelkie inne informacje wymienione w niniejszej Polityce prywatności lub w inny sposób przekazane nam przez Państwa, jeśli są one wymagane do jednego z celów wymienionych w poprzednim akapicie. *Z kim dzielimy się Państwa danymi osobowymi?* Patrz sekcja „[Udostępnianie danych stronom trzecim](targetSelf:#Paragraph14)”. **4.7.4.b Zgodność z prawem i zobowiązaniami prawnymi oraz ochrona aktywów i interesów LeasePlan. ** *Z czym wiąże się ten cel?* W celu wypełnienia obowiązku prawnego lub w przypadku uzasadnionego interesu przetwarzamy dane osobowe użytkownika w sposób odpowiedni lub konieczny: (a)zgodnie z obowiązującym prawem, w tym prawem poza krajem Państwa zamieszkania oraz z uwzględnieniem zaleceń sektorowych (np. dotyczących należytej staranności wobec kontrahenta, przeciwdziałania praniu pieniędzy, finansowania terroryzmu i innych przestępstw);  (b)w celu zapewnienia zgodności z postępowaniem sądowym;  (c)aby odpowiedzieć na żądania organów publicznych i rządowych, w tym organów publicznych i rządowych spoza kraju zamieszkania użytkownika;  (d)w celu egzekwowania naszych warunków i postanowień oraz innych obowiązujących zasad;  (e)w celu ochrony naszych działań;  (f)w celu ochrony naszych praw, prywatności, bezpieczeństwa lub własności, i/lub Państwa lub innych osób; oraz  (g)aby umożliwić nam skorzystanie z dostępnych środków zaradczych lub ograniczyć szkody, które możemy ponieść. *Jakie dane osobowe przetwarzamy w tym celu?* W tym celu przetwarzamy imię i nazwisko, informacje kontaktowe, datę, miejsce i kraj urodzenia ostatecznego właściciela beneficjenta kontrahenta, z którym LeasePlan chce prowadzić interesy; możemy również przetwarzać imię i nazwisko, adres oraz datę, miejsce i kraj urodzenia osoby (osób), która reprezentuje kontrahenta wobec LeasePlan; Państwa korespondencję z LeasePlan, świadczone przez Państwa usługi oraz wszelkie inne informacje wymienione w niniejszej Polityce prywatności, jeśli są one wymagane do jednego z celów wymienionych w poprzednim paragrafie. *Z kim dzielimy się Państwa danymi osobowymi?* Tylko wtedy, gdy wymaga tego od nas prawo lub zalecenie branżowe, któremu podlega LeasePlan, Państwa dane osobowe będą przekazywane organom nadzorczym, organom fiskalnym i agencjom dochodzeniowym. Patrz również rozdział „[Udostępnianie danych stronom trzecim](targetSelf:#Paragraph14)”.

5. Udostępnianie danych osobom trzecim

Poza tym, co jest wskazane dla każdego celu powyżej w odniesieniu do udostępniania danych osobowych, możemy również udostępniać dane osobowe: -W ramach grupy LeasePlan dla celów opisanych w niniejszej Polityce prywatności. -Listę i lokalizację naszych jednostek LeasePlan można sprawdzić tutaj. -Naszym zewnętrznym partnerom usługowym, dostawcom, w celu ułatwienia usług, które świadczą dla Państwa i dla nas.

W celu zapewnienia Państwu naszych usług, często współpracujemy z Partnerami Serwisowymi i Usługodawcami. Do naszych niezależnych Partnerów Usługowych, którzy pomagają nam w świadczeniu usług leasingowych i innych usług na rzecz Użytkownika, należą salony samochodowe, serwisy samochodowe, warsztaty blacharskie i pomoc drogowa, a także wypożyczalnie i administratorzy naszych programów bezpieczeństwa kierowców. Dealerzy samochodowi lub dostawcy pojazdów (elektrycznych) mogą wymagać podania danych kontaktowych kierowcy w celu aktywacji konta osobistego, niezbędnego do zarejestrowania się jako kierowca, w przeciwnym razie pojazd nie będzie działał.

Dostawcy usług to firmy, z których usług korzystamy, które wspierają nas w prowadzeniu działalności, na przykład pomagają nam w utrzymaniu naszej sieci informatycznej i związanej z nią infrastruktury oraz w zapewnieniu bezpieczeństwa i kontroli dostępu do naszych obiektów.

Ponadto wykorzystujemy i ujawniamy dane osobowe użytkowników w razie konieczności lub gdy jest to właściwe, zwłaszcza gdy mamy prawny obowiązek lub uzasadniony interes, aby to zrobić: -Aby zachować zgodność z obowiązującym prawem i przepisami. -Może to obejmować prawa obowiązujące poza krajem zamieszkania. -Współpracować z władzami publicznymi i państwowymi. -Aby odpowiedzieć na prośbę lub dostarczyć informacje, które uważamy za ważne -Mogą to być organy spoza kraju zamieszkania. -Aby współpracować z organami ścigania. -Na przykład, gdy odpowiadamy na wnioski i nakazy organów ścigania lub dostarczamy informacje, które uważamy za ważne. -Z innych względów prawnych. -Aby egzekwować nasze warunki i zasady; oraz -W celu ochrony naszych praw, prywatności, bezpieczeństwa lub własności, i/lub naszych partnerów, użytkownika lub innych osób. -W związku ze sprzedażą lub transakcją biznesową. -Mamy uzasadniony interes w ujawnieniu lub przekazaniu danych osobowych użytkownika stronie trzeciej w przypadku reorganizacji, fuzji, sprzedaży, joint venture, cesji, transferu lub innego zbycia całości lub części naszej działalności, aktywów lub akcji (w tym w związku z upadłością lub podobnym postępowaniem). Takie strony trzecie mogą obejmować, na przykład, podmiot przejmujący i jego doradców.

6. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich

Ze względu na globalny charakter naszej organizacji i Usług, dane osobowe użytkownika mogą być przechowywane i/lub przetwarzane w kraju innym niż kraj zamieszkania użytkownika.

Niektóre z krajów nienależących do EOG są uznawane przez Komisję Europejską za zapewniające odpowiedni poziom ochrony danych zgodnie ze standardami EOG (pełna lista tych krajów jest dostępna tutaj). W przypadku transferów z EOG do krajów, które nie są uznawane za odpowiednie przez Komisję Europejską, wprowadziliśmy odpowiednie środki, takie jak poprzez własne wiążące reguły korporacyjne LeasePlan lub poprzez ustalenia umowne ze stronami trzecimi. Kopię tych środków można otrzymać kontaktując się z nami za pośrednictwem formularza kontaktowego.

7. Bezpieczeństwo i retencja danych

8. Prywatność dzieci

Nasze Usługi nie są skierowane do osób poniżej 18 roku życia.

9. Państwa prawa i kontakt z nami

Twoje prawa

Jeśli chcieliby Państwo zażądać przejrzenia, poprawienia, zaktualizowania, usunięcia, ograniczenia lub usunięcia Państwa danych osobowych przetwarzanych przez nas, sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych lub jeśli chcieliby Państwo zażądać otrzymania elektronicznej kopii swoich danych osobowych w celu przekazania ich innej firmie (w zakresie, w jakim to prawo do przenoszenia danych jest Państwu zapewnione przez obowiązujące prawo), mogą Państwo skontaktować się z nami za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na lokalnej stronie internetowej odpowiedniego podmiotu LeasePlan w celu skorzystania ze swoich praw. Odpowiemy na Państwa prośbę zgodnie z obowiązującym prawem.

W swoim żądaniu prosimy o jak najdokładniejsze sprecyzowanie, jakich danych osobowych dotyczy żądanie. Dla Państwa ochrony, będziemy realizować żądania wyłącznie w odniesieniu do danych osobowych powiązanych z konkretnym adresem e-mail wskazanym w formularzu kontaktowym i możemy poprosić o zweryfikowanie Państwa tożsamości przed realizacją żądania. Postaramy się spełnić Państwa prośbę tak szybko, jak to będzie możliwe, a w każdym razie w ramach czasowych wymaganych przepisami prawa.

Należy pamiętać, że możemy potrzebować zachować pewne informacje do celów archiwizacji i/lub do zakończenia wszelkich transakcji, które rozpoczęły się przed żądaniem takiej zmiany lub usunięcia. Mogą również istnieć informacje szczątkowe, które pozostaną w naszych bazach danych i innych zapisach, które nie zostaną usunięte.

Pytania?

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania lub skargi dotyczące niniejszej Polityki prywatności, prosimy o kontakt z nami za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na lokalnej stronie internetowej odpowiedniego podmiotu LeasePlan w celu skorzystania z przysługujących Państwu praw. Ponieważ komunikacja za pośrednictwem poczty elektronicznej nie zawsze jest bezpieczna, prosimy o niezawieranie poufnych informacji w swoich e-mailach do nas. Ponieważ komunikacja e-mail nie zawsze jest bezpieczna, prosimy nie umieszczać wrażliwych informacji w swoich wiadomościach skierowanych do nas.

Dodatkowe informacje dotyczące obywatela EOG

Mogą Państwo również:

10. Zmiany w niniejszej Polityce prywatności

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany lub aktualizacji niniejszej Polityki prywatności w dowolnym czasie. W celu sprawdzenia, kiedy niniejsza Polityka prywatności była ostatnio aktualizowana, prosimy o zapoznanie się z oznaczeniem "Ostatnio aktualizowane" na górze niniejszego dokumentu. Korzystanie z Usług po wprowadzeniu tych zmian oznacza akceptację zmienionej Polityki.

© 2021 LeasePlan