Globalna Polityka Prywatności

Data ostatniej aktualizacji: 20-5-2018

LeasePlan zobowiązuje się do ochrony prywatności gromadzonych i przetwarzanych przez nas danych osobowych. Przestrzeganie zasad ochrony prywatności i bezpieczeństwa danych stało się zatem integralną częścią usług LeasePlan, ładu korporacyjnego, odpowiedzialności i zarządzania ryzykiem. Dlatego też przetwarzamy jedynie takie dane osobowe, które są niezbędne do świadczenia odpowiednich Usług LeasePlan („Usługi”).

Zobowiązania LeasePlan w zakresie prywatności

Niezależnie od tego, kiedy i w jaki sposób przetwarzamy Państwa dane osobowe:

 • Transparentność:
  Pomagamy Państwu zrozumieć, w jaki sposób Państwa dane są gromadzone i wykorzystywane
 • Prywatność jako punkt wyjścia: Zapewniamy, że nasze usługi są przyjazne dla prywatności
  Kontrola: Zapewniamy Państwu łatwy dostęp do danych, do ich korekty lub usunięcia
 • Bezpieczeństwo dzięki LeasePlan: Dane osobowe są udostępniane osobom trzecim tylko wtedy, gdy jest to konieczne i na odpowiednich warunkach.
  Innowacyjność i elastyczność: Wciąż zastanawiamy się nad sposobami poprawy naszych usług i prywatności oraz jesteśmy otwarci na wszelkie sugestie i zażalenia

Niniejsza polityka prywatności informuje o naszych zasadach ochrony prywatności, które stosujemy na całym świecie. Prosimy skorzystać z poniższego łącza, aby uzyskać dostęp do lokalnej wersji niniejszej globalnej polityki prywatności.

Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszą Polityką prywatności, aby mogli Państwo zrozumieć, w jaki sposób gromadzimy i wykorzystujemy Państwa dane osobowe.

1. Zakres niniejszej Polityki Prywatności

I. Użytkownicy/odwiedzający stronę internetową (“Użytkownicy strony internetowej”);
II. Klienci biznesowi (“Klienci”);
III. Pracownicy/kierowcy klientów (“Kierowcy”).
IV. Prywatni klienci leasingowi (w tym firmy jednoosobowe) (“Prywatni klienci leasingowi”)
V. Prywatni nabywcy pojazdów używanych (“Nabywcy”)
VI. Profesjonalni nabywcy pojazdów używanych (“Sprzedawcy”).

(Pojedynczo i zbiorczo zwani również “Państwem”)

Gromadzimy i wykorzystujemy Państwa dane osobowe za pośrednictwem naszych różnych usług leasingu pojazdów i flot, zarządzania oraz usług mobilności kierowców, zgodnie z opisem w części 1 (“Usługi”).

Należy pamiętać, że niniejsza Polityka nie ma zastosowania do następujących podmiotów stowarzyszonych i/lub usług:

Należy również pamiętać, że wszelkie przetwarzanie danych osobowych za pośrednictwem naszych usług telematyki będzie się odbywać zgodnie z odpowiednią Polityką Prywatności Telematyki.

Obowiązki Klientów Biznesowych
O ile Klienci (pracodawcy) mają dostęp do danych osobowych, to Klient (pracodawca) jest administratorem danych odpowiedzialnym za ich przetwarzanie i wykorzystywanie. Niniejsza polityka nie dotyczy przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych przez Klientów (pracodawców).

2. Kim jesteśmy

LeasePlan Fleet Management (Polska) Sp. z o.o. jest firmą odpowiedzialną za przetwarzanie Państwa danych osobowych (administrator danych):

Adres: ul. Postępu 14b, 02-676 Warszawa, Polska
Czasami LeasePlan Corporation N.V. i LeasePlan Global B.V. są współadministratorami:

Address: Gustav Mahlerlaan 360, 1082 ME Amsterdam, the Netherlands,

Właściwy lokalny podmiot LeasePlan oraz LeasePlan Corporation N.V. i LeasePlan Global B.V. są wspólnie określane jako “LeasePlan” i “my”.

3.3. W jaki sposób gromadzimy Państwa dane

Za pośrednictwem Usług
Większość przetwarzanych przez nas danych dotyczy usług zarządzania pojazdami, które świadczymy dla Państwa jako kierowców oraz dla Państwa pracodawców, jeśli posiadacie Państwo samochód służbowy. Rozpoczyna się to od rejestracji wynajmowanego przez Państwa pojazdu, a kontynuowane jest w momencie, gdy komunikujemy się z Państwem na temat naszych usług, np. w celu zorganizowania okresowych przeglądów i napraw. Możemy również przetwarzać Państwa dane, gdy Państwa pojazd przypadkowo ulegnie wypadkowi, w celu zapewnienia, że przywrócimy mobilność i poradzimy sobie z wszelkimi uszkodzeniami lub gdy będziemy odbiorcą mandatów drogowych w związku z Państwa wynajmowanym pojazdem. Oprócz leasingu podstawowego świadczymy również szereg innych usług powiązanych, takich jak usługi e-mobilności, usługi kart paliwowych, usługi wynajmu samochodów oraz pomoc drogowa. Inną usługą, którą świadczymy, jest remarketing samochodów, Carnext — sprzedaż używanych pojazdów LeasePlan. FAMS (Fleet Accident Management Services sp.z o.o.) jest spółką zależną od LeasePlan Fleet Management sp.z o.o. odpowiedzialną za likwidację szkód.

Offline
Dane osobowe zbieramy w trybie offline, np. podczas wizyty w naszych salonach Carnext, telefonicznego składania zamówienia lub kontaktu z działem obsługi klienta.

Z innych źródeł
Dane osobowe użytkowników otrzymujemy na przykład z innych źródeł:

 • Pracodawcy kierowców, „w przypadku posiadania samochodu służbowego
 • Właściwy organ (np. policja), w którym jesteśmy odbiorcami mandatów drogowych w związku z wynajętym przez Państwa pojazdem
 • Od naszych niezależnych Partnerów Serwisowych, którzy pomagają nam w świadczeniu usług leasingowych i innych, w tym dealerów samochodowych, serwisantów samochodowych, warsztatów naprawczych
 • publicznie dostępne bazy danych
 • wspólni partnerzy marketingowi, gdy udostępniają nam informacje;

4. Do jakich celów wykorzystujemy Państwa dane

4.1 Dane dotyczące osób odwiedzających stronę internetową.

4.2 Dane dotyczące klientów.

4.3 Dane dotyczące kierowców (Pracownicy naszych klientów).

4.4 Dane dotyczące prywatnych klientów leasingowych

4.5 Dane dotyczące osób prywatnych kupujących samochody używane.

4.6 Dane dotyczące Traderów.

5. Udostępnianie danych osobom trzecim

Oprócz tego, co jest wskazane dla każdego z powyższych celów dotyczących udostępniania danych osobowych, możemy również udostępniać dane osobowe:

 • W ramach grupy LeasePlan dla celów opisanych w niniejszej Polityce.
  • Z listą i lokalizacją naszych podmiotów LeasePlan można zapoznać się tutaj.
 • Dla naszych zewnętrznych partnerów i dostawców usług, aby ułatwić im świadczenie usług na naszą rzecz.
  W celu zapewnienia Państwu naszych usług często ściśle współpracujemy z Partnerami Serwisowymi i Dostawcami Usług. Nasi niezależni Partnerzy Serwisowi pomagają nam w świadczeniu usług leasingu i innych usług dla Państwa. Obejmują oni dealerów samochodowych, serwisantów samochodowych, warsztaty naprawcze, dostawców pomocy drogowej, a także firmy wynajmujące oraz administratorów naszych programów bezpieczeństwa kierowców.
  Usługodawcami są firmy, które pomagają nam w prowadzeniu działalności, na przykład w celu utrzymania sieci IT i powiązanej z nią infrastruktury, a także kontroli bezpieczeństwa i dostępu do naszych obiektów.

  Używamy również i ujawniamy Państwa dane osobowe, gdy jest to konieczne lub stosowne, zwłaszcza gdy mamy do tego prawny obowiązek lub uzasadniony interes:

 • Zgodność z obowiązującymi przepisami ustawowymi i wykonawczymi.-

  • Może to obejmować przepisy prawa obowiązujące poza krajem Państwa zamieszkania.
 • Współpraca z władzami publicznymi i rządowymi.

  • W celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie lub dostarczenia informacji, które uważamy za ważne
  • Mogą one obejmować władze poza krajem Państwa zamieszkania.
 • Współpraca z organami ścigania.

  • Na przykład, gdy odpowiadamy na wnioski i nakazy organów ścigania lub przekazujemy informacje, które uważamy za ważne.
 • Z innych powodów prawnych.

  • W celu wyegzekwowania naszych warunków użytkowania; oraz
  • W celu ochrony naszych praw, prywatności, bezpieczeństwa lub własności i/lub praw, prywatności, bezpieczeństwa lub własności naszych oddziałów, Państwa lub innych osób.
 • W związku z transakcją sprzedaży lub transakcją handlową.

  • Mamy uzasadniony interes w ujawnieniu lub przekazaniu Państwa danych osobowych stronie trzeciej w przypadku reorganizacji, fuzji, sprzedaży, przedsięwzięcia typu joint venture, cesji, przekazania lub innego zbycia całości lub dowolnej części naszej działalności, aktywów lub akcji (w tym w związku z upadłością lub podobnym postępowaniem). Takie strony trzecie mogą obejmować na przykład podmiot przejmujący i jego doradców.

6. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich

Ze względu na globalny charakter naszej organizacji i Usług, Państwa dane osobowe mogą być przechowywane i/lub przetwarzane w kraju innym niż kraj, w którym Państwo mieszkają.

Niektóre kraje spoza EOG są uznawane przez Komisję Europejską za kraje zapewniające odpowiedni poziom ochrony danych zgodnie ze standardami EOG (pełna lista tych krajów jest dostępna tutaj. W odniesieniu do transferów z EOG do krajów uznanych przez Komisję Europejską za niezapewniające adekwatnej ochrony, wprowadziliśmy odpowiednie środki, takie jak np. poprzez własne Wiążące reguły korporacyjne LeasePlan lub w drodze ustaleń umownych zawartych ze stronami trzecimi. Kopię tych środków mogą Państwo otrzymać kontaktując się z nami za pośrednictwem formularza kontaktowego.

7. Bezpieczeństwo i okres retencji danych

 • Jak zabezpieczamy dane osobowe
  Staramy się stosować rozsądne środki organizacyjne, techniczne i administracyjne w celu ochrony danych osobowych w naszej organizacji.

  Niestety, żaden system transmisji danych ani przechowywania danych nie może być w 100% bezpieczny. Jeśli macie Państwo podstawy, aby sądzić, że Państwa interakcja z nami nie jest już bezpieczna (na przykład, jeśli uważacie Państwo, że bezpieczeństwo konta może być zagrożone), niezwłocznie należy poinformować nas o tym fakcie, kontaktując się z nami pod danymi kontaktowymi podanymi w niniejszej Polityce.

 • Jak długo przechowujemy dane osobowe
  Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe tak długo, jak będzie to konieczne lub dozwolone w świetle celów przedstawionych w niniejszej Polityce i zgodnie z obowiązującym prawem.
  Kryteria stosowane do określenia naszych okresów retencji danych obejmują:
  -Czas trwania naszych bieżących relacji z Państwem i świadczenia na Państwa rzecz Usług (na przykład tak długo, jak korzystają Państwo z pojazdu LeasePlan);
  -Czy istnieje obowiązek prawny, któremu podlegamy (na przykład niektóre prawa wymagają od nas przechowywania dokumentacji transakcji Klienta przez określony czas, zanim będziemy mogli je usunąć); lub
  -Czy przechowywanie jest wskazane w świetle naszej sytuacji prawnej (np. w odniesieniu do obowiązujących przepisów o przedawnieniu, postępowania sądowego lub dochodzeń regulacyjnych).

8. Prywatność dzieci

Nasze Usługi nie są skierowane do osób poniżej 18 roku życia.

9. Państwa prawa

Państwa prawa

Jeśli chcą Państwo zażądać wglądu, poprawy, aktualizacji, zablokowania, ograniczenia lub usunięcia przetwarzanych przez nas danych, sprzeciwić się ich przetwarzaniu lub chcą Państwo otrzymać elektroniczną kopię swoich danych osobowych w celu przekazania ich innej firmie (w zakresie, w jakim prawo do przenoszenia danych jest Państwu przewidziane przez obowiązujące prawo), mogą się Państwo z nami skontaktować za pośrednictwem the formularza kontaktowego. Odpowiemy na Państwa prośbę zgodnie z obowiązującym prawem.

Prosimy o jak najdokładniejsze podanie w swoim wniosku danych osobowych, których dotyczy wniosek. W celu Państwa ochrony, będziemy realizowali wyłącznie żądania dotyczące danych osobowych związanych z danym adresem e-mail, jaki wskazano w formularzu kontaktowym, i możemy poprosić o dostarczenie weryfikacji tożsamości przed realizacją żądania. Postaramy się spełnić Państwa żądanie tak szybko, jak to możliwe, a w każdym razie w terminach wymaganych przez prawo.

Prosimy pamiętać, że być może będziemy musieli zachować pewne informacje w celu prowadzenia dokumentacji i/lub sfinalizować wszelkie transakcje, które rozpoczęły się przed wystąpieniem z żądaniem o taką zmianę lub usunięcie. Mogą również istnieć resztki informacji, które pozostaną w naszych bazach danych i innych rekordach, które nie zostaną usunięte.

Pytania?
W przypadku pytań lub skarg dotyczących niniejszej Polityki, prosimy o kontakt za pośrednictwem formularza kontaktowego.

Ponieważ komunikacja e-mail nie zawsze jest bezpieczna, prosimy nie umieszczać wrażliwych informacji w swoich wiadomościach skierowanych do nas.

Dodatkowe informacje dotyczące EOG
Możesz również:

 • Skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych („“IOD”) za pomocą formularza kontaktowego lub za pośrednictwem: LeasePlan Corporation N.V., attn. Data Protection Officer, Gustav Mahlerlaan 360, 1082 ME Amsterdam, Holandia
 • Złożyć skargę do organu ochrony danych osobowych w twoim kraju lub w przypadku domniemanego naruszenia obowiązującego prawa o ochronie danych. Wykaz organów ochrony danych osobowych jest dostępny tutaj.

10. Zmiany w niniejszej Polityce Prywatności

Niniejszą politykę możemy zmienić w dowolnym momencie. Proszę spójrz na sekcję “„Data ostatniej aktualizacji” znajdującą się na górze tej strony, aby zobaczyć, kiedy niniejsza Polityka została ostatnio zaktualizowana. Wszelkie zmiany w niniejszej Polityce stają się skuteczne z chwilą opublikowania przez nas poprawionej Polityki świadczenia Usług. Korzystanie z Usług po wprowadzeniu tych zmian oznacza akceptację zmienionej Polityki.