Mój elektryk

Skorzystaj z rządowego programu dofinansowania do aut elektrycznych

Pojazdy elektryczne są jednym z najbardziej efektywnych sposobów walki ze zmianami klimatu. Wraz z programem „Mój elektryk”, Polska obiera kurs na zrównoważoną mobilność. Bardzo cieszy nas udział w tym programie, który poprzez dotację do zakupu samochodu elektrycznego znacznie obniża koszt jego wynajmu długoterminowego, a tym samym otwiera drzwi dla naszych Klientów do zmiany samochodu spalinowego na elektryczny

Rogier Klop Dyrektor Zarządzający LeasePlan Polska

Cel programu Mój elektryk

Uniknięcie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez dofinansowanie przedsięwzięć polegających na obniżeniu zużycia paliw emisyjnych w transporcie poprzez wsparcie zakupu/leasingu pojazdów zeroemisyjnych.

Kto udziela dofinansowania

Program Mój elektryk realizowany jest ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW). Operatorem programu jest Bank Ochrony Środowiska (BOŚ), który we współpracy z firmami leasingowymi ( w tym LeasePlan) udziela firmom i instytucjom dopłat do kosztów leasingu /wynajmu długoterminowego pojazdów zeroemisyjnych. Osoba zainteresowana otrzymaniem dotacji (Beneficjent) na leasing lub wynajem długoterminowy auta powinna skontaktować się z firmą leasingową, która przystąpiła do programu Mój elektryk ( np. z LeasePlan Polska).

Samochody mogące być przedmiotem dotacji

Konsument

 • Kategoria pojazduM1
 • Możliwość odliczenia VAT przez Beneficjenta0%
 • Maksymalna cena pojazdu netto182,926.83
 • Maksymalna cena pojazdu brutto225,000.00

Konsument z kartą dużej rodziny

 • Kategoria pojazduM1
 • Możliwość odliczenia VAT przez Beneficjenta0%
 • Maksymalna cena pojazdu nettobrak limitu
 • Maksymalna cena pojazdu bruttobrak limitu

Przedsiębiorcy, Jednostki sektora finansów publicznych, Instytuty badawcze, Stowarzyszenia, Fundacje, Spółdzielnie, Rolnicy indywidualni, Kościoły i inne związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne, Organizacje religijne

 • Kategoria pojazduM1
 • Możliwość odliczenia VAT przez Beneficjenta100%
 • Maksymalna cena pojazdu netto225,000.00
 • Maksymalna cena pojazdu brutto276,750.00
 • Kategoria pojazduM1
 • Możliwość odliczenia VAT przez Beneficjenta50%
 • Maksymalna cena pojazdu netto201,793.72
 • Maksymalna cena pojazdu brutto248,206.28
 • Kategoria pojazduM1
 • Możliwość odliczenia VAT przez Beneficjenta0%
 • Maksymalna cena pojazdu netto182,926.83
 • Maksymalna cena pojazdu brutto225,000.00
 • Kategoria pojazduN1
 • Możliwość odliczenia VAT przez Beneficjentan/a
 • Maksymalna cena pojazdu nettobrak limitu
 • Maksymalna cena pojazdu bruttobrak limitu

*Za nowy pojazd uważa się także pojazd, który przed zakupem przez firmę leasingową był zarejestrowany przez dealera lub importera, o ile pojazd ten w dacie zawierania Umowy Leasingu nie ma wyższego przebiegu niż 50 km.

Kwota dotacji

*Kwoty dopłat przedstawione w tabeli zostały opracowane przez operatora programu - Bank Ochrony Środowiska

Wymogi formalno -prawne

Zwrot dotacji

Beneficjent (Klient) zwróci otrzymaną dotację wraz z odsetkami ustawowymi, gdy:

Ponadto, w przypadku skorzystania z dotacji uwarunkowanej przebiegiem (15 tys.km / rok) Beneficjent zwróci dotację jeśli:

Infolinia LeasePlan: +48 22 335 16 82
Napisz do nas
Skontaktuj się z nami mailowo, a odpowiemy w ciągu jednego dnia roboczego.