road in forest

Miej swój głos w Greener World

Do przeczytania w 2 minutyPrawo
Norma emisji spalin dla pojazdów Euro 6/VI, która obowiązuje od września 2015 r., określa maksymalne poziomy emisji spalin dla wszystkich nowych samochodów z silnikami benzynowymi i wysokoprężnymi oraz pojazdów użytkowych sprzedawanych w Unii Europejskiej. Komisja Europejska (KE) przygotowuje kolejny etap wymagań homologacyjnych dla emisji z pojazdów, który będzie znany pod nazwą Euro 7/VII. Częścią tych prac przygotowawczych jest umożliwienie obywatelom i zainteresowanym stronom - w tym osobom zarządzających flotami - wniesienia swojego wkładu w nową normę.
Udostępnij tę wiadomość

Dołącz do konsultacji społecznych w sprawie normy emisji zanieczyszczeń dla pojazdów Euro 7/VII

Norma emisji spalin dla pojazdów Euro 6/VI, która obowiązuje od września 2015 r., określa maksymalne poziomy emisji spalin dla wszystkich nowych samochodów z silnikami benzynowymi i wysokoprężnymi oraz pojazdów użytkowych sprzedawanych w Unii Europejskiej. Komisja Europejska (KE) przygotowuje kolejny etap wymagań homologacyjnych dla emisji pojazdów, który będzie znany pod nazwą Euro 7/VII.

Częścią tych prac przygotowawczych jest umożliwienie obywatelom i zainteresowanym stronom - w tym osobom zarządzających flotami - wniesienia swojego wkładu w nową normę.

European Green Deal

Komisja Europejska ogłosiła niedawno European Green Deal - strategię wzrostu mającą na celu wspieranie przejścia do neutralnej dla klimatu, zasobo-oszczędnej, konkurencyjnej i bezemisyjnej gospodarki w Europie. Jednym z aspektów tej strategii jest to, że aby przyspieszyć przejście na zrównoważoną i inteligentną mobilność, transport powinien stać się znacznie mniej obciążający środowisko, szczególnie w miastach. Obecne ramy norm emisji Euro 6/VI dla samochodów osobowych, furgonetek, ciężarówek i autobusów są zatem poddawane przeglądowi, a Komisja Europejska rozpoczęła obecnie prace regulacyjne w celu przygotowania nowej normy Euro 7/VII.

Częścią tych prac przygotowawczych jest zaoferowanie szerszej społeczności możliwości wypowiedzenia się zarówno w sprawie oceny normy Euro 6/VI, jak i odpowiednich wymogów dotyczących homologacji dla następnej normy. Celem niniejszych konsultacji społecznych jest zebranie rzeczowych informacji, poglądów, opinii i doświadczeń od szerokiego grona zainteresowanych stron i obywateli - nie tylko organizacji konsumenckich i organizacji pozarządowych zajmujących się ochroną środowiska, ale również przedstawicieli przemysłu motoryzacyjnego, w tym zarządzających flotami pojazdów.

Co może oznaczać nowa norma Euro 7/VII dla flot firmowych?

Poprzez aktualizację przepisów dotyczących emisji zanieczyszczeń pojazdów, KE dąży do zapewnienia, aby pojazdy na drogach UE pozostały "czyste" (pod względem zanieczyszczeń) przez cały okres ich użytkowania. Proponowane nowe przepisy prawdopodobnie uwzględniają najnowsze technologie pojazdów oraz możliwość pomiaru i monitorowania emisji w czasie rzeczywistym. Nowa norma będzie musiała zostać przyjęta przez wszystkich producentów nowych masowo produkowanych samochodów i pojazdów użytkowych, chociaż nie ogłoszono jeszcze terminu jej wdrożenia.

Gdy tylko data wdrożenia będzie znana, zarządzający flotami pojazdów będą musieli zacząć dostosowywać swoją politykę flotową, w tym planowane wymiany pojazdów, do nowych wymogów. Ponadto, ważne będzie, aby ściśle monitorować, jak wszelkie zmiany w przepisach wpływają na strefy niskiej emisji / Ultra Low Emission Zones (LEZ/ULEZ), ponieważ nowe limity emisji mogą oznaczać, że więcej typów pojazdów będzie miało ograniczony dostęp do centrów miast.

Miej swój głos

Kliknij w link poniżej, aby zabrać głos w GREENER WORLD , biorąc udział w konsultacjach społecznych dotyczących normy Euro 7/VII. Kwestionariusz kończy się 9 listopada 2020 r. Po zakończeniu procesu konsultacji społecznych KE będzie pracować nad ostateczną propozycją dotyczącą normy Euro 7/VII z udziałem parlamentów krajowych wszystkich krajów UE. Przyjęcie nowej normy planowane jest za około rok, w czwartym kwartale 2021 roku.

Idź do ankiety
Opublikowano 19 października 2020
Czy ten artykuł był pomocny?

19 października 2020
Udostępnij tę wiadomość

Podobne artykuły

Prawo
Skarbówka zmienia zdanie w sprawie zwrotu za ładowanie auta elektrycznego07 lipca 2022 - Do przeczytania w 1 minutyArrowRight
EV i hybrydy
Zostały nam 3 lata legalnej jazdy buspasami?06 czerwca 2022 - Do przeczytania w 2 minutyArrowRight
Auta
Jak zredukować emisję CO2 w autach hybrydowych typu plug-in?13 sierpnia 2021 - Do przeczytania w 3 minutyArrowRight