Wereldwijde Privacyverklaring

Laatst bijgewerkt: 8 december 2021

LeasePlan zet zich in voor de bescherming van de door ons verzamelde en verwerkte persoonsgegevens. Daarom zijn de methoden voor privacy- en gegevensbescherming, conform de geldende wet- en regelgeving, onderdeel van LeasePlan haar diensten, onderneming, verantwoordingsplicht en risicomanagement geworden. Wij verwerken persoonsgegevens daarom alleen als dat nodig is voor onze bedrijfsactiviteiten en voor het leveren van de relevante diensten van LeasePlan (‘Diensten’).

LeasePlan Privacybeloften

We verwerken je persoonsgegevens:

 • Transparant: we helpen je te begrijpen hoe jouw gegevens worden verzameld en gebruikt.
 • Privacy als uitgangspunt: we zorgen ervoor dat onze diensten privacyvriendelijk zijn.
 • Controle: we bieden je een makkelijke manier om je gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
 • Veilig met LeasePlan: we beschermen jouw gegevens zo goed mogelijk. Persoonsgegevens worden alleen met derden gedeeld wanneer dat noodzakelijk is en onder passende voorwaarden.
 • Innovatief en reactief: we blijven manieren bedenken hoe we onze diensten en jouw privacy kunnen verbeteren. We staan open voor alle suggesties en klachten.

Deze Privacyverklaring informeert je over onze privacyprocedures.

Wij verzoeken je deze Privacyverklaring zorgvuldig door te lezen zodat je begrijpt hoe wij jouw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken.

1. Kader van deze Privacyverklaring

Deze Wereldwijde Privacyverklaring (‘Verklaring') beschrijft onze methoden met betrekking tot de persoonsgegevens die wij verzamelen van:

I. Websitebezoekers/-gebruikers (‘Websitebezoekers’) II. Zakelijke Klanten (‘Klanten’) III. Medewerkers/leaserijders van klanten (‘Leaserijders’) IV. Private Lease klanten (inclusief eenmanszaken) (‘Private Lease Klanten‘) V. Particuliere kopers van gebruikte voertuigen ('Kopers’) VI. Zakelijke kopers van gebruikte voertuigen ('Handelaren’) VII. Leveranciers van goederen en diensten ('Leveranciers')

(of toekomstige relaties: Individueel en gezamenlijk ook ‘je’, ‘jou’ of ‘jij’ genoemd) 

We verzamelen en gebruiken jouw persoonsgegevens voor onze verschillende diensten voor auto- en wagenparkleasing, beheer, en mobiliteit, en in de uitvoering van onze bedrijfsactiviteiten zoals nader beschreven in Hoofdstuk 1 ('Diensten'). 

Wij wijzen je erop dat deze Verklaring niet van toepassing is op de volgende dochtermaatschappijen en/of diensten:

Ook wijzen wij je erop dat voor bepaalde diensten een aparte privacyverklaring geldt waarnaar verwezen wordt in de relevante voorwaarden, zoals de verwerking van je persoonsgegevens voor onze telematicadiensten.

Verantwoordelijkheden van Zakelijke Klanten Voor zover Klanten (werkgevers) toegang tot persoonsgegevens hebben, is de Klant (werkgever) als verwerkingsverantwoordelijke verantwoordelijk voor het verwerken en gebruiken ervan. Deze verklaring is niet van toepassing op het verwerken en gebruiken van persoonsgegevens door Klanten (werkgevers).

2. Wie wij zijn

LeasePlan Nederland NV is de onderneming die verantwoordelijk is voor het verwerken en gebruiken van jouw persoonsgegevens (verwerkingsverantwoordelijke):

Adres: P.J. Oudweg 4 1314 CH Almere, Nederland

LeasePlan Nederland N.V. kan persoonsgegevens delen met LeasePlan Corporation N.V. en LeasePlan Global B.V. in welk geval ze als gezamenlijk verwerkingsverantwoordelijke handelen:

Adres: Gustav Mahlerlaan 360 1082 ME Amsterdam, Nederland,

De relevante lokale LeasePlan-entiteiten en LeasePlan Corporation N.V. en LeasePlan Global B.V., worden hierna ‘LeasePlan’ en 'wij’ of 'we’ genoemd.

3. Hoe we jouw gegevens verzamelen

Wij en onze dienstverleners verzamelen persoonsgegevens op een aantal manieren, waaronder:  

Via de Diensten De meeste van de gegevens die we verwerken, hebben betrekking op de diensten voor voertuigbeheer die we aan jou leveren als leaserijder en aan jouw werkgever wanneer je een leaseauto gebruikt. Dit begint bij de registratie van het geleaste voertuig (soms voeren we eerst credit checks uit) en wordt voortgezet wanneer we met je communiceren over onze diensten, bijvoorbeeld voor het afspreken van periodiek onderhoud en reparaties. We kunnen jouw gegevens ook gebruiken wanneer jouw voertuig (onbedoeld) bij een ongeval is betrokken om ervoor te zorgen dat we mobiliteit herstellen en alle schade afhandelen, of wanneer wij de ontvanger van verkeersboetes met betrekking tot jouw geleasete voertuig zijn. Behalve onze kern-leasing activiteiten leveren wij ook een aantal andere gerelateerde diensten, zoals e-mobiliteitsdiensten, tankpasdiensten, laadvoorzieningsdiensten, autoverhuurdiensten en pechhulp. Een andere dienst die wij leveren heeft betrekking op remarketing van auto’s, wat ziet op de verkoop van gebruikte LeasePlan-voertuigen.

Offline We verzamelen ook offline persoonsgegevens over jou, bijvoorbeeld wanneer je onze showrooms bezoekt, telefonisch een order plaatst of contact met onze klantenservice opneemt.

Uit andere bronnen We ontvangen jouw persoonsgegevens ook uit andere bronnen, bijvoorbeeld via:

 • werkgevers van Leaserijders, wanneer je een leaseauto van de zaak gebruikt;
 • de relevante autoriteit (bijvoorbeeld politie), wanneer wij de ontvanger zijn van verkeersboetes voor jouw geleasete voertuig
 • van onze onafhankelijke servicepartners die ons assisteren bij het leveren van onze lease- en andere diensten, waaronder autodealers, leveranciers van auto-onderhoud, reparatiewerkplaatsen;
 • publiek toegankelijke databases, kredietinformatiebureaus en andere bronnen;
 • als je onze websites of social mediakanalen bezoekt;
 • gezamenlijke marketingpartners, wanneer deze informatie met ons delen
 • Als je jouw social media-account aan je serviceaccount koppelt of als je informatie van onze website via social media deelt, dan zul je bepaalde persoonsgegevens uit je social media-account met ons delen, bijvoorbeeld je naam, e-mailadres, foto, lijst van sociale-mediacontacten, en alle andere informatie die jij voor ons toegankelijk maakt als we je social media-account koppelen aan je serviceaccount.

We moeten persoonsgegevens verzamelen om de gevraagde Diensten aan je te kunnen leveren of om je verzoeken, vragen, opmerkingen en klachten over je diensten te kunnen verwerken. Als je de gevraagde informatie niet verschaft, kunnen wij de Diensten mogelijk niet leveren. Als je enige persoonsgegevens van andere personen aan ons of onze dienstverleners met betrekking tot de Diensten bekend maakt, geef je daarmee aan dat je daartoe bevoegd bent en dat jij ons toestemming geeft voor het gebruiken van de informatie conform deze privacy verklaring.

Monitoring van communicatie We kunnen telefoongesprekken, email, tekstberichten en andere communicatie die we met je hebben, monitoren en registreren. We doen dit om te voldoen aan wet- en regelgeving, zelfreguleringsprocessen of procedures die relevant voor onze onderneming, om misdaden te voorkomen of op te sporen, voor de beveiliging van onze communicatiesystemen en processen, en voor kwaliteitsborging en training van medewerkers.

Als we bijvoorbeeld verplicht worden door een toezichthouder om bepaalde telefoonlijnen (voor zover relevant) op te nemen, doen we dat. Ook kunnen we checken of er ongepaste inhoud in de communicatie is, als dat gepast is en binnen de privacy regels. In zeer beperkte en specifieke omstandigheden mogen we een kortstondig en zorgvuldig gecontroleerde monitoring doen van je activiteiten als dit nodig is om te voldoen aan een juridische verplichting of voor ons gerechtvaardigd belang. We kunnen dit bijvoorbeeld doen als we reden hebben om aan te nemen dat fraude of een andere misdaad wordt gepleegd, als we strafbare feiten vermoeden en de monitoring in verhouding staat tot het type inbreuk, of als we verdenkingen hebben van het niet voldoen aan witwasregels waar wij aan moeten voldoen. In het bijzonder kunnen telefoongesprekken worden opgenomen voor deze doelen.

4. Voor welke doeleinden gebruiken wij jouw gegevens

4.1 GEGEVENS MET BETREKKING TOT WEBSITEBEZOEKERS

4.2 GEGEVENS OVER ZAKELIJKE KLANTEN

4.3 GEGEVENS OVER LEASERIJDERS (werknemers van onze Klanten)

4.4 GEGEVENS OVER PRIVATE LEASE KLANTEN

4.5 GEGEVENS OVER PARTICULIERE KOPERS VAN GEBRUIKTE AUTO'S

4.6 GEGEVENS OVER ZAKELIJKE KOPERS VAN GEBRUIKTE AUTO'S (handelaren)

4.7 GEGEVENS OVER LEVERANCIERS

5. Delen van gegevens met derde partijen

Behalve wat voor elk bovenstaand doel wordt aangegeven over het delen van persoonsgegevens, kunnen we ook persoonsgegevens delen:

 • Binnen de LeasePlan-groep voor de in deze verklaring beschreven doeleinden.

  • Je kunt de lijst en locatie van onze LeasePlan-entiteiten hier raadplegen.
 • Aan onze externe servicepartners en leveranciers, om de diensten die zij aan ons leveren mogelijk te maken.

  Om onze diensten aan jou te kunnen leveren, werken we vaak nauw samen met servicepartners en dienstverleners. Onze onafhankelijke servicepartners assisteren ons bij het leveren van onze lease- en andere diensten, waaronder autodealers, leveranciers van auto-onderhoud, reparatiewerkplaatsen, pechhulpdiensten, maar ook verhuurbedrijven, en degenen die onze rijveiligheidsprogramma's geven.

Dienstverleners zijn bedrijven die wij inschakelen en die ons ondersteunen bij het uitvoeren van onze bedrijfsactiviteiten, bijvoorbeeld ons helpen bij het onderhoud van ons IT-netwerk en daaraan verbonden infrastructuur, en veiligheids- en toegangsbewaking van onze bedrijfsterreinen. Of diensten met betrekking tot HRM, Marketing en Finance.

Ook gebruiken en delen we jouw persoonsgegevens zoals vereist of passend, met name wanneer wij daartoe een wettelijke verplichting of daarbij een gerechtvaardigd belang in hebben:

 • Om toepasselijke wetten en voorschriften na te leven.

  • Dit kunnen ook wetten buiten het land waarin jij woont zijn.
 • Om samen te werken met overheids- en/of regeringsinstanties.

  • Om op een verzoek te reageren of om informatie te verschaffen of omdat wij geloven dat dit belangrijk is

  • Dit kunnen ook instanties buiten het land waarin jij woont zijn.

 • Om met politie en justitie samen te werken.

  • Wanneer wij bijvoorbeeld aan verzoeken en bevelen van politie en justitie voldoen of informatie verschaffen omdat wij geloven dat dit belangrijk is.
 • Om andere wettelijke redenen

  • Om onze voorwaarden af te dwingen; en

  • Om onze rechten, privacy, veiligheid of eigendommen te beschermen, en/of die van onze dochtermaatschappijen, van jou of van anderen.

 • In verband met een verkoop of zakelijke transactie.

  • Wij hebben een gerechtvaardigd belang in het openbaar maken of overdragen van jouw persoonsgegevens aan een derde partij bij een reorganisatie, fusie, verkoop, joint venture, opdracht, overdracht of anderszins verschaffen van alle of enige een faillissementsprocedure of vergelijkbare procedures). Dergelijke derde partijen kunnen bijvoorbeeld ook een verwervende entiteit en zijn adviseurs zijn.

6. Internationale overdracht van persoonsgegevens

Vanwege het wereldwijde karakter van onze organisatie en diensten kunnen jouw persoonsgegevens worden opgeslagen en/of verwerkt in een land anders dan het land waarin jij woont. 

De Europese Commissie is van mening dat bepaalde niet-EER-landen volgens de EER-normen een toereikend niveau van gegevensbescherming bieden (er is een volledige lijst van deze landen beschikbaar. Voor overdracht vanuit de EER naar landen die volgens de Europese Commissie geen toereikend niveau van gegevensbescherming bieden, hebben we toereikende maatregelen genomen zoals via LeasePlans eigen bindende bedrijfsvoorschriften (ook wel Binding Corporate Rules of BCR's genoemd) of door contractuele overeenkomsten, afgesloten met derde partijen. Je kunt een kopie van deze maatregelen aanvragen door contact met ons op te nemen met het Privacyrechten formulier.

7. Veiligheid en opslag

 • Hoe we persoonsgegevens beschermen

  We streven naar het gebruik van redelijke organisatorische, technische en administratieve maatregelen om persoonsgegevens binnen onze organisatie te beschermen. Helaas bestaat er geen overdrachts- of opslagsysteem dat gegarandeerd 100% veilig is.  Als je een reden hebt om te geloven dat jouw interactie met ons niet langer veilig is (bijvoorbeeld als je vermoedt dat de veiligheid van een account die je bij ons hebt, gesaboteerd is), meld het probleem dan direct aan ons door contact met ons op te nemen via de in deze verklaring gegeven Contactgegevens.

 • Hoe lang bewaren we persoonsgegevens

  We zullen jouw persoonsgegevens zo lang bewaren als dat nodig of toegestaan is binnen het kader van de in deze verklaring beschreven doelen en krachtens het toepasselijk recht.  

  Tot de criteria die worden gebruikt om onze opslagtermijn te bepalen behoren:  

  • De duur van de tijd waarin we een lopende relatie met jou hebben en de diensten aan jou leveren (bijvoorbeeld, zolang als jij een LeasePlan-voertuig gebruikt).

  • Of er een wettelijke verplichting bestaat waaraan wij moeten voldoen (bepaalde wetten vereisen bijvoorbeeld dat wij onze transacties gedurende een bepaalde tijd bewaren voordat wij deze kunnen verwijderen); of 

  • Of bewaren wenselijk is gezien onze juridische positie (zoals ten aanzien van verjaringstermijnen, geschillen of onderzoeken door verordenende instanties).

8. Privacy van kinderen

Onze diensten zijn niet bestemd voor personen jonger dan 18 jaar.

9. Je rechten en contact met ons opnemen

Jouw rechten Indien jij je door ons verwerkte persoonsgegevens wilt herzien, corrigeren, bijwerken, beperken of verwijderen, bezwaar wilt maken tegen de verwerking van persoonsgegevens, of als je een elektronische kopie van jouw persoonsgegevens wilt ontvangen om die aan een ander bedrijf door te geven (voor zover dit recht op gegevensoverdracht door de toepasselijke wetgeving aan jou wordt verstrekt), kun je contact met ons opnemen via het Privacyrechten formulier op onze website om gebruik te maken van je rechten. We zullen conform het toepasselijke recht op jouw verzoek reageren.

Wij verzoeken je in je aanvraag zo duidelijk mogelijk te beschrijven op welke persoonsgegevens je verzoek betrekking heeft.  Voor jouw veiligheid zullen wij alleen aanvragen behandelen met betrekking tot de persoonsgegevens die bij het specifieke e-mailadres horen zoals je dat in het contactformulier hebt opgegeven, en we kunnen je vragen om verificatie van jouw identiteit voordat wij aan je verzoek voldoen.  We zullen proberen zo snel als redelijkerwijs uitvoerbaar aan jouw verzoek te voldoen, en in elk geval binnen de wettelijk vereiste termijnen. Wij wijzen je erop dat we bepaalde gegevens mogelijk moeten bewaren voor archiveringsdoeleinden en/of om transacties te voltooien die zijn begonnen voordat een dergelijke wijziging of verwijdering werd aangevraagd. Er kan ook resterende informatie zijn die in onze databases en andere gegevensdragers achterblijft, die niet zal worden verwijderd. 

Vragen? Wij verzoeken je bij eventuele vragen of klachten over deze verklaring via het Privacyrechten formulier contact met ons op te nemen. Omdat e-mailverkeer niet altijd veilig is, verzoeken we je in je e-mails aan ons geen gevoelige informatie op te nemen.

Aanvullende informatie over de EER Je kunt ook:

 • Contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming, de Privacy Officer, via het Privacyrechten formulier or via: LeasePlan Corporation N.V., t.a.v. Privacy Officer, Gustav Mahlerlaan 360, 1082 ME Amsterdam, Nederland
 • Een klacht indienen bij een gegevensbeschermingsautoriteit voor jouw land of regio of waar een vermeende inbreuk op de toepasselijk recht inzake gegevensbescherming plaatsvindt. Er is een lijst met gegevensbeschermingsautoriteiten beschikbaar.

10. Wijzigingen in deze Privacyverklaring

We kunnen deze verklaring wijzigen. In de “Laatst bijgewerkt” legenda bovenaan deze pagina kun je zien wanneer deze Verklaring voor het laatst is herzien. Wijzigingen in deze Verklaring worden van kracht wanneer we de herziene verklaring over de diensten publiceren.