LeasePlan Rechtshulp

Jij richt je op jouw herstel. LeasePlan Rechtshulp zorgt voor de geleden schade. Uiteraard wensen we al onze leaserijders veel veilige en plezierige kilometers toe. Toch kan het voorkomen dat je een keer betrokken raakt bij een ongeluk. Heb je daarbij letsel door schuld of toedoen van iemand anders opgelopen? Dan is de kans groot dat je recht hebt op een schadevergoeding. Dat geldt in de gevallen met ernstig blijvend letsel, bij overlijden, maar ook in de gevallen dat het letsel minder ernstig is. Wij staan je graag bij in het proces naar een schadevergoeding.

Onze toegevoegde waarde

Onze toegevoegde waarde

Een verkeersongeval kan behoorlijk wat impact hebben. Je krijgt te maken met allerlei zaken die geregeld moeten worden, waar je liever niet mee bezig wilt zijn. Op grond van de Nederlandse wetgeving ontstaat er recht op compensatie, wanneer je bij een ongeval letselschade lijdt. Maar het vaststellen van die compensatie is specialistisch werk. Het is dan verstandig om daarvoor deskundige hulp in te schakelen.

Rijd je een leaseauto van LeasePlan dan kun je ons inschakelen. Wij zijn erin gespecialiseerd om de schade, die voortkomt uit een ongeval, te verhalen op de aansprakelijke tegenpartij.

Jouw belang staat voorop

Als onderdeel van LeasePlan Nederland willen wij een optimale 360-dienstverlening voor alle leaserijders en inzittenden van een LeasePlan auto. Ook wanneer het een keer is misgegaan. Onze deskundigen werken altijd toe naar een optimaal resultaat in de vorm van een rechtvaardige schadevergoeding binnen een redelijke termijn.

Bij het vaststellen van een letselschadevergoeding gelden veel wettelijke regels. Uiteraard houden wij ons daaraan en letten wij er vooral op dat de verzekeraars zich daar ook aan houden. We zijn aangesloten bij landelijke organisaties, die de kwaliteit van de letselschaderegeling in Nederland op een hoog niveau houden.

Je hebt letsel opgelopen, wat nu?

Wanneer je na een ongeval letsel oploopt, krijg je te maken met pijn en lichamelijke beperkingen. Er is wellicht onzekerheid over de toekomst. Ben ik wel zeker van mijn baan? Hoe pak ik dat aan? Met de verzekeringsmaatschappij moet de discussie worden aangaan over zaken, zoals de aansprakelijkheid en de medische gevolgen van het ongeval.

Maar op enig moment ook over een passende schadevergoeding. En dat allemaal op een moment dat je daar helemaal niet mee bezig wilt zijn. Jouw focus op rust en herstel is belangrijker. Gelukkig heeft LeasePlan Rechtshulp wel de juiste expertise in huis om het proces voor de schadevergoeding in gang te zetten.

Wat is letsel?

Wanneer je bij een ongeval lichamelijk of geestelijk gewond bent geraakt, dan spreken we van letsel. Letsel blijft soms heel beperkt. Je hebt bijvoorbeeld een paar dagen een vervelend gevoel in je nek of rug. Maar het kan ook veel ernstiger uitpakken. Denk aan botbreuken of andere ernstige klachten. Of misschien zelfs overlijden. Maar ook de angst om na een ongeval weer in de auto te stappen, noemen we letsel.

Wanneer spreken we van letselschade?

Wanneer spreken we van letselschade?

De gevolgen van het letsel kunnen uiteenlopen. Misschien moet je je voor korte of langere tijd ziekmelden voor werk, kun je het huishouden niet meer doen of niet meer sporten of andere hobby’s beoefenen. Misschien was je net zelf bezig met het verbouwen van de badkamer of met de aanleg van de tuin. De gevolgen van het letsel kunnen divers zijn. Heeft dat financiële gevolgen? Dan noemen we dat letselschade.

Verhaalbare kosten

Bij de vraag welke schade wordt vergoed, spelen een aantal wettelijke regels een belangrijke rol. In het algemeen gaat het bij letselschadevergoeding om kosten, die iemand zonder ongeval niet zou hebben gehad. Kosten die wel in relatie staan tot het ongeval en het letsel. Denk hierbij aan voor de hand liggende onkosten; het eigen risico van de zorgverzekeraar. Maar er zijn meer kosten die je kan indienen. Zoals kosten van een eventuele tijdelijke huishoudelijke hulp, extra reiskosten voor de bezoeken aan het ziekenhuis, hulp bij tuinonderhoud, etc.

Smartengeld

Naast een vergoeding van bovenstaande kosten, heb je ook recht op een vergoeding van smartengeld. Dit is wel afhankelijk van de aard en ernst van het opgelopen letsel en de gevolgen daarvan. Bij het vaststellen van de schadevergoeding spelen de persoonlijke omstandigheden altijd een grote rol.

Geen financiële zorgen

Laat het herstel wat langer op zich wachten. Dan is het gebruikelijk dat we bij de aansprakelijke verzekeraar een verzoek neerleggen tot de betaling van een voorschot. Naast de zorgen om het letsel, willen wij niet dat er ook nog eens financiële zorgen ontstaan.

Wat zijn de kosten voor LeasePlan Rechtshulp?

Wat zijn de kosten voor LeasePlan Rechtshulp?

Ben je slachtoffer van een ongeval en lijd jij hierdoor schade? Dan heb je recht op het inschakelen van deskundige ondersteuning. De kosten daarvan komen voor rekening van de aansprakelijke tegenpartij. De ondersteuning door LeasePlan Rechtshulp kost je dus niets.

Niet tevreden? Ben je niet tevreden over de behandeling van je dossier, laat het ons dan weten. Lees meer over onze klachtenprocedure.

  1. ContactHeb je onze hulp nodig of heb je een vraag?

    Stuur dan je vraag naar rechtshulp@leaseplan.nl dan nemen we zo snel mogelijk contact met je op. Kan het niet wachten en heb je dringend advies nodig, bel ons dan op 036-5270624. We helpen je graag verder.