rvwp wordt uitgesteld

Een organisatie van 100 medewerkers of meer? De overheid stelt de ingangsdatum om je uitstoot te rapporteren uit.

2 min leestijdPers
Ondanks de voorbereidingen van de overheid stond de geplande maatregel niet vast. De adviesraad van de Raad van State heeft de plannen beoordeeld en bepaald dat er aanpassingen nodig zijn. Zo verwacht men de effecten van de geplande maatregelen te verbeteren en ook toekomstbestendig te maken.

De aanbevelingen worden opgevolgd en naar verwachting in de eerste maanden van 2024 opnieuw ter beoordeling aangeboden. Als werkgever is het slim nu al aan de slag te gaan.
Deel dit bericht

Nu aan de slag, is investeren in de toekomst

De ambitie van de overheid was om in 2024 de registratie over het jaar 2024 verplicht te stellen. Als hieruit zou blijken dat het bedrijfsleven onvoldoende CO2-uitstoot heeft teruggedrongen, zou er een verplichte normering voor werkgevers volgen. Dit kan betekenen dat bedrijven die minder CO2-uitstoten dan de norm extra voordelen krijgen of juist andersom dat bedrijven die meer CO2-uitstoten dan de norm daarvoor belast worden.

De verplichte registratie wordt nu uitgesteld tot 1 juli 2024. Werkgevers met honderd werknemers of meer moeten uiterlijk 30 juni 2025 de rapportage van gereden kilometers voor zakelijke mobiliteit en woon-werkmobiliteit over het jaar daarvoor aanleveren. Wil je meer lezen?

Je kunt nu al starten met rapporteren over 2023 en heel 2024. Als de voorbereidingen nog niet helemaal rond zijn, is het een goede proefperiode om met de rapportage bekend te worden en de gegevens te verzamelen.

Belangrijkste aanpassingen

Om de CO2-uitstoot die wordt veroorzaakt door mobiliteit terug te dringen, is er in het klimaatakkoord van 2019 een aantal maatregelen vastgelegd. Een van de maatregelen is het Besluit CO2-reductie Werkgebonden Personenmobiliteit. En dan specifiek voor zakelijke kilometers. Het doel was om hiermee 1 megaton extra CO2 te verminderen bovenop bestaande maatregelen. Het doel is aangescherpt van 1 megaton naar 1,5 megaton CO2-reductie in 2030. Om dat doel te halen, moeten er minder kilometers gereden worden.

De Raad van State geeft in haar advies aan dat de plannen opnieuw doorgerekend moeten worden. Daarnaast wil de Raad van State dat werkgevers gestimuleerd worden om zo snel mogelijk in te zetten op verduurzaming van vervoer. De overheid moet nu kijken hoe zij dat kunnen meenemen in de nieuwe maatregelen.

LeasePlan helpt graag bij de verduurzaming van mobiliteit

Ben je een HR-beleidsmaker of een wagenparkbeheerder en heb je vragen over hoe de rapportageverplichting invloed heeft op jullie wagenpark? Neem dan contact op met je vaste contactpersoon bij LeasePlan of lees meer over de adviezen van LeasePlan Consultancy Services en hoe zij ook jouw organisatie kunnen helpen.

Geplaatst op 30 oktober 2023
30 oktober 2023
Deel dit bericht

Andere artikelen

Onderzoeken en rapporten
Zorgen over data houdt leaserijders bezig volgens nieuwe LeasePlan Mobiliteitsmonitor12 maart 2020 - 4 min leestijd
Onderzoeken en rapporten
LeasePlan EV Readiness Index 202021 januari 2020 - 2 min leestijd
Onderzoeken en rapporten
Kilometerheffing zorgt voor vergroening Nederlands wagenpark19 april 2017 - 2 min leestijd