De CO2-rapportage werkgebonden personenmobiliteit

Nieuwe maatregel voor CO2-reductie

Vanaf 1 januari 2023 geldt dat alle werkgevers met 100+ medewerkers informatie geven over woon-werk en zakelijke kilometers die gemaakt zijn, zodat de totale CO2 uitstoot inzichtelijk wordt. Maar wat houdt dit precies in? En wat betekent dit voor jou?

Waarom wordt de CO2-rapportage werkgebonden personenmobiliteit ingevoerd?

Om de CO2 uitstoot die wordt veroorzaakt door mobiliteit terug te dringen, is er in het klimaatakkoord van 2019 een aantal maatregelen vastgelegd. Een van de maatregelen is het Besluit CO2-reductie Werkgebonden Personenmobiliteit. En dan specifiek voor zakelijke kilometers. Het doel is om hiermee 1 miljoen ton extra CO2 te verminderen bovenop bestaande maatregelen.

Wat is de CO2-rapportage werkgebonden personenmobiliteit?

Werkgevers moeten over alle binnenlandse zakelijke kilometers van medewerkers rapporteren. Dat betekent dat werkgevers inzichtelijk moeten maken welke kilometers met welke vervoersmiddelen worden afgelegd voor alle medewerkers. Het gaat daarbij om: zakelijke mobiliteit & woon-werk mobiliteit. Naast algemene gegevens wordt ook het totaal aantal kilometers op jaarbasis uitgesplitst naar: gebruikte reisvormen (OV, fiets, te voet, bromfiets/scooter/ motor, auto) te worden gerapporteerd en de motortypen van de auto’s die worden gereden. Vliegkilometers, internationale treinreizen en bestelbussen hoeven hierin niet meegenomen te worden.

Is de CO2-rapportage werkgebonden personenmobiliteit verplicht?

In 2023 is de registratie nog vrijwillig, maar je ziet dat dit in 2024 al verplicht is en vanaf 2025 zal er ook een normering worden gehanteerd waaraan moet worden voldaan, indien blijkt dat de markt onvoldoende CO2-uitstoot heeft teruggedrongen.

Wat betekent de CO2-rapportage verplichting voor jou?

De rapportageverplichting heeft uiteindelijk invloed op jouw mobiliteitsbeleid. Je plek in vergelijking met hetzelfde soort bedrijven gaat invloed hebben op verschillende milieukeurmerken die je als bedrijf wilt/moet hebben. En de overheid zal in de komende jaren steeds meer eisen gaan stellen aan het verduurzamen van het mobiliteitsbeleid als doelen niet gehaald worden.

Je kunt hier nu al op vooruitlopen. Zorg voor stimulerend beleid dat reiskilometers vermindert, bijvoorbeeld met thuiswerken. Is toch mobiliteit nodig, dan het liefst met de fiets of openbaar vervoer. Lukt dat niet, zet dan een volledig elektrische auto in. Niet ieder bedrijf kan deze stap nu al maken. Slimme grenzen aan de CO2-uitstootwaarden van te kiezen auto’s helpt ook. Zorg ervoor dat de autoregeling bij je bedrijf past en toekomstbestendig is. Wij helpen je daar graag bij.

LeasePlan denkt graag met je mee

Ben je een HR-beleidsmaker of een wagenparkbeheerder en heb je vragen over hoe de rapportageverplichting invloed heeft op jullie wagenpark? Neem dan contact op met je vaste contactpersoon bij LeasePlan of lees meer over welke adviezen LeasePlan Consultancy Services je geven.

Lees meer over verduurzaming van je wagenpark

Veelgestelde vragen over de CO2-rapportage werkgebonden personenmobiliteit

Contact_L

Advies op maat

Liever direct contact met één van onze consultants? Dat kan! Vul je gegevens in en wij nemen contact met je op voor een adviesgesprek op maat.