Privatlivspolitik

Global erklæring om databeskyttelse

Sidst opdateret: 11-5-2022 LeasePlan er forpligtet til at beskytte de personoplysninger, som vi behandler. Procedurer til beskyttelse af privatlivets fred og og datasikkerhed er derfor blevet integrerede dele af LeasePlans tjenester, selskabsledelse, risikostyring og overordnede ansvarlighed. Vi behandler kun de personoplysninger, der er nødvendige for vores forretningsaktiviteter og leveringen af LeasePlan-tjenesterne.

LeasePlans garantier for databeskyttelse

Vi garanterer følgende for behandlingen af dine personoplysninger:

Gennemsigtighed: Vi hjælper dig med at forstå, hvordan dine data indsamles og bruges. Indarbejdet privatlivsbeskyttelse: Vi sikrer, at vores tjenester værner om privatlivets fred. Kontrol: Vi sørger for, at du nemt kan tilgå, rette eller slette dine data. Sikker med LeasePlan: Vi sikrer dine data så godt vi kan, og personoplysninger deles kun med tredjeparter, når det er nødvendigt og under passende forhold. Vi er innovative og lydhøre: Vi tænker hele tiden over, hvordan vi kan forbedre vores tjenester og beskyttelsen af dine oplysninger, og vi tager gerne imod forslag eller klager.

Denne erklæring om databeskyttelse informerer dig om vores fortrolighedspraksis. Sørg for at gennemse den lokale version af denne erklæring om databeskyttelse i det land, hvor du anvender LeasePlans tjenester, som findes på LeasePlan-afdelingernes lokale websteder.

Læs venligst erklæringen om beskyttelse af personlige oplysninger omhyggeligt, så du forstår, hvordan vi indsamler og bruger dine personoplysninger.

1. Privatlivspolitikkens rammer

Denne globale privatlivspolitik (»Privatlivspolitik«) beskriver vores praksis i forbindelse med behandling af personoplysninger, som vi indsamler fra:

  • 1.
  • 2.
  • 3.
  • 4.
  • 5.
  • 6.
  • 7.

(eller kundeemner i forhold til ovenstående, individuelt og kollektivt også kaldet "dig", "din" eller "dit")

Vi indsamler og bruger dine personoplysninger gennem vores forskellige køretøjs- og flådeleasing-, administrations- og chaufførmobilitetstjenester og i forbindelse med udførelsen af vores forretningsaktiviteter, som beskrevet yderligere i afsnit 1 ("Tjenester"). Oplysninger og skadesbeskrivelser deles med Auto Claim Handling Danmark A/S. Bemærk, at denne erklæring om databeskyttelse ikke gælder for følgende associerede selskaber og/eller tjenester:

De tjenester, der leveres af disse associerede selskaber, er underlagt separate erklæringer om databeskyttelse.

Bemærk også, at specifikke tjenester kan være underlagt en separat erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger, der henvises til i de respektive vilkår, såsom behandling af dine personlige oplysninger i forbindelse med vores telematiktjenester, for hvilke der gælder en separat telematikerklæring.

Erhvervskunders ansvar I det omfang kunderne i deres egenskab af arbejdsgivere har adgang til personoplysninger om deres ansatte, er kunden den dataansvarlige, der er ansvarlig for behandlingen og brugen dataene. Denne erklæring om databeskyttelse gælder ikke for kunders behandling og brug af personlige oplysninger om chauffører.

2. Hvem er vi

Den lokale LeasePlan-enhed er den virksomhed, der er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger (dataansvarlig):

LeasePlan Danmark A/S, adresse: Midtager 20, 2605 Brøndby

Den lokale LeasePlan-enhed kan dele dine personoplysninger med LeasePlan Corporation N.V. eller LeasePlan Global B.V., i hvilket tilfælde disse fungerer som fælles dataansvarlige:

Adresse: Gustav Mahlerlaan 360, 1082 ME Amsterdam, Holland

Den relevante lokale LeasePlan-enhed og LeasePlan Corporation N.V. samt LeasePlan Global B.V. kaldes samlet “LeasePlan” og “vi”, “vores” eller “os”.

3. Sådan indsamler vi dine oplysninger

De fleste af de oplysninger, vi indsamler, er i forhold til de køretøjsadministrations-tjenester, vi leverer til dig som chauffør og til vores kunde, din arbejdsgiver, hvis du har firmabil. Dette starter med registreringen af det leasede køretøj (i nogle tilfælde kan vi foretage nogle indledende kreditkontroller) og fortsætter, når vi kommunikerer med dig om vores tjenester, f.eks. for at arrangere periodisk vedligeholdelse og reparationer. Vi kan også behandle dine oplysninger, hvis dit køretøj uforvarende er involveret i en ulykke, for at sikre, at vi genopretter mobiliteten og håndterer eventuelle skader, eller hvis vi modtager bøder for trafikforseelser begået i din leasede bil. Udover vores kerneydelser, som er leasingaktiviteter, tilbyder vi også en række andre tjenesteydelser såsom e-mobilitet, brændstofkort, opladning, biludlejning og vejhjælp. Vi tilbyder også gensalg, salg af brugte LeasePlan-køretøjer.

Vi har brug for at indsamle personoplysninger, for at vi kan tilbyde dig de ønskede tjenester, eller håndtere forespørgsler, kommentarer eller klager om vores tjenester. Hvis du ikke giver os tilladelse til at se sådanne oplysninger, er det ikke sikkert, vi kan tilbyde de ønskede tjenester. Hvis du afgiver personoplysninger om andre personer til os eller vores tjenesteudbydere i forbindelse med vores tjenester, så erklærer du i henhold til denne erklæring om databeskyttelse, at du er bemyndiget dertil samt til at tillade os at bruge disse oplysninger.

Overvågning af kommunikation I henhold til gældende lovgivning overvåger og registrerer vi opkald, e-mails, sms'er og anden kommunikation, vi har med dig. Det gør vi for at overholde lovgivning, selvregulerende praksis eller procedurer, der er relevante for vores virksomhed, for at forebygge eller opdage kriminalitet, for at beskytte sikkerheden i vores kommunikationssystemer og -procedurer samt til kvalitetskontrol og uddannelse af personale.

Hvis vi f.eks. er forpligtet af en tilsynsmyndighed til at optage visse telefonlinjer (som relevant), så vil vi gøre det. Derudover vil vores overvågning, hvor det er relevant og under hensyntagen til gældende databeskyttelseslovgivning, have til hensigt at kontrollere, om der er upassende indhold i kommunikationen. Under meget begrænsede og specifikke omstændigheder kan vi foretage kortsigtet omhyggeligt kontrolleret overvågning af dine aktiviteter, hvis dette er nødvendigt af hensyn til vores legitime interesser eller for at overholde en juridisk forpligtelse. Det kan vi f.eks. gøre, hvis vi har grund til at tro, at der begås bedrageri eller anden forbrydelse, hvis der er mistanke om lovovertrædelser, og hvor overvågningen står i et rimeligt forhold til lovovertrædelsen, eller hvor vi har mistanke om, at reglerne om bekæmpelse af hvidvaskning af penge, som vi er underlagt, ikke overholdes. Der kan især blive optaget telefonopkald til disse formål.

4. Til hvilke formål behandler vi dine personoplysninger

4.1 DATA OM BESØGENDE PÅ HJEMMESIDEN

4.2 OPLYSNINGER VEDRØRENDE KUNDER

4.3 OPLYSNINGER VEDRØRENDE FØRERE (vores kunders medarbejdere)

4.4 DATA VEDRØRENDE PRIVATE LEASINGKUNDER (HERUNDER ENEFORHANDLERE OG PARTNERSKABER) OG POTENTIELLE KUNDER

4.5 OPLYSNINGER VEDRØRENDE PRIVATE KØBERE AF BRUGTE BILER

4.6 OPLYSNINGER VEDRØRENDE PROFESSIONELLE KØBERE AF BRUGTE BILER (Forhandlere)

4.7 Oplysninger vedrørende leverandører

4.8 Oplysninger vedrørende skadebehandling

5. Videregivelse af oplysninger til tredjeparter

Ud over hvad der er angivet til hvert formål ovenfor vedrørende deling af personlige oplysninger, kan vi også dele personlige oplysninger:

**-Inden for LeasePlan-koncernen til de formål, der er beskrevet i denne erklæring om databeskyttelse. **-Du kan se listen og placeringen af vores LeasePlan-enheder her.

**-Til vores tredjeparts serviceudbydere, så de kan levere tjenester til dig og os. **For at kunne levere vores tjenester til dig arbejder vi ofte tæt sammen med servicepartnere og tjenesteudbydere. Vores uafhængige servicepartnere hjælper os med at levere vores leasing og andre tjenester til dig og omfatter bilforhandlere, vedligeholdelsesudbydere, værksteder og vejhjælpsudbydere, men også udlejningsfirmaer og administratorer af vores programmer for førersikkerhed. Bilforhandlere eller leverancer af (elektriske) køretøjer kan kræve kontaktoplysninger for en fører for at aktivere en personlig konto, der er nødvendig for at blive oprettet som fører, ellers fungerer køretøjet ikke.

Tjenesteudbydere er virksomheder, der hjælper os med at drive vores forretning, for eksempel for at hjælpe os med at vedligeholde vores it-netværk og tilhørende infrastruktur og sikkerheds- og adgangskontroller til vores faciliteter.

Vi bruger og videregiver også dine personoplysninger, når det er nødvendigt eller relevant, især når vi har en juridisk forpligtelse eller legitim interesse i at gøre det:

**-For at overholde gældende love og bestemmelser. **-Dette kan omfatte love uden for dit bopælsland. **

-For at samarbejde mellem offentlige og statslige myndigheder. **-For at besvare en anmodning eller give oplysninger, som vi mener er vigtige -Disse kan omfatte myndigheder uden for dit bopælsland. **

-For at samarbejde med politiet. **-Når vi f.eks. besvarer anmodninger og ordrer fra politiet eller giver oplysninger, vi opfatter er vigtige. **

-Af andre juridiske årsager. **-For at håndhæve vores vilkår og betingelser og andre gældende politikker, og -For at beskytte vores, dine eller associerede selskabers rettigheder, privatliv, sikkerhed eller ejendom. **

-I forbindelse med et salg eller en forretningstransaktion. **-Vi har en legitim interesse i at videregive eller overføre dine personoplysninger til en tredjepart i tilfælde af reorganisering, fusion, salg, joint venture, overdragelse, overførsel eller anden disposition for hele eller dele af vores forretning, aktiver eller lager (herunder i forbindelse med konkurs eller lignende procedurer). Sådanne tredjeparter kan f.eks. omfatte en overtagende enhed og de tilknyttede rådgivere.

6. International overførsel af personoplysninger

På grund af vores organisations og tjenesters globale karakter kan dine personoplysninger blive opbevaret og/eller behandlet i et andet land end det, du bor i.

Nogle af landene uden for EØS anerkendes af Europa-Kommissionen som havende et tilstrækkeligt databeskyttelsesniveau i henhold til EØS-standarder. For overførsler fra EØS til lande, som Europa-Kommissionen ikke finder tilstrækkelige, har vi indført passende foranstaltninger, f.eks. gennem LeasePlans egne bindende selskabsregler eller gennem kontraktlige aftaler indgået med tredjeparter. Du kan få en kopi af disse foranstaltninger ved at kontakte den lokale LeasePlan-enhed.

7. Sikkerhed og fastholdelse

Sådan sikrer vi personoplysninger Vi bestræber os på at tage rimelige organisatoriske, tekniske og administrative foranstaltninger til at beskytte personoplysninger i vores organisation. Desværre kan intet system til dataoverførsel eller -opbevaring garanteres at være 100% sikkert. Hvis du har grund til at tro, at din interaktion med os ikke længere er sikker (f.eks. hvis du mener, at sikkerheden for en konto, du måtte have hos os, er blevet kompromitteret), bedes du straks underrette os om problemet ved at kontakte os i overensstemmelse med kontaktoplysningerne i denne erklæring om databeskyttelse.

Hvor længe opbevarer vi personoplysninger? Vi opbevarer dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt eller tilladt til de formål, der er beskrevet i denne erklæring om databeskyttelse, og i henhold til gældende lovgivning.

De kriterier, der bruges til at bestemme vores opbevaringsperioder, omfatter:

8. Børns privatliv

Vores tjenester er ikke beregnet til børn under 18 år.

9. Dine rettigheder og kontakt til os

Dine rettigheder Hvis du ønsker at anmode om at gennemgå, rette, opdatere, tilbageholde, begrænse eller slette dine personoplysninger, der behandles af os, gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysninger, eller hvis du vil bede om at få en elektronisk kopi af dine personoplysninger med henblik på at overføre dem til en anden virksomhed (i det omfang du har denne ret til dataoverførsel i henhold til gældende lovgivning), kan du kontakte os via linket, der er tilgængeligt på den relevante LeasePlan-enheds lokale websted for at udøve dine rettigheder. Vi vil besvare din anmodning i overensstemmelse med gældende lovgivning.

I din anmodning bedes du gøre det så klart som muligt, hvilke personoplysninger din anmodning vedrører. For din beskyttelse implementerer vi kun anmodninger med hensyn til de personlige oplysninger, der er knyttet til den bestemte e-mailadresse, som du angav i kontaktformularen, og vi kan anmode dig om at bekræfte din identitet, før du implementerer din anmodning. Vi vil forsøge at efterkomme din anmodning så hurtigt som praktisk muligt og under alle omstændigheder inden for alle gældende juridisk krævede tidsrammer. Bemærk, at vi muligvis skal opbevare visse oplysninger til registreringsformål og/eller gennemføre transaktioner, der begyndte, før vi anmodede om en sådan ændring eller sletning. Der kan også være resterende oplysninger, der forbliver i vores databaser og andre poster, som ikke vil blive fjernet.

Spørgsmål? Hvis du har spørgsmål eller klager over denne erklæring om databeskyttelse, bedes du kontakte os via linket på den relevante LeasePlan-enheds lokale websted for at udøve dine rettigheder.

Da e-mail-kommunikation ikke altid er sikker, bør du ikke inkludere følsomme oplysninger i dine e-mails til os.

Yderligere oplysninger vedrørende EØS-borgereDu kan også:

10. Ændringer af denne erklæring om databeskyttelse

Vi forbeholder os ret til at ændre eller opdatere denne erklæring om databeskyttelse til enhver tid. Se på forklaringen "Senest opdateret" øverst i dette dokument for at se, hvornår denne erklæring om databeskyttelse senest blev revideret. Eventuelle ændringer af denne erklæring om databeskyttelse træder i kraft, når vi sender den reviderede erklæring om tjenesterne.