Vilkår og brugerbetingelser

for LeasePlans hjemmeside

De følgende brugsbetingelser gælder for denne hjemmeside (www.leaseplan.com), som tilhører LeasePlan Danmark A/S registreret på Midtager 20, 2605 Brøndby, Danmark.

Dine rettigheder Hvis du besøger www.leaseplan.com eller læser vores opslag på sociale medier, er det vigtigt, at du forstår dine rettigheder og forpligtelser. Informationen nedenfor gælder for vores hjemmeside, mobilhjemmeside, apps og alle vores opslag på sociale medier.

Aftale Ved at besøge denne hjemmeside og/eller bruge vores information accepterer du at være bundet af disse betingelser og vilkår. Læs dem venligst opmærksomt for at undgå overraskelser. I tilfælde af at vores vilkår og betingelser er modstridende med vilkår og betingelser for vores produkter, så er det betingelserne specifikke for vores produkter og servicer, der er gældende.

Råd Informationen delt på vores hjemmeside og sociale medier er tænkt som generel information. Denne information er ikke tænkt som rådgivning. Du er selv ansvarlig for de beslutninger, du tager, baseret på denne information.

Information LeasePlan gør alt for at give præcis, komplet og opdateret information fra pålidelige kilder. Vi kan dog ikke garantere, at al information delt på denne hjemmeside er præcis, komplet og opdateret. Internationalt LeasePlan administrerer og vedligeholder www.leaseplan.com fra Belgien. Vi kan ikke garantere, at informationen givet her er relevant i andre lande. Bruger du denne hjemmeside fra et andet land end Belgien? Så er det dit ansvar at sikre, at du handler i overensstemmelse med lokale love og regler.

Hjemmesidepræstation LeasePlan kan ikke garantere, at www.leaseplan.com fungerer uden fejl eller afbrydelser.

Brug af hjemmesiden Denne hjemmeside må ikke bruges på en måde, der kan forstyrre eller forhindre andre besøgende på hjemmesiden. Det er heller ikke tilladt at bruge hjemmesiden på en måde, der sætter hjemmesidens funktionalitet i fare. Endelig er det ikke tilladt at bruge hjemmesiden på en måde, der kan skade eller forstyrre den udgivne information eller den underlæggende software.

Informationer fra tredjepart Hjemmesiden www.leaseplan.com indeholder links til tredjepartshjemmesider fra andre organisationer. Det betyder ikke, at LeasePlan bifalder de produkter eller services, som organisationen tilbyder. LeasePlan tjekker hverken indholdet af de eksterne hjemmesider for nøjagtighed, troværdighed eller fuldstændighed.

Hvis du besøger den eksterne hjemmeside, som LeasePlan linker til, gør du det på egen risiko. LeasePlan kan ikke holdes ansvarlig for indholdet, brugen eller tilgængeligheden af disse tredjepartshjemmesider.

Intellektuel ejendom LeasePlan og de relevante interessenter beholder alle rettigheder til vores indhold. Dette inkluderer copyright, varemærker, patenter og alle andre rettigheder omkring intellektuel ejendom. Dette vedrører alle rettigheder relateret til informationen offentliggjort på www.leaseplan.com, vores mobilhjemmeside, apps og sociale medier. Det inkluderer (men begrænser sig ikke til) tekst, grafik, foto, illustrationer, applikationer og logoer.

Brug af vores information Du må gerne printe eller downloade den information, som vi offentliggør, men kun til personlig brug. Dog er det ikke tilladt, uden først at have indhentet en skriftlig tilladelse, at bruge informationen fundet på www.LeasePlan.com eller sociale medier på følgende måder:

E-mailkommunikation Sender du e-mails til LeasePlan, accepterer du risikoen for, at disse beskeder kan blive opfanget. Det indebærer, at dine e-mails også kan blive læst, misbrugt eller modificeret af andre. LeasePlan kan ikke holdes ansvarlig, hvis dette sker.

Ansvarlig offentliggørelse LeasePlan gør alt for at sikre sikkerheden af sin hjemmeside og dine data. Hvis du alligevel opdager områder, hvor vores sikkerhed måske er kompromitteret, opfordrer vi dig til at lade os det vide på en ansvarlig måde, så vi kan undersøge sagen og finde en løsning. Benyt venligst den følgende procedure til at informere os om en hvilken som helst potentiel sikkerhedstrussel:

Offentliggør intet af informationen om potentielle sikkerhedsproblemer, medmindre du forinden har modtaget en skriftlig tilladelse fra LeasePlan.

Ansvarsfraskrivelse LeasePlan og dets potentielle agenter og underleverandører kan ikke blive holdt ansvarlig for nogen potentielle skader eller tab, som måtte opstå som resultat af denne hjemmeside eller sociale medier. Det inkluderer direkte, indirekte, tilfældige, konsekvente eller straffende skader, inklusive tabt profit (selv hvis LeasePlan er blevet gjort opmærksom på muligheden for disse skader). LeasePlan tager intet ansvar for:

Ansvarsfraskrivelsen gælder også LeasePlans førere og ansatte, men gælder ikke i tilfælde af bevidst eller grov uagtsomhed fra LeasePlans side.

Ændringer LeasePlan Bank forbeholder sig retten til at opdatere informationen på hjemmesiden og disse brugsbetingelser på et hvilket som helst tidspunkt. Gennemse venligst informationen for at sikre dig, at du er klar over ændringer af enhver art.

Gældende lov Hjemmesiden og dens brugsbetingelser er styret af belgisk lov. Den belgiske domstol er eksklusivt autoriseret til at pådømme potentielle tvister, der måtte opstå fra hjemmesiden og informationen stillet til rådighed af LeasePlan NV/SA.