Skat, moms og afgifter

Hos LeasePlan har vi styr på beskatningsregler for biler. Vi holder os opdaterede på den nyeste lovgivning og tiltag, så du kan have ro i sindet, når du leaser bil gennem LeasePlan.

Herunder kan du læse om, hvilke regler du skal være opmærksom på, når det kommer til beskatning af firmabil, bil i flere lande, momsfradrag ved personbiler og varebiler m.m.

Beskatning af firmabil

Er køretøjet nyt eller højst tre år gammelt?

Hvis køretøjet er nyt eller højst tre år gammelt, regnet fra 1. registreringsdato, når det stilles til rådighed som firmabil, er beskatningsværdien nyvognsprisen. Nyvognsprisen er for en leasingbil den pris, der fremkom ved genberegning af bilen, kaldet den genberegnede tekniske nypris. De tre år beregnes fra tidspunktet for 1. indregistrering og de efterfølgende 36 måneder inkl. registreringsmåned.

Hvis din leasingaftale udløber senere end 3 år efter 1. registreringsdato, falder beskatningsværdien med 25 % fra 37. beskatningsmåned. Beskatningsværdien er dog altid mindst 160.000 kr.

Er køretøjet mere end tre år gammelt?

Hvis køretøjet købes eller leases mere end tre år efter 1. registreringsdato, anvendes bilens købspris som beskatningsværdi, dog mindst 160.000 kr.

Er dit køretøj registreret første gang 1. februar 2020 eller senere?

For køretøjer der er indregistreret til leasing første gang 1. februar 2020 eller senere, og hvor der er foretaget en genberegning af køretøjets værdi, er det den genberegnede tekniske nypris, som anvendes som beskatningsværdi. Dog kan værdien ikke være lavere end prisen ved 1. registrering. Den genberegnede værdi skal anvendes fra og med den måned, hvor omberegningen er foretaget, og indtil tre år efter køretøjets første indregistrering, dog således en fører, der har haft bilen fra ny, maksimalt beskattes i 36 måneder, fra 37. beskatningsmåned falder beskatning som ovenfor beskrevet.

Er dit køretøj registreret første gang før 1. februar 2020?

For køretøjer, der er indregistreret til leasing første gang før 1. februar 2020, er beskatningsværdien de første 36 måneder af leasingselskabets indkøbspris.

Hvis din leasingaftale udløber senere end 3 år efter 1. registreringsdato, falder beskatningsværdien med 25% fra 37. beskatningsmåned. Beskatningsværdien er dog altid mindst 160.000 kr.

Indgås der ny leasingaftale på bilen, efter bilen er blevet 3 år gammel, vil beskatningsgrundlaget være bilens markedspris. Beskatningsværdien er dog altid mindst 160.000 kr.

Beregn skatten på firmabil

LeasePlan henviser altid til Skats vejledning for fri bil til medarbejdere (firmabil).

Du kan læse mere via Skats hjemmeside.

Bil i flere lande

Har I ansatte i virksomheden, der arbejder i flere lande eller bor i ét land og arbejder i et andet, vil firmabilen ofte blive beskattet begge steder. I skal derfor fra begyndelsen finde en løsning, der tager højde for disse forhold, og eventuelt lave en aftale om dobbeltbeskatning.

Udenlandsk indregistrerede biler må som hovedregel ikke anvendes i Danmark uden, at der betales dansk registreringsafgift. Dette gælder også for leasede biler.

Der findes undtagelser, hvor det er tilladt for en person med dansk bopæl at benytte en udenlandsk indregistreret bil i Danmark.

Kontakt LeasePlan, hvis du har andre spørgsmål til biler i flere lande.

Telefon: 3673 8300 E-mail: lp@leaseplan.dk

Momsfradrag ved leasing af privatbiler (hvidpladebiler)

Ved leasing af personbiler, der anvendes som firmabil, er der fradragsret for en del af momsen af leasingudgiften.

Udlejeren/leasingselskabet skal skrive på fakturaen, hvor meget det fradragsberettigede momsbeløb udgør eller stille tallene til rådighed.

Betingelse for fradragsretten Det er en betingelse for fradragsretten, at leasingperioden for de enkelte biler er på mindst 6 måneder (sammenhængende), og at mindst 10% af den årlige kørsel i den lejede bil vedrører virksomhedens momspligtige aktiviteter. Det kræves normalt ikke, at der føres kørebog, hvis virksomheden på anden måde kan godtgøre, at køretøjets benyttelse til momspligtige formål udgør mindst 10% af den samlede anvendelse.

Jacob Holme, Senior Manager, PwC Mobil: 2328 8775 E-mail: jho@pwc.dk

Moms ved leasing af varebiler (gulpladebiler)

Momsen på både leasingydelsen/lejen og driften på varevogne kan tildels fratrækkes af arbejdsgiveren afhængigt af køretøjets anvendelse i virksomheden.

Jacob Holme, Senior Manager, PwC Mobil: 2328 8775 E-mail:jho@pwc.dk

Vær opmærksom på

 1. Dagsbevis til privatkørsel i gulpladebil

  Et dagsbevis giver dig lov til at køre privat i en gulpladebil registreret til godstransport (erhverv) og med en totalvægt på op til 4 ton. Dagsbeviset gælder i ét døgn fra kl. 00.00 til 23.59, og du kan maksimum købe 20 dagsbeviser til samme bil i et kalenderår.

  Læs de specifikke regler og køb

 2. Fastgørelse af nummerplader

  Fra d. 15. november 2015 skal nummerpladen på person- og varebiler være fastgjort med mindst 2 skruer.

  Har din virksomhed biler, der ikke har fået sikret nummerpladerne mod tyveri, så gør LeasePlans samarbejdspartnere det uden beregning, når bilen alligevel er på værksted. Husk at bede værkstedet om at fastgøre nummerpladerne.

  Download PDF med mere info

 3. Navn og CVR-nummer på gulpladebiler

  Det er i dag et krav, at gulpladebiler skal være forsynet med firmanavn eller logo og CVR-nummer. Hvor store bogstaverne skal være, og hvor de præcis skal være placeret, kan du læse mere om her.

  Hent regler for navn og CVR-nummer på guldpladebiler

Disclaimer

Oplysningerne givet her er kun beregnet til at give læseren en generel vejledning i forhold af interesse til eget brug. Brugen og virkningen af love varierer meget i forhold til de specifikke fakta. På grund af jævnlige ændringer i love, regler og forordninger kan der forekomme udeladelser eller unøjagtigheder i oplysningerne. Derfor videregives oplysningerne ud fra den forståelse, at der ikke hermed ydes skattemæssig eller anden professionel rådgivning og oplysningerne kan derfor ikke anvendes som erstatning for rådgivning. Før der træffes nogen beslutninger, bør De rådføre Dem med en rådgiver fra PwC.

PwC er ikke ansvarlig for eventuelle fejl eller udeladelser eller for de resultater, som opnås ved brug af oplysningerne. Alle oplysninger er givet uden nogen garanti for fuldstændighed, nøjagtighed, rettidighed eller for de resultater som opnås ved brug af oplysningerne. PwC, dets partnere, og ansatte kan på ingen måde blive holdt ansvarlig over for Dem eller andre for beslutninger, der er truffet på grundlag af oplysningerne.

Vil du vide mere? Vi er her for at hjælpe

Ring til os på 3673 8300
Du kan ringe til os mandag - torsdag mellem 8.30 - 16.30 og fredag mellem 8.30 - 16.00