Skat, moms og afgifter

Tag lommeregneren frem

LeasePlan er eksperter i beskatningsregler for biler. Vi er opdateret omkring den nyeste lovgivning og har for det meste kendskab til, hvad der er i sigte. Har du spørgsmål til skat, moms og afgifter, som du ikke finder besvaret her, er du meget velkommen til at kontakte os.

Vi ved godt, at det lyder besværligt, men det er faktisk ikke så svært fx at beregne afgiften på en udenlandsk indregistreret bil i Danmark. Herunder kan du læse om, hvordan du beregner skat og moms, og hvad reglerne fx er for påsætning af firmanavn eller logo på gulpladebiler.

Beregn skatten på firmabil

 1.  

  Hvad er skatten, og hvad bliver leasingydelsen? To af de mest almindelige spørgsmål, når en medarbejder skal afgøre, om den næste bil skal være en firmabil.

  Få et bud på din beskatning ved at benytte beregneren hos PwC her

Beskatning af firmabil

Er bilen under 36 mdr. på tidspunktet for leasingaftalen gælder følgende: Den skattepligtige værdi af fri firmabil beregnes som 25 % af den del af bilens værdi, der ikke overstiger kr. 300.000 og 20 % af resten. Den skattepligtige værdi beregnes dog af mindst kr. 160.000.

Den skattepligtige værdi tillægges et miljøtillæg svarende til den årlige grønne ejerafgift for firmabilen, tillagt 50 %.

Til værdien medregnes ikke udligningstillægget på dieselbiler, ligesom eventuelt privatbenyttelsestillæg heller ikke medregnes.

Hvis en bil er mindre end 36 mdr. gammel, beregnes beskatningen fra første indregistreringsdato, og medarbejderen bliver beskattet af nyvognsprisen. Denne beskatning skal anvendes i bilens første 36 mdr.

Fra den 37. måned nedsættes den skattemæssige værdi til 75 % af bilens nyvognspris, idet minimumsbeløbet udgør kr. 160.000. Til værdien medregnes også miljøtillægget som anført ovenfor.

Såfremt en leasingaftale starter mere end 36 mdr. efter bilens første indregistreringsdato, skal medarbejderen beskattes af markedsværdien, hvilket typisk vil være bilens handelspris. På samme vis som med nyere biler skal beskatningsgrundlaget tillægges et miljøtillæg, uanset om bilen er leaset eller ejet af arbejdsgiveren.

Beskatning af firmabil ændret per 1. februar 2020 i forbindelse med Finanslov 2020 Det betyder, at på nye biler leveret efter denne dato vil der senest 4 måneder inde i leasingperioden skulle foretages en genberegning af bilens skattepligtige værdi af fri bil. Herefter kan der ske en ændring af det beløb, brugeren bliver beskattet af i forhold til det oprindelige udgangspunkt. 

Læs mere om reglerne her

Bil i flere lande

Har I ansatte i virksomheden, der arbejder i flere lande eller bor i ét land og arbejder i et andet, vil firmabilen ofte blive beskattet begge steder. I skal derfor fra begyndelsen finde en løsning, der tager højde for disse forhold, og eventuelt lave en aftale om dobbeltbeskatning.

Udenlandsk indregistrerede biler må som hovedregel ikke anvendes i Danmark uden, at der betales dansk registreringsafgift. Dette gælder også for leasede biler.

Der findes undtagelser, hvor det er tilladt for en person med dansk bopæl at benytte en udenlandsk indregistreret bil i Danmark.

Kontakt LeasePlan, hvis du har andre spørgsmål til biler i flere lande.

T. 3673 8300 E. lp@leaseplan.dk

Hent PDF med regler

Hent PDF med regler

Momsfradrag ved leasing af personbiler (hvidpladebiler)

Ved leasing af personbiler, der anvendes som firmabil, er der fradragsret for en del af momsen af leasingudgiften.

Udlejeren/leasingselskabet skal skrive på fakturaen, hvor meget det fradragsberettigede momsbeløb udgør eller stille tallene til rådighed.

Betingelse for fradragsretten Det er en betingelse for fradragsretten, at leasingperioden for de enkelte biler er på mindst 6 måneder (sammenhængende), og at mindst 10% af den årlige kørsel i den lejede bil vedrører virksomhedens momspligtige aktiviteter. Det kræves normalt ikke, at der føres kørebog, hvis virksomheden på anden måde kan godtgøre, at køretøjets benyttelse til momspligtige formål udgør mindst 10% af den samlede anvendelse.

Jacob Holme, Senior Manager, PwC Mobil: 2328 8775 E-mail: jho@pwc.dk

Moms ved leasing af varebiler (gulpladebiler)

Momsen på både leasingydelsen/lejen og driften på varevogne kan tildels fratrækkes af arbejdsgiveren afhængigt af køretøjets anvendelse i virksomheden.

Jacob Holme, Senior Manager, PwC Mobil: 2328 8775 E-mail: jho@pwc.dk

 1.  
  Dagsbevis til privatkørsel i gulpladebil

  Et dagsbevis giver dig lov til at køre privat i en gulpladebil registreret til godstransport (erhverv) og med en totalvægt på op til 4 ton. Dagsbeviset gælder i ét døgn fra kl. 00.00 til 23.59, og du kan maksimum købe 20 dagsbeviser til samme bil i et kalenderår.

  Læs de specifikke regler og køb

 2.  
  Fastgørelse af nummerplader

  Fra d. 15. november 2015 skal nummerpladen på person- og varebiler være fastgjort med mindst 2 skruer.

  Har din virksomhed biler, der ikke har fået sikret nummerpladerne mod tyveri, så gør LeasePlans samarbejdspartnere det uden beregning, når bilen alligevel er på værksted. Husk at bede værkstedet om at fastgøre nummerpladerne.

  Download PDF med mere info

 3. Navn og CVR-nummer på gulpladebiler

  Det er i dag et krav, at gulpladebiler skal være forsynet med firmanavn eller logo og CVR-nummer. Hvor store bogstaverne skal være, og hvor de præcis skal være placeret, kan du læse mere om her.

  Hent regler for navn og CVR-nummer på guldpladebiler

Disclaimer

Oplysningerne givet her er kun beregnet til at give læseren en generel vejledning i forhold af interesse til eget brug. Brugen og virkningen af love varierer meget i forhold til de specifikke fakta. På grund af jævnlige ændringer i love, regler og forordninger kan der forekomme udeladelser eller unøjagtigheder i oplysningerne. Derfor videregives oplysningerne ud fra den forståelse, at der ikke hermed ydes skattemæssig eller anden professionel rådgivning og oplysningerne kan derfor ikke anvendes som erstatning for rådgivning. Før der træffes nogen beslutninger, bør De rådføre Dem med en rådgiver fra PwC.

PwC er ikke ansvarlig for eventuelle fejl eller udeladelser eller for de resultater, som opnås ved brug af oplysningerne. Alle oplysninger er givet uden nogen garanti for fuldstændighed, nøjagtighed, rettidighed eller for de resultater som opnås ved brug af oplysningerne. PwC, dets partnere, og ansatte kan på ingen måde blive holdt ansvarlig over for Dem eller andre for beslutninger, der er truffet på grundlag af oplysningerne.

Fradragsret ved
Motorkøretøjets art
Leje
Leje
Vare- og lastvogne med tilladt totalvægt ikke over 3 tons
a) Bruges kun i virksomheden
Fuld
Fuld
b) Bruges ikke kun i virksomheden
1/3
Fuld
Vare- og lastvone med tilladt totalvægt over 3 tons
a) Bruges kun i virksomheden
Fuld
Fuld
a) Bruges ikke kun i virksomheden
Reglerne om fradragesret for disse køretøjer er ikke standardiserede, men følger de almindelige fradragsregler
Andre motorkøretøjer
Reglerne om fradragesret for disse køretøjer er ikke standardiserede, men følger de almindelige fradragsregler