Nye regler for varebiler fra 1/7-19

Læsetid: 1 min.Information
Den 1. juli 2019 træder nye regler i kraft for varebiler over 2.000 kg, der indebærer nye krav til både varebilsvognmænd og varebilschauffører.
Del denne nyhed

Nye regler for varebiler fra 1/7-19

Den 1. juli 2019 træder nye regler i kraft for varebiler over 2.000 kg, der indebærer nye krav til både varebilsvognmænd og varebilschauffører.

Denne pdf giver dig fuldt overblik over, hvordan processen bliver (KLIK HER)

Nyt for firmakørsel i varebil Fra den 1. juli 2019 skal varebiler, som anvendes til firmakørsel, være registreret hertil. Firmakørsel er transport af gods, som tilhører den virksomhed, der er registreret som bruger af køretøjet. Der er også tale om firmakørsel, hvis du transporterer gods, som virksomheden lejer, låner, udlåner eller er i besiddelse af med henblik på f.eks. køb, salg eller reparation.

Nyt for godskørsel for fremmed regning i varebil Godskørsel for fremmed regning er transport af gods mod betaling, hvor godset ikke tilhører eller er knyttet til den registrerede bruger af køretøjet. Fra den 1. juli 2019 er der nye tilladelses- og uddannelseskrav til vognmænd og chauffører, som udfører godskørsel for fremmed regning i varebil.

For varebilsvognmanden:

  • Varebilsvognmænd og transportledere skal have gennemført og bestået en varebilsvognmandsuddannelse. Eksisterende vognmænd kan under visse betingelser blive fritaget fra uddannelsen
  • Vognmænd skal have en varebilstilladelse. Tilladelsen kræves kun for vognmandsvirksomheder, der er etableret på dansk område
  • Ansøgninger om tilladelse skal sendes digitalt til Færdselsstyrelsen via Virk.dk
  • Vognmandsvirksomheder skal have en egenkapital på mindst 13.500 kr. for den første varebilstilladelse og 6.750 kr. for hver yderligere tilladelse
  • Transportledere i vognmandvirksomheder skal aflønnes

For varebilschaufføren:

  • Varebilschauffører skal have gennemført og bestået en grund- eller efteruddannelse som varebilschauffør
  • Varebilschauffører skal have et varebilschaufføruddannelsesbevis, som skal medbringes under kørsel. Chauffører som allerede har et blåt chaufføruddannelsesbevis (CUB), skal blot medbringe det under kørsel i varebil og ikke foretage sig mere i forbindelse med de nye regler

Læs mere om reglerne på https://www.varebilskrav.dk/

Udgivet 12. marts 2019
12. marts 2019
Del denne nyhed