Ny procedure ifm. kreditværdighedsvurdering

Læsetid: 2 min.Information
Finanstilsynet har i samarbejde med forbrugerombudsmanden opstillet en række nye krav og råd til forbrugerbeskyttelse i forbindelse med optagelse af forbrugslån og leasingforpligtelser.
Del denne nyhed

Baggrund for ny kreditværdighedsvurdering

Der er fra Finanstilsynet kommet nye krav til kreditværdighedsvurdering. Måden hvorpå man fremadrettet bliver kreditvurderet bliver ændret. Ændringerne er til for at forbrugerbeskytte kunderne og sikre, at kunder ikke optager lån/leasing, som sætter dem i en økonomisk dårlig position. De ændrede kreditværdighedsvurderinger er forpligtet alle finansielle virksomheder.

Hvis du gerne vil læse mere om grundlaget for ændringen af kreditvurderingen, henvises da til ’Finanstilsynet og Forbrugerombudsmanden Vejledning om kreditværdighedsvurdering’ af 2021.

1. Ændret procedure ifm. kreditværdighedsvurdering

  • Finanstilsynet har i samarbejde med forburgerombudsmanden opstillet en række nye krav og råd til forbrugerbeskyttelse i forbindelse med optagelse af forbrugslån og leasingforpligtelser.
  • I den forbindelse er LeasePlan forpligtet til at ændre proceduren for kreditværdighedsvurderingen af alle kunder i henhold til finanstilsynet og forbrugerombudsmandens vejledning til kreditværdighedsvurdering.
  • Vejledningen omhandler primært kundens rådighedsbeløb, som tager afsæt i gældssaneringsbekendtgørelsen (nr. 2187). LeasePlan skal dermed indhente et dokumenteret budget via eSkat data samt PSD2 data (banktransaktioner). Det er muligt for kunden at rette i dette, såfremt eventuelle rettelser dokumenteres.

2. Indhentning af data via Noitso

  • Kreditværdighedsvurderingen sker i samarbejde med Noitso, som indhenter data på vegne af LeasePlan, samt opstiller et budget, som vurderingen bliver taget ud fra.
  • Noitso indhenter, med samtykke fra kunden, indtægter fra eSkat data. eSkat data baserer sig på alle registrerede indtægter hos forbrugeren, og er dermed baseret på hvad kundens arbejdsgiver, eller kunden selv, har indberettet til Skat.
  • Noitso indhenter, med samtykke fra kunden, omkostninger via PSD2 (banktransaktioner). I den henseende trækkes alle faste omkostninger, som er klassificeret af kundens bank. Bemærk, hverken LeasePlan eller Noitso indhenter information om forbrugsmønstre, samt informationer om det daglige variable forbrug.

3. Beregning af samlet budget

  • Noitso beregner et samlet budget på baggrund af den indhentede data, som derefter præsenteres for LeasePlans kreditafdeling. Kreditafdelingen foretager herfra en kreditværdighedsvurdering i overensstemmelse med finanstilsynet og forbrugerombudsmandens vejledning. I visse tilfælde kan LeasePlan have behov for yderligere dokumentation, for at kunne foretage en retvisende vurdering af kundens økonomi. Derudover kan der være behov for, at kunden stiller en meddebitor til rådighed, for at kundens kreditværdighed kan accepteres.
  • Hvis kunden stiller en meddebitor i form af en samlever, vil begge parters økonomi blive vurderet samlet. Dette sker fortsat i overensstemmelse med ovenstående krav.
  • Hvis kunden stiller en meddebitor i form af en person, som ikke er samlever, vil meddebitoren blive vurderet som alene leasingtager i overensstemmelse med ovenstående krav.
Udgivet 1. marts 2022
1. marts 2022
Del denne nyhed

Relaterede artikler

Information
LeasePlan og ALD: Skaber en global spiller i mobility06 januar - Læsetid: 1 min.ArrowRight
Information
Ny politisk aftale om bilafgifter08 december 2020 - Læsetid: 1 min.ArrowRight
Information
Nye regler for varebiler fra 1/7-1912 marts 2019 - Læsetid: 1 min.ArrowRight