Finanslov 2020

4. december 2019

Den 2. december 2019 indgik regeringen sammen med Enhedslisten, SF, Alternativet og Radikale Venstre en aftale om den kommende finanslov gældende for 2020. Finansloven er endnu ikke vedtaget.

Aftalen har et stort fokus på bilbranchen, og den lægger blandt andet op til, at der sker en stramning af reglerne for beskatning af leasede firmabiler, således at beskatningsgrundlaget ved fri bil følger den genberegning, der foretages i registreringsafgiften, ligesom vilkårene for fastsættelse af registreringsafgift og beskatning af miljøvenlige biler bliver lempet.

Grønne firmabiler får medvind

Vi er glade for de tiltag, der vedrører elbiler, hvor der bl.a. lægges op til fastfrysning af registreringsafgiften. Med de mange nye elbilsmodeller, der kommer på markedet i 2020 samt bedre vilkår for at køre i dem, er der grund til at se frem til et grønnere år.

Vi holder dig opdateret

Da der på de nævnte tiltag stadig mangler nogle operationelle styresignaler fra de relevante myndigheder, er det på nuværende tidspunkt dog for tidligt at vurdere præcis, hvilken effekt disse tiltag vil have for den enkelte kunde eller fører.

I LeasePlan overvåger vi situationen tæt og anbefaler derfor, at du holder dig opdateret på vores hjemmeside, som vi opdaterer løbende, når vi har nyt. Ligesom vi naturligvis vil række ud hurtigst muligt til de kunder, som måtte blive påvirket af den nye finanslov.

Læs mere om Finansloven 2020 på fm.dk