Website header large-IT_19_96

Vi udbetaler din erstatning via NemKonto

De fleste har prøvet at modtage penge fra det offentlige på deres NemKonto – for eksempel overskydende skat, børnepenge, pension, SU, kontanthjælp, løn, boligsikring eller dagpenge.

Folketinget har i maj 2007 vedtaget en lov, der nu også giver Private Udbetalere som Auto Claim Handling Danmark mulighed for at bruge NemKonto-systemet i forbindelse med udbetalinger til dig som [kunde/medarbejder/forsikringstager/andet…].

Ordningen skal effektivisere betalinger fra os til dig – blandt andet er det nu ikke længere nødvendigt for os løbende at indhente og opdatere dine kontooplysninger. Fremover vil de opdaterede oplysninger allerede findes i NemKonto-systemet. Omvendt vil du som betalingsmodtager ikke længere skulle huske at give os besked, hvis du får nyt kontonummer.

Dette indebærer dog, at der mellem NemKonto-systemet via vores bank og os sker en elektronisk udveksling af din NemKonto. Ifølge persondataforordningens § 14 har du derfor krav på nedennævnte underretning.

Underretning efter Persondataloven

Moderniseringsstyrelsen har som dataansvarlig ansvaret for oprettelsen og driften af NemKonto-systemet, men har konkret overdraget databehandlingsopgaven (driften af edb-systemet m.v.) til virksomheden KMD A/S.

Formålet med den elektroniske behandling af dine informationer – også i den nye relation, hvor vi får adgang til at modtage oplysning om din NemKonto – er alene den forestående udbetaling til din NemKonto af skyldige beløb.

Praktisk foregår en betaling ved, at vi i forbindelse med en forestående udbetaling til din NemKonto indgiver en betalingsmeddelelse til NemKonto-systemet via vores bank. Hvis du er en fysisk person, vil du i betalingsmeddelelsen være identificeret ved dit CPR-nr., hvis du har givet samtykke til, at vi må bruge det, eller hvis vi efter lovgivningen i øvrigt har ret til at behandle personnumre.

Hvis du er en juridisk person (f.eks. en virksomhed) vil identifikationen ske via det CVR-, SE- eller P-nr., der hører til virksomheden.

NemKonto-systemet påfører herefter automatisk betalingsmeddelelsen din registrerede NemKonto, og sender betalingsmeddelelsen inklusiv kontonummeret tilbage til vores bank. Herefter udbetaler banken beløbet til din NemKonto. Vi vil efterfølgende kunne identificeres betalingen hos vores banks ved hjælp af dit CPR-nr., CVR-, SE- eller P-nr.

Du kan finde information om vores banks behandling af dine personoplysninger i ”meddelelse om Danske Banks behandling af personoplysninger” på Danske Banks hjemmeside. Du kan altid ved henvendelse til NemKonto Support få oplyst, hvilke oplysninger NemKonto-registeret indeholder om dig, ligesom du også altid kan få vejledning til at rette eller slette eventuelt forkerte oplysninger. Du kan selv se og rette dine oplysninger på www.nemkonto.dk. Dette følger af persondatalovens regler. NemKonto Support kan kontaktes på 4460 6368 eller via mail på support@nemkonto.dk

Udbetalinger på anden måde end via din NemKonto

Du har mulighed for at bestemme, at du ønsker udbetalinger modtaget på anden måde end ved udbetaling til din NemKonto. I så fald skal du hurtigst muligt kontakte os på tlf. 4320 1440 eller via skade@autoch.dk bede om, at udbetalinger til dig finder sted på den måde, du ønsker – f.eks. til en anden konto.

Mere information

Du kan finde mere information om NemKonto-systemet på www.nemkonto.dk. Du kan også læse mere om reglerne om NemKonto-ordningen i Lov om offentlige betalinger m.v. (lovbekendtgørelse nr. 798 af 28. juni 2007).