Website header large-IT_19_96

Auto Claim Handling Denmark a/s

Et datterselskab til LeasePlan Danmark

Auto Claim Handling Danmark A/S har overtaget rollen som skadesbehandler på vegne af Euro Insurances DAC. Hvor skadesbehandlingen tidligere blev varetaget eksternt, er den fra maj 2022 blevet varetaget internt.

Kontaktoplysninger: Auto Claim Handling Danmark A/S Midtager 20 2605 Brøndby

Tlf.: 4320 1440

Åbningstider – mandag til torsdag 8.00-16.00 – fredag 8.00-15.30

Formål: Virksomhedens formål er at levere tjenester i forbindelse med behandling af skader på motorkøretøjer, herunder undersøgelse og inddrivelse af krav samt øvrige aktiviteter i tilknytning hertil.

Artikel 13

Underretning om skadebehandling

Vi sender dig disse oplysninger, fordi du har anmeldt en skade til LeasePlan Danmark.

Skaden håndteres af LeasePlan Danmark, som varetager udbedring af skaden, opgørelse af skadesomkostninger m.m. i forbindelse med anmeldelsen af skaden.

Når der også er et spørgsmål om forsikringsdækning, vil forsikringssagen blive behandlet af vores skadebehandler Auto Claim Handling Danmark A/S.

Du har med anmeldelsen givet os dine persondata, og vi vil hermed oplyse dig om, hvordan vi bruger dine persondata, og at vi ved en forsikringssag videresender dine persondata til Auto Claim Handling Danmark A/S.

Efter reglerne om beskyttelse af persondata i databeskyttelsesforordningens (Forordning (EU) 2016/679), artikel 13, skal vi også give dig en række andre oplysninger.

De oplysninger vi skal give dig, er følgende:

 • 1.
 • 2.
 • 3.
 • 4.
 • 5.
 • 6.
 • 7.
 • 8.
 • 9.

Vi har samlet oplysningerne, som er et udtræk af vores privatlivspolitik, nedenfor. Du kan derfor også finde oplysningerne her.

Denne information er alene til orientering, og du skal ikke foretage dig noget.

Er der en forsikringssag, kan du blive kontaktet af Auto Claim Handling Danmark A/S.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på nedenstående mailadresser.

Med venlig hilsen

LeasePlan Danmark forsikringdk@leaseplan.com

Auto Claim Handling Danmark A/S
skade@autoch.dk

Artikel 14

Underretning om skadebehandling

Vi sender dig denne meddelelse for at oplyse dig om, at vi har modtaget oplysninger om dig.

LeasePlan Danmark A/S og Auto Claim Handling Danmark A/S har modtaget oplysninger om en skade på et køretøj.

Forsikringssagen behandles af Auto Claim Handling Danmark A/S, og vi har modtaget oplysninger om dig til brug for sagen.

Efter reglerne om beskyttelse af persondata i databeskyttelsesforordningens (Forordning (EU) 2016/679), artikel 14, skal vi give dig en række andre oplysninger, når vi modtager oplysninger om dig fra andre.

De oplysninger vi skal give dig, er følgende:

 • 1.
 • 2.
 • 3.
 • 4.
 • 5.
 • 6.
 • 7.
 • 8.
 • 9.
 • 10.

Vi har samlet oplysningerne, som er et udtræk af vores privatlivspolitik, nedenfor. Du kan derfor også finde oplysningerne her.

Denne information er alene til orientering, og du skal ikke foretage dig noget, men du kan blive kontaktet af Auto Claim Handling Danmark A/S.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på nedenstående mailadresse.

Med venlig hilsen

Auto Claim Handling Danmark A/S skade@autoch.dk