Website header large-IT_19_96

Artikel 14

Underretning om skadebehandling

Vi sender dig denne meddelelse for at oplyse dig om, at vi har modtaget oplysninger om dig.

LeasePlan Danmark A/S og Auto Claim Handling Danmark A/S har modtaget oplysninger om en skade på et køretøj.

Forsikringssagen behandles af Auto Claim Handling Danmark A/S, og vi har modtaget oplysninger om dig til brug for sagen.

Efter reglerne om beskyttelse af persondata i databeskyttelsesforordningens (Forordning (EU) 2016/679), artikel 14, skal vi give dig en række andre oplysninger, når vi modtager oplysninger om dig fra andre.

De oplysninger vi skal give dig, er følgende:

  • 1.
  • 2.
  • 3.
  • 4.
  • 5.
  • 6.
  • 7.
  • 8.
  • 9.
  • 10.

Vi har samlet oplysningerne, som er et udtræk af vores privatlivspolitik, nedenfor. Du kan derfor også finde oplysningerne her.

Denne information er alene til orientering, og du skal ikke foretage dig noget.

Er der en forsikringssag, kan du blive kontaktet af Auto Claim Handling Danmark A/S.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på nedenstående mailadresser.

Med venlig hilsen

LeasePlan Danmark forsikringdk@leaseplan.com

Auto Claim Handling Danmark A/S skade@autoch.dk

4.8 OPLYSNINGER VEDRØRENDE SKADEBEHANDLING

4.8.1. Dataansvarlige og kommunikation med dig.Dataansvarlige og samarbejdet: LeasePlan Danmark A/S og Auto Claim Handling Danmark A/S samarbejder om skader på køretøjer. Skaden behandles af LeasePlan Danmark under vores skadeshåndtering for blandt andet udbedring af skaden og opgørelse af skadesomkostninger. Når der også er et spørgsmål om forsikringsdækning, vil forsikringssagen blive behandlet af vores skadebehandler, Auto Claim Handling Danmark A/S.

Auto Claim Handling Danmark A/S er en del af koncernen Euro Insurances DAC. Vores Data Privacy Office kan kontaktes via dette link. Alternativt kan du kontakte vores hovedkontor: LeasePlan Corporation N.V., attn. Data Protection Officer, Gustav Mahlerlaan 360, 1082 ME Amsterdam, Holland.

4.8.2. Formålene og grundlaget for behandlingen af personoplysningerHvad indebærer dette formål? Vi behandler dine oplysninger ved at registrere og administrere ulykker, som du og/eller dit køretøj kan have været involveret i, med henblik på at genoprette mobilitet og håndtere skader.

LeasePlan Danmark A/S behandler dine data for (i) at give dig mulighed for at anmelde uheld til vores kundeservice, (ii) yde vejhjælp og/eller stille en reservebil til rådighed, hvis det er nødvendigt, og (iii) arrangere reparation og anden nødvendig opfølgning, (iv) videregiver oplysninger til Auto Claim Handling Danmark A/S, hvis der er en forsikringssag. Denne behandling af oplysninger er baseret på vores levering af tjenesterne og opfyldelse af leasingaftaler, samt vores aftale med Euro Insurance DAC for at formidle forsikringer og yde service ved skader (databeskyttelsesforordningens Art. 6, stk. 1, litra b) og c). Vi kan også benytte personoplysninger oplysninger til at taksere reparationerne i overensstemmelse med vores skadehåndterings- og selvrisikoregler for så vidt vi har en rimelig interesse i at behandle disse oplysninger (databeskyttelsesforordningens Art. 6, stk. 1, litra f).

Auto Claim Handling Danmark A/S behandler dine data for (i) at behandle forsikringssager som følge af skader på køretøjer som er forsikret hos Euro Insurance DAC, (ii) samle information til brug for forsikringssager og kontakte fører af køretøj, modparter og vidner til hændelser, (iii) indhente oplysninger om hændelser fra myndigheder, herunder politirapporter (iv) …. (**) Denne behandling af oplysninger er baseret på vores aftale med Euro Insurance DAC om at behandle deres forsikringssager i Danmark og dermed den forsikringsaftale, som er tegnet med forsikrede og som er grundlaget for skadesbehandlingen (databeskyttelsesforordningens Art. 6, stk. 1, litra b) og c). Behandlingen er derfor også begrundet i den retlige forpligtelse Euro Insurance DAC har som forsikringsselskab til at behandle skadessager og udbetale erstatninger og den legitime interesse der heraf følger til at behandle de involverede personer og vidners data (databeskyttelsesforordningens Art. 6, stk. 1, litra f).

Hvilke personoplysninger behandler vi til dette formål? Til dette formål indsamler vi følgende personoplysninger:

Fra os selv: Nummerplade, mærke og model, servicehistorik og driftsmæssig kontakt med dig.

Fra dig: Navn, kontaktoplysninger, oplysninger om bilen, uheld og skader, billeder fra uheld, fødselsdato, antal passagerer i bilen, information fra eventuelle vidner til uheld og anden information, som du vælger at oplyse i forhold til uheldet (f.eks. information om eventuel personskade). Disse oplysninger omfatter almindelige personoplysninger, men kan også omfatte følsomme personoplysninger som helbredsoplysninger.

Fra tredjeparter, dvs. personer, der var involveret i uheldet, eller forsikringsselskaber: Information om tredjeparter, der var involveret i uheldet/hændelsen (identiteten på dine passagerer, fører og passagerer i tredjeparters biler og andre involverede tredjeparter), information om andre tredjeparter (som f.eks. vidner, politi m.fl.), forsikringsoplysninger, information om hændelsen og tredjeparters krav. Disse oplysninger omfatter almindelige personoplysninger, men kan også omfatte følsomme personoplysninger som helbredsoplysninger.

Fra myndigheder (såsom politiet): Navn, adresse, registreringsnummer, oplysninger vedrørende uheldet, politirapporter og vidneforklaringer. Disse oplysninger omfatter almindelige personoplysninger, men kan også omfatte følsomme personoplysninger som helbredsoplysninger, lovovertrædelser, bøder og straffedomme.

Hvordan har vi fået dine personoplysninger? Vi modtager personoplysningerne fra (i) vores kunder hos LeasePlan Danmark A/S og Euro Insurances DAC, som også kan være din arbejdsgiver, (ii) fra fører af køretøjer, som har samlet oplysninger på skadesstedet (iii) fra anmelder af skaden (iv) fra politirapporter (v) fra modparter og deres forsikringsselskaber, og (vi) offentlige tilgængelige kilder.

Hvem deler vi dine personoplysninger med? Vi deler disse oplysninger med vores kunde (din arbejdsgiver) gennem vores værktøj MyFleet. Vi kan også dele visse oplysninger med forhandlere og værksteder, reparationsværksteder, montører og forsikringsselskaber (som både kan være tilknyttede og tredjeparts forsikringsselskaber) og professionelle eksperter, der arbejder på vores vegne eller på vegne af tredjeparter (f.eks. advokater, efterforskere m.fl.) med henblik på vurdering af skader eller erstatningskrav, besvare anmodninger om oplysninger fra myndigheder, herunder politiet. Se også afsnit 5 om ‘Videregivelse af oplysninger til tredjeparter” i vores Erklæring om Privatlivsfred.

Overførsel til modtagere i andre lande: Vi deler oplysninger med Euro Insurances DAC i Irland som forsikringsselskab, herunder for erstatningsudbetalinger. Dette kan omfatte persondata som navn, nummerplade og hændelsesforløb.

4.8.3 Opbevaring af dine personoplysningerHvor længe bevarer vi personoplysninger? Auto Claim Handling Danmark A/S opbevarer persondata mens skadessagen verserer, og så længe det har relevans for forsikringssagen eller Euro Insurances DAC og/eller Auto Claim Handling Danmark A/S, eller indgår i dokumentation, herunder for erstatningsudbetalinger og anden lovpligtig dokumentation. LeasePlan Danmark A/S opbevarer persondata under skadessagens behandling for identifikation ved kundekontakt, og i det omfang skadessagen har relevans for forsikringsaftalen eller leasingaftalen eller LeasePlan Danmark A/S. Tidsrummet afhænger af arten af persondata. Se også afsnit 7 om ‘Sikkerhed og Fastholdelse” i vores Erklæring om Privatlivsfred.

4.8.4 Dine rettighederHvilke rettigheder har jeg og kan jeg klage? Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, og du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet. Du har i visse tilfælde også ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset og i særlige tilfælde ret til at få slettet oplysninger om dig. Se mere om dine rettigheder i afsnit 9 om ‘Dine Rettigheder og Kontakt til Os” i vores Erklæring om Privatlivsfred.

I Danmark kan du klage til Datatilsynet. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk. Her kan du også finde Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder.

Tilsynsmyndigheden for LeasePlan Danmark A/S og Auto Claim Handling Danmark A/S er Finanstilsynet i Holland.