Ärendeformulär

Frågor och svar

Välj en kategori
Frågor

Arrow downVad är halvledare?

Halvledare är grunden för minnet och processorkretsarna som finns i nästan alla elektroniska anordningar, inte minst inom den senaste fordonsutvecklingen där den har en betydande roll. Halvledare eller så kallade mikrochips ses mer och mer närvarande på många områden i det moderna livet.

Svarade detta på din fråga?
ThumbsUp
Glad att hjälpa!
ThumbsDown
Vänligen gärna

Arrow downVarför finns en brist på halvledare?

Den globala marknaden för halvledare växer snabbt till sig igen medan utbudet däremot blivit begränsat. Kort sagt så är bristen ett resultat av den tidigare massiva annulleringen av chiporder från biltillverkare när efterfrågan på bilar kollapsade, främst på grund av covidkrisen. Efterfrågan på nya bilar återhämtade sig snabbare än väntat var biltillverkarna inte först i kön för en global efterfrågan på chip samtidigt som andra sektorer hade växte under tiden.

Svarade detta på din fråga?
ThumbsUp
Glad att hjälpa!
ThumbsDown
Vänligen gärna

Ärendeformulär

Registrera alla ärenden i formuläret nedan. Kom ihåg att ange rätt kategori så att det hamnar hos rätt avdelning.