hydrogen as a fuel source for cars

Vätgasbilar: nästa stora trend inom utsläppsfri körning?

2 minuters läsningHållbarhet
År 2030 kommer många europeiska länder att ha förbudet mot förbränningsmotorer på plats. Lyckligtvis finns det ett brett utbud av imponerande batteridrivna elbilar som kommer ut på marknaden i en mängd olika prisklasser. Men hur är det med det andra miljövänliga alternativet: vätebilen? Här är vår syn på för- och nackdelarna:
Dela det här

Vad är väte?

Väte är det minsta och lättaste grundämnet, som består av endast en proton (en liten positivt laddad partikel) och en elektron (en liten negativt laddad partikel). Som gas är den färglös, luktfri, icke-frätande, icke-oxiderande, icke-radioaktiv, icke-cancerframkallande och icke-giftig. Väte produceras när man med hjälp av el delar upp vatten till syre (O) och väte (H2). Eftersom denna process också är reversibel kan väte omvandlas till elektricitet genom att tillsätta syre, vilket frigör vatten som en biprodukt. Vätgas är alltså helt CO2-fritt och därför ett optimalt utsläppsfritt köralternativ.

Hur fungerar en bränslecell baserat på väte?

Precis som en "vanlig" elbil är utrustad med ett batteri så har vätgasbilen elmotorer. Den enda skillnaden är att en vätgasbil endast har ett litet batteri, en eller flera vätgastankar samt en bränslecell. Genom att tillsätta syre omvandlar denna bränslecell väte till elektricitet och vatten via en elektrokemisk process. Elen används för att förse bilbatteriet med nödvändig energi och det rena vattnet släpps ut i form av vattenånga.

Är vätgasbilar ett hållbart alternativ till elbilar?

Vi har jämfört några fakta om vätgasbilar med batteridrivna elbilar, såväl som bensin- och dieselbilar, för att ta reda på om vätgasbilen är en seriös utmanare.

Först och främst fördelarna. Förutom att vara utsläppsfria är en stor fördel med vätgasbilar att tankning är lika med att fylla på en gasoltank. Det betyder, till skillnad från den relativt långa laddningstiden för batteridrivna elbilar att med en vätgasbil är du uppe på vägen inom några minuter. De flesta vätgasbilar har också längre räckvidd än "traditionella" elbilar.

Trots vätgasbilens alla fördelar finns det för närvarande få användare vilket innebär att tankstationer är ganska sällsynta i stora delar av Europa. Detta gör i sin tur att räckvidden blir ett stort problem. Det är det klassiska hönan och ägget-dilemmat: få förare är lika med få tankstationer, och få tankstationer betyder att färre kommer att välja en vätgasbil. Dessutom finns det idag en brett utbud av batteridrivna bilar men bara ett begränsat antal vätgasmodeller på marknaden där Hyundai Nexo och Toyota Mirai är de två mest framträdande.

En annan fråga är kostnaden. Eftersom väte är en framväxande teknologi är restvärdena fortfarande osäkra, vilket gör att den månatliga hyresavgiften i många länder är relativt hög jämfört med batteridrivna elbilar eller bensin- och diselbilar. Med det sagt är vätgasbilar även berättigade till en mängd olika skatteförmåner vilket ändå kan göra dem till ett ekonomiskt attraktivt alternativ för leasingförare.

Vissa experter tror också att väte som används tillsammans med bränsleceller är en idealisk lösning för tunga transportsektorn (tänk lastbilar, tåg och fartyg) och industriella tillämpningar som kräver både värme och elektricitet.

För- och nackdelar med vätgasbilar

  • Nollutsläpp
  • Snabb tankning jämfört med elbilar
  • Varierade skatteförmåner i flera europeiska länder
  • Tankstationer för vätgas är sällsynta
  • Begränsat val av fordon
  • Osäkra restvärden

Vad händer härnäst?

Hydrogen Council är ett globalt initiativ till energi-, transport- och industriföretag och förutspår att vätgas år 2050 kommer driva över 400 miljoner personbilar världen över samt cirka 20 miljoner lastbilar och 5 miljoner bussar.

En kärnfråga på LeasePlan har alltid varit "vad händer härnäst inom mobilitet?" och vi kommer därför att fortsätta att följa utvecklingen inom området vätgasbilar.

Publicerad den 19 oktober 2022
Var den här artikeln hjälpsam?
19 oktober 2022
Dela det här

Relaterade artiklar

Säker körning
Kör säkert i höst08 september - 2 minuters läsning
Säker körning
Varför trafiksäkerhet är viktigt13 december 2021 - 2 minuters läsning
Säker körning
12 gyllene regler för ökad vägsäkerhet30 juli 2020 - 1 minuters läsning