Close up -  a woman driving a Tesla

Varför trafiksäkerhet är viktigt

2 minuters läsningSäker körning
Under FN:s globala trafiksäkerhetsvecka i år uppmuntrar man till lägre hastighetsgränser i områden där trafik och människor korsas. Med temat #Love30 vill FN förverkliga budskapet om en hastighetsbegränsning på 30 km/h i städer och byar. Det kommer inte bara att göra gatorna mer beboeliga utan även säkrare.
Dela det här

1. Prioritera förarens säkerhet

När det kommer till tjänstebilsförare är förarens säkerhet nyckeln. Forskning visar på att krockar och olyckor bland tjänstebilsförare är cirka 50% högre än för privatförare. Över 90% av alla olyckor orsakas av förarfel såsom dåligt förutsägelse, olämplig reaktion på fara eller brott mot vägtrafiklagen[ii](targetSelf:https://transport.ec.europa.eu/index_en). Fördelarna med att prioritera förares hälsa och och säkerhet till en högsta prioritet är många. Säkrare körning (och färre olyckor) kan bidra till att minska kostnader för försäkringspremier, sjukskrivningar, skador och reparationer. Att uppmana tjänstebilsförare att respektera hastighetsbegränsningar och att lägga undan sina telefoner under körning är då av stor vikt.

2. Ha vagnparksförsäkring och olycksdata utvärderad

Ett tillvägagångssätt för ditt företag att säkerställa bättre trafiksäkerhet är att rapportera trafiksäkerhetsincidenter och genom dessa få insikter om hur man kan får ner antalet olyckor i vagnparken. Här kan vi på LeasePlan hjälpa till. Som ett första steg i vår process utvärderar vi vagnparkens försäkring och strategi samt utmaningar när det gäller olyckor och fordonsskador. Det gör vi genom att samla in data eller titta på olycksdata i vagnparksrapporten. Utifrån en grundlig analys av grundorsaker samtidigt som vi jämför kunder mot kollegor kan vi ge specifika rekommendationer anpassat till situationen.

3. Implementera en säker vagnparksstrategi

En effektiv säkerhetsstrategi för din vagnpark är ett bra sätt att säkerställa säkrare vägar för alla samt aktivt minska antalet olyckor vilket är avgörande i en sådan strategi. Detta kan uppnås genom att implementera ett olycksförebyggande program som bör innefatta åtgärder som exemplevis att utbilda förare i ansvarsfullt och säkerhetsmedvetet beteende samt se till att fordonet de kör i är säkra. Bilden nedan visar hur ett förebyggande program steg-för-steg kan bidra till förbättrad säkerhet i din vagnpark:

4. Var en hjälte och sikta på noll trafikskador till 2030

På LeasePlan strävar vi efter att göra din vagnpark till den säkraste i branschen och vi vill uppriktigt påskynda förändringen genom att efterlysa låghastighetssamhällen och arbeta mot noll trafiksskador till 2030. Vår SafePlan-Zero-strategi inkluderar innehåll, verkyg, riktlinjer och rapporter på de tre största säkerhetsområdena som är förare, fordon och vagnparkshantering. Följ med på vår resa mot noll genom att lära dig mer om de främsta körriskerna och hur du kan undvika dem. Kolla även in vårt blad (eng) om hur ett aktivt säkerhetsprogram (eng) för din vagnpark kan bidra till en sund verksamhet samt besök FNs hemsida för Trafiksäkerhetsveckaför mer information om #Love30-kampanjen och vad du kan göra för att stödja den.

Publicerad den 13 december 2021
Var den här artikeln hjälpsam?

Mer om
13 december 2021
Dela det här

Relaterade artiklar

Säker körning
Kör säkert i höst12 september 2021 - 2 minuters läsningArrowRight
Säker körning
12 gyllene regler för ökad vägsäkerhet30 juli 2020 - 1 minuters läsningArrowRight
Fleet Management
Hur företag kan minska effekten av Covid-19 i vagnparken09 april 2020 - 2 minuters läsningArrowRight