Umowy LeasePlan

Szanowni Państwo,

Poniżej znajdą Państwo dokumenty związane z Generalną umową najmu długoterminowego:

***

Dear Clients,

Below you will find documents related to the General long rental agreement:

Wynajem Długoterminowy / Long Rental

Wzór Indywidualnej Umowy Najmu/ Template Individual Rental Agreement Pobierz / Download

Przewodnik Zwrotu Samochodu / Car Return Guide* https://przewodniki-pzwlp.pl

Wzór Zamówienia Samochodu / Car Order Template PL / ENG

Wzór Protokół Odbioru Samochodu / Template Car Acceptance Protocol Pobierz / Download

Portal Klienta LeasePlan / LeasePlan Client Portal https://portal.leaseplan.pl

Przewodnik po Portalu Klienta / Client Portal Guide Pobierz / Download

** LeasePlan posiada licencję na komercyjne wykorzystanie przewodników zwrotu pojazdów PZWLP.

W przypadku zainteresowania otrzymaniem komercyjnej wersji przewodnika prosimy o kontakt z opiekunem lub LeasePlan Helpdesk.*

Ubezpieczenie / Insurance

Ogólne Warunki Ubezpieczenia AC i Assistance / Autocasco General Terms and Conditions PL / ENG

Ogólne Warunki Ubezpieczenia NNW / Personal Insurance General Terms and Conditions PL / ENG

FLEX PLAN / Short Rental