Met Allego versnelling overgang naar emissievrije mobiliteit

LeasePlan en Allego, aanbieder van laadoplossingen, hebben een nieuwe samenwerking om klanten van LeasePlan die in elektrische voertuigen rijden (e-rijders) zowel thuis als op het werk toegang te geven tot eigen laadpunten. Hierdoor zal de transitie naar emissievrije mobiliteit worden versneld. De laadpunten zijn geschikt voor alle EV’s, gebruiken load-balancing en de stroomkosten worden automatisch verrekend.

5 juli 2018
 

Als onderdeel van de overeenkomst krijgen e-rijders van LeasePlan tevens eenlaadpas die bij ruim 65.000 laadpunten in heel Europa te gebruiken is. Dit zalhelpen om e-rijders hun ‘range anxiety’ - oftewel lege accu angst- af tenemen. Dit is één van de belangrijkste obstakels voor de emissievrijemobiliteitsrevolutie.

De service zal aanvankelijk worden uitgerold in België, Duitsland, Frankrijk,Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Portugal en Zweden. Allego installeertlaadpunten bij de rijder thuis en op het werk en zorgt ook voor het lopendebeheer en onderhoud ervan. Klanten van LeasePlan krijgen tevens toegang tot hetEV Cloud Services Platform van Allego, waarop facturering, monitoring en analytischediensten worden aangeboden.

Tex Gunning, CEO LeasePlan: “Overstappen op elektrisch is één van de eenvoudigstedingen die we met z’n allen kunnen doen om de klimaatverandering aan te pakken. Dankzij onzesamenwerking met Allego kunnen we onze klanten naast elektrische auto’s nu ook een all-roundEV-oplossing aanbiedenvoor eenprobleemloze omschakeling naar elektrische mobiliteit. Dit kan met éénpennenstreek”.

Anja van Niersen, CEO Allego: “We zijn trots op ons partnerschap met LeasePlan. Dankzij onze nieuwesamenwerking kan LeasePlan zijn klanten branded laadoplossingen aanbieden. Daarnaast krijgen hune-rijders toegang tot meer dan 65.000 laadstations in heel Europa. Voortaan hebben e-rijdersvan LeasePlan nog maar één laadpas nodig om echte grensoverschrijdendemobiliteit te kunnen ervaren”.