IFRS 16 – den nye leasingstandard

Hvad ændrer sig, og hvordan kan LeasePlan hjælpe dig? IASB (International Accounting Standards Board) præsenterede i 2016 en ny standard for indregning og måling af leasingaftaler i årsregnskabet, som nu træder i kraft 1. januar 2019. Den nye leasingstandard, IFRS 16, erstatter den knap tyve år gamle IAS 17-standard.

I henhold til den nye IFRS 16-standard skal alle leasingaftaler indregnes i balancen og behandles efter samme model som de tidligere finansielle leasingaftaler. IFRS 16 lægger op til, at der ikke skal skelnes mellem operationelle og finansielle leasingaftaler, fordi de begge overfører brugsretten til et specifikt aktiv fra leasingudbyder til leasingtager over en årrække. 

Aktivet afskrives lineært over leasingperioden, og leasingbetalingen bogføres løbende med den aktuelle værdi. Leasingforpligtelsen og renteudgifterne falder i takt med de månedlige eller årlige betalinger, indtil alt er betalt.

Tidligere når en virksomhed leasede biler, blev betalingsforpligtelsen ikke bogført som et ansvar. I henhold til IFRS 16 skal virksomheden nu selv beslutte, om transaktionen bør betegnes som en operationel eller finansiel leasingaftale, afhængig af fordelingen af muligheder og risici mellem de to parter.

En finansiel leasingaftale minder om et køb finansieret med et lån og skal rapporteres både som et aktiv og et ansvar. En operationel leasingaftale minder om en lejeaftale og betragtes som en igangværende transaktion, som derfor ikke skal bogføres, men derimod nævnes i noterne.

Hvordan LeasePlan kan hjælpe med din IFRS 16-rapportering Hos LeasePlan kan du som flådeansvarlig med adgang til ’Fleet Reporting’ nu tilgå din IFRS 16-rapport online. Den indeholder al nødvendig data til at udregne kontantværdien af kontrakten og ansvaret. Rapporten er især relevant for regnskabsafdelingen i din virksomhed.

Vi henviser til denne artikel fra PwC for yderligere information